Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14870

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Korttået Træløber Certhia brachydactyla eu14870

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Tilfældig

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  

DOFBasen:2024


2023:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  

DOFBasen:2023


2020:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla 

Et udokumenteret fund fra Dybesø er ikke taget med her. Med mindre end 10 fund er arten stadig yderst sjælden i Rørvigområdet. 

11-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..05

2019:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 7/7, 1/1)

6/4 1 set og hørt Hovvig (IBJ, AWN) - fuglen blev ikke bemærket af de lokale, der dog ikke besøgte vigen på det rette tidspunkt. Da det er en lokal sjældenhed, er der blevet rettet forespørgsel til observatørerne, der ikke er det mindste i tvivl om, at det var denne art.
Måske er arten noget overset heroppe i nord. Når man kigger på kort i DOFbasen, er det påfaldende, hvor almindelig den er ovre på Halsnæs i forhold til Rørvig - og for den sags skyld hele den nordlige del af Vestsjælland. Man skal helt ned til syd for Skarresø for at finde et område med større forekomst (perioden 2015 - 2019). De nærmeste obs i forhold til Rørvig er enkelt stående fund fra Sonnerup Skov og Ellinge Lyng.

16/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2014:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 6, 1)
4/9 1 hørt Rørvig (LB). Sang én strofe. 7. for området, de fleste yderst flygtige. Den seneste i 2010 samme sted og observatør. Arten har vist ikke rigtigt koloniseret fjordens kystskove eller parker, men spændende hvad der dukker op under Atlas. Kan foretage længere strejf og bliver i ny og næ pillet ud af net fjernt fra rigtig habitat.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2010:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 5, 1)
24/10 1 syngende han Rørvig (LB) – 5 - 6 sangstrofer hørt, blev ikke set og ikke registreret siden.
Områdets 6. Der tegner sig ikke noget mønster. Det ser tilfældigt ud med hensyn til tidspunkt og lokalitet.

DOFBasen:2010


2008:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 3, 2)
Ekspansionsart der mangler bark i den rigtige tykkelse i vores område. Meldes så pludseligt 2 fund ud i 2008:
4/4 1 syngende han Grønnehaveskoven (AF) – vel vores bedste bud på en korttå-lokalitet, men er kun noteret denne ene dag.
17/5 1 syngende han Dybesø (EVR) – sang + dragtdetaljer er nævnt. Må rubriceres som tilfældigt fund af en fugl i bevægelse.

DOFBasen:2008


2005:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 2, 1)
LB-tekst mangler [tilføjet 2023]
DOFBasen:2005


2000:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0, 1, 1)
I ly af milde vintre ekspanderende sig fremad sydfra - eneste nogenlunde acceptable habitat i Rørvigs undersøgelsesområde er den gamle, tykstammede kystskov Grønnehave Skov. Inspektion her primo februar gav pote: 4/2 1 syngende han Grønnehave Skov (LB, JS) - opdager-rettighederne tilhører LB. Blev iagttaget, hørt i sang-strofer og kald. Dagen efter 5/2 hørt samme sted. Herefter foreligger ingen oplysninger fra lokaliteten. Der er nu 2 fund - det andet er fra Korshage af fugle godkendt lokalt.

DOFBasen:2000


1997:  Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  (0,1,0)
Tilfældig gæst, 1 forekomst:
1990: 22/5 og 24/5 1 rast Korshage.
Arten forekommer så godt som årlig på Sydsjælland.

DOFBasen:1997


Korttået Træløber  Certhia brachydactyla  

1990:
Tilføjet 1991:
22/5 1 set og hørt KH (PEL),
24/5 1 hørt KH (EVR,KES).
Ny art for området. Selvfølgelig godkendt af SU.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··05

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04·· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··05art/14870.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1