Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16600

Pirol - Værlinger

Tornirisk Linaria cannabina eu16600

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Tornirisk  Linaria cannabina  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 372 11 2 6 66 16 535
Total 70 403 31 15 28 83 389 31 1050
MaxRst 4 26 12 20 22 35 220 30 220
Nobs 27 63 52 42 43 48 35 8 318
Ndag 17 29 28 27 28 29 19 6 183
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. ..20

2018:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Ankom 14/3, hvilket er lidt sent, men fulgte martskulden og de andre tidlige arter. Var i starten fuldstændigt domineret af trækfugle og først lidt ind i april begyndte rast/ynglefugle at bygge sig op. Forårstræk 299 14/3 – 23/4 med 51 i marts og 248 i april. 8/4 69 Ø Korshage blev den bedste dag. Omkring 30 fugle rastende i Korshageområdet. Årets største flokke medio august – primo september med 8/9 350 R Nørrevang som årets største ansamling. Småt på træk, forsvandt ud i starten af oktober med 12/10 1 SV Nørrevang som sidste, bortset fra en sen 11/11 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 248 96 10 1 406
Total 56 397 363 116 105 499 1796 96 1 3429
MaxRst 4 17 28 12 11 80 350 40 350
Nobs 15 63 50 29 32 26 34 9 1 259
Ndag 10 28 31 26 26 25 26 9 1 182
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..11

2017:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Fik modsat de fleste andre arter et normalt forårstræk med i alt 386 især fra april (332), hvor der også findes de bedste rasttal op til 30/4 35 rast Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 332 3 16 8 410
Total 97 688 299 55 93 136 168 101 1637
MaxRst 6 35 25 6 10 25 30 13 35
Nobs 37 58 57 23 31 40 24 19 289
Ndag 20 27 28 20 19 24 17 12 167
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Ankomst 3/3 9 rast Nakke Hage. Trak i beskedne tal med 125 fordelt marts 57, april 67 og 1 maj. Flest 28/3 36 Ø Korshage. Største rasttal var fra april: 10/4 25 Nørrevang og 16/4 30 Korshage. Op til 12 i yngletiden Korshage og ynglefugle med 1k Hovvig. I efteråret meldt 60 fra træk. 23/11 10 rast Skansehage, der var årets sidste fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 67 1 10 45 5 185
Total 80 374 205 86 110 82 186 61 13 1197
MaxRst 9 30 15 10 7 14 30 12 10 30
Nobs 24 63 58 28 45 26 33 18 2 297
Ndag 10 28 28 24 29 23 25 10 2 179
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2015:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Arten ses ikke normalt om vinteren på halvøen og i det hele taget ses ganske få flokke overvintrende i milde vintre i hele landet.
Derfor var denne markante vinterflok absolut opsigtsvækkende: 4/2 – 10/2 50 rast Nakke Syd (DO). Fundet er fotodokumenteret.
Holdt til i et område med en del brak og frøstande – også en Bjergiriskflok blev set på stedet.
Forårstræk 331 fordelt marts 79 og april 252 med bedste dag 5/4 92 Ø. Rastflokke var 6/4 65 Nakke Hage og 14/4 29 Nørrevang. Største notering fra yngletiden var 29/5 13 syng Korshage. I efteråret trak i alt 151 og bedste rast var 15/9 90 Korshage og 22/9 90 Flyndersø. Årets sidste 1/11 1 SV Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 79 252 143 7 1 482
Total 125 103 499 146 109 111 206 613 58 1 1971
MaxRst 50 14 65 13 12 17 40 90 17 90
Nobs 3 43 83 53 35 31 24 37 14 1 324
Ndag 3 19 29 27 24 25 21 25 12 1 186
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2014:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Forårstræk 199, fordelt 89 marts, 109 april og 1 maj. Dagstal højest 23/4 23 Ø. Yderdatoer 7/3 og 2/11.
Derimod er 283 på efterårstræk en sæsonrekord, men nok lidt tilfældig. Tal fra Plantagekyst 5/10 140 SV og 6/10 95 SV trak tallet op, men mere end set i årevis fra denne art, der lider under et friseret, fattigt landskab. Små forårsrast til max. 8/4 16 Korshage og noget større efterårsrast op til 21/9 70 Nørrevang og 6/10 42 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 89 109 1 43 240 482
Total 131 252 117 55 55 32 426 381 9 1458
MaxRst 8 16 8 12 5 4 70 42 9 70
Nobs 39 60 32 24 24 18 25 22 1 245
Ndag 18 28 28 15 18 16 17 17 1 158
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2013:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Der var lige 27/2 1 R Nakke Nord, men i øvrigt en massivt forsinket ankomst fra 1/4. Tornirisk-måneden marts gik altså i et vinter-0! Frem til 2/5 i alt 161 på forårstræk, hvor 14/4 27 og 15/4 39 Ø Korshage markerede sig. Lokalt er de 115 trækkende efterår (september 69, oktober 46) til gengæld nydeligt.
Rastttal var små, højst i halvårene var 2/5 12 Korshage og 6/10 40 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 158 2 69 46 276
Total 1 206 115 42 26 63 127 146 1 727
MaxRst 7 12 5 3 13 12 40 1 40
N 1 47 42 20 18 19 23 21 1 192
Fænologi 27 01.. …. …. …. …. …. …. ..03

2012:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Konsekvent væk i god tid før vinter, og lige så konsekvent stiller den på allertidligste forår. I år ankomst 2/3 1 Rørvig By og sidste 23/10 2 Flyndersø.
Forårstræk 3/3 – 22/5 i alt 225 NØ, fordelt 64 i marts, 155 i april og 6 i maj. 11/4 50 NØ Nakke Nord + 10 NØ Korshage blev bedste dag. Efter 18/4 19 NØ er trækket stort set overstået.
Efterårstræk 19/9 – 3/10 79 SV, især fra 23/9 36 SV Korshage.
Kun små rastende flokke. Flest sidst i september på Korshage op til 25/9 40.
Kun få oplagte ynglefugle rapporteret fra 8 lokaliteter – 2 - 10 fugle, men underrapporteres især fra den sydlige del af halvøen.

DOFBasen:2012


2011:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årssum faldet til 588 især på grund af et beskedent forårstræk.
Ankom 11/3. Forårstræk 11/3 – 10/5 164. Heraf 64 i marts og 97 i april. De bedste trækdage var 26/3 20 Ø, 27/3 18, 7/4 17 Ø og 11/4 19 Ø alle Korshage. Trækket var stort set ovre i anden halvdel af april, sidste blev 10/5 3 Ø.
Registreret spredt og fåtalligt over halvøen sommeren igennem og meldt fra 8 lokaliteter.
Efterårstræk 16/8 – 11/10 36. Flest 23/9 12 og 11/10 11 SV Korshage som samtidig er årets sidste.
Eneste fyldige rastflok var 6/10 45 Korshage.
Betragtes som en almindelighed, men den er ikke længere talrig. Fornemmelse og ynglefugleindex er da også samstemmende. Det går ned ad bakke. Landbruget har taget de fleste, resten klaret af plæneklippere og vegetationsryddere. Der er ikke mange frø at leve af.

DOFBasen:2011


2010:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årssummen er 792. Normalt niveau for nyere tid – d.v.s. efter at industrilandbruget fik mere end halveret også denne art. Ankom 16/3 2 Korshage og de 2 store måneder var marts 204 og april 331. Forårstræk 432 fugle, 167 i marts og 261 i april, hvor 6/4 61 Ø og 7/4 98 Ø Korshage og Nørrevang var årets bedste dage. Resten af året forløb jævnt og præget af ynglefuglene. Sidste fugl 22/10.

DOFBasen:2010


2009:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årets første obs 4/3 1 Ø Korshage.
Forårstræk forløber med 18 obsdage i perioden 4/3 - 21/4 med i alt 165 Ø alle Korshage.
Første syngende fugl 27/3 Rørvig.
Yngel er rapporteret 10/7 og 25/7 Korshage.
Fugle på direkte efterårstræk er registreret fra kun 2 dage 19/9 og 11/10 med i alt 32 SV begge Korshage.
Største rasttal: 8/9 120 fouragerende Nørrevang, i disse år et temmeligt stort rasttal.
Årets sidste obs 20/10 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2009


2008:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Indrapporteringer foreligger fra perioderne 10/3 - 5/6, 5/9 - 25/10 samt fra 1/12.
Årets første 10/3 3 Ø Korshage. Frem til 23/4 blev der noteret et forårstræk på i alt 58 fugle.
Fra efterårstrækket blev der fra 3 obsdage 9/10, 12/10 og 25/10 talt sammenlagt 13 V-SV på direkte træk. Ellers lidt indrapporteringer af rastende småflokke, med største flok 5/10 24 Nørrevang. Et enkelt vinterfund blev det til i 2008: 1/12 1 rast Skansehage (JHC) sammen med en flok Grønirisker.

DOFBasen:2008


2007:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Første obs: 1/3 2 rast Korshage.
Forårstræk er dokumenteret i perioden 6/3 - 23/4 med i alt 214 fugle. Største trækdag i foråret blev 16/4 med 32 Korshage.
Efterårstræk er repræsenteret med tre obsdage i tidsrummet 22/9 - 6/10 med i alt 59 fugle Korshage (hvis 16 trækforsøgende medtælles). Største rasttal: 21/8 22 rast Nakke Nord.
Sidste obs: 18/10 2 rast Korshage. Og på trods af den milde vinter altså ingen vinterobs.

DOFBasen:2007


2006:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Første obs: 24/3 1 NØ Korshage.
Der foreligger rapporteringer af regulært forårstræk fra perioden 24/3 - 23/4 med sammenlagt 202 fugle. Største dag blev 22/4 med 134 fugle Ø Korshage, hvilket vel er med til at underbygge den noget tilfældige dækning også for denne art.
Efterårstræk er meldt fra perioden 17/9 - 30/9 med tre obsdage og sammenlagt 20 fugle alle Korshage. Rastende fugle er meldt fra august og september fra Korshage og Nakke Nord med største tal: 2/9 16 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
To indrapporteringer af Tornirsk i 2005: 1 med 2 pulli 3/7 Nakke Hage og 4 rast 9/10 Korshage. Endnu et eksempel på at indrapporteringer og forekomster ikke er i overensstemmelse.

DOFBasen:2005


2004:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Største rasttal: 25/4 40 Korshage. Største forårstrækdag: 1/4 108 Ø. Forårstrækket synes at forløbe i perioden 18/3 - 15/4 med i alt 217 hovedsagligt østtrækkende fugle.
Observationer af efterårstræk: 25/9 30, 11/10 1 og 14/11 1.

DOFBasen:2004


2003:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Første og sidste indrapporterede observation hhv. 8/3 1 Ø Korshage og 5/10 2 SV Korshage (begge EVR). Forårstrækket forløber i perioden 8/3 - 24/4 med i alt 111 observationer.
Observationer af efterårstræk foreligger fra perioden 12/9 - 5/10 og udgøres af i alt 106 fugle. Største rasttal 12/9 57 Korshage.
Med undtagelse af en fugl syngende i Hovvig stammer alle obs fra Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Første observation: 10/3 1 rst Rørvig Bugt. De første trækkende ses 17/3 og frem til 16/4 passerer 725 fugle lokaliteten. Dagsmax falder 10/4 med 240 østtrækkende fugle. Efteråret blev præget af et par store rasttal: 15/9 120 Slettermosegård, 160 Nakke Sydvest samme dato, samt 24/9 60 Korshage, mens kun meget få fugle, blev observeret på direkte træk.

DOFBasen:2002


2001:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
De første 25 rastende fugle ses i Langesømosen 18/3.
Forårstræk ses på Korshage i perioden 23/3 - 3/5. I alt taltes 800 østtrækkende fugle. Hertil kan så lægges en flok på 200 rastende fugle fra baglandet, set i slutningen af trækperioden, og som ikke er registreret på Korshage.
Fra efteråret kun et par enkelte fugle, den sidste set 15/10.

DOFBasen:2001


2000:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Årets første fugl noteret 18/3 1 rst Korshage.
Forårstræk 19/3 - 21/5 i alt 42 Ø, toppede 1/4 med 25 Ø Korshage. Dertil blev der observeret 75 rst 13/4 Nakke Skov.
Efterårstrækket bestod af 23/9 6 SV Korshage. Maxrast for efteråret blev 16/9 15 rst.
Ikke noget stort år for Tornirisk.

DOFBasen:2000


1999:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Efter en stribe gode år blev 1999 året med ny bundnotering for Tornirisk. Forårstrækket bestod af kun 54 fugle i perioden 14/3 - 12/5. Til gengæld et par pæne tal fra Plantageområdet: 2/4 30 og 4/4 50. Efteråret blev heller ikke opmuntrende, 22 tf i perioden 4/9 - 26/9.

DOFBasen:1999


1998:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Tornirisk er virkelig inde i en god periode. Forårstrækket gav 1450 trækkende fugle fra 14/3 til 31/5. Det bedste resultat i 20 år. De bedste dage blev: 13/4 268, 14/4 176 og 22/4 202.
Til gengæld blev det et beskedent efterår med dagsmax 4/10 32 rst.

DOFBasen:1998


1997:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Almindelig yngletrækfugl og fåtallig trækgæst.
Ynglefuglebestanden består for tiden af 75 - 125 par.
Bestandshalvering på landsplan i perioden p.g.a. intensivt landbrug - pesticider.
Endnu en art i tilbagegang på halvøen. Fra 2500 østtrækkende fugle i 1974, og 2270 i 1973 har forårstotalen i de sidste 20 år ligget på under 500. Bunden blev nået i 1994 med blot 26 fugle trækkende øst. Forårstrækket kulminerer i april, men varer fra marts til maj. Bedste dagstotal for foråret er 200 trækkende fugle på flere datoer, interessant nok også så sent som fra 9/4 1996. Totalerne er som for andre almindelige småfugle afhængig af, at der bliver talt på de gode dage.
Efterårstrækket er ofte mindre, men fra en del år findes flotte rasttal med dagstotaler på 200 på en del datoer. Efterårstrækket kulminerer september - oktober. I milde vintre overvintrer enkelte fugle.

1997: Et virkeligt godt år for arten med 900 trækkende fugle. Forårets første 5/3 9 Ø og 7/3 5 Ø. Største dagstotaler blev 10/4 120 Ø og 18/4 300 Ø begge fra Korshage. Sidstnævnte ny dagstotal-rekord for Korshage. Igen i år en række store rasttal fra Langesømosen, som mest 325 rastende fugle 29/4. Arten blev set trækkende frem til 2/6. Fra efteråret blot et par store rasttal: 14/9 45 rast Korshage og 29/9 110 rast Nørrevang.

DOFBasen:1997


1996:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Meget stor spredning på de første obs: 3/3 5 rast Korshage, 8/3 1 Ø, 23/3 1 Ø og 2 rast Nørrevang samt 24/3 1 Ø.
Forårstrækket gav ialt 283 indtil 16/4. En enkelt dag, 9/4 200 Ø Nakke Skov! tegner sig for broderparten. Største tal fra spidsen blev 5/4 32 Ø.
Det generelt besynderlige forår afspejles faktisk bedst i rasttallene. En flok holdt til i Langesømose 19/4 - 19/5. Normalt skal der slet ikke være “flokke” af Tornirisk på dette tidspunkt. Følgende talrække: 19/4 50, 24/4 60, 27/4 40, 2/5 40, 3/5 40 og 19/5 ikke mindre end 100 (EVR) viser, at dette alt andet lige, var tilfældet i år.
På efterårstrækket er der noteret 9 “symbolske” fugle 23/9 - 9/11. Ingen obs efter denne dato.

DOFBasen:1996


1995:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Største dag i foråret 9/4 30 Ø Korshage ellers mindre dage som sammenlagt gav 193 østtrækkende fugle. Et større rasttal: 22/4 70 Nørrevang. Desuden meldes der om mindst 2 ynglepar på Skansehage. Fra efteråret blot et rasttal fra den nye lokalitet: 4/11 100 Nakke Skov.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/16600.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)