Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16540

Pirol - Værlinger

Grønsisken Spinus spinus eu16540

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Meget almindelig

Fotos


Groensisken

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 122 123
Total 113 95 145 353
MaxRst 70 60 40 70
Nobs 19 14 23 56
Ndag 17 10 18 45
Fænologi 01·· ···· ··30

2023:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 75 6861 18 126 85 20 11 7211
Total 142 34 150 6962 18 3 2 1 159 90 62 126 7749
MaxRst 100 25 60 80 1 2 1 1 40 30 50 70 100
Nobs 19 13 27 35 4 2 2 1 18 15 16 21 173
Ndag 16 12 15 22 3 2 2 1 12 12 13 19 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 91 2325 231 1 210 52 6 2941
Total 210 655 2372 232 1 7 1 210 105 6 3799
MaxRst 200 400 50 2 2 1 1 15 40 45 50 400
Nobs 26 49 65 13 1 6 10 1 29 31 15 11 257
Ndag 19 25 24 12 1 6 10 1 20 19 12 9 158
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 6855 9 1 94 379 22 48 7432
Total 3 156 37 6873 9 3 2 109 387 107 267 7953
MaxRst 25 75 7 13 1 2 1 15 32 75 100 100
Nobs 9 16 32 42 3 5 2 14 51 24 34 232
Ndag 9 13 18 24 3 5 2 12 24 21 24 155
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..23 01.. …. …. …. ..31

2020:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 11 5602 18 5 1 9 41 152 5901
Total 159 141 5688 18 6 2 30 43 183 32 6302
MaxRst 90 100 35 1 1 1 20 20 31 2 30 100
Nobs 32 33 52 10 2 4 9 14 20 10 8 194
Ndag 21 21 29 10 2 4 7 13 15 10 7 139
Fænologi 02.. …. …. ..29 03.. …. …. …. …. …. ..20

2019:  Grønsisken  Spinus spinus  

Forårstræk: 16/2 - 19/5 i alt 4255, flest 6/4 1084 og 8/4 1060 – I alt 33 observationsdage.
Efterårstræk: 6/9 - 18/12 i alt 460, flest 1/11 253. - I alt 25 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 30 25 2 60 2 350 25 30 15 30 43 20 40 41 55 1 100 110

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 50 4165 15 11 139 275 35 4715
Total 106 122 405 4172 15 2 4 1 27 200 343 169 5566
MaxRst 35 60 350 12 2 4 1 15 43 55 110 350
Nobs 27 27 45 52 3 2 1 1 11 21 30 18 238
Ndag 17 19 25 22 3 2 1 1 9 17 20 16 152
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Den sædvanligvis dominerende vinterflok i elleskoven ved Hovvig var på 200 – 260 (4/2) undtagen 22/1, hvor der var en isoleret angivelse på 400. Nåede samme niveau igen i december med 29/12 200.
Igen et meget lille forårstræk (ca. 1/3 af normalen) med 815. Næsten alt i marts (394) og april (381), begge måneder havde i øvrigt nøjagtigt samme topnotering 18/3 165 Ø og 11/4 165 Ø Korshage. Væk i sommermånederne (på nær 3 enkeltfugle). Efterårstræk 277 med 191 i september og 86 i oktober.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 394 381 6 1 191 86 1091
Total 972 710 933 489 7 1 1 1 323 212 173 336 4158
MaxRst 400 260 100 50 1 1 1 35 60 64 200 400
Nobs 27 24 45 35 6 1 1 1 25 28 14 10 217
Ndag 17 21 29 23 6 1 1 1 18 18 14 10 159
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 1298, flest fra april 692 og maj 494. Under middel. Normalt antal rastende fugle i første vinter med op til 15/1 300 Hovvig. Derimod klart færre end normalt ved årets udgang og således ikke over 50 i december. Kunne det skyldes, at arten blev presset længere mod syd i hård konkurrence om elleraklerne fra invaderende Gråsisken?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 692 494 70 22 119 11 1520
Total 1889 899 675 728 502 2 93 377 427 95 5687
MaxRst 300 232 210 10 2 1 10 100 100 50 300
Nobs 38 22 44 38 18 2 22 42 48 20 294
Ndag 23 15 26 24 13 2 13 25 24 12 177
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 16.. …. …. ..27

2016:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vinter især op til 225 i elletræerne i Hovvigs sydøsthjørne. Forårstrækket yderst beskedent med i alt 1023 fordelt januar 121, februar 344, marts 369, april 184 og maj 5. 6 oversomrende uden tegn på yngleaktivitet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 121 344 369 184 5 242 32 7 1304
Total 1724 926 768 202 29 1 3 2 325 495 789 1279 6543
MaxRst 225 100 125 15 22 1 2 2 18 220 120 140 225
Nobs 60 62 60 16 6 1 2 1 41 34 34 30 347
Ndag 30 27 23 13 5 1 2 1 23 22 24 25 196
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 22/2 – 5/6 3481, hvor det var i marts (2133) og april (1200) det foregik. Bedste dage 19/3 466 og 6/4 596 Ø Korshage.
Det er lidt under gennemsnit. Hovvig dominerer med fouragerende flokke om vinteren, op til 23/2 400 og i 2. halvår 8/12 200.
Ganske få spredte observationer i sommeren (4 enkeltfugle og 24/6 3). Sangaktiviteten er under trækket, og hvis den alligevel skulle snige sig til at yngle, er det ikke nemt at afsløre.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2133 1200 134 3 7 64 82 36 3670
Total 287 808 2206 1228 142 9 2 9 490 780 1400 7361
MaxRst 100 400 30 14 2 3 1 1 80 150 200 400
Nobs 20 14 113 84 11 5 2 6 38 37 30 360
Ndag 13 10 20 22 10 5 2 6 27 25 23 163
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..07 03.. …. …. ..31

2014:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket moderat med i alt 4885, langt flest i april med 4280 og topdagen 2/4 2774 Ø Korshage. Begge vintre flest i ellesumpen ved Hovvig – 10/1 450 og 3/12 300. De 8 fra de tre sommermåneder kan ikke hæftes på ynglefugle.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 529 4280 5 36 212 9 5142
Total 903 443 868 4334 10 4 1 3 72 690 914 907 9149
MaxRst 450 100 100 40 1 1 1 1 24 91 150 300 450
Nobs 16 31 62 76 7 4 1 3 11 41 27 20 299
Ndag 13 21 29 23 7 4 1 3 11 24 21 18 175
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk beskedent (1007). Især tidlige træk småt, tyngdepunktet var i april (719) med de små topdage 10/4 229 og 11/4 160 Ø Korshage. Regnes for ynglefugl, men ingen friske beviser, dog set i juli år. Hovvig husede omkring 400 i januar og 200 i november.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 250 719 5 3 3 18 23 1 1052
Total 1022 499 588 1369 17 3 3 3 103 366 666 269 4908
MaxRst 400 150 75 400 3 3 50 80 200 46 400
N 15 12 65 46 14 1 1 1 22 28 11 14 230
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 20/2 – 23/5 i alt 7168 NØ. Helt dominerende fra Korshage. Den klassiske lange periode, men det var i tidligste forår og igen i starten af april hovedparten passerede. De 5 største dage var 3/3 798 NØ, 6/3 1117 NØ, 4/4 510 NØ, 9/4 959 NØ og lidt sene 29/4 600 NØ alle fra Korshage.
Efterårstræk 10/9 – 16/11 363 SV fra flere lokaliteter.
Vintertal ret konstant – toppede 8/1 300 og 21/11 igen med 300 Hovvig.
3 sommerfund med 1 fugle i juni - juli fra Korshage, Plantagen og Nørrevang. Ingen ynglefund.

DOFBasen:2012


2011:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vi har en relativ lav registrering af denne art, der ellers kan optræde talrigt på træk – typisk er 1000-3000/forår og kun 3 år er oversteget 10000 (1974, 1995 og 2004). Ingen langtidstendens. Årssum 5920. Mange gengangere i vinterflokke, så det sande antal fugle nok omkring halvdelen.
Vinter-hovedflokken i elleraklerne i Hovvig. Største tal fra årets første 3 måneder: 17/1 140. 28/2 200. 14/3 120.
Forårstræk 6/3 – 11/6 1344 Korshage. Fordelt marts 343, april 972, maj 28, juni 1. Første top er primo marts med især 8/3 90. Næste og største top kulminerer 9/4 med 720 Ø (absolut årets dag) og 10/4 97 NØ (sidstnævnte fra Brentebjerg). Hermed blev det et mindre normalår.
Hvis den overhovedet er ynglefugl gemmer den sig godt. 23/6 – 31/8: 0.
Efterårstræk 1/9 – 10/11 413. 30/9 120 SV Rørvig/Hovvig og 23/10 90 SV Plantagen var bedste dage.
Nede i området Hovvig/Nakke Skov genetablerede vinterflokkene sig først for alvor i november med 14/11 120, 21/11 250 og 22/12 400.

DOFBasen:2011


2010:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Årets samlede tal 9197.
Vinter: I den hårde, ofte fuglestille vinter et livligt, vokalt indslag i elleraklerne. Følgende er største flokke på de besatte lokaliteter: Hovvig: 22/1 og 12/2 400. Slettermosegård: 23/1 400. Nakke Syd: 10/1 150. Ringholm: 16/1 40. Nykøbing: 17/1 150. De 3 første lokaliteter dog geografisk nært beliggende, men fin overvintring.
Forårstræk: 27/2 - 19/5 3547 Korshage fordelt februar 27, marts 3000, april 515 og maj 5. Grønsiskentræk udviser en del variation, men kulminerede i år i marts med topdatoer 6/3 759 og 7/3 1201 Ø. Siden gode dage 18/3 211 Ø og 25/3 259 Ø. 14/4 173 Ø er sidste markante dag.
Kun 3 enkeltindivider juni – august og ingen yngleindicier.
Efteråret mere rodet, men 14/9 - 30/10 noteredes 359 trækkende. Ser ud til at arten gik ind i næste vinter med få fugle – kun 29/11 25 og 11/12 15 Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Et år i den lave ende.
Forårstræk blev rapporteret fra 18 dage i perioden 19/3 - 22/5 med i alt 1013 Ø med største dag 15/4 410 Ø og derudover ingen dage med mere end 140 fugle.
Syngende fugle er noteret 11/4 2 Dybesø.
Efterårstræk blev rapporteret fra 3 dage i perioden 20/9 - 29/10 med i alt 221 SV med største dag 15/10 160 SV.
De 4 største rasttal: 1/1 125 Højsandet, 30/10 360 Hovvig, 30/11 300 Hovvig og 14/12 300 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Grønsisken er rapporteret fra månederne januar - juni og fra september - november.
Forårstræk blev observeret over en lang periode 9/2 - 1/6 med i alt 655 fugle, hvilket er et meget lavt tal. Største dag i foråret 22/4 291 Ø Korshage.
Efterårstrækket noterer sig med en enkelt dag 14/10 4 V Korshage.
Rastflokke er rapporteret fra diverse lokaliteter på halvøen, med største flokke 27/1 200 Hovvig samt 3/11 200 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Grønsisken er noteret fra januar - april og igen fra september - december. Antalsmæssigt blev 2007 alt i alt et ret typisk år. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 18/2 - 14/4 3182 med bedste dag 24/3 875 Korshage. Som for Bogfinke et relativt tidligt forårstræk.
Kun ganske få fugle er meldt på efterårstræk 9/9 - 5/11 43 med bedste dag 5/11 27 V Korshage.
Rastende fugle typisk i form af flokke er meldt især fra Hovvig. Maks. rasttal 1/2 650 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Et ret beskedent forår. I alt 2271 forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 12/3 - 1/5 med bedste dag: 26/4 945 Korshage.
Efterårstrækket forløb ret typisk: 23/9 - 18/11 i alt 149 med bedste dag 7/10 40 SV Korshage.
Fra Hovvig og omegn de sædvanlige flokke typisk på 10 - 200 rastende individer i månederne januar - marts og igen november - december. Maks. rasttal 27/11 450 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Observationer af forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 8/3 - 2/5, i alt 1752. Bedste dag 21/3 290 Korshage. Et ret beskedent forår.
Efterårstræk: Blot 40 indmeldt fra 8/10.
Fra Hovvig de sædvanlige flokke på 10 - 200 rastende individer januar - februar og september - december.

DOFBasen:2005


2004:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Observationer af forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 6/3 - 31/5, i alt 11789. Bedste dag 3/4 9480 Korshage.
Efterårstræk blot 53 indmeldt fra obsdage: 2/10 og 11/10.
Fra Hovvig de sædvanlige flokke på 10 - 300 rastende individer januar - februar og oktober - december.

DOFBasen:2004


2003:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket 8/3 - 19/4 beløber sig til i alt 3912 individer. Største trækdag 7/4 med 2400 fugle i løbet af 1:15 time på Korshage (EVR).
Det observerede efterårstræk kom op på sammenlagt 6 fugle med SV-lig retning i perioden 7/9 - 20/9.

DOFBasen:2003


2002:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Maxrast fra vinteren blev 100 Hovvig. Forårstrækket var beskedent 1075 fugle blev noteret i perioden 24/3 - 22/5. Dagsmax blev 460 østtrækkende fugle den 12/4.
Efteråret blev endnu værre, kun 6 fugle blev noteret på 2 dage 8/9 og 11/10. Fra det sene efterår og vinteren et par rasttal: 5/11 170 og 15/12 250 begge Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket starter så tidligt som 26/1 med 4 Ø Korshage. Frem til 7/5 trækker 5010 fugle. Dagsmax bliver 10/4 med 3000 fugle. En enkelt større rastobservation fra foråret bør nævnes: 11/3 600 Hovvig.
Fra efteråret er kun en enkelt fugl noteret som trækkende og største rastflok blev: 13/11 75 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Største vinterflok blev 20/2 70 rst HV.
Forårstræk i perioden 25/3 - 29/4 gav sølle 647 fugle. Dagsmax faldt 29/4 360 Ø Korshage.
Der blev observeret efterårstræk i perioden 30/8 - 26/11. Der blev talt i alt 650 trækkende fugle, med 21/10 252 Korshage, som det højeste antal.
Et magert år trods rimelig dækning og indrapportering.

DOFBasen:2000


1999:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Året første blev også største rastende flok: 1/1 400 rst HV. Et tyndt forår gav kun 1325 trækkende fugle i perioden 14/2 - 12/5. Dagsmax blev 31/3 550 Ø KH. Der blev noteret 900 trækkende fugle på efterårstræk mellem 4/9 og 4/11, med dagsmax 16/10 hvor 80 fugle trak SV. Året slutter med 28/12 100 rst HV.

DOFBasen:1999


1998:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Tilsyneladende meget få vinterfugle. Forårstræk 14/3 - 31/5 i alt 5350 fugle. Bedste dag blev 21/4 med 1580 trækkende fugle.
Fra efteråret er noteret 200 fugle fra oktober. Et gennemsnitsår.

DOFBasen:1998


1997:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Meget sjælden ynglefugl, meget almindelig trækgæst og almindelig vintergæst.
Ynglebestanden anslås til 0- 5 par.
Arten er en delvis invasionsart, der varierer kraftigt i antal og kulmination.
I de senere år har kulminationen ligget ultimo april, hvilket fremgår af følgende dagstotaler 26/4 1987 6300, 26/4 1991 3000, 28/4 1991 4000 og 22/4 1992 6500, men i de første år lå kulminationen i marts f.eks. 31/3 1974 4500 og 13/3 1975 2870. Obsevationerne afspejler måske både fuglenes og observatørernes vaner.
Periodens 5 største forårstotaler: 1974 15050, 1991 10500, 1973 8000, 1975 7745 og 1992 7398.
Typisk ligger år uden invasion på 1000 til 3000 fugle.
Efterårstotalerne er mere beskedne og når sjældent 500 fugle. Indrapporteringen består dog ofte af en enkelt dagstotal som 14/9 1979 780 fugle.
Arten er almindelig vintergæst med op til 500 fugle rastende.

1997: Forårets første og sidste: 5/3 9 Ø - 19/5 2 Ø. Forårstotalen lyder på 10400, hvilket er tredjebedste resultat for arten i de 25 år. Bedste dagstotal blev 5250 Ø 20/4, også en af de bedste dage for arten gennem tiderne.
Fra efteråret blot 150 trækkende fra 1/10 til 31/10, og tilsyneladende meget få vinterfugle.

DOFBasen:1997


1996:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Nok den småfugl der nemmest at tælle. 5723 blev det til i løbet af foråret, hvor lille en andel dette udgør af det antal, der reelt er passeret forbi observatørernes øjne kan man kun gætte på, men også for denne art er dækningen nok ret ufuldstændig. Træk registret 20/1 - 21/5, trecifrede antal på 13 dage: 10/3, 19/3 - 23/3 og 4/4 - 7/4 samt 16/4, max 21/3 883.
Større rasttal: 21/1 100 og 21/3 250 begge Hovvig.
Efterårstrækket begrænser sig til 195 mellem 24/9 og 29/11, max 18/10 45.
Større rasttal: 21/11 100, 23/11 100, 12/12 130 og 31/12 300 alle Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Årets første melding var 4/3 30 tf Korshage. Herefter er der blot rapporteret 20 østtrækkende fugle resten af sæsonen. Årets mest sjoflede art?
Hovvig havde 2 store rasttal: 25/4 205 og 26/4 645.
Fra efteråret blev der meldt om 113 trækkende i perioden 23/9 - 6/10. 19/11 3 Ø Korshage og året sluttede i Hovvig 31/12 110 rast.

DOFBasen:1995


Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 91 2325 231 1 210 52 6 2941
Total 210 655 2372 232 1 8 2 215 98 17 61 3871
MaxRst 200 400 50 2 2 1 1 15 40 45 50 400
Nobs 26 49 65 13 1 7 10 1 29 31 15 11 258
Ndag 19 25 24 12 1 7 10 1 20 19 12 9 159
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 6855 9 1 94 379 22 48 7432
Total 3 156 39 6873 9 3 2 109 387 107 267 7955
MaxRst 25 75 7 13 1 2 1 15 32 75 100 100
Nobs 9 16 32 42 3 5 2 14 51 24 34 232
Ndag 9 13 18 24 3 5 2 12 24 21 24 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··23 01·· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 11 5602 18 5 1 9 41 152 5901
Total 238 141 5728 19 6 2 30 48 183 32 6427
MaxRst 90 100 35 1 1 1 20 20 31 2 30 100
Nobs 32 33 52 10 2 4 9 14 20 10 8 194
Ndag 21 21 29 10 2 4 7 13 15 10 7 139
Fænologi 02·· ···· ···· ··29 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 50 4165 15 11 139 275 35 4715
Total 83 121 585 4167 15 2 4 28 199 315 167 5686
MaxRst 35 60 350 12 2 4 1 15 43 55 110 350
Nobs 27 27 45 52 3 2 1 1 11 21 30 18 238
Ndag 17 19 25 22 3 2 1 1 9 17 20 16 152
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 348 358 6 1 181 61 987
Total 421 164 362 358 6 1 1 235 68 15 248 1879
MaxRst 400 260 100 50 1 1 1 35 60 64 200 400
Nobs 30 29 54 35 7 1 1 1 31 30 15 12 246
Ndag 17 21 29 23 6 1 1 1 18 18 14 10 159
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 685 466 70 22 118 12 1485
Total 588 50 153 688 467 1 80 46 232 15 2320
MaxRst 300 232 210 10 2 1 10 100 100 50 300
Nobs 31 16 41 35 16 2 22 36 37 19 255
Ndag 23 15 26 24 13 2 13 25 24 12 177
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··27 16·· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 121 329 362 183 5 238 32 7 1277
Total 556 387 387 184 5 1 2 245 267 82 19 2135
MaxRst 225 100 125 15 22 1 2 2 18 220 120 140 225
Nobs 60 61 58 15 6 1 2 1 39 34 34 30 341
Ndag 30 27 23 13 5 1 2 1 23 22 24 25 196
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1971 918 134 3 7 64 82 36 3226
Total 5 428 1987 921 137 6 1 8 78 88 287 3946
MaxRst 100 400 30 14 2 3 1 1 80 150 200 400
Nobs 20 14 106 74 11 5 2 6 38 37 30 343
Ndag 13 10 20 22 10 5 2 6 27 25 23 163
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07 03·· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 456 4002 5 36 211 9 4782
Total 492 113 585 4045 5 2 68 227 9 307 5853
MaxRst 450 100 100 40 1 1 1 1 24 91 150 300 450
Nobs 16 29 57 52 7 4 1 3 11 40 27 20 267
Ndag 13 21 29 23 7 4 1 3 11 24 21 18 175
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 230 527 5 3 3 18 23 1 840
Total 502 30 312 983 5 3 3 3 20 85 201 53 2200
MaxRst 400 150 75 400 3 3 50 80 200 46 400
Nobs 15 12 62 34 14 1 1 1 22 28 11 14 215
Ndag 12 10 31 25 13 1 1 1 19 19 10 10 152
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 74 4329 3038 41 165 178 16 7841
Total 400 80 4385 3087 41 1 1 188 178 344 1 8706
MaxRst 300 200 50 41 3 1 1 14 60 300 70 300
Nobs 20 32 51 38 34 2 1 11 15 22 13 239
Ndag 13 23 24 24 12 2 1 10 11 18 12 150
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 09·· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 345 943 27 1 193 146 8 1663
Total 7 200 377 982 28 3 194 147 34 736 2708
MaxRst 140 200 200 30 2 2 20 40 250 400 400
Nobs 10 15 45 36 21 5 29 21 19 10 211
Ndag 8 14 25 23 17 5 20 15 13 7 147
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··22 01·· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2860 510 5 48 311 3759
Total 1140 25 3358 510 6 2 64 611 14 5730
MaxRst 400 400 400 25 1 1 1 80 300 200 15 400
Nobs 24 10 163 55 8 1 2 12 24 12 2 313
Ndag 19 8 25 15 6 1 2 12 15 9 2 114
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 10·· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 923 8 1 27 196 1178
Total 175 88 23 925 8 1 31 559 302 2112
MaxRst 125 45 30 5 1 4 360 300 300 360
Nobs 6 4 9 25 7 1 6 18 5 6 87
Ndag 6 3 8 14 7 1 6 14 5 5 69
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··14 15·· ···· ···· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 116 199 336 5 1 30 4 721
Total 276 136 199 342 5 1 53 4 259 1275
MaxRst 200 71 50 6 2 15 200 200
Nobs 18 9 14 13 2 1 6 1 8 72
Ndag 11 5 9 10 2 1 6 1 6 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··01 13·· ···· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 219 3772 1 3 10 27 95 4152
Total 26 871 3772 1 4 143 27 408 5252
MaxRst 400 650 100 24 250 43 300 650
Nobs 6 16 71 1 4 8 2 11 119
Ndag 5 9 19 1 4 7 2 9 56
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 09·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 277 1575 60 37 92 52 2093
Total 150 397 1580 60 37 92 512 2828
MaxRst 100 150 120 2 1 3 25 450 200 450
Nobs 2 3 11 10 2 3 5 4 3 43
Ndag 2 3 9 9 2 3 5 3 3 39
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ··21 23·· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 763 818 85 40 1706
Total 60 5 783 819 85 200 40 1992
MaxRst 60 35 20 1 1 200 14 2 200
Nobs 3 3 13 10 3 1 3 1 37
Ndag 3 3 11 7 2 1 3 1 31
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··14 23·· ···· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 283 11511 5 1 30 11831
Total 16 51 283 11514 6 1 330 12201
MaxRst 15 50 2 1 300 130 200 300
Nobs 3 2 9 20 4 1 4 3 4 50
Ndag 3 2 7 11 4 1 4 3 4 39
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··31 29 02·· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 320 4011 6 4337
Total 40 3 530 4011 35 6 50 4675
MaxRst 40 3 210 35 45 34 50 210
Nobs 3 1 5 5 1 3 1 3 1 23
Ndag 3 1 5 5 1 3 1 3 1 23
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··06 07·· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 1036 28 1 5 1137
Total 100 70 1036 28 1 5 300 1540
MaxRst 100 100 50 10 170 250 250
Nobs 6 2 10 12 3 1 1 2 5 42
Ndag 6 2 9 11 2 1 1 2 5 39
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··22 08·· ···· ···· ··15

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 332 3800 31 2 1 4174
Total 4 4 976 3800 32 2 1 28 1 75 4923
MaxRst 110 45 600 25 1 1 28 20 75 55 600
Nobs 7 4 13 12 3 1 1 1 2 2 3 49
Ndag 5 4 11 9 3 1 1 1 2 2 3 42
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··03 29·· ···· ···· ···· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1357 5 130 417 125 2046
Total 19 100 16 1357 1 6 131 432 185 20 2267
MaxRst 30 70 25 10 1 1 1 20 40 40 70
Nobs 5 5 8 11 1 2 7 16 12 10 77
Ndag 5 5 7 9 1 2 7 10 6 8 60
Fænologi 12·· ···· ···· ··29 04·· ···· ···· ···· ···· ··26art/16540.txt · Sidst ændret: 2023/10/02 11:25 af lb