Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15673

Pirol - Værlinger

Gråkrage Corvus cornix eu15673

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Gråkrage  Corvus cornix  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 93 274 6 5 20 17 16 25 460
Total 911 248 343 323 16 84 72 49 35 73 39 2193
MaxRst 200 90 120 30 16 30 60 40 40 40 15 200
Nobs 85 74 102 75 80 72 83 90 72 82 7 822
Ndag 30 27 31 27 30 30 31 31 30 31 3 301
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2018:  Gråkrage  Corvus cornix  
Moderne tiders meget små kragetræk: Forårstræk i alt 371 (marts 207) og efterårstræk 160. Største flok 25/12 150 Ringholm. Fra februar – oktober ingen krageflokke over 100 og i april – juli ikke over 25.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 207 129 23 1 2 23 116 19 531
Total 836 761 669 342 220 191 161 266 320 401 783 1077 6027
MaxRst 125 80 55 21 14 25 15 80 26 40 130 150 150
Nobs 63 53 76 66 80 28 34 35 42 50 49 42 618
Ndag 27 27 31 30 29 27 26 28 29 25 29 29 337
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Gråkrage  Corvus cornix  
Bundrekord på forårstræk med 261. 10-års snit for det svindende kragetræk er på 752. Største rastflok 9/1 220 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 177 56 14 3 7 92 50 410
Total 2114 1210 1407 331 385 263 282 471 188 587 1160 831 9229
MaxRst 220 200 135 13 60 35 47 100 15 120 86 150 220
Nobs 86 44 72 62 60 35 51 84 46 79 104 66 789
Ndag 31 18 30 30 29 23 24 28 28 29 28 28 326
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk 17/1 - 25/5 467 Ø især Korshage som vanligt flest i marts (339), der også havde største dag 16/3 131 Ø Korshage. Efterårstrækket mere tilfældigt dækket – i alt indkom 208. Normalt for det skrumpede træk i moderne tid. Største ansamling 29/12 270 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 339 84 15 12 96 40 60 675
Total 827 901 650 340 148 151 182 154 155 360 631 1537 6036
MaxRst 125 250 50 37 10 15 15 20 40 62 80 270 270
Nobs 98 64 109 47 62 29 50 45 34 41 51 60 690
Ndag 30 29 23 27 27 20 29 27 21 21 26 29 309
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk 13/2 – 26/5 824, som vanligt flest i marts (549). Bedste dag 18/3 128 Ø Korshage. Normalt fra nyere tid og en rund faktor 10 under tallene fra 70´erne. Efterårstræk 15/9 – 19/11 213 med flest 27/10 68 SV overvejende Nakke Nord. Krageflokkene nåede højeste tal 18/1 180 og 16/3 260 rast Hovvig, samt sidst på året 110 rast Engmosen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 90 549 166 19 34 147 32 1037
Total 1065 880 953 412 147 27 42 154 145 256 348 404 4833
MaxRst 180 80 260 75 13 8 12 40 25 15 40 110 260
Nobs 52 50 197 62 49 8 13 11 18 36 35 26 557
Ndag 19 20 29 28 20 8 11 9 15 26 23 20 228
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk i alt 1052. Normale små antal, året faktisk et af de bedre. I de 3 kolde vintre steg trækket ikke. Så uanset vintrenes forløb er kragetrækket langt mindre end i stationens tidlige år. Fornemmelsen er jo, at de overvintrer længere mod nord end tidligere. Med mindre der er blevet færre krager? Efterår: 237 på træk. Vinterflok højest 7/12 122 Nørrevang.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 103 666 251 18 3 2 212 20 1280
Total 253 480 849 326 115 112 23 113 20 456 408 687 3842
MaxRst 52 55 48 8 11 15 10 64 7 40 50 122 122
Nobs 18 42 127 91 27 40 5 11 6 63 38 31 499
Ndag 16 22 30 26 19 9 5 10 6 17 25 21 206
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Gråkrage  Corvus cornix  
De 623 forårstrækkere var især marts (389) inklusive den største dag 31/3 127 Ø Korshage. Efterår stilfærdige 221, så arten er fortsat kvanter efter det store Alliketræk. 3-cifrede rasttal var fra 21/1 100 R Nakke Syd samt 28/2 400 R og 30/12 110 R Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 389 183 13 3 38 178 2 844
Total 524 765 631 374 91 17 71 240 135 610 162 574 4194
MaxRst 100 400 25 80 25 7 32 60 50 90 60 110 400
N 13 23 71 40 14 4 7 14 12 37 11 13 259
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Gråkrage  Corvus cornix  
To meget identiske observationer i kategorien aftentræk mod kollektivt natsæde: 6/1 220 Hovvig og næste vinter 9/11 225 Hovvig. Vinterflokke drivende rundt – flest 21/1 105 Nakke Syd og 107 Søndervang.
Fylder fortsat godt i det åbne landskab, mens trækket jo for længst er dykket voldsomt. Helt samme udvikling noteret på Falsterbo. I år beskedent forårstræk og et større efterårstræk:
Forårstræk 20/2 – 14/5 330 Ø fordelt på februar 15, marts 197, april 102 og maj 16. Aldrig over 16/3 48 Ø Korshage.
Efterårstræk 3/10 – 19/11 778 SV/V – heraf 543 i oktober og 235 i november. Her var 27/10 287 SV Rørvig By den største trækdag og 19/11 155 SV Korshage en kraftfuld afslutning af trækket.

DOFBasen:2012


2011:  Gråkrage  Corvus cornix  
I januar – februar 135 – 140 rastende i Hovvig, hvilket er eneste større rasttal, der er indkommet. Optælling på diverse marker i løbet af året, vil antagelig kunne producere en del tal over 100..
Forårstrækket gav 648 fugle mellem 6/2 og 6/5. Månedsfordeling: Februar 5, marts 324, april 311 og maj 8. Større dage: 15/3 109 og 3/4 181.
Efteråret bød på 456 trækkende i perioden 20/9 – 5/11. Månedsfordeling: September 4 (1 observationsdag), oktober 447 og november 5 (1 observationsdag). Efterårstrækket dermed meget mere koncentreret end forårstrækket. Stor set alle fugle er set mellem 9/10 og 25/10. To større dage: 19/10 170 og 23/10 180.

DOFBasen:2011


2010:  Gråkrage  Corvus cornix  
Der er talt og talt og talt, men meget bliver det ikke til.
Forårstrækket indledtes 20/2 med 2 østtrækkende og ikke mindre end 80, der var ude og vende et godt ude over fjorden, de er i denne sammenhæng blot betragtet som lokal bevægelse grundet mængden, selv om de er noteret som tf. Frem til 23/5 noteredes i alt 908 trækkende, med månedsfordeling feb 31, mar 663, apr 206 og maj 8. Kun en dag med over 100: 26/3 122.
Efterårstrækket ikke meget bedre 23/9 - 8/11 i alt 690 med månedsdeling sep 1, okt 651 og nov 38. Dage med over 100: 13/10 233 og 26/10 112.
Der kommer rimeligvis en hel del krager dryssende langt ind i december, men der er lagt op til totalerne fra 70'erne. Selv om trækket er mindre end en tiendel af, hvad det var i gamle dage, er der stadig masser af krager i området. Man kan undres over, hvor alle trækgæsterne i gamle dage blev af – eller de trak måske alle sammen videre – for der er da vel ikke blevet færre krager i vinterlandskabet.
Ikke mange rasttal rapporteret. 11/1 200, 28/1 200 og 15/9 140 alle Hovvig og 8/12 195 Nykøbing Bugt er der eneste tre-cifrede – næppe særlig repræsentativt for artens forekomst.
Og endelig et tal fra træk til overnatningsplads: 5/12 130 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk 15/2 - 27/4 699 Ø med største trækdag 9/3 65 Ø Korshage.
Efterårstræk 13/10 - 23/10 52 SV, hvilket er i den lave ende. Største efterårstrækdag 23/10 30 SV Rørvig Lyng.
Største rasttal: 16/3 220 natterast Hovvig, 19/5 325 natterast Hovvig og 20/10 136 rast Hovvig.
 Gråkrage, træk 2009

DOFBasen:2009


2008:  Gråkrage  Corvus cornix  
På trods af rimelig god dækning, blev det ikke til nogen særligt bemærkelsesværdige tal for Gråkrage i 2008.
Trækbevægelser i foråret er observeret i perioden 9/2 - 25/4 575 Ø-NØ med største dag 31/3 82.
Trækbevægelser i efteråret er noteret i perioden 17/10 - 6/12 136 SV med største dag 23/10 102.
Største rasttal 16/12 110 Hovvig (JHC).
Et enkelt ynglefund er noteret fra Skansehage 15/5 i 2m's højde i kæmpebusk.

DOFBasen:2008


2007:  Gråkrage  Corvus cornix  
Indrapporteringerne af forårstræk stammer hovedsagligt fra Korshageområdet og dækker perioden 18/2 - 5/5, hvor i alt 1391 trak i østlig retning med største dag 28/3 194. Efterårstrækket beløber sig til i alt 289 fugle i perioden 12/10 - 30/10 og bedste dag 13/10 130.
Største rasttal - og de er rigtigt pæne - deles på to datoer: 29/1 500 (AF) og 16/11 500 (AF) begge Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstrækkende fugle er indsendt fra 12/2 - 23/5 primært Korshage med 217 fugle. Største trækdag 24/3 36. Ingen deciderede efterårstrækkende Gråkrager er rapporteret.
Største rasttal 19/10 116 Nørrevang.

DOFBasen:2006


2005:  Gråkrage  Corvus cornix  
Gråkragen er meldt fra i alt 10 observationsdage.
Forårstræk 8/3 - 4/6 i alt 325 med største trækdag 1/4 190.
Efterårstræk er rapporteret fra 3 dage 18/10, 19/10 og 23/10 med i alt 686 SV. Største dag var 19/10 med 562.

DOFBasen:2005


2004:  Gråkrage  Corvus cornix  
Gråkragen vedbliver tilsyneladende at undgå den store opmærksomhed på Rørvighalvøen: 23 observationsdage blev det til i 2004.
Forårstræk 10/3 - 28/4 i alt 331 med største trækdag 5/4 113.
Efterårstrækket 20/10 - 28/10 574 SV med største dag 27/10 304.
Et større vinterrasttal 22/1 400 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Gråkrage  Corvus cornix  
Som en af de mest dominerende og almindeligst observerede repræsentanter for avifaunaen på Rørvighalvøen, er Gråkragen ikke den hyppigst indrapporterede fugl i 2003.
Forårstrækket repræsenteres af i alt 44 observationer af østgående fugle primært fra Korshageområdet i perioden 23/2 til 23/4, hvor den største trækdag 17/4 lander på ”hele” 9 fugle (LB).
I efteråret er der indrapporteret én trækdag med 60 fugle overflyvende Hovvig 26/10 (EVR). Det største antal vinterrastende fugle blev observeret på Skansehage 18/1, hvor en flok på 100 fugle blev optalt af JS.

DOFBasen:2003


2002:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstrækket forløb mellem 2/3 og 20/5 og i alt blev 261 fugle noteret østtrækkende. Bedste dag blev 9/3 med 110 Ø.
Efteråret bød på 265 fugle SV i perioden 20/10 - 2/11. Bedste dag 2/11 med 116 SV. Der er desuden rapporteret et par rasttal fra Skansehage: 28/10 130 og 12/11 100 samt fra Hovvig 5/11 300.

DOFBasen:2002


2001:  Gråkrage  Corvus cornix  
Fra det tidlige forår er rapporteret om 136 fugle til overnatning på Rørvig Havn 9/3. Forårstræk i perioden 17/2 - 11/4 gav 595 fugle, med dagsmax. den 27/3 250 Ø Korshage.
Et par pudsige episoder vedrørende Gråkrager er rapporteret, og fortjener at blive nævnt: Den 4/5 ses 2 Gråkrager på ryggen af en hest på Nørrevang, og 13/5 ses en Gråkrage der tager en Brud på Korshage!.
Fra efteråret er der noteret lidt rasttal. Højeste notering blev 48 rst Skansehage 7/12.

DOFBasen:2001


2000:  Gråkrage  Corvus cornix  
Vinterrast Nørrevang: 5/2 161 og 13/3 133 samt fra Korshage: 25/2 70.
Foråret gav 626 trækkende fugle i perioden 27/2 - 17/4. Der foreligger træktal fra 17 dage med 1/4 175 Ø og 8/4 193 Ø, som de største.
Fra efteråret blot disse obs: 23/10 2, 6/11 20 og 17/11 5 alle V Dybesø.

DOFBasen:2000


1999:  Gråkrage  Corvus cornix  
Foråret gav 200 trækkende Gråkrager 28/2 - 4/4. Bedste dag blev 29/3 med 65 Ø. Efteråret blev langt bedre, og igen var det de gode kragefugle-dage der gjorde udslaget, nævnes kan 14/10 200 SV, 16/10 148 SV og 18/10 241 SV. I alt trak 755 SV fra 13/9 - 20/10.

DOFBasen:1999


1998:  Gråkrage  Corvus cornix  
Året gav 560 trækkende fugle fra 21/2 til 2/5. Bedste dag blev 12/4 med 160 Ø. Fra efteråret blot 26/9 30 V.
Et enkelt større rasttal fra Hovvig er 275 rst 6/1.

DOFBasen:1998


1997:  Gråkrage  Corvus cornix  
Almindelig trækgæst, almindelig ynglefugl og vintergæst.
Ynglebestanden ligger mellem 50 og 100 par.
Arten tælles normalt på gode dage, men trækket forløber ofte over hele dagen, så man ikke får fuldt udbytte, medmindre man bliver stående hele dagen på Korshage. Der er tilsyneladende tale om tilbagegang for Gråkragen. Helt tilbage i 1974 sås utrolige 19030 i løbet af foråret og året efter 11820, tal vi ikke har været i nærheden af siden. Faktisk har der ikke været et forår med over 5000 fugle siden 1975. Det skal understreges, at der siden 1975 heller ikke har været et år med fuld dækning på Korshage, og at optælling og indrapportering siden har været på et lavere niveau.
Største efterårstotal er på 7000 fugle fra 1977, et år hvor to gode dage blev ramt og talt nemlig 15/10 med 3600 og 29/10 med 3000. Siden 1977 har der været gode efterår f.eks. 1981 med 4250 fugle på 4 dage, men ofte ligger totalen på et lavere niveau.
Det er vigtigt at dækningen er på plads marts og oktober, som er kulminationstidspunkter for henholdsvis forår- og efterårstræk.

1997: Forårets første blev 5/3 7 Ø. Forårstotalen kom til at lyde på sølle 224 Ø til og med 20/4.
Efterår: Eneste rapporterede blev 16/10 8 fugle. Tja, bunden må snart være nået.

DOFBasen:1997


1996:  Gråkrage  Corvus cornix  
Der er kommet lidt mere gang i kragetællerne. 1246 trækkende blev det til i foråret. Tal fra 23 dage i perioden 2/3 - 18/4. Dage med mindst 100: 19/3 260, 20/3 103, 21/3 210, 5/4 100, 6/4 123 og 8/4 137. Også et enkelt større rasttal: 8/3 110 Nørrevang. Tilbage i stations første år sås 9325 i 1973, 19030 i 1974 og 11820 i 1975, så der er stadig et stykke vej før vi er oppe i “fulde omdrejninger”.
Færre i efteråret. I alt 969. Skyldes tildels generelt sparsomme efterårsbidrag fra de flittigste kragetællere. Totalen hives især hjem på tre store dage: 11/10 247, 21/10 119 og 24/10 421.

DOFBasen:1996


1995:  Gråkrage  Corvus cornix  
I perioden 25/2 - 14/4 trak hele 504 Gråkrager østover. Største dage var 10/3 85 Ø og 9/4 77 Ø.
Rasttal: 6/4 90 Korshage på stranden.
Efteråret havde 2 større dage med træk: 22/10 85 og 30/10 48.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/15673.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)