Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16620

Pirol - Værlinger

Bjergirisk Linaria flavirostris eu16620

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Ret almindelig

Fotos


Bjergirisk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 14
Total 205 31 13 6 255
MaxRst 80 31 6 4 80
Nobs 15 3 8 3 29
Ndag 10 2 8 3 23
Fænologi 07·· ···· ···· ··06

2022:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 31 33
Total 61 63 8 96 42 270
MaxRst 35 63 6 65 9 24 65
Nobs 3 1 2 17 4 6 33
Ndag 3 1 2 14 4 5 29
Fænologi 01·· ···· ··20 10·· ···· ··31

2021:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 2 119 126
Total 51 61 2 2 149 41 30 336
MaxRst 30 30 1 30 41 28 41
Nobs 13 6 3 2 17 8 3 52
Ndag 11 5 3 2 10 7 3 41
Fænologi 01.. …. …. ..20 04.. …. ..31

2020:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 160 110 30 313
Total 5 6 8 12 272 146 191 640
MaxRst 5 5 8 2 73 26 70 73
Nobs 3 2 2 5 18 34 15 79
Ndag 3 2 2 4 12 21 13 57
Fænologi 02.. …. …. ..22 08.. …. ..30

2019:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

Rørvig: Forårsfugle 24/3 - 11/4 med i alt 21 trk, flest 6/4 10 fordelt på 8 obsdage og kun en rastobs - 24/3 2 Korshage.
Efterårsfugle 22/10 - 9/11. Her en det omvendt - kun 1 trk 31/10 Rørvig By og 120 rastende med flest 22/10 50 Flyndersø og 9/11 41 Skansehage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 1 22
Total 2 21 79 42 144
MaxRst 2 50 41 50
Nobs 1 10 9 3 23
Ndag 1 8 6 3 18
Fænologi 24.. ..11 22.. ..09

2018:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
29/3 – 15/4 forårstræk på 38, heraf de 35 i 1. halvdel af april alle Ø/NØ Korshage. I perioden kun én rastflok 5/4 12 Korshage.
I efteråret tilbage igen 12/10 med 17 R Korshage og 6 SV Dybesø. På Korshage set fugle 12/10 17, 16/10 + 19/10 25, 20/10 35, 22/10 40 og 13/11 40. Flyndersø 20/11 4. På Skansehage 20/10 19, 16/11 + 20/11 5 og 28/11 30, der blev sidste.
Altså igen et år helt uden Bjergirisk i de 3 vintermåneder og et meget beskedent efterår, især hvis man erindrer sidste efterårs forekomster.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 35 6 1 45
Total 3 47 163 91 304
MaxRst 12 40 40 40
Nobs 2 9 10 7 28
Ndag 2 6 9 7 24
Fænologi 29.. ..15 12.. ..28

2017:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Ingen vinter, optrådte 10/3 – 23/4 med et tyndt forårstræk på 10 fugle og i alt 25 rastende Korshage. Derimod rigtigt mange på efterårstræk med i alt 493 på grund af en rekorddag 31/10 235 SV Skansehage (kom ind i 6 flokke) samt 5/11 105 V med især 80 V Plantagen. I samme periode en del rast fra 12/10, hvor arten var tilbage. Korshage op til 15/10 60 rast og i en ny tilgang 31/10 36. Skansehage især i ”nonne-perioden” 1/11 – 7/11 med op til 65 rastende. 8/11 de sidste 3 rast Nakke Hage og altså på ny ingen vinterfugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 260 233 503
Total 6 29 732 758 1525
MaxRst 3 19 60 65 65
Nobs 3 7 34 42 86
Ndag 3 6 14 8 31
Fænologi 10.. ..23 12.. ..08

2016:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Der var lidt rastende vinterfugle: 14/1 10 Nørrevang, 23/1 4 Ringholm og 4/2 7 Korshage. I foråret 29/3 2 Nørrevang og 7/4 12 Flyndersø. Trækket 24/3 – 20/4 kun 13 Ø Korshage. Vendte tilbage 21/10 7 rast Korshage fulgt af 24/10 14 Flyndersø og 26/10 18 Skansehage. Gennem november 40 rast Korshage. I samme periode meldt 132 trækkende med 37 i oktober, 75 november og 20 december. I december 4 mindre flokke tilbage: 6/12 10 Plantagekysten, 15/12 12 Skansehage samt 28/12 40 Korshage og 12 Nakke Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 37 75 20 145
Total 14 7 5 22 86 166 142 442
MaxRst 10 7 2 12 18 40 40 40
Nobs 2 1 2 4 8 9 8 34
Ndag 2 1 2 4 7 7 6 29
Fænologi 14.. …. …. ..20 21.. …. ..30

2015:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Mange flere vinterfugle end vanligt – visse år næsten ikke til at opdrive. Stor irisk-vinter, jævnfør også Tornirisk. Bjergirisker på adskillige lokaliteter: Op til 5/1 12 Korshage, 5/1 58 Plantagekysten, 17/1 5 Skansehage, 6/2 75 Nakke Syd og 8/2 15 Nakke Nord. Forårstræk 9/3 – 7/4 45 i alt. 7/4 27 Ø Korshage absolut bedste dag.
Væk 11/4 – 17/10. I efteråret noteret 25/10 – 13/11 55 V Korshage. Lidt rast 28/10 26 Flyndersø og 11/11 – 20/12 9 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 29 44 11 100
Total 130 125 16 30 102 46 24 473
MaxRst 58 75 1 26 9 9 75
Nobs 6 3 8 4 6 8 6 41
Ndag 5 3 6 4 6 7 4 35
Fænologi 03.. …. …. ..10 18.. …. ..20

2014:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstræk 75 med toppen i marts (49). Efterårstræk 30. Kan være svær at finde i vinteren, men i år dog 5/2 11 ved Nakke Skov. Væk 28/4 – 10/10. 11/10 – 30/10 16 rast Flyndersø, 24/10 dog oppe på 30. I samme periode 14/10 30 Plantagekysten. Senere 14/12 16 Skansehage og 19/12 14 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 49 12 29 1 105
Total 25 56 15 217 45 61 419
MaxRst 11 5 2 30 14 16 30
Nobs 3 11 7 17 11 7 56
Ndag 3 8 6 14 11 6 48
Fænologi 05.. …. ..27 11.. …. ..27

2013:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Overvintring var bag Nykøbing Bugt, Ringholm - Slettermosegård, hvor der 23/1 – 18/3 blev set op til 20.
Forsinket forårspassage i april, inklusive samtlige 19 på træk og 5/4 40 rast Nakke Nord samt 14/4 8 Flyndersø.
Altid flest om efteråret. 70 noteret trækkende (okt 46, nov 24), og rastende fugle især på Flyndersø 13/10 – 27/10 25 - 27 (dog 18/10 40) og 17/11 22 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 46 24 89
Total 32 12 69 259 63 435
MaxRst 20 12 40 40 22 40
N 2 1 13 22 11 49
Fænologi 23..24 18.. ..21 08.. ..30

2012:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Rapporteres konsekvent og når derved en årssum på 226.
Forårstræk 2/3 – 3/5 33 NØ. Kun 12 trækdage, flest 16/3 10 Ø Korshage.
Efterårstræk 20/10 – 10/11 10 SV især Skansehage.
Ganske få rastede i vintermånederne: 4/1 - 7/1 16 Søndervang og 24/2 4 Nørrevang var alt fra januar - februar.
Tilbage igen 12/10 og frem til 23/10, den korte periode med regelmæssigt rastende fugle: Korshage op til 40, Flyndersø 25 og Skansehage 3.
Helt væk efter 10/11 indtil en isoleret observation 28/12 22 rastende Nykøbing ved Ringholms marker.
Det er nu helt sædvanligt, at et år kun involverer ca. 200 fugle. Over den lange periode er vinterens irisk ligesom Tornirisk gået markant tilbage.
Gråsisken Carduelis flammea
Samlet rapportering for over-arten Gråsisken og dens 2 tynde under-arter Stor og Lille Gråsisken:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Gråsisken 4 9 78 91 22 2 6 36 77 8 333
Lille Gråsisken 3 1 5 1 11
Stor Gråsisken 3 2 5

Stille år efter 2010/11-invasionen. Normalt forår og et nærmest anti-invasion efterår. Fulgt af en vinter, hvor der var totalt fravær.
Forårstræk 29/2 – 22/5 i alt 173 NØ Korshage. Ligeligt fordelt marts (77) og april (80). 3/3 44 Ø Korshage var højeste dagstotal.
Efterårstræk 27/9 – 18/10 sølle 22 SV. Også rastende del helt i bund. 28/11 1 Hovvig blev årets sidste.
Ynglebestand synes skrantende. Tomt fra Plantagen – blot enkelt syngende i april. 1 (Lille) fra Hovvig i maj, 2 fra Korshage i juni og 3 (Lille) syngende Rørvig i juli var eneste indikationer.
Helt som man kan vente ingen observationer af Hvidsisken i 2012.

DOFBasen:2012


2011:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Årssum 239. Januar 10, marts 5, april 30, oktober 167, november 9 og december 18 er de måneder, der blev set Bjergirisk.
Eneste vinterobservation var 2/1 10 øst for Nykøbing Havn, der fløj øst ud mod Ringholm.
Forårstræk 13/3–28/4 32 Ø. Kun 5 i marts, mens resten – 27 – kom i april. 11 trækdage med få fugle, flest 15/4 8 Ø Korshage.
Efterårstræk 8/10–4/11 31. Båret af 23/10 24 SV Plantagen (JHC). Også regelmæssigt rastende fugle i perioden: 8/10 5, 17/10 30, 21/10 29 og 31/10 18 Korshage. Endvidere 19/10 25 R Skansehage, 23/10 12 R Flyndersø. Næsten tomt i november – 3 fugle Korshage. 27/12 så alligevel 18 overflyvende Hovvig.
De senere år meget få fugle. Kunne tidligere regnes som fast inventar på en fornuftig vinter-strandeng, men sådan er det ikke længere. Ser betænkeligt ud. Endnu en Irisk i krise.

DOFBasen:2011


2010:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Årssum 337. Forekommer 6 måneder af året: januar (1), februar (16), marts (89), april (9) og igen i oktober (146) og november (76). Domineres altså helt af gennemtrækkende fugle – i marts og i oktober/november. Vinterforekomsten er som tidligere yderst beskeden. Eneste reelle forekomst var 10/2 15 overflyvende fra Hovvig.
Forårstræk i alt 99, næsten alt på 4 dage i slutningen af marts: 24/3 32 Ø, 25/3 17 Ø, 26/3 29 Ø og 30/3 8 Ø. Sidste forårsfugl 10/4.
Tilbage 9/10 2 Flyndersø. Korshage flest 17/10 14 rast og Skansehage 13/10 25 rast. Hovvig havde 14/10 28 SV. Årets sidste er årets største: 11/11 62 overflyvende kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2010


2009:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Det er ikke de store tal som præger forekomsten af Bjergirisk på Rørvighalvøen.
Forårstræk noteret i perioden 4/3 - 11/4 i alt 26 NØ Korshage.
Efterårstræk 20/10 - 29/11 29 SV.
Største rasttal 18/10 9 Korshage.
Kun to meldinger af ægte vinterrast: 25/1 6 rast Nørrevang samt 6/12 4 rast Korshage.
I relation til tidligere, dvs før nedgange i 1980’erne, hvor forårstræktotalerne typisk lå på 250 - 350 fugle, efterårstrækmax 1987 på 270 fugle og efterårsrasttal ofte på 100 fugle, er det noget beskedne tal 2009 fremviser. Kan årsagen evt være et varmere klima, således at ikke nær så mange fugle som tidligere, kommer herned?

DOFBasen:2009


2008:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Obs ligger i månederne januar, marts - april og oktober - november.
Østtrækkende fugle er noteret i perioden 16/3 - 19/4 i alt givende 40 fugle. Fra efteråret som direkte træk kan der med lidt god vilje skrives 17/10 10 V Korshage. Maxrast 20/10 30 Korshage.
Ægte vinterrast foreligger kun fra januar med to obs af 7 og 10 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
At dømme ud fra indsendte obs er Rørvighalvøen ikke en vigtig lokalitet for hverken trækkende eller rastende Bjergirisk. I månederne jan, feb og dec, hvor det må formodes at det drejer sig om regulære vinterrastende fugle, er der kun obs af en lille flok på 5 rastende på Korshage. Arten optræder i foråret hovedsagligt som trækfugl i perioden 11/3 - 16/4 med et par efternølere 3/5 alt i alt givende 66 individer på træk. Fra efteråret, hvor Bjergirisk er set i perioden 12/10 - 18/11, består de få obs af blandet træk (i alt 20 V) og rast (største flok 10).

DOFBasen:2007


2006:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstræk 28/3 - 28/4 med i alt 66 Ø Korshage. Største dag var 28/3 25.
Efterårstræk 12/11 - 12/12 32 V Korshage og Plantagen. Største dag 12/12 28.
Største rasttal 3/4 32 Korshage. Derudover en halv snes indrapporteringer af rastende fugle spredt i vinterhalvåret – især en enkelt flok på den sydlige del af Nakke var meget stabil i januar – marts. Efterårsfugle registreret fra 14/10.

DOFBasen:2006


2005:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstræk 25/3 - 24/4 26 Ø Korshage.
Efterårstræk 23/10 11 SV Korshage.
Største rasttal 10 12/12 Korshage.
Derudover et par indrapporteringer af småflokke.

DOFBasen:2005


2004:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Forårstrækket mellem 27/3 og 18/4, hvor 104 fugle passerer halvøen. Største trækdag 31/3 48.
Efterårsperiodens obs af træk faldt på to dage nemlig 25/10 og 27/10 med sammenlagt 12. Årets største rasttal 20/10 24 Korshage.
Alt i alt et antalsmæssigt forholdsvis beskedent år.

DOFBasen:2004


2003:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Ud af sammenlagt 139 observationer er kun 16 fugle noteret som decideret trækkende, mens resten er set rastende typisk i småflokke med 2 - 12 fugle. Største tal er 26 rst Skansehage 18/1 (JHC). Forårsperiodens sidste obs registreredes 22/4. Forårstrækket synes ifølge de indsendte observationer at finde sted i perioden mellem 8/3 og 22/4, hvor 22 fugle passerede halvøen.
Efterårsperiodens første obs faldt 11/10 Korshage. Hvis samtlige fugle fra efterårsperioden sammentælles som trækkende, beløber (det observerede) efterårstræk sig til 37 fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Året begynder med 17 rastende fugle 10/1 Søndervang. Næste større observation falder 13/3 med 24 rst Søndervang, som må tilskrives forårstrækket. Fra Korshage meldes om yderligere 60 fugle i perioden 23/3 - 12/5. Dagsmax fra Korshage blev 12 østtrækkende 13/4.
Fra efteråret er indrapporteret 32 rastende eller SV-trækkende fugle i perioden 21/10 - 28/10. Intet rapporteret fra årets sidste måneder.

DOFBasen:2002


2001:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
I januar - februar blev der set små flokke af rastende fugle på Skansehage, Korshage og Ringholm.
Forårstræk i perioden 4/3 - 16/4 gav i alt 150 fugle.
Fra efteråret er der rapporteringer fra 22/9 og året ud. Et forsigtigt bud på det totale antal gennemtrækkende fugle: 165 SV, største flok: 16/10 46 Skansehage.
Den sidste obs blev: 27/11 4 Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Første et større rasttal: 24/1 30 Hovvig.
Forårstræk 18/3 - 9/4 producerede en total på 81 fugle. Dagsmax blev 9/4 11 SØ Korshage.
Efteråret kom hovedsagelig til at bestå af en række rasttal med 22/10 40 Nakke og 23/10 12 Dybesø, som de største. Eneste reelle træk var 5/11 55 V Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Bjergirisk havde også et beskedent år, da kun 65 fugle trak Ø i perioden 14/3 - 17/4. Bedste dag blev 1/4 med 15 Ø.
Efteråret blev betydeligt bedre da 120 fugle passerede halvøen i perioden 7/10 - 8/11. Dagsmax blev 7/10 35 V.

DOFBasen:1999


1998:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Fremragende år for arten. Første fugle 11/1 2 rst KH. Fra de første østtrækkende fugle 29/3 og frem til 25/4 noteredes 230 fugle. Den 25/4 blev der så yderligere set en flok på 102 fugle rastende på Nørrevang, dvs minimum 330 fugle på forårstræk, hvilket er bedste total siden 1978.
At så efteråret kun havde lidt smårast frem til 1/11 er vel til at leve med.

DOFBasen:1998


1997:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Fænologi:(4/10) 14/10 - 8/5 (12/6)
Fåtallig trækgæst og sjælden vintergæst.
Forårstrækket forløber fra februar til ultimo maj. Efterårstrækket fra oktober til november ofte med kulmination ultimo oktober.
Tilsyneladende en kraftig tilbagegang, se figur. Siden 1981 har der kun været 3 år med mere end 100 trækkende fugle om foråret. Før den tid har alle år haft over 100 fugle. Ser man på de trækkende fugle om efteråret, ser billedet anderledes ud. Mange fugle frem til 1990 og derefter tilbagegang. Det er svært at drage nogen konklusioner omkring arten. En del af forklaringen på nedgangen er, som for andre småfugle, at folk i de senere år har opprioriteret rovfugletrækket over Nørrevang, på bekostning af småfugletrækket ved Korshage, der typisk kun får en time eller to om morgenen.
Største forårstotal er fra 1974 med 425 fugle og bedste dagstotal kom 27/3 1977 med 72 fugle. Fra efteråret blev 1987 året med flest, i alt 271 trækkende. Største efterårsdagstotal er fra 6/10 1975 med 65 fugle. Ofte er der dog set rastende flokke på omkring 100 fugle.
Bjergirisk raster ofte i store flokke på stub- og brakmarker på Nørrevang, langs kysten og lignende steder. Arten er sjælden vintergæst på sådanne lokaliteter.

1997: Endnu et dårligt forår med en total på 35 trækkende fugle fra forårets første, 7 Ø 5/3 og til den sidste, 1 S 14/5. Højeste dagstotal blev 17/4 med 11 Ø.
Fra efteråret 75 rastende og trækkende fra 19/9 til 29/10 med højeste dagstotal 12/10 40 fugle. 75% af fuglene er set medio oktober.
Folk må gerne fremover sende deres rasttal ind, da disse ofte er Korshage-fuglene talmæssigt overlegne.

DOFBasen:1997


1996:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
En art der egentlig havde fortjent en bedre skæbne. Adskillige druknede desværre i de til tider tætte fuglestrømme. Kun 77 er blevet plukket mellem 4/4 og 21/4. Typisk nok er de største tal fra dage, hvor der var mere ro over resten af feltet: 7/4 16, 19/4 15 og 20/4 30. Til gengæld et par interessante rasttal: 3/3 30 Korshage, 31/3 65 Nakke Skov samt 8/4 43 Nørrevang og 30 Nakke.
Eftårstræk i alt sølle 5 mellem 20/10 - 24/10. Igen er det rasttallene, der bærer arten: 18/10 14 Rørvig Bugt, 19/10 40 Korshage, 23/10 11 Skansehage, 13/11 25 Nørrevang og 14/11 15 Korshage. Årets sidste obs blev 1/12 8 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Vinterrast: 6/1 8 Korshage, 2/2 9 Skansehage og 25/2 30 Skansehage.
Foråret gav 44 trækkende fugle i perioden 11/3 - 12/6. Rasttal fra foråret: 16/4 25 Nørrevang.
2. halvår startede for denne arts vedkommende 17/10 med 4 på Korshage. Frem til 25/11 var der 48 trækkende og 15 rastende.

DOFBasen:1995


Bjergirisk  Linaria flavirostris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 31 33
Total 61 63 8 156 24 312
MaxRst 35 63 6 65 9 24 65
Nobs 3 1 2 17 4 6 33
Ndag 3 1 2 14 4 5 29
Fænologi 01·· ···· ··20 10·· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 2 119 126
Total 51 61 2 2 149 57 30 352
MaxRst 30 30 1 30 41 28 41
Nobs 13 6 3 2 17 8 3 52
Ndag 11 5 3 2 10 7 3 41
Fænologi 01·· ···· ···· ··20 04·· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 160 110 30 313
Total 5 6 8 14 321 146 191 691
MaxRst 5 5 8 2 73 26 70 73
Nobs 3 2 2 5 18 34 15 79
Ndag 3 2 2 4 12 21 13 57
Fænologi 02·· ···· ···· ··22 08·· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 1 22
Total 2 21 79 41 143
MaxRst 2 50 41 50
Nobs 1 10 9 3 23
Ndag 1 8 6 3 18
Fænologi 24·· ··11 22·· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 35 6 1 45
Total 3 47 46 35 131
MaxRst 12 40 40 40
Nobs 2 9 11 9 31
Ndag 2 6 9 7 24
Fænologi 29·· ··15 12·· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 260 204 473
Total 3 25 327 272 627
MaxRst 3 19 60 65 65
Nobs 3 6 19 16 44
Ndag 3 6 14 8 31
Fænologi 10·· ··23 12·· ··08

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 37 75 20 145
Total 14 7 5 22 69 115 54 286
MaxRst 10 7 2 12 32 40 40 40
Nobs 2 1 2 4 8 10 8 35
Ndag 2 1 2 4 7 7 6 29
Fænologi 14·· ···· ···· ··20 21·· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 29 44 11 100
Total 75 90 16 30 82 11 10 314
MaxRst 58 75 1 26 9 9 75
Nobs 6 3 8 4 6 9 6 42
Ndag 5 3 7 4 6 7 4 36
Fænologi 03·· ···· ···· ··10 18·· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 37 11 29 1 92
Total 36 42 14 76 2 17 187
MaxRst 11 5 2 30 14 16 30
Nobs 4 9 6 16 11 7 53
Ndag 3 8 6 13 11 6 47
Fænologi 05·· ···· ··27 11·· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 39 24 82
Total 32 12 68 84 49 245
MaxRst 20 12 40 40 22 40
Nobs 2 1 14 20 11 48
Ndag 2 1 9 17 10 39
Fænologi 23··24 18·· ··21 08·· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 16 1 8 2 42
Total 12 4 17 20 2 91 2 22 170
MaxRst 7 4 2 4 1 40 1 22 40
Nobs 3 1 9 9 2 19 2 1 46
Ndag 3 1 7 8 1 15 1 1 37
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··03 12·· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 26 28 3 62
Total 10 8 29 95 3 18 163
MaxRst 10 3 2 30 3 18 30
Nobs 1 4 13 16 6 1 41
Ndag 1 3 8 13 4 1 30
Fænologi 02 13·· ··28 08·· ···· ··27

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 77 8 39 11 136
Total 1 16 77 8 80 76 258
MaxRst 1 15 25 62 62
Nobs 1 2 14 3 18 3 41
Ndag 1 2 8 3 15 3 32
Fænologi 19·· ···· ···· ··10 09·· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 12 18 11 60
Total 6 20 12 33 11 4 86
MaxRst 6 1 9 4 9
Nobs 1 8 3 5 2 1 20
Ndag 1 7 3 3 2 1 17
Fænologi 25 04·· ··11 18·· ···· ··06

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 30 21 77
Total 17 27 37 76 6 163
MaxRst 10 1 7 30 9 30
Nobs 2 8 13 12 3 38
Ndag 2 5 10 10 3 30
Fænologi 19··21 16·· ··25 11·· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 30 2 4 16 92
Total 5 43 33 2 22 17 122
MaxRst 5 3 3 10 1 10
Nobs 1 14 8 1 8 3 35
Ndag 1 8 5 1 5 2 22
Fænologi 02 11·· ···· ··03 12·· ··18

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 39 4 56 124
Total 46 24 79 41 24 14 56 284
MaxRst 25 24 32 2 24 8 32
Nobs 2 1 4 12 2 6 2 29
Ndag 2 1 3 11 2 4 1 24
Fænologi 28·· ···· ···· ··28 14·· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 40 13 59
Total 2 6 41 22 10 81
MaxRst 2 1 6 10 10
Nobs 1 4 18 4 1 28
Ndag 1 3 9 4 1 18
Fænologi 19·· ···· ··24 14··23 12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 61 10 95
Total 2 51 99 44 196
MaxRst 2 22 22 24 24
Nobs 1 8 16 11 36
Ndag 1 4 11 6 22
Fænologi 07·· ···· ··18 09··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 7 16
Total 26 9 6 9 23 73
MaxRst 26 15 3 5 9 1 26
Nobs 1 7 4 6 8 1 27
Ndag 1 5 4 5 7 1 23
Fænologi 18·· ···· ···· ··22 11·· ··05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 57 1 4 74
Total 19 4 41 61 1 15 141
MaxRst 17 4 24 3 8 24
Nobs 2 1 9 16 1 7 36
Ndag 2 1 8 12 1 6 30
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··12 21··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 116 18 8 176
Total 9 13 34 132 177 8 373
MaxRst 7 10 8 50 7 50
Nobs 7 4 5 10 14 9 49
Ndag 6 3 3 8 8 9 37
Fænologi 07·· ···· ···· ··16 13·· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 60 32 73 203
Total 30 44 74 135 76 2 361
MaxRst 30 4 10 40 3 2 40
Nobs 1 12 23 11 6 2 55
Ndag 1 4 10 4 6 2 27
Fænologi 24 18·· ··27 15·· ···· ··26art/16620.txt · Sidst ændret: 2023/05/29 07:12 af lb