Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14860

Sangere - Mejser

Træløber Certhia familiaris eu14860

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Traeloeber

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 9
MaxRst 2 2 2
Nobs 6 7 13
Ndag 4 6 10
Fænologi 01·· ··25

2023:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 3 4 5 6 5 7 4 2 3 4 50
MaxRst 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3
Nobs 13 3 10 14 10 8 8 18 10 5 3 5 107
Ndag 10 3 10 12 8 8 7 15 10 4 3 4 94
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2022:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 3 8 1 4 2 1 31
MaxRst 2 2 2 2 3 3 4 2 1 2 1 1 4
Nobs 17 11 21 18 23 11 8 12 8 7 2 9 147
Ndag 14 11 14 11 19 11 7 11 8 7 2 7 122
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 8 7 3 1 1 5 3 1 35
MaxRst 3 2 2 4 3 4 1 1 2 3 2 1 4
Nobs 10 12 26 30 16 15 7 9 8 6 9 8 156
Ndag 7 12 18 22 14 12 7 9 8 6 9 8 132
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2020:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 6 4 10 3 5 1 2 1 2 36
MaxRst 2 3 4 3 5 3 2 4 2 2 1 1 5
Nobs 13 19 23 16 19 10 5 17 6 7 10 6 151
Ndag 12 16 20 14 14 10 5 16 5 7 8 6 133
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 8 5 3 3 13 3 6 5 10 8 6 76
MaxRst 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4
Nobs 9 11 24 22 14 17 13 14 10 14 8 9 165
Ndag 9 9 19 17 13 15 11 14 9 12 7 8 143
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Træløber  Certhia familiaris  
Brutto for året var 182. Profilen er helt jævn, lidt flere i den lange sangperiode, men man kan slet ikke spore eventuelle trækfugle. Bestanden rigtigt god i bæltet fra Korshage til plantagerne. Herunder 4/4 6 hørt Plantagen og igen redefund vest for Dybesø. På den øvrige halvø obs fra elleskoven ved Hovvig, Ringholm Skov og Grønnehave Skov.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 18 21 27 16 13 16 16 11 7 10 6 171
MaxRst 3 3 2 6 2 2 3 3 2 2 2 1 6
Nobs 8 14 17 19 14 11 13 13 10 6 9 6 140
Ndag 8 13 17 17 12 11 13 13 10 6 9 6 135
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Træløber  Certhia familiaris  
Solid ynglebestand. Ingen stigninger i træktiden. Rede med unger fundet ved Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 19 8 19 24 26 9 4 19 15 19 12 13 187
MaxRst 3 2 2 2 3 2 1 2 5 3 2 2 5
Nobs 16 5 14 20 20 8 4 15 10 13 10 11 146
Ndag 14 5 11 18 17 8 4 14 10 12 8 11 132
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2016:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 211. Fordelingen jævn og udtrykker især en solid ynglebestand. Der kan dog ses en lille top ultimo oktober – primo november, f.eks. 2/11 5 Korshage, som udtryk for fugle ind nordfra. 8 lokaliteter har ynglende Træløber med i hvert fald 21 syngende hanner.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 26 19 15 20 15 15 9 19 14 27 17 211
MaxRst 2 2 3 4 6 1 2 1 3 2 5 2 6
Nobs 13 20 15 11 13 15 14 9 16 10 15 14 165
Ndag 12 17 14 11 11 15 13 9 15 10 15 14 156
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 130. Ingen toppe ud over sangtoppen i april. Meldt fra: Korshage (3), Langesømosen (1), Dybesø (2), Nørrevang (1), Højsandet (1), Plantagen (4), Rørvig Lyng (1), Skansehage (1) og Hovvig (1).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 9 12 17 14 7 10 5 16 12 10 8 130
MaxRst 1 2 2 3 2 4 1 1 3 2 1 3 4
Nobs 10 7 10 13 12 3 10 5 13 11 10 6 110
Ndag 10 6 10 12 10 3 9 5 13 10 10 5 103
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum = 193. 6 lokaliteter meldte ynglefugle: Korshage (4), Langesø Mose (1), Dybesø (2), Plantagen (3), Rørvig Lyng (2) og Hovvig (1) med syngende fugle. Set også Vesterlyng og Slettermosegård og vides desuden med sikkerhed at yngle på Højsandet og i Grønnehave Skov. Generelt altså aldeles stabil og fortsat ikke i konkurrence med den Korttåede (langnæbbede) fætter. Trækfugle slår ikke igennem.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 17 36 13 17 18 19 15 16 19 9 7 193
MaxRst 1 3 4 2 2 4 3 2 3 6 1 2 6
Nobs 7 13 25 9 13 13 16 13 12 12 9 6 148
Ndag 6 11 16 9 12 11 14 13 12 12 9 5 130
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum = 141. Mange rapporteringer af færre fugle end sidste år, normalt 1 - 2, enkelte gange 3 fugle. Intet træk kan identificeres. 11 ynglepar ud fra syngende hanner, men mangelfulde oplysninger fra gode lokaliteter som Højsandet og dele af Plantagen. En fugl fra Grønnehave i december bankede på som Korrtået Træløber, men denne art har fortsat ikke etableret sig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 24 35 14 7 1 6 13 12 16 8 141
MaxRst 1 2 2 4 3 1 1 3 2 2 2 4
N 5 19 28 8 4 1 6 9 10 13 7 110
Fænologi 04..28 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 114 fordelt: Jan 17, feb 12, mar 11, apr 10, maj 15, jun 8, jul 0, aug 1, sep 5, okt 7, nov 23 og dec 5.
Helt sædvanlig fordeling fraset mange obs fra november. Meget muligt var det blot en ”Krognæb-effekt” – altså et resultat af intensiv afstøvning af skovene efter den eftertragtede finke.
De enkelte lokaliteter: Korshage 3, Langesømosen 1, Dybesø 2, Plantagen 4, Højsandet 1, Skansehage 2, Rørvig Lyng 1, Nakke Lyng 1, Hovvig 1 og Ringholm Skov 1. Igen: Høj rapportering, men normalt antal fugle.

DOFBasen:2012


2011:  Træløber  Certhia familiaris  
Der blev set godt med Træløbere – årssum 114. Fordeltes på de 12 måneder således: Januar 6, februar 6, marts 21, april 11, maj 19, juni 15, juli 7, august 11, september 4, oktober 2, november 12, december 0. Som det ses, var det marts-maj, der var mest produktive. Svarer til den periode arten synger. Der kan altså ikke spores træk i materialet – maj er lige så stor som marts. En forventet trækmåned som oktober havde lav registrering.
Fordelte sig på 12 lokaliteter, - artens kerneområde ligger i den nordlige del: Korshage (3), Dybesø (2), Flyndersø (1), Plantagen (3), Nørrevang (2), Højsandet (2), Østerlyng (1), Skansehage (1), Hovvig-Ringholm (2), Nykøbing (1) og Grønnehave Skov (3). Er fortsat uden konkurrence fra Korttået Træløber - der mangler den rigtige tykke bark. Og hårde vintre synes ikke at påvirke arten.

DOFBasen:2011


2010:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 65 – maj bedste måned med 16 – arten synger stadig og ornitologer går rundt med ørerne slået ud.
Ti lokaliteter meldte Træløber: Korshage 3, Dybesø 2, Plantagen 2, Langesømosen 1, Højsandet 4, Skansehage 2, Rørvig 1, Hovvig/Ringholm 4 og Slettermose 2. Endelig Nørrevang 1 dræbt af JS´s kat. Vil blive indkaldt til alvorlig samtale i fuglestationen.

DOFBasen:2010


2009:  Træløber  Certhia familiaris  
De 52 iagttagelser fordeler sig med 32 i første og 20 i andet halvår.
Følgende lokaliteter melder om Træløber: Korshage 3, Dybesø 1, Plantagen 2, Højsandet 4,
Grønnehave Skove 1 og Hovvig 1. 12 territorier med syngende hanner er lidt flere end sidste år. Gennemgang af Højsandet 22/5 i hele forløbet ud til Dybesø afslørede således 4 syngende hanner.
Modsat sidste år er der efterårsfugle. 17/10 3 og 18/10 3 Korshage – sidste 3 oplagte trækfugle i selskab med flok af Fuglekonger.

DOFBasen:2009


2008:  Træløber  Certhia familiaris  
57 rapporteret med markant asymmetri – de 56 er fra første halvår. Mange gengangere især fra det gode træløberområde i Korshageskoven. Flest fra maj (19). Korshage har 2 syngende foråret igennem. 3/6 ynglebevis – han med 2 nye 1k (+ anden han syngende i nærheden).
Hovvig og Højsandet melder om 1 syngende han hver.
Ikke identificerbare trækfugle. Den enlige efterårsfugl er fra 4/11 Dybesø.

DOFBasen:2008


2007:  Træløber  Certhia familiaris  
Godt materiale – 81 rapporter. Korshage: Første syngende 6/2, fleste 4/4 5 syngende han. Flyndersø/Dybesø: 1/4 1 syngende, set i juli og oktober. Rørvig: 11/3 1 syngende. Hovvig: 2 iagt. fra juni, 2 rast i december. Nakke Lyng: 1 fou. i juli. Tætteste bestand i den fugtige skov bag Korshage, men adskillige par rundt om på halvøen. Vides f.eks. også at forekomme i Grønnehave Skov. Sidder solidt på magten. Fortsat ingen indvandring af Korttået Træløber.

DOFBasen:2007


2006:  Træløber  Certhia familiaris  
Forår 23 - efterår 0!
Dækker min. 3 syngende hanner Korshage, hvor der formodentlig er mindst 4 par. Desuden enkeltfugle Nykøbing og Hovvig. Ikke muligt at identificere typiske trækfugle.

DOFBasen:2006


2005:  Træløber  Certhia familiaris  
Kun 10 nåede til rapporten af denne fascinerende art: 30/1 6 meldt fra Hovvig/Ringholm (PG). 20/3 1 syngende Korshage og 3/4 3 Korshage (2 stationært syngende).

DOFBasen:2005


2004:  Træløber  Certhia familiaris  
31 rapporteret fra følgende lokaliteter: Korshage, Flyndersø, Højsandet, Plantagen og Hovvig. Ikke muligt at identificere træk forår og slet ikke efterår, hvor der kun er nævnt én eneste fugl.
Den fine sang er fast ingrediens i marts - maj, især fra den fine fugtige skov i den sydlige del af Korshage. Derimod ingen fætter Korttå – mangler parkskov med den rigtige barktykkelse.

DOFBasen:2004


2003:  Træløber  Certhia familiaris  
21 rapporteret spredt over året - ikke til at identificere et gennemtræk. Følgende lokaliteter: Hovvig (3), Ringholmskoven(1), Højsandet(3), Plantagen(1), Korshage (4) - max.tal i ( ). Forekomstmønsteret er meget stabilt.

DOFBasen:2003


2002:  Træløber  Certhia familiaris  
16 rapporteret - de 8 fra Korshage, øvrige Hovvig, Skansehage og Skærby. 13 er fra marts - maj, og det svarer til, at den stort set ikke iagttages resten af året. Nu var der jo heller ikke meget Fuglekonge-mejse at være på tog med i efteråret.

DOFBasen:2002


2001:  Træløber  Certhia familiaris  
Af årets melding på i alt 20 Træløbere med en bemærkelsesværdig fordeling: 19 fra 1. halvår mens kun en enkelt decemberfugl sniger sig ind siden. Rapporteret fra Korshage, Højsandet (hele 4 9/6), Ringholm Skov, Hovvig og Grønnehave Skov. En Træløber fra marts skaffede sig registrering i årsrapporten ved at fouragere på fugletårnet i Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Træløber  Certhia familiaris  
Set og hørt året igennem fra følgende lokaliteter: Korshage, Dybesø, Østerlyng, Højsandet, Hovvig, Ringholm Skov og Nykøbing. Flest februar - april når arten er sangaktiv (7 - 16 - 11 af årets 53 observationer). 2 sang fra sumpskoven bag Fjordglimt i marts - april (i fint naboskab med Lille Flagspætte), og det er ikke muligt at identificere typiske trækfugle.

DOFBasen:2000


1999:  Træløber  Certhia familiaris  
Sparsom rapportering: 15/3 3 og 7/11 3 er „fleste“ og fugle ud over lokale ynglefugle kan således ikke identificeres.

DOFBasen:1999


1998:  Træløber  Certhia familiaris  
Ingen vinteriagttaglser. 15/3 1 syngende Korshage er første. I alt er modtaget 29 iagttagelser, heraf marts 5, april 16, maj 14 og juni 6 og det må altovervejende være lokale ynglefugle.
Kun ganske få fugle fra efteråret.

DOFBasen:1998


1997:  Træløber  Certhia familiaris  
Almindelig ynglestand/strejffugl med en bestand på 70 - 100 par. Antagelig sjælden - fåtallig trækgæst både for- og efterår.
Bearbejdningsmæssigt en meget vanskelig art. Træløberen yngler over det meste at kommunen. Indrapportering af enkelt individer kan teoretisk altid tolkes som lokale fugle. Et diagram over observationerne vil derfor sige lige så meget om ornitologernes aktivitet/tilbøjelighed til at notere Træløbere, som artens forekomst.
Direkte træk iagttages yderst sjældent. Kun to observationer nævnt i tidligere rapporter: 9/4 1989 1 trækforsøgende Korshage og 24/5 1993 1 Ø Dybesø.
Større rasttal er heller ikke hyppige: 14/4 1985 10 og 11/3 1996 6 begge Korshage involverer givetvis mere end blot de lokale ynglefugle.

1997: Der er indrapporteret 63 observationer. Ingen observation på mere end 3 fugle. Dette antal er registreret flere gange i Korshageområdet, hvor ynglebestanden er opgjort til 4 par. Dette er en fordobling i forhold til 1996. De kun fem efterårsobservationer falder i perioden 15/10 - 31/10. Skovene har åbenbart ikke den store tiltrækningskraft på ornitologerne på denne årstid.

DOFBasen:1997


1996:  Træløber  Certhia familiaris  
Det hører til usædvanlighederne, at denne art havner i trækprotokollerne. I år lykkedes det dog: 7/4 1 Ø Korshage (LB). Året øvrige 46 rapporterede fugle byder ikke på noget revolutionerende.

DOFBasen:1996


1995:  Træløber  Certhia familiaris  
Fra Korshage rapporteredes en klar „trækkoncentration“: 11/3 6. Årets største tal i øvrigt: 20/6 5 Grønnehave Skov.

DOFBasen:1995


Træløber  Certhia familiaris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 6 3 8 1 7 3 2 5 39
MaxRst 2 2 2 2 3 3 4 2 1 2 1 1 4
Nobs 17 11 21 18 23 11 8 12 8 7 2 9 147
Ndag 14 11 14 11 19 11 7 11 8 7 2 7 122
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 8 7 3 1 2 3 1 31
MaxRst 3 2 2 4 3 4 1 1 2 3 2 1 4
Nobs 10 12 26 30 16 15 7 9 8 6 9 8 156
Ndag 7 12 18 22 14 12 7 9 8 6 9 8 132
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 10 4 12 3 9 2 2 2 2 48
MaxRst 2 3 4 3 5 3 2 4 2 2 1 1 5
Nobs 13 19 23 16 19 10 5 17 6 7 10 6 151
Ndag 12 16 20 14 14 10 5 16 5 7 8 6 133
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4 2 3 2 7 4 4 4 2 36
MaxRst 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4
Nobs 10 11 24 22 14 17 13 14 10 14 8 9 166
Ndag 10 9 19 17 13 15 11 14 9 12 7 8 144
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 1 7 3 4 2 2 5 32
MaxRst 3 3 2 6 2 2 3 3 2 2 2 1 6
Nobs 8 15 19 22 20 12 13 13 10 6 9 6 153
Ndag 8 13 17 18 12 11 13 13 10 6 9 6 136
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 5 3 3 6 5 2 1 34
MaxRst 3 2 3 2 3 2 1 2 5 3 2 2 5
Nobs 15 5 14 20 18 8 4 15 10 13 11 11 144
Ndag 14 5 11 18 17 8 4 14 10 12 9 11 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 5 4 7 2 5 10 7 46
MaxRst 2 2 3 4 6 1 2 1 3 2 5 2 6
Nobs 13 20 15 11 13 15 14 9 16 10 16 14 166
Ndag 12 17 14 11 11 15 13 9 15 10 15 14 156
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 2 5 4 2 1 5 2 1 4 29
MaxRst 1 2 2 3 2 4 1 1 3 2 1 3 4
Nobs 10 7 10 13 12 3 10 5 13 11 10 6 110
Ndag 10 6 10 12 10 3 9 5 13 10 10 5 103
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 11 1 3 3 5 1 2 8 1 3 40
MaxRst 1 3 4 2 2 4 3 2 3 6 1 2 6
Nobs 7 12 24 9 14 13 16 13 12 12 9 6 147
Ndag 6 11 16 9 13 11 14 13 12 12 9 5 131
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 4 4 3 3 1 3 3 6 1 36
MaxRst 1 2 2 4 3 2 1 3 2 2 2 4
Nobs 5 19 28 8 4 2 6 9 10 13 7 111
Ndag 4 15 19 8 4 2 6 9 8 13 7 95
Fænologi 04··28 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 1 1 7 1 1 7 1 27
MaxRst 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3
Nobs 11 10 10 7 11 8 1 5 6 17 5 91
Ndag 9 9 10 7 9 7 1 5 6 16 5 84
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··27 12·· ···· ···· ···· ··17

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 9 1 3 5 2 2 2 6 38
MaxRst 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3
Nobs 5 4 13 9 13 9 5 9 3 2 10 82
Ndag 5 4 12 9 11 9 5 9 3 2 10 79
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 1 4 2 3 2 1 9 2 29
MaxRst 2 2 1 2 1 2 3 2 2 4 2 4
Nobs 2 7 8 13 1 1 2 2 4 5 1 46
Ndag 2 5 7 13 1 1 2 2 4 4 1 42
Fænologi 02··24 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 3 4 3 1 3 3 1 24
MaxRst 2 1 2 2 4 2 1 2 3 1 4
Nobs 7 2 5 8 3 2 3 5 3 1 39
Ndag 5 2 5 6 3 2 3 4 3 1 34
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31 11·· ···· ···· ··18 27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 5 4 1 12
MaxRst 2 2 2 2 3 4 1 4
Nobs 1 9 7 12 7 1 1 38
Ndag 1 9 6 12 6 1 1 36
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··03 04

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 1 1 2 3 3 2 20
MaxRst 2 3 5 3 2 1 3 1 2 5
Nobs 3 10 11 12 5 2 2 4 1 50
Ndag 3 10 10 11 5 2 2 4 1 48
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··23 02·· ··14 16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3 1 1 8
MaxRst 1 2 2 3 2 1 3
Nobs 1 2 11 2 2 1 19
Ndag 1 2 10 2 2 1 18
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ··30 18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 6 1 14
MaxRst 6 1 3 1 1 1 6
Nobs 1 3 8 2 1 1 16
Ndag 1 3 7 2 1 1 15
Fænologi 30 20·· ···· ··14 04·· ··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 1 11
MaxRst 1 1 3 3 1 1 3
Nobs 1 7 6 4 4 1 23
Ndag 1 7 6 4 2 1 21
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··02 09

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 7 1 2 3 19
MaxRst 3 1 1 3 1 1 2 3
Nobs 3 1 2 5 1 2 3 17
Ndag 3 1 2 4 1 2 3 16
Fænologi 03·· ··20 16·· ··30 20·· ···· ··05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 6 3 4 1 16
Ndag 1 1 5 3 4 1 15
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··23 19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 3 1 1 4 1 12
MaxRst 1 1 2 1 1 4 1 4
Nobs 1 2 2 5 3 2 1 16
Ndag 1 2 2 4 2 2 1 14
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··09 08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 5 1 2 1 1 2 1 17
MaxRst 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3
Nobs 4 5 11 7 2 3 1 3 2 2 1 41
Ndag 3 4 10 7 2 3 1 2 2 2 1 37
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··25 30·· ···· ···· ···· ··24art/14860.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1