Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13000

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus eu13000

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Hvidbrynet Loevsanger

Årsrapporter


2024:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  

DOFBasen:2024


2023:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  

DOFBasen:2023


2022:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 15/15, 2/2)

17/10 08:51 1 i den alleryderste busk på Korshage (JS) og 09:27 1 Flydersø (JHC, *HVR, JS, KES, MS)
Der er nogenlunde 1 km mellem de to fundsteder - til tider en meget svær art - så afhængig af om man er optimist eller pessimist, kan man sætte det til 1 eller 2 fund.

16/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 17

2019:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 13/13, 1/1)

En fornem forårsfugl 26/4 1 syng Skansehage (KES) var en af årets store overraskelser.

20-08-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2016:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus (0, 10, 3) 
Det store 2015 blev fulgt af et 2016 med et influx af Hvidbrynet Løvsanger til Nordvesteuropa i hidtil uset omfang. Det kastede 3 individer af sig i Rørvig, en tangering af sidste års rekord. 6 ud af 13 Hvidbrynede i vores historie er dermed set de sidste 2 år. De første bølger i september gav 3 observationer i Vestsjælland, men ingen i Rørvig. På en stor bølge af fugle 1/10 - 2/10 kom den så:
2/10 1 hørt Dybesø (EVR) og 1 Rørvig By (KES m.fl.) – sidste fra finders matrikel var ”folkets bryn”, der kunne ses og høres af adskillige. Endelig 7/10 1 hørt Dybesø (EVR, fundet af Henning Vikkelsø Rasmussen).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 02..07

2015:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 7, 3)
Helt fantastisk år for denne art med 3 fugle. Trods alt kun 7 fugle tidligere med sidste i 2012.
1/10 – 3/10 1 1k Hovvig (EVR mfl.) kald + set fint,
3/10 1 1k Rørvig Lyng (KES mfl.) kald (optaget) + set fint,
7/10 1 1k Dybesø (EVR) kald + set kort.
DK modtog et rekord stort inflow i 2015, men ikke alle egne var lige velforsynede. Bølgen faldt mere nordligt end de forrige år. Jævnfør også mange i Nordjylland, især i Thy. Dermed kom Rørvig ind i den rigtige bane. 5 - 6 sås i Nordsjælland, heraf 2 Hundested. 2 fugle blev fundet på Sjællands Odde. Sydligere var det betydeligt tyndere, og f.eks. sås arten ikke på Stevns, Bornholm havde kun 1, og der var kun ganske få på Christiansø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 01..07

2012:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 5, 2)
21/10 1 rastende Østerlyng (AF) – fundet på kaldet og set ganske kort inklusive et vingebånd, forsvandt hastigt i sydøstlig retning.
28/10 1 rastende Hovvig (HVR, AF). Også denne fugl var yderst flygtig. Kaldte ”swee-it” ved broen, røg så over i krat ved Skovløberhuset, hvor den blev indhentet af HVR og set inklusive bryn og vingebånd. Strøg så videre.
Det kan så overvejes, om der er tale om samme individ. Imod taler dog både den geografiske og tidsmæssige afstand.
Seneste 3 af i alt 7 iagttagelser af Hvidbrynet Løvsanger er fra Hovvigområdet. Årets 2 iagttagelser et betydeligt boost til en beskeden ratio på 1 fugl hver 8. år!
Der var generelt ganske god tilgang af Hvidbrynet Løvsanger i 2012 og også en del sene. Jylland havde mindst 10 fugle i 2. halvdel af oktober, sidst 28/10. DK’s 2 sidste i 2012 er imidlertid begge fra det nordvestlige Sjælland, foruden Hovvig 28/10 en iagttagelse syd for Saltbækvig 30/10.

DOFBasen:2012


2010:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 4, 1)
12/10 og 13/10 1 1k Hovvig (AF, EVR – også JS, CG, HVR, DO).
Tøvende bestemmelse 12/10 af den urolige fugl, der fistrede rundt omkring broen og var svær at fastholde for opdageren AF og EVR. På plads også 13/10 og fortsat vanskelig feltobservation, men det typiske kald kan bekræfte bestemmelsen. Fint besøg i Hovvig, men desværre set af få på grund af den langsomme udmelding.
Det er ellers kun den 5. Hvidbrynede Løvsanger i området og første siden 1999. Ny for Hovvig – som jo havde søsterarten Humes Sanger (nu tvangsdøbt Himalayasanger) i 2003. Hovvig har fint phyll-potentiale, jfr også store rasttal for Løv- og Gransanger.

DOFBasen:2010


1999:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 3, 1)
9/10 1 rastende 9.20 - 9.40 Korshage (EVR) - flintrede rundt i gyvel og tornblad mellem de små egetræer ude på Korshagearealet, hvor observatøren kunne se fuglen fritsiddende og flyvende fra position til position under fine vilkår. Urolig - kunne følges i 20 minutter hvor (BR) nåede at blive medobservatør, hvorefter fuglen forsvandt og ikke kunne genfindes.
Det er 4. obs af arten, efter ringmærkningsfundet i l978 er der felt-obs fra 1993, 1995 og nu 1999.
Perioden er 28/9 - 9/10 - dvs inden for typiske 12 dage. Er stadig ene om at repræsentere „sib.phyller“.

DOFBasen:1999


1997:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0,3,0)
Tilfældig efterårsgæst, 3 forekomster:
1978: 28/9 1 ringmærket Korshage.
1993: 6/10 1 rast Korshage.
1995: 20/9 1 rast ved Dybesø.

Figuren viser, at arten har forandret status fra raritet til regelmæssig trækgæst i Skandinavien. Vores fund er faldet i et topår samt - underligt nok - i to udprægede bundår.

DOFBasen:1997


1995:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 2, 1)
20/9 1 rast Dybesø 7.35 - 8.00 set og hørt meget fint (HVR).
I modsætning til vores tidligere obs i topårene 1978 og 1993, ikke imponerende med fugle på andre lokaliteter i 1995.

DOFBasen:1995


Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  

1993: 1
Så dukkede denne art endelig op igen på Rørvighalvøen - hvor den indtil 1993 kun var set i 1978.
6/10 1 set og hørt (09:15-10:30) KH (EVR), i samlet effektiv tid 15 sek.

1978: 1
28/9 1 ringmærket KH (LB). Racebestemt og godkendt af SU. Ny art for området.

DOFBasen:<1995art/13000.txt · Sidst ændret: 2023/01/06 22:47 af kes