Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:13430

Sangere - Mejser

Lille Fluesnapper Ficedula parva eu13430

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Lille Fluesnapper

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  

DOFBasen:2024


2023:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  

DOFBasen:2023


2019:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 85/86, 2/2) 

22/5 1 syng kortvarigt Korshage (JS) og 31/5 1 2k syng Sandflugtsplantagen (SA m.fl.).

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 22..31

2018:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 83/84, 2/2)
Ingen observationer sidste år, så yderst passende, at den kom ind med 2 fugle i år:
4/5 1 ad han syngende Korshage (PEL) – fin 3k+ med rødt bryst.
15/5 – 25/5 1 2k han syngende Korshage (JB m.fl.). Set 15/5 som typisk 2k, siden hørt på datoerne 19/5, 21/5, 23/5 og 25/5. Kunne jo være mere end én fugl, men den var meget stedfast, og sangen var ret vekslende, ind i mellem noget tøvende og inkomplet og ikke særligt vedholdende. Regnes derfor for samme fugl.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 04..25

2016:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva (0, 81, 3) 
3 individer i maj uden at det lykkedes at se arten: 19/5 1 han sang/kald Dybesø (KB) – optrådte ret kortvarigt og senere eftersøgt forgæves. 22/5 1 han Korshageskoven (EVR m.fl.) til gengæld særdeles aktivt syngende gennem hele morgenen og hørt af mange.Endelig 25/5 1 hørt syngende ved Dybesø (LB). Samlet omkring 10 fugle på Sjælland i foråret, så godt repræsenteret på halvøen.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 19..25

2013:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 77, 4)
Indledes primo maj, hvor KB - Mr.Flycatcher - slår til igen: 9/5 1 2k han rast Dybesø (KB + 5). Hele dagen i samme vegetationsbælte, hvor arten blev set sidste år.
27/5 1 syngende han Korshage (EVR), kun hørt, forsvandt hurtigt bagud.
6/6 1 syngende han Korshage bag Fjordglimt (KES + 2).
9/6 1 syngende han Dybesø (JS) – hørt x 2.
4 fugle på samme forår er mange og opmuntrende. De mange iagttagelser er fuldt forenelige med en større bølge af Lille Fluesnapper i DK i maj - primo juni 2013.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
N 2 2 4
Fænologi 09.. ..09

2012:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 76, 1)
4/5 – 5/5 1 ad han (3k+) rastende Dybesø (KB m.fl.)
Et af de rigtigt dyre fund i år. Fuglen var stationær og afsøgte et begrænset stykke pil/birk langs søbredden i sumpskoven langs søens vestbred, typisk i 1 meters højde. KBs fund var derfor twichbart for mange.
Det er hidtil tidligste fund, og helt i overensstemmelse med det, var det en adult han. Udfarvet fugl med tæt orangerød strube/øvre bryst og lysende gråblåt hoved. Aktivt fouragerende, temperamentsfuld med halekip og kald – snerren og ved ophidselse ”di-li”kald.
Der foreligger kun 2 tidligere fund før 10/5 (8/5-88 og 6/5-93 – men ingen af disse fugle er aldersbestemt). Det er altså en fænologirekord. Efter en kontinuitet fra 1977 til 1994 med mindst 1 årligt fund har arten været mere vanskelig og er kun set i halvdelen af de sidste 18 år.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 75, 1)
25/8 1 han rastende Hovvig bag forvalterboligen. Aktivt syngende og opdaget af AF. Også set af PG, EVR og HVR. En nat og en dag med tågedis – klassisk lurket falddag. Stor stemning bag PGs hus med mange Løvsangere, 8 Grå, 1 Broget og 1 Lille Fluesnapper. Typiske dragtkarakterer og sang. Efter 2 års fravær fik den fine art således come-back på halvøen.

DOFBasen:2011


2008:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 73, 2)
Fund 2 dage i træk der regnes for 2 forskellige fugle: 28/5 1 rastende bag Korshage i området
Myntestien - Paradisgården (EVR). 29/5 1 2k han syngende og iagttaget Korshages sydlige del ved kysten mellem kolonierne Isøre og Nørrevang (KES).
Tidspunktet er det helt klassiske for forlænget træk.
Den fine art er nu nappet de sidste 3 år i træk efter de 4 horrible år med nul. Opmuntrende!

DOFBasen:2008


2007:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 71, 2)
Fik come-back sidste år efter 4 sorte år uden lille flue – og minsandten om det ikke holder fast:
14/5 1 Korshage (AF) – ses/høres af flere op ad formiddagen.
25/5 1 Korshage (EVR, BV) – hørt og set kort af lundsanger-duoen – nu de var i gang.
Minsandten om ikke årstotalen igen i år blev 2!
Artens udvikling illustreres af nedenstående diagram, der viser historien gennem 34 år i Rørvigområdet fra 1974 til 2007. Fra første fund i 1974 etablerer arten sig hurtigt som en sjælden, men regelmæssig gæst i området og der er 25 år i træk med fund af Lille Fluesnapper. Falder helt ud fra 2002 og ender i 0 gennem 4 år. De sidste 2 år imidlertid dukket op igen.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 69, 2)
26/5 1 2k han set og hørt syngende Dybesø (KES,LB,EVR,PEL) - fundet af KES og dermed lykkedes det endelig at finde en Lille Flue igen.
Og minsandten igen efterår: 21/8 1 set og hørt Korshage (EVR).
Lys i fluesnappermørket. Denne lille stjerneart fik come-back efter 4 års fravær endda med hele 2 fugle nydeligt fordelt med den ene om foråret og den anden efterår - begge på typiske datoer. Efter
en ubrudt række på 24 år med iagttagelser hvert år faldt arten ud med 0 i 2002 - 2005. En logisk følge af faldende antal efter de stabile år i starten af 90erne. Indtil i år.

DOFBasen:2006


2001:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 68, 1)
2000: 25/5 1 hørt Langesømosen ved kolonien Nørrevang (EVR).
Set hvert år fra 1977 til også dette år, men det holdt mere end hårdt: 29/9 1 Korshage hørt ved Fjordglimt (EVR).

DOFBasen:2001


2000:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 67, 1)
25/5 1 hørt Langesømosen ved kolonien Nørrevang (EVR).

DOFBasen:2000


1999:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 63, 4)
Bedste år længe: 11/5 1 rastende KH (HVR, KES) - iflg. finderen HVR „helt gasblå i hovedet“ - må også det tidlige tidspunkt taget i betragtning svare til en ad han. 21/5 1 syngende han Langesømosen (LB) - havde en medobservatør med via mobiltelefon, men det kvalificerer ikke til initial bag obsen! 27/5 2 hanner - 1 Lyngbakken og 1 „fluesnapperskoven“ ved Fjordglimt (LB, EVR).

DOFBasen:1999


1998:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 62, 1)
31/5 1 syngende 2K han (JB, LB, PEL, EVR, JS, KES, AT, BV). Kom med et østhøjtryk og fandt med stor præcision sin perfekte habitat - den efterhånden rigtigt fine sumpskov ned mod Langesømosen. Opdages 05.31 (EVR) og synger i lange perioder helt frem til kl 18.00 fra samme område, hvor fuglen kan ses i halvskjulte positioner.
Klarer sig dermed som årlig - de sidste 4 år har kun budt på 5 fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0,60,2)

Sjælden trækgæst om foråret og uregelmæssigt trækgæst om efteråret.
Var meget stabil indtil midt i 1990'erne. Udviklingen fremgår af figuren.

Tidsmæssig fordeling af observationerne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
47 4 5 3 1

Forårsobservationerne ligger i perioden 6/5 - 20/6, de fleste (38) sidst i maj og efterårsobservationer i perioden 20/8 - 2/10.

1997: 12/5 1 (HVR) og 31/5 1 ad han (EVR) begge Korshage. Er vi på vej op ad de sidste par års bølgedal?

DOFBasen:1997


1996:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 59, 1)
25/8 1 hørt Korshage (EVR). Andet år i træk med kun 1 obs, og igen en efterårsiagttagelse!

DOFBasen:1996


1995:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva  (0, 58, 1)
Tillæg 1993: 27/5 1 Korshage (JW).
8/9 1 hørt snerre 3 gange Korshage (HVR). Blot syvende år med efterårsiagttagelser (1974, 1977, 1988, 1989, 1992 og 1994). Efter topåret 1992 med 7 fugle, er det gået så meget ned ad bakke, at det er lige før arten mister sin status som årlig gæst.

DOFBasen:1995


Lille Fluesnapper  Ficedula parva  

1994: 3
To forårsiagttagelser er under det forventede vejret taget i betragtning.
21/5 1 syng. 2K han Isøre kolonien KH (PCC, BBP, PR, EVR, KES),
22/5 1 han KH (PKK).
Efteråret:
3/9 1 hørt Langesømosen (EVR) ligger helt på linje med tidligere års obs.

1993: 2
6/5 1 KH er eneste fund af denne art, vi skal helt tilbage til 1983 for at finde et år med kun 1 fugl.
Tilføjet 1995: 27/5 1 Korshage (JW).

1992: 7
Hele 7 fugle fandt vej til Rørvighalvøen i år, heri blandt en af de sjældne efterårsfugle, alle obs nævnes:
21/5 1 han KH,
24/5 1 han Dybesø,
og det store tilløbsstykke blev
30/5 1 han 2K KH (8 indsendere),
31/5 1 han Plantagen,
8/6 1 hun ringmærket KH,
20/6 1 han Skansehage,
6/9 1 hørt KH.

1991: 3
Alt normalt! Arten igen set fra medio maj:
11/5 1 han KH,
30/5 1 han Langesømosen,
5/6 1 han 2K Langesømosen.
(SP,EVR).

1990: 4
Et helt normalt år, arten er trofast overfor Rørvig i sidste halvdel af maj. Årets fugle fordelte sig således:
13/5 1 Myntestien,
21/5 1 KH,
29/5 1 2K han Højsandet + 1 2K han KH,
alle syngende fugle.
(KB,LB,JC,PEL,BBP,EVR).

1989: 3
Helt normalt år for denne art.
23/5 1 ad. han R Dybesø (EVR),
25/5 1 imm. han (2K) syngende Langesømosen (LB,PEL,EVR).
Efterår:
20/8 1 hørt KH (EVR).
Lidt statistik. De nu 39 små fluesnappere på Rørvighalvøen fordeler sig således:
MAJ:33 JUNI:1 AUG:4 OKT:1

1988: 4
Igen et normalt år med 4 iagttagelser, også her rekord-tidlig obs.
8/5 1 han R KH (HVR),
17/5 1 han syngende KH (PEL,KES,BV,JW),
22/5 1 hun KH (HVR).
Og for 3. gang en efterårsobs.
2/10 1 hun/juv R KH (EVR).
De 2 tidligere efterårsfund er fra 1974 og 1977.

1987: 4
Årets 4 iagttagelser udgør et normalt år.
28/5 1 han syngende KH (LB),
29/5 1 imm. han syngende KH (LB, PEL, BBP, EVR, PR ),
30/5 1 KH (HVR),
31/5 1 syngende KH (PEL, EVR).

1986: 3
20/5 1 og 21/5 1 begge syngende KH,
23/5 1 hunfarvet KH.
Bidragsydere: (LB,NHC,LL,EVR).

1985: 4
Atter et godt år:
20/5 1 (HVR),
22/5 1 syng (LB,PCC,EVR),
25/5 1 syng (LB,EVR),
26/5 1 ad syng (LB,PEL,LL,SP,EVR),
alle KH.
Har i løbet af den sidste 10-årsperiode forandret status fra subraritet til årlig gæst.
Bemærk flere observatører har fak-tisk haft flere små end grå!!

1984: 4
19/5 1 han ad. KH (LB,EVR,HVR),
27/5 1 Højsandet (KB,JC),
28/5 1 KH (LB) og 29/5 1 han juv. (LB,PKK) i samme træ som 19/5 fuglen!.
I alt 4 hvilket er en tangering af bedste år.
Tidligere totaler: 1974 2-3 efterårsfugle, 1975 1, 1977 2 (heraf 1 efterår), 1978 1, 1979 3, 1980 2, 1981 l, 1982 4 og 1983 1, bringer totalen op pà 21 fugle.

1983: 1
29/5 1 KH (EVR).

1982: 4
4 fugle 30/5-31/5.
30/5 1 syng Plantagen (PKK;LB),
31/5 2 KH (EVR,PKK) + 1 Nakke Lyng (KB).

1981: 1
29/5 1 ad han KH (EVR).

1980: 2
18/5 1 ad han HV-M (JC),
27/5 1 Dybesø (PKK).
Må vel anses for årlig.

1979: 3
11/5 1 hun juv R KH-F (LB),
31/5 1 R (PKK),
2/6 1 hun ringmærket (PKK).

1978: 1
25/5-26/5 1 Trolleskoven (Plantagen-F) (LB).
25/5 Også mange på flere andre lokaliteter, f.eks. Ottenby.

1977: 2
28/5 1 juv han KH (EVR),
22/8 1 ad hun ringmærket KH-D (LB).

1976: –

1975: 1
27/5 1 hun/juv R KH (LB).

1974: 2
31/8 2-3 R KH-F (LB,EVR). Ny art for området.
Vel nok en af efterårets største overraskelser.

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 22··31

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 04··25

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 19··25

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 09·· ··09

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··05

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 28··29

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 14··25

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26 21

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25art/13430.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 08:54 af lb