Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13150

Sangere - Mejser

Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla eu13150

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Roedtoppet Fuglekonge

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 8 10
Ndag 2 8 10
Fænologi 26·· ··30

2023:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 8 6 2 19
MaxRst 1 1 2 2 1 2
Nobs 2 4 16 9 3 34
Ndag 2 4 14 8 3 31
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··12

2022:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 1 1 1 13
MaxRst 2 2 2 1 1 1 2
Nobs 4 13 5 3 1 1 27
Ndag 3 12 4 3 1 1 24
Fænologi 19·· ···· ···· ··17 21·· ··23

2021:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 4 1 11
MaxRst 2 2 1 3 1 3
Nobs 1 8 1 5 1 16
Ndag 1 7 1 5 1 15
Fænologi 23.. …. …. …. ..13

2020:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 3 5 1 1 18
MaxRst 1 2 2 1 5 1 1 5
Nobs 6 18 17 5 3 1 1 51
Ndag 5 13 14 5 3 1 1 42
Fænologi 18.. …. …. ..20 12.. …. ..06

2019:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla (9, 66, 20)

Sandsynlige ynglefugle på mindst 10 steder - nogle lokaliteter endda med flere par. Der kan muligvis gemme sig et enkelt par eller to mere i materialet. Årets 51 obs ligger i perioden 30/3 - 21/9. Ved 13 lejligheder er der registreret 2 fugle og en gang hele 3 - alt i alt viser materialet, at arten nu vel må anses for veletableret i området. Flere af yngleparrene er i sommerhusområder - så vi har antagelig kun registreret toppen af “isbjerget”. (Der kan gemme sig mange par i de områder, hvor der stort set aldrig kommer ornitologer).

21/8-2020 LB
  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 3 1 2 4 20
MaxRst 2 3 2 1 2 2 3
Nobs 1 29 7 7 1 3 48
Ndag 1 21 7 7 1 3 40
Fænologi 30.. …. …. ..22 26.. ..21

2018:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 57, 9)
Endnu et fint forår med 7 fugle – 3 rastende og 4 fra ynglesegmentet. De seneste års absolutte højdespringer blandt småfugle.
5/4 1 han R Korshage (EVR), 8/4 – 9/4 1 han R Korshage ved Myntestien (CN m.fl.) og 23/5 1 Korshage ud for kolonien (EVR) .
18/4 – 23/4 og 10/5 op til 3 Rørvig Lyng (KB m.fl.), heraf han + hun stationære – en yngleforekomst.
14/5 – 18/5 1 syng Sandflugtsplantagen (KB m.fl.) på kendt ynglelokalitet.
Endvidere 2 fra efteråret: 9/8 1 Plantagen (EVR) og 5/10 1 han Dybesø (HVR via RF).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 1 18
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 9 5 1 15
Ndag 9 5 1 15
Fænologi 05.. ..23 09

2017:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 50, 7)
De seneste års gennembrud for denne art fortsatte, selvom der ikke i år var ynglefund.
Forår: 21/3 1 han rast Langesø Mose (BR, EVR) og 16/4 1 han Rørvig Lyng (LRU). I alt 2.
Efterår: 11/10 1 han Hovvig (EVR), 15/10 1 han Korshage ved Wiebrandts Mose (HVR), igen 5/11 i samme område (måske samme), 21/10 – 27/10 1 han Dybesø (HVR m.fl.), 5/11 1 Nakke Hage (JHC) og 7/11 1 Korshage syddel (JB). I alt 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 5 3 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 3 10
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 21.. ..16 11.. ..07

2016:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla (9, 44, 6)  
Ganske som i 2015 (7 fugle) et meget stort år.
30/1 1 rast Dybesø vestside (KB), en vinterobs på 5 meters afstand. 19/4 1 Dybesø fra høje fyr i syd (EVR). 5/5 2 Sandflugtsplantagen (EVR, JB) – en syngende han + kaldende individ. Samme sted husede sandsynligt ynglepar i 2015. 6/5 1 Rørvig Lyng (BV). I efteråret 4/10 1 hørt Hovvig (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 1 6
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 2 1 5
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 30 19.. ..06 04

2015:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 37, 7)
Et gennembrudsår for denne art. Stort fremstød!
Vi måtte dog vente ret længe – især var 2 i Sonnerup Skov hele april noget provokerende. Men så gik der hul:
30/4 – 1/5 1 syng han Nørrevang (JB) – sad ved Harestykket/Lokkemosevej.
3/5 – 18/5 1 syng han Plantagen (EVR) – langtidsstationær ved Telegrafvej, en ynglefugl.
15/5 1 syng han Korshage (TPa) og 22/5 1 rast Højsandet (KB).
I efteråret igen: 10/10 1 1k rast Dybesø (CG) og 21/10 1 syng han Korshage (EVR). Det hele sluttede så med et vinterfund 28/12 1 rast han Nykøbing (EVR), der venligt aflagde besøg på matriklen.
Rødtoppet Fuglekonge indskrev sig således i 2015 med: Årsrekord med 7 fugle (4 forår, 2 efterår, 1 vinter). Første sandsynlige ynglefund. Et usædvanligt vinterfund (tidligere 1/1 1 Nykøbing By og 20/2 2 Korshage begge i 1999).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 2 1 13
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 9 2 1 13
Ndag 1 9 2 1 13
Fænologi 30.. ..22 10..21 28

2014:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 36, 1)
Reddet i land i efteråret: 28/9 1 rastende Dybesø blandt Fuglekonger og mejser (JS).
Det er først 7.fund fra efteråret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2013:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 34, 2) 
To eksemplarer ultimo april, den ene flink og stationær, den anden modsat:
23/4 1 hun rastende Dybesø (fundet af ODM + 3). Kunne dagen igennem – da nyheden om fundet omsider spredte sig! – ses i sydenden omkring bådhuset.
28/4 1 syngende han bakken bag Flyndersø kl.08.20 (JB) - sang livligt fra høje positioner i graner, men flyttede gradvist vestpå indtil den forsvandt ud af hørevidde.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 23..28

2012:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 32, 2)
4/5 1 syngende han Dybesø (EVR) – højt i rødgraner i sydenden hørt kl. 19 - 20. Hele dagen trafik forbi af ornitologer ud til Lille Fluesnapper, så den var ikke og blev heller ikke stationær.
5/5 1 syngende han Rørvig By (LB) – atter flygtigt bekendtskab. Sad, sang og fløj.
Oftest er det månedsskiftet marts/april, der producerer vores Rødtoppede, men primo maj er set før.

DOFBasen:2012


2010:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 31, 1)
25/3 - 29/3 1 han Korshage. Holdt fast til i den fine elleskov bag ”Fjordglimt”.
Fugle har mange opdagelseshistorier. Blev fundet af og fotograferet af Jørgen Agermose, siden også af fotografkollega DO. Herefter forevist til observatørholdet på Korshage - ”se den lille fætter her”. Billedet viste en knistrende flot Rødtoppet han! Snart set ”live” af observatørholdet og af flere de næste dage (SA, JB, JHC, CGJ, CG, EVR, KES). Fouragerede typisk i selve barken 6 meter oppe på stammer og store grene. Lignende bark-”gleaning” benyttet af Gransanger og Fuglekonge og åbenbart et godt fourageringsfelt i det tidlige forår.

DOFBasen:2010


2008:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 30, 1)
31/3 - 1/4 1 han Korshage (opdaget af LB og også set af JB, JHC, AF, EVR).
Klassisk tid og sted – skøjtede rundt i absolut yderste NØ-hjørne af Korshageskoven.
Den fine fugl er ikke nem her yderst mod nordvest på Sjælland. Det har taget os 36 år at samle 31 individer.

DOFBasen:2008


2007:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 29, 1)
Lige ved at gå helt galt igen med 0-år ligesom i 2006, primo april passeres uden gevinst og foråret bliver igen uden den flotte lille fugl. Redningen kommer i oktober:
26/10 1 rastende Hovvig (AF) – set kort omkring kl. 11.25. Observatøren får bonus for sine mange timer i tårnet. Fuglen viser sig ikke yderligere.

DOFBasen:2007


2005:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 28, 1)
14/4 1 han rastende Korshage – hjørnet ved Gyvelvej (JHC). Den smukke fugl var lige for næsen af observatøren, men var typisk nok lige så pludseligt rykket videre og lod sig ikke gense. Det er det helt klassiske tidspunkt for Rødtoppet Fuglekonge. Det er stadig en vanskelig art, hvis tyngdepunkt i landet ligger mod syd og sydøst.

DOFBasen:2005


2004:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 26, 2)
14/4 1 rastende han Korshage 5.40 - 9.00 (LB, JHC, AF) er typisk tidspunkt. Den fine fugl var altså stationær nogle timer.
Mere atypisk sent er 17/5 1 syngende han Hovvig ved p-pladsen (EVR) – gav kun 15 minutter.

DOFBasen:2004


2003:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 24, 2)
Oven på den grimme udeblivelse i 2002 er der 2 observationer fra det helt typiske tidspunkt i starten af april: 9/4 1 syngende han Dybesø ( EVR ), 10/4 1 syngende han Nykøbing (LB). Begge registreres tidlig morgen og er hurtigt videre og væk.

DOFBasen:2003


2001:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 22, 2)
4/4 1 syngende han Nørrevang (PCC, AF) og 21/4 1 syngende han Korshage (LB).
Knistrende flotte ifølge observatørerne og det nærmeste vi kom på et sangersubhit i 2001.

DOFBasen:2001


1999:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 18, 4)
Første januarfund af denne fine art: 1/1 1 Nykøbing (LB) - fin start på året i egen have. Skulle være det første danske vinterfund. 20/2 2 Korhage (JS) er så det første februarfund. 3/3 1 hun Korshage og denne fugl ses frem til 30/3 (LB, EVR, HVR, KES, JW) ofte ude i den lavere bevoksning mod Korshagespidsen.
Efterår: 7/9 1 syngende (ej set) Nykøbing (LB).
Dermed er månedsfordelingen nu således:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 3 7 7 0 0 1 1 2 2 0

DOFBasen:1999


1998:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 15, 3)
Til gengæld yderst populær i notesbogen: 24/4 1 syngende han Korshage (LB, EVR, HVR, JS), 28/4 1 rst Korshage (LB) - samme fugl, 6/5 1 hun rst Dybesø (JS) og 7/5 1 hun rst Rørvigvej (PCC).

DOFBasen:1998


1997:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3,15,0)
Uregelmæssig gæst.
Set rundt regnet hvert andet år:

68 71 72 74 78 82 83 85 88 89 90 94 96
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4

Tidsmæssig fordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 6 5 0 0 1 0 2 2 0

Forårsobservationerne ligger i perioden 14/3 - 26/5 og de fire fra efteråret mellem 12/10 og 19/11. En iagttagelse af en syngende fugl 19/8 1972 falder udenfor dette mønster.
En af de sjældenheder, hvor der er størst geografisk spredning på observationerne. Set på følgende lokaliteter: Dybesø, Flyndersø, Hovvig (2), Korshage (5), Nykøbing By (2), Plantagen (3), Ringholm Skov (2), Rørvig Lyng og Østerlyng.

DOFBasen:1997


1996:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 11, 4)
Et ganske flot indflux: 18/4 2 syng Hovvig sad med 200 meters mellemrum (LB, JW), 1/5 1 syng Korshage (HVR) og 5/5 1 syng Korshage (EVR). Efter sidste års 0, atter en forbedring af gennemsnittet, der så sagteligen nærmer sig en fugl per år. Kun tre tidligere år med mere end én fugl: 1968 1 - 2, 1974 2 samt 1994 2 og blot en enkelt dag med mere end én fugl: 30/3 1968 1 - 2.

DOFBasen:1996


Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  

1994: 2
I 1990 konstateres kådt „tre pà stribe“. Det blev det så ogsà i 1991-1993, bare i form af en lang næse!
1994 oppede sig derfor ganske betragteligt med denne duo:
26/5 1 han Flyndersø (PKK),
19/11 i Nykøbing (LB).
Den sidste sås i samme grantra som 1989-fuglen! Hvis frekvensen af Rødtoppede i kommunens øvrige grantræer er den samme, må det nok konstateres, at dette uden sammenligning er kommunens mest oversete art!!

1990: 1
Så blev det tre år på stribe for denne art:
25/5 1 syngende KH (EVR,HVR).

1989: 1
Arten set for andet år i træk:
12/4 1 syngende Nyk.Sj. (LB).

1988: 1
26/5 1 set i Plantagen (LB).
Arten sidst set 1985.

1985: 1
16/4 1 syngende Dybesø (NBA), ingen beskrivelse modtaget.

1983: 1
Er måske ved at blive mere almindelig igen:
14/3 1 syngende Ringholm Skov (EVR).
Også set 1982, dog kun 7 iagttagelser siden 1969.

1982: 1
28/10 1 han Ringholm Skov (PKK).
Sidst set 1978.

1978: 1
12/10 1 han Plantagen (EVR).
Arten er tydeligvis på retur, kun 5 iagttagelser de seneste 10 år.
Sidst set 1974.

1974: 2
16/4 1 Plantagen-H (LB),
3/11 1 KH-A (OJ).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 1 1 1 13
MaxRst 2 2 2 1 1 1 2
Nobs 4 13 5 3 1 1 27
Ndag 3 12 4 3 1 1 24
Fænologi 19·· ···· ···· ··17 21·· ··23

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 4 1 11
MaxRst 2 2 1 3 1 3
Nobs 1 8 1 5 1 16
Ndag 1 7 1 5 1 15
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ··13

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 3 5 1 1 18
MaxRst 1 2 2 1 5 1 1 5
Nobs 6 18 17 5 3 1 1 51
Ndag 5 13 14 5 3 1 1 42
Fænologi 18·· ···· ···· ··20 12·· ···· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 3 1 2 4 20
MaxRst 2 3 2 1 2 2 3
Nobs 1 28 7 7 1 3 47
Ndag 1 21 7 7 1 3 40
Fænologi 30·· ···· ···· ··22 26·· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 1 9
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 10 5 1 1 17
Ndag 9 5 1 1 16
Fænologi 05·· ··23 09 05

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 3 10
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 21·· ··16 11·· ··07

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 1 6
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 2 1 5
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 30 19·· ··06 04

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 2 1 7
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 10 2 1 14
Ndag 1 9 2 1 13
Fænologi 30·· ··22 10··21 28

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23··28

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··05

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 25··29

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 31·· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02··15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14·· ··17

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 09··16

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 04··21

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/13150.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1