Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13350

Sangere - Mejser

Grå Fluesnapper Muscicapa striata eu13350

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Graa Fluesnapper

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

DOFBasen:2024


2023:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 1 6 6 23
MaxRst 2 2 1 2 4 4
Nobs 8 2 1 6 3 20
Ndag 6 2 1 5 3 17
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··13

2022:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 1 18
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 11 4 3 18
Ndag 9 4 3 16
Fænologi 04··28 10·· ··07

2021:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 1 1 4 3 25
MaxRst 3 1 1 2 1 3
Nobs 12 1 1 6 3 23
Ndag 8 1 1 6 3 19
Fænologi 12.. …. …. …. ..10

2020:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 13 1 6 1 21
MaxRst 4 1 3 1 1 4
Nobs 10 1 5 4 1 21
Ndag 5 1 4 4 1 15
Fænologi 19.. ..01 10.. …. ..23

2019:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 971, 23) 

Ankomst 9/5 1 Højsandet. Bedste lokalitet Dybesø med 18/5 3 og 19/5 4. 5/6 1 tf Korshage (JHC) bør bemærkes. Set i yngletiden Hovvig (19/6) og Sandflugtsplantagen (23/6). I alt 18 fugle i første halvår. Efterårsfugle fra 24/8, flest 3/9 2 Højsandet - i alt 5. Sidste fugl 21/9 Højsandet.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 14 4 2 3 23
MaxRst 4 1 1 2 4
Nobs 8 4 2 2 16
Ndag 5 4 2 2 13
Fænologi 09.. ..23 24.. ..21

2018:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 941, 30)
Med forår 24, sommer 1 og efterår 5 i alt 30, og dermed et løft i antal.
Ankomst 9/5 1 Højsandet og i alt 10 fugle frem til topdagene 22/5 6 (5 Korshage, 1 Dybesø) og 24/5 6 Korshage. Fra 11/5 2 fugle stationært Hovvig bag fugletårnet registreret frem til 25/5. Aktiv adfærd som klart indikerede et ynglepar. Der har sikkert været flere – diskret som den er i adfærd og habitatvalg. 26/7 1 Korshage ved lyngbakken må være en ynglefugl, og bag Fjordglimt var der meget aktive fugle. 24/5 1 med insekt-fyldt næb Dybesø er angivet som ynglefugl. Må dog have været til eget konsum – for tidligt til at arten kan være fremme ved ungefodring. Efterårets 5 blev set 23/8 – 3/9, heraf 2/9 3 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 2 1 1 4 41
MaxRst 6 1 1 1 3 6
Nobs 18 2 1 1 2 24
Ndag 15 2 1 1 2 21
Fænologi 09.. …. …. …. ..03

2017:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 924, 17)
Bundskrab! Uhyre få fugle og bemærkelsesværdigt, at den slet ikke ses i hovedtrækperioden sent i maj. Første 6/5 1 Højsandet. På Korshage én fugl 13/5, 14/5 og 15/5. Nørrevang 8/5 1 og 13/5 – 14/5 1. Dybesø 17/5 1. Flyndersø 18/5 1. Hovvig 17/5 2, 18/5 1 samt igen 9/6, 1/7 og 19/8. Både her og 5/7 1 Slettemose indikation på ynglefugle, der jo kan være svært diskrete. I efteråret 20/8 1, 22/8 2 og sidste 5/9 1 Korshage. Samlet forår ca. 10, sommer 3 og efterår 4 = 17.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 1 3 6 1 23
MaxRst 2 1 1 2 1 2
Nobs 11 1 3 5 1 21
Ndag 7 1 3 3 1 15
Fænologi 06.. …. …. …. ..05

2016:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata (9, 901, 23)  
Forår 11/5 – 6/6 kun 13 fugle, de 7 i træktoppen i sidste tredjedel af maj. 19/6 2 Plantagen givet ynglefugle, og 14/8 – 27/8 3 Slettermosegård kunne også meget vel være lokale. Efterår med 21/8 – 4/9 5 fugle. Tallene uændret små – kun brudt i 2015 (65) hvor det lykkedes at fange et vegetationsfølgende træk i baglandet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 3 8 2 25
MaxRst 3 2 3 2 3
Nobs 7 2 5 1 15
Ndag 7 2 5 1 15
Fænologi 11.. ..19 14.. ..04

2015:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 881, 20)
Forår 8 fugle: 22/5 2 Dybesø (23/5 1, 25/5 1). 24/5 1 Langesømosen + 1 Korshage. 5/6 3 + 1 tf Korshage.
Efterår 12 fugle: 9/8 1 Højsandet, 28/8 5 Korshage, 8/9 1 Slettermosegård, 11/9 3 Rørvig + 1 Dybesø og 15/9 1 Korshage.
Ikke uventet dybt i bund på forårstrækket. Det lykkedes ikke at finde ynglefugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 4 6 6 22
MaxRst 2 3 5 3 5
Nobs 5 2 2 4 13
Ndag 4 1 2 3 10
Fænologi 22.. ..05 09.. ..15

2014:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 855, 26)
Forår 13 fugle, alle umiddelbart fra trækket. Ingen ynglefugle afsløret.
Korshage: 10/5 1 (ankomst), 13/5 1, 16/5 1, 17/5 1 og 22/5 1. Nørrevang: 23/5 1. Søndervang: 13/5 1. Hovvig: 16/5 2, 18/5 1 og 22/5 1. Ringholm Skov: 29/5 2.
Efterår 14 fugle, de 4 7/9 som således var ”årets falddag”.
Korshage: 19/8 1 1k og 3/9 1. Nørrevang: 27/8 3. Søndervang: 3/9 1. Rørvig Lyng: 7/9 2, Plantagen: 7/9 2. Slettermosegård: 28/8 2. Hovvig: 3/9 1 og årets sidste 17/9 1.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 6 8 27
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 11 3 6 20
Ndag 8 3 3 14
Fænologi 10..29 19.. ..17

2013:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 790, 65)
Ankom 7/5 1 Korshage, men dagen efter interessant begivenhed med dagsrekord af jordskredstypen: 8/5 49 rastende fugle, især på grund af 40 rastende/sivetrækkende Højsandet (KB). Efter regnfuld sennat og formiddag udløste regnophør kl. 13 et ryk af Grå Fluesnapper på Højsandet, hvor smågrupper bevægede sig igennem på nogle timer i østlig retning følgende højdedragets kontinuerlige træ/vegetationslinje. Lidt en ”baglands-analog” til det velkendte trækronetræk på Gilbjerg, hvor der intet skete denne dag (de fik 400+ 22/5 - 24/5, dage, hvor der intet skete hos os!). Også mange konventionelle rastfugle 8/5 med 6 Korshage og 3 Hovvig. Resten af foråret kun 11 fugle rastende. Eneste sene 30/5 – 11/6 1 Hovvig. Mulig, men ikke sikker ynglefugl. Forår i alt 61 fugle.
Efterår: 3/8 1 Hovvig, 28/8 1 Korshage og 1/9 2 Plantagen. I alt 4.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 61 2 2 2 67
MaxRst 40 1 1 2 40
N 12 2 2 1 17
Fænologi 07.. ..11 03.. ..01

2012:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 758, 32)
32 fugle er absolut et pænt år. Det var de 27 forårsfugle, der trak antallet op. Der var 5 efterårsfugle.
Foråret fordelte sig med en tidlig fase 3/5 – 5/5 med 4 fugle og et markant hovedtræk af nordlige fugle i anden halvdel af maj med 20 fugle – alene 15 22/5 – 23/5. Et par efterhængere i juni, dog ingen ynglefund, men den er jo diskret og kan være i et meget stort og også lidet besøgt område.
Alle observationer:
3/5 1 Korshage (CG) er ankomst, 4/5 2 Korshage, 5/5 1 Højsandet,
15/5 2 Korshage, 19/5 1 Hovvig, 21/5 1 Dybesø, 22/5 3 Korshage og 5 Dybesø, 23/5 3 Korshage og 4 Plantagen, 24/5 1 Korshage, 28/5 1 Korshage, 1/6 1 Nakke Skov og 7/6 1 Korshage.
27/8 2 og 6/9 – 7/9 1 Rørvig, 6/9 1 Nakke Hage og 7/9 1 Hovvig.
Om manglende registreret dagtræk af Grå Fluesnapper på Rørvighalvøen:
Nej – heller ikke i år blev der set Grå Fluesnapper på direkte træk. Muligheden skulle ellers være optimal. Nærliggende Gilbjerg havde provokerende ca. 400 i dagene 21/5 – 24/5 fra de første lystimer (Skagen også med, 23/5 således ca. 100). Mens 40 års træktabeller fra Rørvig har 2 (to)! Fænomenet er dog ganske velkendt:
Grå Fluesnapper er nattrækker, sårbar i luften og gør meget ud af at trække predator-frit. Om morgenen vil fuglene gå ned i vegetationen til rast, men fortsætter undertiden trækket ind i de første morgentimer. Ultimo maj byder på korte træknætter på vejen op til tajgaen. Gilbjerg har en meget speciel konfiguration - rejser sig 40 meter over kysten med et galleri af høje træer langs kysten. Fuglene trækker i trætophøjde langs kysten, aldrig ud over havet og erkendes overvejende visuelt, eventuelt på et svagt og kort ”szri”. Hvis fuglene møder åbent vand stiger de op i meget stor højde.
Fugle, der eventuelt fortsætter trækket langs kysten af den flade Rørvighalvø, vil derfor stige op i meget stor højde, når det bliver lyst og vil ikke kunne erkendes. For Skagen må et andet fænomen gøre sig gældende – formodentlig ”opløsningen” af land og hav ude over Grenen og sammenfletningen af flere trækkorridorer.
Så selv om man slår ørerne ud og scanner højt i de første morgentimer er det svært. Måske kan det lade sig gøre fra Klint.

DOFBasen:2012


2011:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 731, 27)
Helt frem til 21/5 blev der kigget med stigende desperation efter Grå Fluesnapper – først denne dag ses 1 rastende Korshage. Årets første. Blev til et miniature-forår med kun 7 fugle.
De efterfølgende 6: 28/5 1 Korshage, 31/5 1 Dybesø, 1/6 1 Korshage, 3/6 1 Langesømosen, 4/6 1 Nørrevang og 5/6 1 Hovvig.
Et sent og lille forår og ingen ynglefugle – skulle man tro. Men så: 21/8 3 ad + 2 juv Korshage, den ene fodret aktivt af en gammel fugl. Disse fugle er næppe fra fjernere egne, så et par har ynglet et sted i området og drev sent i august fortsat rundt med de 2 juv!
Det blev de i alt 16 efterårsfugle der reddede arten for 2012. Mønsteret lignede det vi så sidste år. Ustabilt, nedbørsrigt vejr i august udløste fald!
Følgende: 13/8 1 Slettermose, 16/8 1 Rørvig, 21/8 1 Korshage, 24-25/8 8 Hovvig (otte! ), 31/8 1 Korshage, 5/9 2 Hovvig og 6/9 2 Korshage.
Forår 7. Ynglefugle 4. Efterår 16. Det er trods alt 27 Grå Fluesnappere.

DOFBasen:2011


2010:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 692, 39)
49 iagttagelser fordelt maj 23, juni 1, juli 0, august 3 og september 22. Skøn over antal individer: Hele 39!
Første 2/5 1 Korshage (JM), herefter 6/5 1 Højsandet og 13/5 var grundpopulationen fremme med 1 Korshage og 1 Hovvig.
Optrådte i 2010 på ikke mindre end 10 lokaliteter:
Korshage: 2/5 1, 13/5 1, 19/5 1, 21/5 2 samt 23/8 1. Dybesø: 30/5 1. Flyndersø: 14/5 1.
Hovvig: 13/5 2, 14/5 1, 16/5 5, 17/5 - 6/6 1 samt 6/9 2 og 7/9 1. Nakke Skov: 14/5 1.
Højsandet: 6/5 1, 13/8 1 og 12/9 3. Søndervang: 7/5 1. Nykøbing: 3/9 1.
Nakke Hage/Rishøjgård: 28/5 1. Slettermose: 5/9 10, 6/9 1, 7/9 1 og 12/9 3.
Arten fik endnu et godt år. Eventuelle ynglefugle gemmer sig godt og er i så fald uregistrerede. Det må erkendes, at samtlige observationer er i klassiske trækperioder. Det er en god maj og en usædvanligt stor september med 24 fugle (alene 15 rastede Slettermose), der bringer året op på en estimeret total på 39. Spændende med de mange fugle på den sydlige del af Nakkehalvøen i september. Bør givet monitoreres bedre. Tilstedeværelsen af en stationær Aftenfalk på Slettermose var ikke helt uvæsentlig for en del af observationerne.

DOFBasen:2010


2009:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 669, 23)
51 iagttagelser fordelt april 5, maj 36, juni 0 og juli 10 – repræsenterer omkring 23 individer.
Lige netop ankomst i april - 30/4 3 fugle Korshage i skovbrynet til Langesø Moses orkide-eng (JB, JSt). Kommer til at optræde på 7 lokaliteter:
Korshage: 30/4 3, 8/5 1, herefter 14/5 7, 17/5 3, 19/5 2 og siden kun 1. Eneste oplagte trækfugle er i denne gruppe, der kan tolkes som 10 trækfugle og 2 mere faste.
Hovvig: 15/5 – 25/5 1 – 2 flere dage, 19/7 1 – tolkes som 2 faste fugle.
Nørrevang: Eneste sikre succes-par: 12/7 - 13/7 4 – 1 ad med 3 juv. Godt at få en gennemført ynglecyclus bekræftet.
Endelig er der 8/5 1 Dybesø, 18/5 2 Grønnehave Skov, 22/5 1 Søndervang og 18/7 1 Skærby Strand. Sidstnævnte er jo helt sikkert en lokalfugl.
I alt omkring 23 individer er involveret – 13 lokale og 10 trækfugle.
Arten repræsenterer noget så usædvanligt som en opmuntring på Fluesnapper-fronten. Rigtigt pænt mange fugle! Og større spredning. Er jo diskret og ynglepar kan gemme sig.
Fra 19/7 går arten helt under jorden og ingen returtrækkere.

DOFBasen:2009


2008:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 660, 9)
Betænkeligt få fugle specielt forår! 16 rapporter er alt – og det dækker over betydeligt færre individer. Har ikke flyttet sig stort i ankomst og 12/5 1 Korshage (KB) er første. Herefter 1 fugl meldt på yderligere 5 datoer 13/5 - 30/5. Hovvig melder 15/5 og 22/5 1.
Efteråret pænere: Hovvig har 15/8 1, 19/8 1, 31/8 1 og 10/9 1. 30/8 er der 1 Korshage. 14/9 1
Nørrevang. Slutter ret sent 21/9 1 Nakke Syd – en overset efterårslokalitet, hvor KES denne dag kunne opsamle både Grå Fluesnapper, sen Løvsanger og Blåhals!
Antal fugle er usikkert, yngle(forsøgende) fugle er involveret og trækfugle. Tallet er mellem 4 og 16 individer, her gættes på ca. 50 % gengangere, dvs. 4 forårs- og 5 efterårsfugle.

DOFBasen:2008


2007:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 645, 15)
Korshageområdet: 5/5 1 Korshage er pæn tidlig ankomst, men siden først fugle 14/5 med 1 Korshage og 2 Flyndersø. 17/5 1 Dybesø. 18/5 flere fugle med 2 Korshage, 2 Nørrevang og 1 Flyndersø. 5 på én dag ikke hverdagskost i nyere tid. 20/5 1, 25/5 3, 28/5 3, 30/5 1 Korshage – forårets sidste her. Der er altså trækfugle i materialet medio maj – måske alle fuglene da der ikke er iagttagelser fra juni. Alternativet indslag af ynglende/yngleforsøgene fugle bag Korshage og i området mellem Dybesø og Flyndersø. Totalt anslås 12 individer at være involveret.
Hovvig: 13/5, 15/5, 19/5, 26/5 og 8/6 1 fugl. Sandsynlige ynglefugle og anslået til 2 individer.
Efteråret repræsenteret af en enkelt til gengæld sen fugl: 4/10 1 Korshage.
Årets antal fastsættes derfor til 15 fugle. Arten dermed gået lidt frem efter nogle år på meget ringe niveau.

DOFBasen:2007


2006:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 636, 9)
11/5 1 Korshage - normal ankomst. 13/5 1 - vel samme.
20/5 1 Korshage, og igen 23/5 2, 24/5 1, 25/5 1, 26/5 2 og 5/6 2 alle Korshage.
16/5 1 Hovvig eneste fugl uden for Korshage.
Efterår: 23/8 3, 25/8 1 og sidste 2/9 1 Korshage.
Vi er på vanlige kronisk lave niveau. Der er nok et ynglepar Korshage. Samlet skøn ca. 5 forårsfugle og 4 efterårsfugle svarende til årstotal på 9.

DOFBasen:2006


2005:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 629, 7)
Alle nævnt, desværre ingen glemt:
8/5 1 rast Korshage (EVR) er det normale ankomsttidspunkt.
22/5 2 rast Korshage – den ene Myntestien (KES),
23/5 3 rast Korshage (AF) og
25/5 1 Grønnehave Skov (AF)
De 7 fugle er måske kun 4 - 5, det står, som vi ved ilde til. Ingen rapporter fra område sydøst for Hovvig der har huset ynglefugle de sidste år. Vel 1 par omkring Myntestien, et par rastere og en lille nyskabelse fra Grønnehave er årets meget lille kapitel om denne art. Idet efteråret var helt tomt.

DOFBasen:2005


2004:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 622, 7)
En isoleret meget tidlig ankomstfugl – 1/5 1 Korshage (EVR). Vi skal så langt ind i maj-kulden før næste fugl – 22/5 1 Korshage, samme dag 1 Langesømosen. 27/5 oppe på 2 Korshage og første obs fra Hovvig med 1, 28/5 er der så også 2 her. Der er 3 juni-dage med 1 fugl fra Hovvig og 17/7 1 Korshage er sidste melding på arten, der således slet ikke optræder i efteråret. Det ligner 2 par – 1 par på Korshage og 1 par i blandskoven ved Hovvigs sydøsthjørne.
Udover det måske 3 ”løse” fugle og altså stort set væk fra trækket. Lokalt og regionalt ser det ikke godt ud. Fortolkes som 7 fugle på ét år.

DOFBasen:2004


2003:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 600, 22)
Indleder 11/5 1+1 KH (LB,KES) - et forår med 15 iagttagelser. Der er enkelte spredte ynglepar på halvøen, nogle oversete. Yngler helt sikkert i Hovvig-Slettemosegård (7 fugle herfra), mens der f.eks. sidste år var sene fund fra 3 andre lokaliteter. De resterende 8 er fra Korshage frem til 5/6 -
trækobs og muligt ynglepar. Tyndt ser det ud.
Efterår med 7 fugle, 17/8-7/9, sidste fra Flyndersø.

DOFBasen:2003


2002:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 578, 22)
De sidste par år og specielt 2002 var lidt bedre for arten - jfr. 22 fugle i alt. Fordeling: Maj 15, juni 3 og august 4. Første 6/5 1 Korshage. Der er en periode fra 10/5 - 19/5 uden Grå Flue, herefter stort set daglig måneden ud med 1 - 3 expl. I juni fundet uden for Korshage: Søndervang, Skredbjerg og Nørrevang - bør være ynglefugle.
Optræder med et lille fint efterårstræk: 27/8 1 og 28/8 1 Korshage og 29/8 2 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 559, 15)
13 forårsfugle og 2 efterår - de nævnes alle: 3/5 3 Korshage, 4/5 1 Søndervang, 10/5 1 Korshage, 11/5 1 Korshage og 1 Hovvig, 13/5 2 Korshage og 2 Wiebrandts Mose, 26/5 2 Hovvig - samt 26/8 2 Korshage. Det er ikke tal for en art der trives!

DOFBasen:2001


2000:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 559, 10)
Sat på observationslisten sidste år og et kritisk lavt niveau i år 2000 understreger, at det er berettiget. Alle observationer er undersøgt individuelt, og herefter er årets total 10 fugle med 5 i maj og 5 august! Alle nævnes: 12/5 1 Korshage (ankomstdag), 13/5 2 Korshage, 14/5 1 Korshage og 19/5 1 Korshage. Det var så det forår. 5 Grå Fluesnappere! Det er mere almindeligt med 5 efterårsfugle ultimo august: 20/8 1, 27/8 2, 29/8 1 og 30/8 1 Hovvig. En berømt småfugle-signatur som LB har tilsyneladende ingen lokal grå flue overhovedet. Sidste år var der bundrekord med 13 fugle, i år altså 10. I international terminologi må arten kategoriseres som lokalt „vulnerable“.

DOFBasen:2000


1999:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 542, 17)
Bekymrende udvikling: I år igen alt for få - kun 13 forårsfugle. 5/5 1 er først og 18/5 og 19/5 3 er flest og alle fra Korshage.
Der er 4 efterårsfugle: 20/8 2 Skansehage, 26/8 2 Korshage. Faldende kritisk nu gennem 3 år.

DOFBasen:1999


1998:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 525, 17)
Med kun 15 fugle forår (maj 11, juni 4) og 2 i august endnu et særdeles sløjt år. Dukker op 11/5 1 Plantagen og 12/5 1 Nykøbing. 16/5 ses den første på Korshage. 29/5 3 og 30/5 3 er eneste dage med mere end 1.
9/8 1 og 29/8 1 Hovvig udgør „efteråret“.

DOFBasen:1998


1997:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 505, 20)
Fænologi: (28/4) 9/5 - 30/8 (13/10)
Sjælden forårstrækgæst og yngletrækfugl samt meget sjælden efterårstrækgæst.
De få ynglefund vi har, er spredt jævnt ud over halvøen. Arten træffes i skove samt sommerhusområder og villakvarterer.
Det er forbavsende, at der ikke registreres flere af denne i Norden ret så almindelige fugl. Årstotalerne har ligget mellem 7 og 74 (1988). Tendensen til større tal i 1990'erne, kan til en vis grad skyldes hyppigere indrapportering. De 9 fugle fra før 1973 siger mere om omfanget af vores arkiv end om den Grå Fluesnappers forekomst. Ankomstdatoerne har ligget stabilt og viser ingen udvikling i løbet af de 25 år. Den tidsmæssige fordeling har som ventet en klar overvægt i maj. I forhold til mange andre arter, ses der dog relativt mange om efteråret.

Månedsfordeling af observationerne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 423 17 1 36 35 1
Årstotaler 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Max 21 30 21 74 53
Gennemsnit 18 18 15 34 26

1997: Noget under middel med 19 forårsfugle mellem 10/5 og 31/5, flest 24/5 3 Korshage. Eneste fra efteråret 20/8 1 Trolleskoven.

DOFBasen:1997


1996:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 452, 53)
Året indledtes med vores suverænt tidligste forekomst af denne udprægede majtrækker: 28/4 1 Korshage (LB). Nummer to var ligeledes tidligt på færde, 3/5 1 Hovvig. Herefter et var et stort tomrum indtil 17/5, hvor der for alvor begyndte at ske noget: 17/5 1 Korshage, 18/5 1 Korshage og 1 Hovvig, 19/5 4 Korshage og 2 Hovvig, 20/5 3 Korshage, 21/5 15 Korshage og 1 Hovvig, 22/5 6 Korshage og 1 Nykøbing samt 23/5 2 Korshage, 1 Flyndersø, 5 Hovvig, 1 Skallemosen og 1 Nykøbing. Spredningen fortsatte 24/5 med 2 Rørvig Bugt og 1 Østerlyng. En del af de sidste dages fugle var måske lokale ynglefugle. I løbet af de næste par dage tyndede det dog hurtig ud: 25/5 1 Korshage, 27/5 1 Korshage og 28/5 1 Hovvig. Herefter blev der ikke set en eneste. Alt i alt vort næstbedste år og næsthøjeste dagsnotering. Rekorden på 20 er fra 14/5 1988.

DOFBasen:1996


1995:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 419, 33)
Der er gravet i de gamle arkiver. Nedenstående årstotaler er fremstillet. Især i de første år er tallene næppe fuldstændige, og de kun 9 fra før 1973 skal nok tages med et gran salt.
Sammenlignet med ovenstående figur må årets resultat karakteriseres som væsentlig over middel. Bortset fra det suveræne topår 1988 er variationerne forbavsende små (7- 30).
Årets forårsobs faldt i perioden 6/5 - 20/6. I maj 26 fugle på Korshage med max 19/5 3, 20/5 7 og 23/5 4.
Kun 1 efterårsobs: 5/8 1 Plantagen.

DOFBasen:1995


Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  

Årstotaler: (næppe 100% korrekte!!)
Sum: 449. Ikke 419.

1994: 18
1993: 8
1992: 29
1991: 19
1990: 20
1989: 28
1988: 74
1987: 7
1986: 20
1985: 10
1984: 21
1983: 17
1982: 14
1981: 20
1980: 11
1979: 13
1978: 30
1977: 20
1976: 12
1975: 21
1974: 19
1973: 18

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 1 18
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 11 4 3 18
Ndag 9 4 3 16
Fænologi 04··28 10·· ··07

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 1 1 4 2 24
MaxRst 3 1 1 2 1 3
Nobs 12 1 1 6 3 23
Ndag 8 1 1 6 3 19
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 1 7 1 26
MaxRst 4 1 3 1 1 4
Nobs 10 1 5 4 1 21
Ndag 5 1 4 4 1 15
Fænologi 19·· ··01 10·· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 14 3 2 2 21
MaxRst 4 1 1 2 4
Nobs 8 4 2 2 16
Ndag 5 4 2 2 13
Fænologi 09·· ··23 24·· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 1 4 30
MaxRst 6 1 1 1 3 6
Nobs 24 2 1 1 2 30
Ndag 15 2 1 1 2 21
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 1 1 3 15
MaxRst 2 1 1 2 1 2
Nobs 11 1 3 3 1 19
Ndag 7 1 3 3 1 15
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 2 5 2 20
MaxRst 3 2 3 2 3
Nobs 7 2 5 1 15
Ndag 7 2 5 1 15
Fænologi 11·· ··19 14·· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 6 5 18
MaxRst 2 3 5 3 5
Nobs 4 2 2 4 12
Ndag 4 1 2 3 10
Fænologi 22·· ··05 09·· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 6 8 26
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 11 3 6 20
Ndag 8 3 3 14
Fænologi 10··29 19·· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 40
Total 58 1 2 2 63
MaxRst 6 1 1 2 6
Nobs 12 2 2 1 17
Ndag 8 2 2 1 13
Fænologi 07·· ··11 03·· ··01

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 1 2 4 29
MaxRst 5 1 2 1 5
Nobs 12 2 1 4 19
Ndag 10 2 1 2 15
Fænologi 03·· ··07 27·· ··07

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 15 2 22
MaxRst 1 1 8 2 8
Nobs 3 4 7 2 16
Ndag 3 4 6 2 15
Fænologi 21·· ··05 13·· ··06

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 3 22 42
MaxRst 5 1 2 10 10
Nobs 17 1 2 9 29
Ndag 13 1 2 5 21
Fænologi 02·· ··06 13·· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 18 6 27
MaxRst 3 7 4 7
Nobs 1 17 4 22
Ndag 1 13 4 18
Fænologi 30·· ··31 12··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 2 7
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 6 4 3 13
Ndag 6 4 3 13
Fænologi 12··30 15·· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 1 17
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 16 1 1 18
Ndag 12 1 1 14
Fænologi 05·· ··08 04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 7
MaxRst 2 2 3 1 3
Nobs 8 2 2 1 13
Ndag 8 2 2 1 13
Fænologi 11·· ··10 21·· ··02

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 08··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 6
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 7 3 1 11
Ndag 6 3 1 10
Fænologi 01·· ···· ··17

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 6 2 16
MaxRst 3 2 2 1 3
Nobs 7 4 4 2 17
Ndag 7 4 3 1 15
Fænologi 11·· ··27 17·· ··07

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 3 3 14
MaxRst 3 1 2 3
Nobs 12 3 3 18
Ndag 12 2 3 17
Fænologi 06·· ··08 27··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 2 15
MaxRst 2 2 2
Nobs 10 1 11
Ndag 6 1 7
Fænologi 03··26 26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 9
MaxRst 1 2 2
Nobs 5 5 10
Ndag 4 4 8
Fænologi 12··19 20··30art/13350.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1