Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12930

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Lundsanger Phylloscopus trochiloides eu12930

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Lundsanger

Årsrapporter


2024:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  

DOFBasen:2024


2023:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2017:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 10/10, 1/1)
29/5 1 syngende han Korshage (EVR). En meget kort affære: Sang tre fulde strofer og kaldte fra den ydre kant af skoven og var så væk. Det er 11. fund fra Rørvig Den seneste er fra juni 2014, som er det eneste af de nu 10 forårsfund, der ikke falder i den faste ”Lunds-uge” i sidste uge af maj.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2014:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 9, 1)
8/6 1 syngende han Langesø Mose (KES, BV).
Fundet af Lunds-specialisten KES. Sang livligt fra positioner højt i træerne i den gode skov syd for Langesø Mose. Det er vores hidtil seneste forårsfund af Lundsanger, hvor alle tidligere 8 forårsfund har ligget i sidste uge af maj. Derimod helt efter traditionen og endnu engang en éndagsfugl.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08..09

2013:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 8, 1)
Der var i maj 2013 gunstige betingelser for inflow af flere af de østlige arter med asiatisk overvintring, herunder Lundsanger. Så der var spidset ører med henblik på denne art. Og det lykkedes så, fordi KES gik turen over Højsandet den rigtige dag:
31/5 1 syngende han Højsandet (KES + 6). Den hidsige energiske sang kunne høres fra fuglen blev fundet 07:10 og i hvert fald frem til 13:00 fra sangpositioner højt i træerne, og karakterer blev set fint.
Også forårsfugl nr. 8 rammer med stor præcision ”Lunds-ugen” 24/5 – 31/5, der rummer alle 8 – seneste i 2007 – og hver gang éndagsfugle. Det er 3. fund fra Højsandet, der dermed har lige så mange fund som Korshage - Langesø Mose.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
N 1 1
Fænologi 31

2007:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 7, 1)
25/5 1 syngende han set og hørt Korshage (EVR, BV, AF, JB, PEL).
Opdages og høres kl. 7:00 - 7:10 af EVR ivrigt syngende fra den nordøstligste del af Korshageskoven – den korte, komprimerede tumlende sang med indslag af det skarpe ”tzili”-kald. Bestemt ikke nem de følgende timer, hvor den oftest er tavs og flytter rundt. Høres dog i korte udbrud med kald og kort sang og det lykkes også at få set den fine lille, runde phyl. med det distinkte øjenbryn og lille vingebånd. Flintrende rastløst rundt nær trækronerne. Efter kl.12:25 mistes kontakt med fuglen, der ikke ses senere.
Det er 7. forårsfund med vanlig og enestående præcision hver gang ramt inden for 7 dags-perioden 24/5 - 30/5 og hver gang en én-dagsoptræden. Sidste var helt tilbage i 1998. 2 fugle er set samme sted på Korshage, 1 Langsømosen, 2 Højsandet, 1 Plantagen og 1 Hovvig. Kommer jo østfra som forlængede træk fra Indien til Østeuropa og er dermed ikke nødvendigvis nordøst-orienterede. Modsvares ganske godt af spredningen af fund på halvøen. Der er ét efterårsfund fra august 2004 og dermed er årets fugl 8. fund.
Lundsanger har altid været en sjældenhed, men har vist vigende tendens til at dukke op – også på strongholds som Chistiansø, Bornholm og Østmøn. En tilsyneladende tilbagegang der deles med andre arter fra Asien som Lille Fluesnapper og Karmindompap.

DOFBasen:2007


2004:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 6, 1)
21/8 1 Hovvig (HVR). Første efterårsfund fra Rørvig.
Blev lokaliseret i den lille lund ved Hovvigs sydøsthjørne, hvor fuglen kaldte gentagne gange. Bliver set i et par korte glimt.
Lundsanger er sjælden – 6 tidligere fund er alle typiske forårsfund og alle inden for 7 dage i maj (24/5 - 30/5) – det er altså første efterårsfund. Der er kun 8 efterårsfund i hele landet de sidste 6 år og kun et enkelt fund fra Sjælland.

DOFBasen:2004


1998:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 5, 1)
Rettelse 1997: Lokaliteten for 1984-obsen skal være Højsandet ikke Korshage (rettet 16/10 2017 LB).
29/5 1 Korshage (KES, m.fl.) syngende fra kl 6.05 og det meste af dagen.
Dermed var Rørvigs 6. Lundsanger en realitet og et helt typisk fund med hensyn til tidspunkt - alle Lundsangere er registreret inden for kun 6 dage (24/5 - 30/5) og med hensyn til vejrsituation, idet et højtryk fra øst ultimo maj åbnede for vest-forlængende Lundsangere. Fuglen opdages af KES kl 6.05 og sang energisk det meste af dagen oftest fra bøg /birk i den nordlige del af Korshage, men flintrede en del rundt og kunne pludseligt sidde 500 meter længere mod syd. Det vurderes dog, at der kun var 1 eksemplar.

DOFBasen:1998


1997:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0,4,1)
Tilfældig forårstrækgæst, 4 forekomster:
1978: 30/5 1 syngende Plantagen.
1984: 24/5 1 rast Højsandet.
1988: 25/5 1 syngende Højsandet.
1991: 26/5 1 rast Langesømosen.
Arten er udpræget sydøstlig i sin forekomst i Danmark med mange fund på Christiansø, Bornholm og Møn, medens den er en stor sjældenhed i den øvrige del af landet.

1997: 27/5 1 syngende Hovvig (LB).

DOFBasen:1997


Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  

1991: 1
Stationens fjerde Lundanger:
26/5 1 set og hørt Myntestien (EVR).
Tidligere fund: 1978, 1984 og 1988.

1988: 1
25/5 1 syngende Højsandet (KB). Godkendt af SU.

1984: 1
Tilføjet 1985: 24/5 1 Højsandet (BR,EVR,ET). Godkendt af SU.

1978: 1
30/5 1 Plantagen under ynglefugleoptælling (LB). Godkendt af SU. Ny art for området.
Et af de NV-ligste fund i landet (bl.a. også set på Hesselø). Er dog også set længere mod V, således bl.a. Nyborg.

DOFBasen:<1995art/12930.txt · Sidst ændret: 2023/01/06 22:47 af kes