Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14900

Sangere - Mejser

Pungmejse Remiz pendulinus eu14900

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Pungmejse

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2019:  Pungmejse  Remiz pendulinus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2018:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 72, 1)
7/8 1 hørt Hovvig (JS, CG, KBe) fra område tæt ved fugletårnet. Gentagne kald, men lod sig ikke se.
Sidste sikre yngle(forsøg) var i 2010 og 2011. I 2012 (1k i september) og i 2016 blev arten iagttaget, mens årene 2013, 2014, 2015 og altså 2018 alene baserer sig på hørte kald. I 2017 var der ingen iagttagelser. Landstendensen er jo desværre entydig – er måske ved at forsvinde helt ud af vores fauna.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2016:  Pungmejse  Remiz pendulinus (0, 71, 1)  
Gennem 3 år kun registreret hørt i Hovvig. 2016 lignede endnu et ”spøgelsesår”, hvor en kaldende fugl var hørt 29/4 (LB) og 24/5 (EVR). En flot han set og hørt 7/7 nær sydtårnet (EVR, JR) konsoliderede derfor artens fortsatte tilstedeværelse, og det blev fulgt af 7 observationsdage frem til 21/9, heraf yderligere 5 iagttagelser. Alle observationer omhandler en han-type, så der er kun sikkerhed for et enkelt individ. Dermed ingen tegn på yngleaktivitet, men den er her endnu. Det er jo en art i slem retræte og således den eneste i Vestsjælland i 2016.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 4 2 2 10
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 2 2 10
Ndag 1 1 4 2 2 10
Fænologi 29.. ..24 07.. …. ..21

2015:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 70, 1)
Var forbi yndlingsstedet i sydøsthjørnet af Hovvig, men godt nok tynd optræden kun baseret på hørt kald:
2/5 og igen 28/5 1 hørt Hovvig (EVR hhv. LB).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02..28

2014:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 68, 2)
Ny ”kun hørt”-art og vi er tilbage i det sædvanlige spot omkring fugletårnet i Hovvigs sydøsthjørne:
10/6 1 hørt (EVR), 1/8 og 2/8 1 hørt (JL, EVR). Sidstnævnte bevægede sig en del rundt under kald, men var alligevel i stand til at holde sig uset. Utroligt den bliver ved med at ramme plet her hvert år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 10 01..02

2013:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 67, 1)
8/5 og 11/5 hørtes 1 fugl i Hovvigs sydøsthjørne (EVR, henholdsvis CN). Ingen iagttagelser. Det eneste indicium i 2013 og fra den sædvanlige habitat.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 08..11

2012:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 64, 3)
Kort før lukketid kom den alligevel – i september:
9/9 – 21/9 2 1k Hovvig meldt som: 9/9 2 1k (AF, CG, HP), 10/9 1 (AF, EVR) og 21/9 1 (EVR).
Og to dage senere en af de helt usædvanlige fund uden for Hovvig : 23/9 1 Dybesø (HP) iagt.
Dermed 3 individer. Må vurderes som fugle på træk.

DOFBasen:2012


2011:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 61, 3)
Tilbage til sit hemmelighedsfulde liv i Hovvigs sydøsthjørne efter sidste års offentlige redebyggerier klods på dæmningen. I det almindelige inferno af turister, twichere og fotografer og et mislykket resultat derefter.
Ingen livstegn i april, hvor arten ankommer og påbegynder ynglecyclus. Midt i maj 17/5 – 22/5 viste det sig så, at den alligevel var der med flere observationer af en fin han. Og 27/6 stillede pludseligt mindst 3 (måske 4) fugle inklusive en slidt sommer-hun med den fineste nye 1 k! (AF, EVR). Smukt, diskret og succesfuldt havde arten gennemført ynglecyclus. Lover godt for at stedet fortsat kan huse den fine, men meget fåtallige art. Efter demonstrationen af afkom blev den ikke set meget, blev oftere hørt, men aldrig mere end 1 fugl. Sidste dag blev 22/7.

DOFBasen:2011


2010:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 58, 3)
Kontinuerligt optrædende 11/4 - 18/6 Hovvig. Fra den sædvanlige kryptiske optræden i sydøsthjørnet var arten i år trådt helt frem på scenen. En smuk han startede det kunstfærdige redebyggeri ved tårnet og senere påbegyndes en ny rede midt mellem tårnet og broen. Rederne blev kun delvist færdigbygget. Havde udset sig de gode birke langs vejen – desværre derved meget exponeret for den betydelige færdsel på vejen få meter fra redebyggerierne. Herunder en del tilrejsende ornitologer og fotografer, selvom vi lokalt forsøgte at hemmeligholde redestederne. Klart 2 fugle involveret – bl.a. meldt 24/4, 25/4 og 14/5. 8/5 meldes 3 fugle. Efter 18/6 tomt for Pungmejse – fraset en observation af 2 29/9 kun hørt og ikke med sikkerhed relateret til yngleforsøget.
Smukt og eksotisk indslag i Hovvig. Men yngleforsøget gik ikke godt med mindre det er lykkedes i dølgsmål et sted ude fjernt fra vejen.

DOFBasen:2010


2009:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 57, 1)
Meget fluktuerende art både lokalt og på landsplan – men desværre også gennem 10 år på et langt lavere niveau end den gode periode frem til 90'erne. Lige før det går helt galt i år:
14/6 1 rastende Hovvig – set og hørt (EVR) er årets eneste. Dukker altså op som enkeltobservation midt i juni nede i det hjørne, hvor den altid har spøgt. Mystisk forekomstmønster.

DOFBasen:2009


2008:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 56, 1)
Stiller til tiden på tidligere yngleplads i Hovvig ved fugletårnet: 26/4 1 ad han ses + lyd (EVR) og igen 27/4. 3/5 1 ses (MEJ, AL) og 13/5 1 (LB).
Hvorefter det slutter! Arten er en mester i at skjule sig i lang tid, men ser altså ikke ud til at have etableret sig i år. Regnes for kun 1 fugl.

DOFBasen:2008


2007:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 55, 1)
10/5 - 23/6 1 rastende Hovvig (LB, AT, EVR, JB, JHC) – hørt og set i alt 8 dage, som tidligere i sydøsthjørnet omkring tårnet eller syd for langs kanalen. Noteret som 1, men kan jo sagtens repræsentere 2 fugle. Vender tilbage til dette sted år efter år, men synes modsat sidste år ikke at have ynglet.

DOFBasen:2007


2006:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 49, 6)
Overbevisende i år. Yngler i Hovvigs sydøstlige hjørne men især visse år meget diskret. God dokumentation i år: 23/4 2, 27/4 2, 11/6 2, 30/7 ses 2 1k og 17/8 3 1k, regelmæssigt hørt og undertiden set frem til 1/10 1 som er sidste. Tolkning: 2 ad (parret) og 3 1k.
26/4 1 Korshage (LB) en af de sjældne observationer af rastende trækfugle.

DOFBasen:2006


2005:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 48, 1)
3/8 1 Hovvig (AF) – altså ingen gentagelse af sidste års livlige optræden i sydøsthjørnet af Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 40, 8)
Fuldstændig kopi af sidste år. Hemmelighedsfuldt uopdaget liv indtil den kommer i bevægelse ultimo juli eller primo august - i år med følgende serie, alle fra Hovvig: 4/8 8! (AF), 13/8 5 heraf min 1 1k (AF, PG, JS) og siden 23/8 hørt (AF), 19/9 1 1k set (LB) og 2/10 hørt (EVR).
Den konstante optræden i østhjørnet taler for lokalfugle – mest sandsynligt par med succesfuldt kuld. Stadig en gåde, hvad der sker tidligere på året!

DOFBasen:2004


2003:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 36, 4)
Arten der bliver ved med at rumstere i Hovvigs sydøsthjørne men næsten aldrig ses og i hvertfald ikke før i løbet af sommeren! Det er derfor rart at kunne præsentere følgende serie iagttagelser af en sikker yngleforekomst: 20/7 1 hørt, 25/7 1 1k set, 26/7 min. 4 set heraf 2 eller 3 1 k - 2/9 sidste gang 1 fugl høres (JS,AF,EVR,PG).
Må gemme sig i hele første halvdel af ynglecyclus i det potentielle yngleområde syd for dæmningen hvor vi ikke har adgang og dukke op når fuglene bliver bevægelige i løbet af sommeren.

DOFBasen:2003


2002:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 34, 2)
9/5 1 set og hørt Dybesø (BV), givet samme fugl høres 14/5, 19/5 og 21/5 Dybesø/Flyndersø - herefter tyst. Holder stadig til i Hovvigs SØ-hjørne. 31/5 1 og igen langt senere 27/7 l. Må være der hele sommeren, men ultra-diskret og overvejende i et ikke-tilgængeligt område.

DOFBasen:2002


2001:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 33, 1)
Kun 2 fugle registreret i fordums yngleområde i sydøsthjørnet af Hovvig: 20/4 1 hunfarvet fugl set (LB, JS) og 5/5 1 hørt (EVR). Fra 1997 er det gået slemt tilbage for arten, men der rumsteres altså endnu i det gamle kerneområde. Ingen af de løse trækobservationer.

DOFBasen:2001


1999:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 30, 3)
Ser ikke ud til at have gjort yngleforsøg: 10/7 2 Hovvig (EVR), 21/8 1 hørt Hovvig (LB) og 8/10 1 Hovvig (HVR) - altså kun 3 iattaglser af 2 - 4 fugle i alt. Uvist af hvilken grund på tilbagetog de sidste år.

DOFBasen:1999


1998:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 27, 3)
31/3 1 Hovvig (HVR) er en markant fænologibegivenhed, idet det er første fund fra marts og hakker 17 dage af hidtil tidligste fund og 6/4 1 Hovvig kan derfor givet regnes for samme fugl. Den tidlige iagttagelse falder sammen med et varmegennembrud fra syd og sydvest.
Med yderligere 21/4 1, 2/5 1, 8/5 1 og 16/5 1 Hovvig (AF, EVR, HVR) bliver det kun til 6 iagttagelser af 1 - 2 fugle i alt.
Til gengæld et Korshage-fund: 15/4 1 rst (LB).

DOFBasen:1998


1997:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 23, 4 - 5)

Meget sjælden trækgæst siden første forekomsten midt i 1980'erne og tilfældig yngletrækfugl.

Er kun udeblevet et enkelt år siden første iagttagelsen og både antallet af fugle og antallet af observationer viser en klart stigende tendens:

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 I alt
Antal fugle 1 1 1 1 2 1 1 0 2 3 6 4 23
Antal obs 1 3 2 1 4 1 1 0 17 18 28 35 111

Tidsmæssig fordeling af iagttagelserne (nogle fugle er set i flere måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL
Antal fugle 9 7 6 4 5 6 4 2 43
Antal obs 19 19 20 9 13 22 6 3 111

Tidligste forekomst: 16/4 1995. Seneste forekomst: 20/11 1995.
Redefund foreligger fra 1993 og 1994 (3 reder), men arten har muligvis også ynglet i 1995 og 1996.
Udenfor Hovvig er den set i Langesømosen i 1995 (5 observationer 11/5 - 24/5, 2 fugle 19/5) og 24/4 1996.
Eneste trækiagttagelse er: 1994 1 trækforsøgende Korshage.

1997: 10 iagttagelser fra Hovvig: 5/5 1, 14/5 1, 9/6 1, 15/7 1, 19/7 1, 16/8 1, 26/8 1, 29/9 ad + juv, 30/9 1 og 21/10 1. Registreringerne i yngletiden er fra to forskellige områder, så der har sandsynligvis været mere end en fugl på spil.

DOFBasen:1997


1996:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 19, 4 - 35)
Atter en art med mange observationer. Igen en obs udenfor Hovvig: 24/4 1 Korshage (HVR). Set i Hovvig 18/4 - 15/10. De fleste obs er fra området omkring fugletårnet. Er dog også set et par andre steder. Ved følgende lejligheder er der rapporteret mere end 1 fugl: 18/4 3, 29/8 2, 3/9 2 og 14/9 3. Tidsmæssigt er der tydelige grupperinger imellem observationerne. Set 18/4 - 24/4 (4 dage), 11/5, 24/5, 28/7 - 6/8 (4), 20/8, 27/8 - 21/9 (14), 26/9 - 28/9, 6/10, 11/10 og 15/10. Hvorvidt dette skyldes tilfældigheder eller mangel på fugle i de tomme perioder, er et åbent spørgsmål. Simpel sammentælling af årets obs giver 35 fugle, men der er ingen garanti for, at mere end 4 individer har besøgt halvøen.

DOFBasen:1996


1995:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 13, min.6)
Tillæg 1994: 6/6 1 Hovvig.
Som noget nyt blev der i år regelmæssigt set rastende fugle i et område på Korshagearealet, i alt 5 obs i perioden 11/5 - 24/5, med max 19/5 2.
Observeret i Hovvig fra 16/4 til 20/11. 6 obsdage i april, 5 i maj, 3 i juni, 1 i juli, 4 i september (9, 16, 17 og 18). 20/4 2 ad er eneste obs med mere end en fugl. Endelig et par „efternølere“: 3/10 1 (HVR) og 20/11 1 (JS), der begge må anses for nye fugle.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.

art/14900.txt · Sidst ændret: 2020/07/01 18:26 af kes