Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16540

Pirol - Værlinger

Grønsisken Spinus spinus eu16540

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Grønsisken  Spinus spinus  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 47 3852 15 11 139 253 4342
Total 106 122 402 3859 15 2 4 1 27 245 253 5036
MaxRst 35 60 350 12 2 4 1 15 43 40 350
Nobs 27 27 43 43 3 2 1 1 11 21 6 185
Ndag 17 19 25 22 3 2 1 1 9 17 2 118
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2018:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Den sædvanligvis dominerende vinterflok i elleskoven ved Hovvig var på 200 – 260 (4/2) undtagen 22/1, hvor der var en isoleret angivelse på 400. Nåede samme niveau igen i december med 29/12 200.
Igen et meget lille forårstræk (ca. 1/3 af normalen) med 815. Næsten alt i marts (394) og april (381), begge måneder havde i øvrigt nøjagtigt samme topnotering 18/3 165 Ø og 11/4 165 Ø Korshage. Væk i sommermånederne (på nær 3 enkeltfugle). Efterårstræk 277 med 191 i september og 86 i oktober.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 394 381 6 1 191 86 1091
Total 972 710 933 489 7 1 1 1 323 212 173 336 4158
MaxRst 400 260 100 50 1 1 1 35 60 64 200 400
Nobs 27 24 45 35 6 1 1 1 25 28 14 10 217
Ndag 17 21 29 23 6 1 1 1 18 18 14 10 159
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 1298, flest fra april 692 og maj 494. Under middel. Normalt antal rastende fugle i første vinter med op til 15/1 300 Hovvig. Derimod klart færre end normalt ved årets udgang og således ikke over 50 i december. Kunne det skyldes, at arten blev presset længere mod syd i hård konkurrence om elleraklerne fra invaderende Gråsisken?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 112 692 494 70 22 119 11 1520
Total 1889 899 675 728 502 2 93 377 427 95 5687
MaxRst 300 232 210 10 2 1 10 100 100 50 300
Nobs 38 22 44 38 18 2 22 42 48 20 294
Ndag 23 15 26 24 13 2 13 25 24 12 177
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 16.. …. …. ..27

2016:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vinter især op til 225 i elletræerne i Hovvigs sydøsthjørne. Forårstrækket yderst beskedent med i alt 1023 fordelt januar 121, februar 344, marts 369, april 184 og maj 5. 6 oversomrende uden tegn på yngleaktivitet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 121 344 369 184 5 242 32 7 1304
Total 1724 926 768 202 29 1 3 2 325 495 789 1279 6543
MaxRst 225 100 125 15 22 1 2 2 18 220 120 140 225
Nobs 60 62 60 16 6 1 2 1 41 34 34 30 347
Ndag 30 27 23 13 5 1 2 1 23 22 24 25 196
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 22/2 – 5/6 3481, hvor det var i marts (2133) og april (1200) det foregik. Bedste dage 19/3 466 og 6/4 596 Ø Korshage.
Det er lidt under gennemsnit. Hovvig dominerer med fouragerende flokke om vinteren, op til 23/2 400 og i 2. halvår 8/12 200.
Ganske få spredte observationer i sommeren (4 enkeltfugle og 24/6 3). Sangaktiviteten er under trækket, og hvis den alligevel skulle snige sig til at yngle, er det ikke nemt at afsløre.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2133 1200 134 3 7 64 82 36 3670
Total 287 808 2206 1228 142 9 2 9 490 780 1400 7361
MaxRst 100 400 30 14 2 3 1 1 80 150 200 400
Nobs 20 14 113 84 11 5 2 6 38 37 30 360
Ndag 13 10 20 22 10 5 2 6 27 25 23 163
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..07 03.. …. …. ..31

2014:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket moderat med i alt 4885, langt flest i april med 4280 og topdagen 2/4 2774 Ø Korshage. Begge vintre flest i ellesumpen ved Hovvig – 10/1 450 og 3/12 300. De 8 fra de tre sommermåneder kan ikke hæftes på ynglefugle.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 529 4280 5 36 212 9 5142
Total 903 443 868 4334 10 4 1 3 72 690 914 907 9149
MaxRst 450 100 100 40 1 1 1 1 24 91 150 300 450
Nobs 16 31 62 76 7 4 1 3 11 41 27 20 299
Ndag 13 21 29 23 7 4 1 3 11 24 21 18 175
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk beskedent (1007). Især tidlige træk småt, tyngdepunktet var i april (719) med de små topdage 10/4 229 og 11/4 160 Ø Korshage. Regnes for ynglefugl, men ingen friske beviser, dog set i juli år. Hovvig husede omkring 400 i januar og 200 i november.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 250 719 5 3 3 18 23 1 1052
Total 1022 499 588 1369 17 3 3 3 103 366 666 269 4908
MaxRst 400 150 75 400 3 3 50 80 200 46 400
N 15 12 65 46 14 1 1 1 22 28 11 14 230
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 20/2 – 23/5 i alt 7168 NØ. Helt dominerende fra Korshage. Den klassiske lange periode, men det var i tidligste forår og igen i starten af april hovedparten passerede. De 5 største dage var 3/3 798 NØ, 6/3 1117 NØ, 4/4 510 NØ, 9/4 959 NØ og lidt sene 29/4 600 NØ alle fra Korshage.
Efterårstræk 10/9 – 16/11 363 SV fra flere lokaliteter.
Vintertal ret konstant – toppede 8/1 300 og 21/11 igen med 300 Hovvig.
3 sommerfund med 1 fugle i juni - juli fra Korshage, Plantagen og Nørrevang. Ingen ynglefund.

DOFBasen:2012


2011:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vi har en relativ lav registrering af denne art, der ellers kan optræde talrigt på træk – typisk er 1000-3000/forår og kun 3 år er oversteget 10000 (1974, 1995 og 2004). Ingen langtidstendens. Årssum 5920. Mange gengangere i vinterflokke, så det sande antal fugle nok omkring halvdelen.
Vinter-hovedflokken i elleraklerne i Hovvig. Største tal fra årets første 3 måneder: 17/1 140. 28/2 200. 14/3 120.
Forårstræk 6/3 – 11/6 1344 Korshage. Fordelt marts 343, april 972, maj 28, juni 1. Første top er primo marts med især 8/3 90. Næste og største top kulminerer 9/4 med 720 Ø (absolut årets dag) og 10/4 97 NØ (sidstnævnte fra Brentebjerg). Hermed blev det et mindre normalår.
Hvis den overhovedet er ynglefugl gemmer den sig godt. 23/6 – 31/8: 0.
Efterårstræk 1/9 – 10/11 413. 30/9 120 SV Rørvig/Hovvig og 23/10 90 SV Plantagen var bedste dage.
Nede i området Hovvig/Nakke Skov genetablerede vinterflokkene sig først for alvor i november med 14/11 120, 21/11 250 og 22/12 400.

DOFBasen:2011


2010:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Årets samlede tal 9197.
Vinter: I den hårde, ofte fuglestille vinter et livligt, vokalt indslag i elleraklerne. Følgende er største flokke på de besatte lokaliteter: Hovvig: 22/1 og 12/2 400. Slettermosegård: 23/1 400. Nakke Syd: 10/1 150. Ringholm: 16/1 40. Nykøbing: 17/1 150. De 3 første lokaliteter dog geografisk nært beliggende, men fin overvintring.
Forårstræk: 27/2 - 19/5 3547 Korshage fordelt februar 27, marts 3000, april 515 og maj 5. Grønsiskentræk udviser en del variation, men kulminerede i år i marts med topdatoer 6/3 759 og 7/3 1201 Ø. Siden gode dage 18/3 211 Ø og 25/3 259 Ø. 14/4 173 Ø er sidste markante dag.
Kun 3 enkeltindivider juni – august og ingen yngleindicier.
Efteråret mere rodet, men 14/9 - 30/10 noteredes 359 trækkende. Ser ud til at arten gik ind i næste vinter med få fugle – kun 29/11 25 og 11/12 15 Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Et år i den lave ende.
Forårstræk blev rapporteret fra 18 dage i perioden 19/3 - 22/5 med i alt 1013 Ø med største dag 15/4 410 Ø og derudover ingen dage med mere end 140 fugle.
Syngende fugle er noteret 11/4 2 Dybesø.
Efterårstræk blev rapporteret fra 3 dage i perioden 20/9 - 29/10 med i alt 221 SV med største dag 15/10 160 SV.
De 4 største rasttal: 1/1 125 Højsandet, 30/10 360 Hovvig, 30/11 300 Hovvig og 14/12 300 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Grønsisken er rapporteret fra månederne januar - juni og fra september - november.
Forårstræk blev observeret over en lang periode 9/2 - 1/6 med i alt 655 fugle, hvilket er et meget lavt tal. Største dag i foråret 22/4 291 Ø Korshage.
Efterårstrækket noterer sig med en enkelt dag 14/10 4 V Korshage.
Rastflokke er rapporteret fra diverse lokaliteter på halvøen, med største flokke 27/1 200 Hovvig samt 3/11 200 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Grønsisken er noteret fra januar - april og igen fra september - december. Antalsmæssigt blev 2007 alt i alt et ret typisk år. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 18/2 - 14/4 3182 med bedste dag 24/3 875 Korshage. Som for Bogfinke et relativt tidligt forårstræk.
Kun ganske få fugle er meldt på efterårstræk 9/9 - 5/11 43 med bedste dag 5/11 27 V Korshage.
Rastende fugle typisk i form af flokke er meldt især fra Hovvig. Maks. rasttal 1/2 650 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Et ret beskedent forår. I alt 2271 forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 12/3 - 1/5 med bedste dag: 26/4 945 Korshage.
Efterårstrækket forløb ret typisk: 23/9 - 18/11 i alt 149 med bedste dag 7/10 40 SV Korshage.
Fra Hovvig og omegn de sædvanlige flokke typisk på 10 - 200 rastende individer i månederne januar - marts og igen november - december. Maks. rasttal 27/11 450 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Observationer af forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 8/3 - 2/5, i alt 1752. Bedste dag 21/3 290 Korshage. Et ret beskedent forår.
Efterårstræk: Blot 40 indmeldt fra 8/10.
Fra Hovvig de sædvanlige flokke på 10 - 200 rastende individer januar - februar og september - december.

DOFBasen:2005


2004:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Observationer af forårstrækkende fugle foreligger fra perioden 6/3 - 31/5, i alt 11789. Bedste dag 3/4 9480 Korshage.
Efterårstræk blot 53 indmeldt fra obsdage: 2/10 og 11/10.
Fra Hovvig de sædvanlige flokke på 10 - 300 rastende individer januar - februar og oktober - december.

DOFBasen:2004


2003:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket 8/3 - 19/4 beløber sig til i alt 3912 individer. Største trækdag 7/4 med 2400 fugle i løbet af 1:15 time på Korshage (EVR).
Det observerede efterårstræk kom op på sammenlagt 6 fugle med SV-lig retning i perioden 7/9 - 20/9.

DOFBasen:2003


2002:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Maxrast fra vinteren blev 100 Hovvig. Forårstrækket var beskedent 1075 fugle blev noteret i perioden 24/3 - 22/5. Dagsmax blev 460 østtrækkende fugle den 12/4.
Efteråret blev endnu værre, kun 6 fugle blev noteret på 2 dage 8/9 og 11/10. Fra det sene efterår og vinteren et par rasttal: 5/11 170 og 15/12 250 begge Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstrækket starter så tidligt som 26/1 med 4 Ø Korshage. Frem til 7/5 trækker 5010 fugle. Dagsmax bliver 10/4 med 3000 fugle. En enkelt større rastobservation fra foråret bør nævnes: 11/3 600 Hovvig.
Fra efteråret er kun en enkelt fugl noteret som trækkende og største rastflok blev: 13/11 75 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Største vinterflok blev 20/2 70 rst HV.
Forårstræk i perioden 25/3 - 29/4 gav sølle 647 fugle. Dagsmax faldt 29/4 360 Ø Korshage.
Der blev observeret efterårstræk i perioden 30/8 - 26/11. Der blev talt i alt 650 trækkende fugle, med 21/10 252 Korshage, som det højeste antal.
Et magert år trods rimelig dækning og indrapportering.

DOFBasen:2000


1999:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Året første blev også største rastende flok: 1/1 400 rst HV. Et tyndt forår gav kun 1325 trækkende fugle i perioden 14/2 - 12/5. Dagsmax blev 31/3 550 Ø KH. Der blev noteret 900 trækkende fugle på efterårstræk mellem 4/9 og 4/11, med dagsmax 16/10 hvor 80 fugle trak SV. Året slutter med 28/12 100 rst HV.

DOFBasen:1999


1998:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Tilsyneladende meget få vinterfugle. Forårstræk 14/3 - 31/5 i alt 5350 fugle. Bedste dag blev 21/4 med 1580 trækkende fugle.
Fra efteråret er noteret 200 fugle fra oktober. Et gennemsnitsår.

DOFBasen:1998


1997:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Meget sjælden ynglefugl, meget almindelig trækgæst og almindelig vintergæst.
Ynglebestanden anslås til 0- 5 par.
Arten er en delvis invasionsart, der varierer kraftigt i antal og kulmination.
I de senere år har kulminationen ligget ultimo april, hvilket fremgår af følgende dagstotaler 26/4 1987 6300, 26/4 1991 3000, 28/4 1991 4000 og 22/4 1992 6500, men i de første år lå kulminationen i marts f.eks. 31/3 1974 4500 og 13/3 1975 2870. Obsevationerne afspejler måske både fuglenes og observatørernes vaner.
Periodens 5 største forårstotaler: 1974 15050, 1991 10500, 1973 8000, 1975 7745 og 1992 7398.
Typisk ligger år uden invasion på 1000 til 3000 fugle.
Efterårstotalerne er mere beskedne og når sjældent 500 fugle. Indrapporteringen består dog ofte af en enkelt dagstotal som 14/9 1979 780 fugle.
Arten er almindelig vintergæst med op til 500 fugle rastende.

1997: Forårets første og sidste: 5/3 9 Ø - 19/5 2 Ø. Forårstotalen lyder på 10400, hvilket er tredjebedste resultat for arten i de 25 år. Bedste dagstotal blev 5250 Ø 20/4, også en af de bedste dage for arten gennem tiderne.
Fra efteråret blot 150 trækkende fra 1/10 til 31/10, og tilsyneladende meget få vinterfugle.

DOFBasen:1997


1996:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Nok den småfugl der nemmest at tælle. 5723 blev det til i løbet af foråret, hvor lille en andel dette udgør af det antal, der reelt er passeret forbi observatørernes øjne kan man kun gætte på, men også for denne art er dækningen nok ret ufuldstændig. Træk registret 20/1 - 21/5, trecifrede antal på 13 dage: 10/3, 19/3 - 23/3 og 4/4 - 7/4 samt 16/4, max 21/3 883.
Større rasttal: 21/1 100 og 21/3 250 begge Hovvig.
Efterårstrækket begrænser sig til 195 mellem 24/9 og 29/11, max 18/10 45.
Større rasttal: 21/11 100, 23/11 100, 12/12 130 og 31/12 300 alle Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Årets første melding var 4/3 30 tf Korshage. Herefter er der blot rapporteret 20 østtrækkende fugle resten af sæsonen. Årets mest sjoflede art?
Hovvig havde 2 store rasttal: 25/4 205 og 26/4 645.
Fra efteråret blev der meldt om 113 trækkende i perioden 23/9 - 6/10. 19/11 3 Ø Korshage og året sluttede i Hovvig 31/12 110 rast.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/16540.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)