Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14870

Sangere - Mejser

Korttået Træløber Certhia brachydactyla eu14870

Årsrapporter


2014:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 6, 1)
4/9 1 hørt Rørvig (LB). Sang én strofe. 7. for området, de fleste yderst flygtige. Den seneste i 2010 samme sted og observatør. Arten har vist ikke rigtigt koloniseret fjordens kystskove eller parker, men spændende hvad der dukker op under Atlas. Kan foretage længere strejf og bliver i ny og næ pillet ud af net fjernt fra rigtig habitat.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2010:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 5, 1)
24/10 1 syngende han Rørvig (LB) – 5 - 6 sangstrofer hørt, blev ikke set og ikke registreret siden.
Områdets 6. Der tegner sig ikke noget mønster. Det ser tilfældigt ud med hensyn til tidspunkt og lokalitet.

DOFBasen:2010


2008:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 3, 2)
Ekspansionsart der mangler bark i den rigtige tykkelse i vores område. Meldes så pludseligt 2 fund ud i 2008:
4/4 1 syngende han Grønnehaveskoven (AF) – vel vores bedste bud på en korttå-lokalitet, men er kun noteret denne ene dag.
17/5 1 syngende han Dybesø (EVR) – sang + dragtdetaljer er nævnt. Må rubriceres som tilfældigt fund af en fugl i bevægelse.

DOFBasen:2008


2000:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 1, 1)
I ly af milde vintre ekspanderende sig fremad sydfra - eneste nogenlunde acceptable habitat i Rørvigs undersøgelsesområde er den gamle, tykstammede kystskov Grønnehave Skov. Inspektion her primo februar gav pote: 4/2 1 syngende han Grønnehave Skov (LB, JS) - opdager-rettighederne tilhører LB. Blev iagttaget, hørt i sang-strofer og kald. Dagen efter 5/2 hørt samme sted. Herefter foreligger ingen oplysninger fra lokaliteten. Der er nu 2 fund - det andet er fra Korshage af fugle godkendt lokalt.

DOFBasen:2000


1997:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0,1,0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1990: 22/5 og 24/5 1 rast Korshage.
Arten forekommer så godt som årlig på Sydsjælland.

DOFBasen:1997

Links

art/14870.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)