Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16490

Pirol - Værlinger

Grønirisk Chloris chloris eu16490

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Groenirisk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 10
Total 30 80 32 11 15 168
MaxRst 30 60 8 4 9 60
Nobs 35 50 61 42 56 244
Ndag 22 26 29 28 30 135
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 25 74 101
Total 127 111 31 15 11 28 23 14 55 557 257 141 1370
MaxRst 70 35 8 6 6 12 10 20 100 200 90 50 200
Nobs 31 47 59 48 54 79 75 53 36 46 62 46 636
Ndag 22 21 26 29 25 30 31 28 27 30 24 26 319
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 4 7 16
Total 25 20 12 1 7 29 274 7 375
MaxRst 9 12 6 3 4 14 12 10 40 270 151 111 270
Nobs 19 22 22 14 32 40 39 28 36 62 44 32 390
Ndag 16 20 16 12 24 26 26 17 24 31 26 23 261
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 68 1 76
Total 129 25 16 9 8 2 18 4 121 376 174 28 910
MaxRst 41 10 7 10 6 4 8 45 120 180 80 55 180
Nobs 61 58 96 89 69 60 64 28 30 49 60 57 721
Ndag 31 26 30 29 29 28 27 21 20 27 28 25 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 17 38 63
Total 7 21 20 3 9 10 2 1 668 205 225 1171
MaxRst 5 15 12 4 4 2 2 5 50 240 200 130 240
Nobs 12 40 53 24 37 22 12 20 29 60 52 64 425
Ndag 10 25 29 18 25 18 9 16 19 29 29 28 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 1 6
Total 128 24 37 13 13 10 15 35 38 384 89 7 793
MaxRst 45 15 24 6 5 5 13 20 24 150 35 5 150
Nobs 35 41 50 35 37 44 46 42 37 38 50 6 461
Ndag 23 24 25 27 21 25 27 26 26 25 24 5 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Bestanden virker fortsat småskrantende. Måske hærger trichonomaderne endnu? På forårstrækket blev sidste års bundrekord på 4 slået: 2! Hen i andet halvår lykkedes det dog modsat sidste år et par gange at få en flok over 100: 12/10 150 R Korshage og 21/11 120 R Flyndersø. 27 på efterårstræk ikke alle lige overbevisende (indeholder fejltastninger?) – kun 21/9 9 SV Plantagen var præcist rapporteret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 23 4 29
Total 116 66 67 71 54 31 36 141 440 1213 832 336 3403
MaxRst 25 12 5 5 4 2 8 40 65 150 120 60 150
Nobs 24 28 34 34 34 25 17 28 29 33 25 26 337
Ndag 22 22 29 27 27 23 17 27 25 25 22 20 286
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Grønirisk  Carduelis chloris  
I 2017 kom den ned på 4(!) fra forårstræk. Også svagheder på rast, hvor største flok allerede var 1/8 80 Skansehage, og for første gang var der ingen 3-cifrede flokke. Bestanden er jo decimeret af infektion, og aktionerne mod rynket rose har også en effekt på de tidligere større flokke hen på efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 50 54
Total 562 47 118 100 82 54 52 185 191 590 737 169 2887
MaxRst 45 6 7 9 6 3 4 80 20 70 40 50 80
Nobs 48 19 60 54 50 42 33 42 25 35 65 37 510
Ndag 28 11 30 29 27 27 20 23 21 24 20 22 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Næsten frameldt forårstrækket (11 Ø/tf). I efteråret i alt 64 registreret trækkende. Det er jo de sene flokdannelser, der især tegner arten. Skansehage nåede maks. 80 i december og Korshage maks. 200 i november, måske til dels samme som årets største flok på 270 fra Flyndersø.
Flokkene er blevet mindre, hvilket har været tilskrevet bekæmpelsen af rynket rose, som de fouragerer på indtil frugterne rådner hen mod årsskiftet. Imidlertid er det en art, der over flere år er ramt af et stort fald i bestanden på grund af en Trichomonasinfektion. Så i virkeligheden holder den måske godt lokalt. Endnu!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 30 22 12 75
Total 91 91 67 70 73 30 70 43 269 1064 2455 1003 5326
MaxRst 15 4 6 5 6 4 15 4 40 85 270 80 270
Nobs 37 46 33 34 39 22 35 25 40 44 56 51 462
Ndag 22 25 20 25 24 17 24 22 28 25 30 27 289
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Største vinterflok 18/1 65 Nakke Øst. Kun ganske få på trækket, 19 i februar – marts.
De store ansamlinger (”hybenflokkene”) i efteråret går nu hastigt ned ad bakke i takt med bekæmpelsen af rynket rose. I år nede på kun 35 Korshage og 8 Skansehage. Jo så heldigt, at den kan klare sig overalt. Foretrak i stedet Flyndersø (18/8 100) og Hovvig (4/11 155).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 9 2 3 24
Total 103 32 106 75 59 37 50 168 213 600 472 330 2245
MaxRst 65 3 7 5 5 4 6 100 30 70 155 35 155
Nobs 14 17 47 47 40 27 26 23 29 42 33 27 372
Ndag 9 14 29 29 24 18 19 21 24 28 23 23 261
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Fylder ikke meget på trækket. 57 på et forår i februar – marts. Bekæmpelsen af den invasive rynket rose har reduceret lidt på flokkene sent på året. 19/10 160 Flyndersø og 14/12 100 Skansehage var største flokke.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 36 1 3 31 91
Total 254 143 118 89 56 81 46 16 82 1634 275 243 3037
MaxRst 35 25 13 15 5 7 6 4 20 160 30 100 160
Nobs 19 30 41 40 32 33 25 10 17 53 28 17 345
Ndag 14 16 27 28 23 23 22 9 16 26 20 12 236
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Beskedent på træk – forår 35 og efterår 59. En art der nok noterer sig bekæmpelsen af rynket rose, men dog optrådte i vanlige hybenflokke i årets sidste 4 måneder med op til 250 Korshage - Dybesø, 90 Skansehage og også 120 Nakke Syd.

DOFBasen:2013

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 20 9 41 18 94
Total 91 109 119 89 66 27 23 40 741 2194 763 477 4739
MaxRst 30 23 8 10 12 4 4 12 150 250 80 90 250
N 15 21 54 31 28 15 13 18 31 39 32 19 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Domineres af stor og udbredt fast bestand og flokdannelser i hyben om efteråret.
Træk registreret 3 dage: 3/3 19 Ø og 19/3 5 V, samt 26/10 16 V alle Korshage = 24 + 16 fugle.
Om vinteren flest meldt fra byerne.
Her har vi i hvert fald en art, der holder af den stadigt mere invasive rynkede rose. Flokke over 50 fra 26/9 til 11/11 fra 3 ”hyben-lokaliteter”: Korshage (6/10 200), Skansehage (6/10 70) og Flyndersø (3/11 110).

DOFBasen:2012


2011:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Årssum 4154 er det dobbelte af sidste år – individ-antallet næppe væsentligt højere, men i år blev hybenfrugterne ikke sprængt af tidlig frost og iriskerne hang betydeligt længere talrigt på. Som vanligt står månederne oktober og november for næsten 80 % af fuglene.
I januar pænt velbesat med 40 Rørvig, 38 Hovvig, 23 Nykøbing Havn, 15 Dybesø og 10 Højsandet. Først i februar spredtes fuglene og registreredes så under 10/dag. Forårstræk 7/3 - 28/3 129 Ø Korshage med flest 26/3 97. Herefter kun yderligere 11 med 31/5 som absolut sidste. April til september er præget af spredte ynglefugle.
Optrådte på efterårstræk med 5/9 17 Korshage, 23/10 29 SV Plantagen og 5/12 50 V Korshage, i alt 96.
Især Korshage er overvokset af tornblad, gyvel og hyben, men i det mindste Grønirisk sætter pris på sidstnævnte, der danner baggrund for de store flokdannelser på Korshage og Skansehage. Korshage: 11/9 25, 13/10 85, 17/10 300, 6/11 300, 8/11 110, 4/12 80 og 24/12 er ballet forbi – 4. Skansehage: 25/9 30, 3/10 310, 10/11 210, 19/11 6. Også 23/10 80 Vesterlyng og 4/11 200 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2010:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Yderst livsdygtig, udbredt og lavt værdsat art. Selvom der nok stort set er samme antal på halvøen året igennem, eksploderer registreringerne typisk om efteråret og således også i år.
Årssum: 2001. Registreringerne ligger jævnt omkring 50 - 60 januar - april, dykker om sommeren, popper op i september (76), eksploderer i oktober (1460) og klinger af i november (197).
I foråret 15 dage i trækprotokollerne 27/2 - 25/4 49 i alt.
24/9 første efterårsflok 60 Korshage. 8/10 220 Dybesø, 13/10 130 Korshage og 31/10 340 Skansehage, som er årets største notering. 1/11 endnu 90, men de store flokke går nu i opløsning. Vel i takt med at hybenrosens frugter ædes op eller rådner.

DOFBasen:2010


2009:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Arten er meget almindelig på halvøen, men ingen bemærkelsesværdige observationer.
Træk er rapporteret i perioden 4/3 - 19/3 med sammenlagt 25 fugle Ø Korshage. Største rasttal 7/12 160 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Kun ganske få trækobservationer: 28/3 og 13/4 med sammenlagt 16 fugle Ø Korshage.
Ellers består materialet hovedsagligt af rastende fugle i småflokke. Største rasttal 27/9 300 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Der er noteret Grønirsk alle årets måneder mest typisk småflokke af rastende fugle på til 200 stk, men kun i alt 4 fugle er noteret som trækkende: 3 i foråret og en i efteråret. Årets mest usædvanlige obs blev foretaget 30/5 Rørvigvej 102, hvor en observatør havde en Grønirsk som sagde ligesom en stær.

DOFBasen:2007


2006:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Der er rapporteret forårstræk på 3 dage i perioden 24/3 - 22/4 med i alt 146 fugle. Derudover lidt spredte meldinger af rastende fugle året igennem primært fra Korshage og Skansehage.

DOFBasen:2006


2005:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Der er en, der har taget sig samme til at rapportere træk: 40 Korshage 24/3.
Ellers lidt spredte obs af flokke på op til 70 individer, primært fra Korshage og Skansehage.

DOFBasen:2005


2004:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Ud af de i alt 16 indrapporteringer fra 2004 er der kun 4 regulære trækobservationer - i alt 38 Ø Korshage 23/3 - 10/4.
Spredte obs af rastende fugle, typisk i flokke på 40 - 100, er indmeldt fra september og oktober: Største rasttal 200 9/10 og 24/10 Skansehage, en lokalitet som arten typisk er glad for i årets sidste måneder.

DOFBasen:2004


2003:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Ud af 17 indrapporteringer foreligger der en enkelt regulær trækobservation af 20 vesttrækkende fugle over Korshage 12/9 (EVR). Spredte obs af rastende fugle typisk i flokke på 20 - 40 er indmeldt primært fra årets kolde måneder: største rasttal 150 individer set Skansehage 24/10 (JS).

DOFBasen:2003


2002:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Lidt smårast i årets første måneder med største rasttal 10/1 65 Nørrevang.
”Forårstrækket” bød på 16 fugle Ø i perioden 8/4 - 9/4. Fra efterår - vinteren de sædvanlige pæne rasttal som bedst: 10/10 150, 16/10 200 og 11/12 200 alle Skansehage.

DOFBasen:2002


2001:  Grønirisk  Carduelis chloris  
63 østtrækkende Grønirisker i perioden 17/3 - 4/4 er bedste notering i flere år. Dagsmax 17/3 med 29 Ø.
Fra efteråret er en lille række rasttal noteret, max blev 16/10 150 Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Årets første markante notering var 21/2 50 tf Korshage.
Selve forårstrækket er sædvanen tro meget beskedent, fra 27/2 til 30/3 blev imponerende 13 fugle noteret som østtrækkende.
Fra efteråret er intet reelt træk rapporteret, men der foreligger en lang række rasttal: 26/8 60 Korshage, 7/10 100 Dybesø og 7/10 190 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Forårets trækobs består af 10 Ø KH 8/3 - 17/3. Rapporteringen fra efterårstrækket består af 18 minutters optælling 9/10 fra Korshage. Hele 56 fugle trak SV i tidsrummet 09.22 - 09.40, så der kan godt ses Grønirisker på træk i Rørvig.
Maxrast fra efteråret udgøres af 26/9 100 samt 21/10 110 begge Dybesø.

DOFBasen:1999


1998:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Fra foråret er der kun noteret træk på enkelte datoer. Bedste dag blev 14/4 med 26 trækkende fugle fra Plantagen. Samlet er højst 45 fugle noteret som trækkende.
Fra efteråret er noteret en del rastende fugle. Højeste tal blev 30/10 100 rst Skansehage.

DOFBasen:1998


1997:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Meget almindelig - almindelig ynglestand/strejffugl, fåtallig trækgæst og fåtallig/almindelig vintergæst.
Ynglebestanden er vurderet til 400 - 700 par. Arten er i dag mere almindelig end for 25 år siden.
Grønirisk er ikke en art, der hyppigt noteres. Typisk tælles kun på enkelte dage og forårstotalen består ofte af en enkelt eller to “tælledage”. De første år, hvor småfuglene taltes dagligt, lå forårstotalerne på 500 - 1000 Grønirisker. Dette er sikkert et godt bud på en reel total fra de senere år. En god tælledag fra de senere år har ligget på 150 - 200 fugle, hvis en sådan dag ikke rammes kan forårstotalen falde til 10 - 20 fugle, eller evt 0, hvis ingen har haft lyst til at indrapportere de få fugle fra notesbogen!
Efterår og vinter noteres flest rastende fugle. Sammentællinger af rastende flokke på halvøen kan give rasttal på 300 - 700 fugle, de fleste år er rasttotalen dog betydeligt lavere.

1997: Den eneste trækobservation, der er indrapporteret er 19/5 3 Ø Korshage. Til gengæld er der indrapporteret en række store rasttal fra Korshage i oktober: 21/10 450 og 20/10 300.

DOFBasen:1997


1996:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Vinterflokke: 4/1 45 Nykøbing N.
Lidt har også ret. 57 forårstrækkere har observatørerne fået taget sig sammen til notere. Hele tre dage med “imponerende” to-cifrede antal: 3/3 15, 4/4 17 og 5/4 18. Træksæsonen højeste tal blev dog 24/3 23 rast Nykøbing N.
Ingen træktal fra efteråret, men et par større rasttal: 24/9 20, 2/10 35, 5/10 25, 6/10 140, 14/10 20 og 15/10 20 alle Korshage. Herefter kun større flokke længere inde i landet, Dybesø: 16/10 35, 18/10 35, 19/10 20, 20/10 20, 21/10 70 og 26/10 80.
Året største tal 21/10 135 Skansehage, viser sig forhåbentlig snart at være historisk. Naturplejen med fjernelse af de rynkede roser, skulle gerne medføre et skift i artsudvalget på lokaliteten.

DOFBasen:1996


1995:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Få dage med trækkende fugle i maj, som gav samlet 29, hvilket var alt fra foråret. Fra Korshage blev der meldt om 4 ynglepar på strækningen P-pladsen - Sydbakken. Af større flokke fra efteråret var der blot 24/9 25 rast Rørvig Grenplads og 28/10 50 rast Skansehage.

DOFBasen:1995


Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 4 7 16
Total 16 20 8 1 7 10 21 2 9 946 155 15 1210
MaxRst 9 12 6 3 4 14 12 10 40 270 151 111 270
Nobs 19 22 22 14 32 40 39 27 36 62 44 32 389
Ndag 16 20 16 12 24 26 26 17 24 31 26 23 261
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 68 1 76
Total 129 25 15 10 8 4 5 4 121 378 144 38 881
MaxRst 41 10 7 10 6 4 8 45 120 180 80 55 180
Nobs 61 58 96 89 69 62 64 28 30 49 60 57 723
Ndag 31 26 30 29 29 28 27 21 20 27 28 25 321
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 17 38 63
Total 8 31 22 3 10 11 2 2 1 793 207 230 1320
MaxRst 5 15 12 4 4 2 2 5 50 240 200 130 240
Nobs 12 40 53 24 37 22 12 20 29 60 52 64 425
Ndag 10 25 29 18 25 18 9 16 19 29 29 28 255
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 1 6
Total 126 24 34 6 8 8 11 11 5 440 100 773
MaxRst 45 15 24 6 5 5 13 20 24 150 35 5 150
Nobs 35 41 50 35 37 44 46 42 37 38 50 6 461
Ndag 23 24 25 27 21 25 27 26 26 25 24 5 278
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 23 4 29
Total 52 25 16 13 7 4 5 43 54 151 293 145 808
MaxRst 25 12 5 5 4 2 8 40 65 150 120 60 150
Nobs 37 38 57 53 55 38 25 39 44 38 33 34 491
Ndag 22 22 29 27 28 23 17 27 25 25 22 20 287
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 50 54
Total 23 7 7 8 11 4 2 103 5 184 83 92 529
MaxRst 45 6 7 9 6 3 4 80 20 70 40 50 80
Nobs 43 16 50 41 41 36 30 40 23 28 37 30 415
Ndag 28 11 30 29 27 27 20 23 21 24 20 22 282
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 30 22 12 75
Total 28 10 4 10 1 7 22 30 130 574 98 914
MaxRst 16 4 6 5 6 4 15 4 40 85 270 80 270
Nobs 37 46 33 34 38 21 35 25 40 44 55 51 459
Ndag 22 25 20 25 24 17 24 22 28 25 30 27 289
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10 2 3 25
Total 92 12 13 15 3 2 206 112 1 22 158 33 669
MaxRst 65 3 7 5 5 4 200 100 30 70 155 35 200
Nobs 14 17 48 47 38 26 27 23 30 46 34 27 377
Ndag 9 14 29 29 24 18 19 21 24 28 23 23 261
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 36 1 3 31 91
Total 52 67 53 4 6 23 1 6 318 29 120 679
MaxRst 35 25 13 15 5 7 6 4 20 160 30 100 160
Nobs 19 30 41 40 32 33 25 10 17 52 29 17 345
Ndag 14 16 27 28 23 23 22 9 16 26 20 12 236
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 20 9 41 18 94
Total 63 19 27 16 2 10 8 16 121 698 48 196 1224
MaxRst 30 23 8 10 12 4 4 12 150 250 80 90 250
Nobs 15 21 53 32 28 15 13 18 31 41 33 19 319
Ndag 12 16 29 26 20 14 9 15 24 26 24 13 228
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 16 40
Total 31 40 32 1 37 1 4 321 136 40 643
MaxRst 11 15 15 15 7 16 3 4 125 200 110 18 200
Nobs 11 18 27 20 20 12 3 4 15 35 26 13 204
Ndag 7 15 21 17 13 9 3 4 13 26 19 11 158
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 129 10 1 17 29 50 237
Total 137 6 157 16 5 8 4 2 27 714 240 81 1397
MaxRst 40 6 16 8 7 6 3 19 30 300 300 80 300
Nobs 15 17 26 9 14 5 4 10 10 24 15 8 157
Ndag 10 14 18 8 8 4 3 7 9 18 10 6 115
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 30 16 3 19 5 76
Total 34 7 30 39 5 3 6 3 759 25 5 916
MaxRst 8 7 22 7 5 9 2 4 60 340 90 6 340
Nobs 18 18 26 22 5 11 2 5 4 16 8 4 139
Ndag 12 13 17 14 3 9 2 5 4 13 7 4 103
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 33
Total 21 46 33 10 3 51 168 181 513
MaxRst 10 22 6 7 4 2 2 50 65 160 160
Nobs 11 6 16 13 2 7 3 8 9 7 82
Ndag 9 3 13 9 2 5 2 8 5 6 62
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··15 01·· ···· ···· ··21 01··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 17
Total 6 1 29 20 18 4 312 250 27 15 682
MaxRst 2 6 12 5 10 5 2 5 300 250 250 45 300
Nobs 5 7 13 13 12 1 1 3 8 10 10 5 88
Ndag 4 5 8 11 8 1 1 3 6 8 6 4 65
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 10 20 23 4 1 16 1 140 141 201 26 583
MaxRst 10 15 20 10 6 14 2 30 150 175 200 30 200
Nobs 3 4 5 6 6 4 3 5 5 17 10 5 73
Ndag 3 4 3 5 6 4 3 5 5 12 10 5 65
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 6 146
Total 146 59 2 6 200 360 2 775
MaxRst 6 50 2 6 200 360 200 22 360
Nobs 3 6 1 1 2 5 7 1 26
Ndag 3 5 1 1 2 4 5 1 22
Fænologi 24·· ··22 13·· ··11 24·· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 48
Total 2 69 3 70 74 218
MaxRst 10 20 5 2 3 70 70 70
Nobs 2 5 1 1 1 2 3 15
Ndag 1 4 1 1 1 2 2 12
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··04 08··16 10··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 53 61
Total 15 8 62 300 385
MaxRst 15 1 1 6 1 70 200 200
Nobs 1 1 3 6 1 2 5 19
Ndag 1 1 3 5 1 2 4 17
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··01 04·· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 20
Total 41 3 2 20 295 6 367
MaxRst 30 2 2 70 150 6 150
Nobs 6 2 1 6 8 1 24
Ndag 6 2 1 5 7 1 22
Fænologi 01··25 13··23 30 02·· ···· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 60
Total 87 5 62 6 75 60 110 200 605
MaxRst 65 5 1 5 75 100 200 200 200
Nobs 6 1 4 4 1 7 10 1 34
Ndag 5 1 4 4 1 6 9 1 31
Fænologi 05·· ··02 08·· ··22 09·· ···· ···· ··12

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 5 63
Total 25 58 6 1 230 18 2 340
MaxRst 25 6 2 1 2 1 150 60 7 150
Nobs 8 5 10 6 4 1 6 4 3 47
Ndag 8 5 8 6 4 1 6 4 2 44
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··15 18 06·· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 5 5 63
Total 58 5 7 2 61 365 4 502
MaxRst 2 3 2 2 2 60 40 190 90 10 190
Nobs 3 6 3 3 1 5 4 10 3 3 41
Ndag 3 5 3 3 1 4 3 8 3 3 36
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··13 03·· ···· ···· ···· ··23art/16490.txt · Sidst ændret: 2023/05/29 09:03 af lb