Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16630

Pirol - Værlinger

Gråsisken Acanthis flammea/cabaret eu16630

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Graasisken

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 91 96
Total 247 72 104 423
MaxRst 110 50 8 110
Nobs 20 11 20 51
Ndag 11 9 13 33
Fænologi 04·· ···· ··29

2023:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 180 129 7 76 11 418
Total 171 52 183 132 8 7 6 2 32 178 76 847
MaxRst 90 41 16 1 1 2 1 1 19 80 40 90
Nobs 13 15 17 13 7 8 7 2 4 9 13 108
Ndag 12 10 9 11 6 7 6 2 3 6 11 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12 23·· ···· ··30

2022:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 34 33 72
Total 5 6 209 33 253
MaxRst 3 1 2 6 175 20 22 175
Nobs 2 4 3 1 22 13 8 53
Ndag 2 3 3 1 16 10 7 42
Fænologi 21·· ···· ··26 11·· ···· ···· ··31

2021:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 42 10 20 4 80
Total 78 7 48 11 21 1 10 15 1 192
MaxRst 40 4 3 1 3 1 1 5 15 12 40
Nobs 5 3 12 14 5 1 2 10 5 3 60
Ndag 5 3 10 9 5 1 2 9 5 3 52
Fænologi 08.. …. …. …. ..26 02 27.. …. …. ..10

2020:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 9
Total 3 8 2 13
MaxRst 2 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 3 3 2 2 2 1 9 3 25
Ndag 3 3 2 2 2 1 9 3 25
Fænologi 08..26 20.. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

Forårstræk: 6/1- 17/5 i alt 287, flest 6/3 83 – I alt 23 observationsdage.
Efterårstræk: 5/10 - 13/11 i alt 27, flest 1/11 23. - I alt 5 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
120 80 40 100 80 20 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 7 2 147 5 1 3 185
Total 299 78 6 159 6 2 2 15 5 36 608
MaxRst 120 100 2 10 1 1 2 1 14 3 20 120
Nobs 27 24 5 24 2 2 2 1 2 6 6 101
Ndag 19 14 5 17 2 2 2 1 2 5 5 74
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
Dækker arterne Nordlig Gråsisken (Stor Gråsisken) og Lille Gråsisken og behandles under ét.
Efterårets store invasion af Nordlig Gråsisken blev som ventet fulgt af et stort returtræk. I første halvår i alt 3628 på træk, men delte sig i et vest rettet vintertræk på 603 og et øst rettet returtræk på 3025.
14/2 trak 592 helt overvejende V Korshage. I januar og februar også en del rastende flokke – op til 26/1 300 Hovvig. Returtrækket startede 6/3 16 Ø Korshage og kulminerede i marts (1029) og april (1993). To toppe 18/3 340 og 19/3 210 Ø Korshage og igen 7/4 757, 8/4 179 og 9/4 505 Ø Korshage. Efter 15/4 stort set ingen tilbage. Der er en stor dynamik i de Gråsiskener, hvis makro bevægelser rækker ud over hele den nordlige del af det eurasiske kontinent.
Efter denne udladning kom der alligevel fugle i efteråret. I alt 592 på efterårstræk fra 12/10 og flest ultimo oktober op til 29/10 245 V Korshage. Igen fine flokke på rast, således 26/10 150 Øster Lyng, 20/11 200 Korshage, 14/12 140 Nykøbing Havn og 17/12 300 Plantagen.
Lille Gråsisken er anført med enkelte i vinterhalvåret, men meldes ellers primært i sommerperioden. Ynglefugle i år skrumpet ned til ganske få – 2 fra Hovvig, 2 fra Langesø Mose + enkelte.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 592 1029 1993 2 1 439 111 40 4218
Total 1337 971 1289 2105 14 21 14 15 452 412 390 7020
MaxRst 300 150 75 55 9 4 4 6 2 50 90 300
Nobs 18 22 41 52 6 13 10 5 21 29 19 236
Ndag 17 17 25 27 6 13 10 5 15 23 18 176
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. ..18 02.. …. ..28

2017:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
Inklusive de 2 arter/racer Stor Gråsisken Carduelis (f.) flammea og Lille Gråsisken Carduelis (flammea) cabaret.
Invasionen fra efteråret 2016 blev fulgt af en endnu større invasion i efteråret 2017, hvor der ikke mindst i november var et kæmpe inflow.
Forårstræk i alt 287. Større rast fra vinteren 28/1 og 31/1 160 Hovvig.
Det gik så vildt løs med rekordstort efterårstræk 3854, der især kom ind i november med en rekorddag 5/11 1809 T heraf alene 1619 V Plantagekysten. Også mange 8/11 429 V især Korshage. Selv ind i december var der bevægelse, således så sent som 27/12 460 V Plantagekysten. Tilsvarende store rast som 20/11 300 og 18/12 200 Hovvig. Fyldte elleraklerne og havde tilsyneladende fordrevet en del Grønsiskener længere sydpå.
Få ynglefugle rapporteret overvejende fra Hovvig og nærliggende Ringholm Skov og Slettemose.

DOFBasen:2017

Stor Gråsisken, DOFBasen:2017

Lille Gråsisken, DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 118 52 30 83 3453 783 4523
Total 450 204 168 89 52 44 104 30 11 213 6854 1753 9972
MaxRst 160 80 25 12 3 6 7 3 3 60 300 200 300
Nobs 15 17 35 21 14 22 32 21 7 15 132 45 376
Ndag 12 14 22 13 11 20 20 15 7 7 23 24 188
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Inklusive de 2 racer Stor Gråsisken Carduelis f. flammea og Lille Gråsisken Carduelis flammea cabaret.
I skemaet er samlet rapporteringer af Gråsisken (uspecificeret) og de 2 nu igen racer (fortsat arter i DOFbase) Stor og Lille Gråsisken. Det er bruttotal renset for daggengangere også de 3 grupper imellem.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total
Gråsisken 54 46 21 45 27 28 42 8 11 15 320 262 879
Stor Gråsisken 13 5 1 13 93 13 138
Lille Gråsisken 1 9 35 39 32 8 2 126
Total 67 51 23 54 62 67 74 16 13 28 413 275 1143

Det skal bemærkes, at især Lille Gråsisken er præget af mange gengangere på grund af gentagne rapporteringer ikke mindst fra Hovvig. Trækandel forår: 63 januar - maj. Efterår: 93 oktober - december med især 26/11 54 tf/Ø Korshage (Stor Gråsisken).
Det fremgår af skemaet, at første halvår havde meget moderat antal i fortsættelse af efteråret 2015. Til gengæld kom der en invasion af Stor Gråsisken til DK i november, og det slår markant ud i november – december. Største rast var 20/11 120 Hovvig. I december op til 12/12 55 Hovvig og 28/12 35 Korshage.
Flest af yngleperiodens syngende Lille Gråsisken i Slettermosegård (5), men også fra Hovvig, Dybesø, Korshage og Rørvig (alle 2) og Ringholm Skov (1). Den synes således solidt baseret, men fortsat ingen i Plantagen.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 14 28 8 7 10 22 98
Total 55 46 21 45 32 40 48 9 11 17 321 256 901
MaxRst 10 30 2 3 2 4 6 2 1 2 120 55 120
Nobs 13 7 16 23 25 19 17 7 11 11 26 22 197
Ndag 11 6 12 15 18 18 17 7 11 8 18 20 161
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
(Dækker arterne Stor og Lille Gråsisken).
Årssum = 531, hvor 437 er rapporteret som Gråsisken, 28 som Stor Gråsisken og 86 som Lille Gråsisken.
Forårstræk beskedne 22/2 – 25/4 95 – som ventet efter ret få Gråsiskener i efteråret 2014. Flest rastende var 15/2 20 Nørrevang. Færre iagttagelser i yngletiden end sidste år – meget spredte nu, hvor Plantagen synes mere eller mindre forladt. I 2. halvår igen ret få fugle, kun 15 fra trækket og med få på rast: 21/11 40 Nørrevang eneste større flok, måske til dels samme 23/11 32 Korshage. 31/12 var der 17 i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 36 55 6 8 1 110
Total 2 36 58 75 5 23 18 15 2 24 114 39 411
MaxRst 1 20 6 10 3 5 5 4 1 7 40 17 40
Nobs 2 10 23 30 3 9 9 9 2 14 17 11 139
Ndag 2 8 14 15 3 9 9 8 2 13 13 10 106
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
(Dækker arterne Stor og Lille Gråsisken). Årssum = 1415, hvor 1221 er rapporteret som Gråsisken, 132 som Stor og 62 som Lille.
Efter det store efterårsinflow i 2013 forventning til en del fugle retur på forårstræk. I alt 744 trak Ø fordelt februar 13 – marts 532 – april 196 – maj 3. Rasttal som 10/1 50 Hovvig og 24/2 31 Nørrevang viste også en del vinterfugle i området.
Mere moderat ned i efteråret, hvor 89 noteret trækkende fra oktober (43) og november (46). 15/11 80 rast Flyndersø, 14/12 nede på 12 rast Nørrevang. Lille Gråsisken yngler spredt. 12 syngende fugle med 4 Slettermosegård, men kun 1 fra Plantagen.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 532 196 3 43 46 831
Total 123 53 553 210 6 12 12 2 4 69 153 24 1221
MaxRst 50 31 6 3 2 2 2 1 3 4 80 12 80
Nobs 8 15 47 50 3 10 10 2 2 23 12 4 186
Ndag 7 14 21 20 3 10 10 2 2 17 10 3 119
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
Dækker arterne Stor og Lille Gråsisken.
Fra tomhed og anti-invasion af Stor Gråsisken 2012/13 til en pæn invasion 2013/(14). Hurtigt sceneskift!
I alt rapporteret en årssum på 1634, hvoraf de 367 er registreret som Stor (okt - dec) og 47 som Lille (april - august). (Årstidsadskillelsen af arterne dog ikke helt skarp, specielt er der indslag af Lille i efterårs- og vinterflokkene).
Året også præget af en større tilgang i april/maj af Lille Gråsisken og boost af skrantende ynglebestand. Den sene opblomstring i foråret i april (67) med især 22/4 28 rast Dybesø og maj (49) er markør for et pænt influx af Lille Gråsisken, der siden kunne spores som ynglefugle, bl.a. omkring Korshage - Dybesø (10) og Slettermosegård (4), mens Plantagen (2) stadig var stille.
Invasionen manifesterede sig i oktober (533), november (590) og december (246). Stationære flokke på 80 i november Dybesø og omegn og 140 i december Hovvig - Slettermosegård.
Træk: Sølle 40 trak forår, heraf kun 11 i marts – forventeligt efter Gråsiskentom vinter. I efteråret gik det så løs med 218 trk fordelt på oktober (144) og november (74). Især vestgående fugle langs nordkysten.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 22 7 144 74 258
Total 1 11 67 49 15 16 12 94 533 590 246 1628
MaxRst 1 28 5 3 3 2 25 145 80 140 145
N 5 17 16 5 6 7 15 38 28 11 148
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Samlet rapportering for over-arten Gråsisken og dens 2 tynde under-arter Stor og Lille Gråsisken:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Gråsisken 4 9 78 91 22 2 6 36 77 8 333
Lille Gråsisken 3 1 5 1 11
Stor Gråsisken 3 2 5

Stille år efter 2010/11-invasionen. Normalt forår og et nærmest anti-invasion efterår. Fulgt af en vinter, hvor der var totalt fravær.
Forårstræk 29/2 – 22/5 i alt 173 NØ Korshage. Ligeligt fordelt marts (77) og april (80). 3/3 44 Ø Korshage var højeste dagstotal.
Efterårstræk 27/9 – 18/10 sølle 22 SV. Også rastende del helt i bund. 28/11 1 Hovvig blev årets sidste.
Ynglebestand synes skrantende. Tomt fra Plantagen – blot enkelt syngende i april. 1 (Lille) fra Hovvig i maj, 2 fra Korshage i juni og 3 (Lille) syngende Rørvig i juli var eneste indikationer.
Helt som man kan vente ingen observationer af Hvidsisken i 2012.

DOFBasen:2012


2011:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Med baggrund i den fyrige invasion i efteråret 2010 forventning til, at der måtte komme fugle strømmende retur på forårstræk. Det holdt absolut pænt stik. At det siden blev et beskedent efterår er heller ikke overraskende.
Langt de fleste observationer kommer som uspecificeret Gråsisken, men en mindre fraktion rapporteres tilhørende en af de 2 marginale arter Stor Gråsisken og Lille Gråsisken.
Årets resultat præsenteres derfor skematisk:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
Gråsisken 42 135 1123 33 7 1 8 1 2 49 38 2 1441
Stor Grå. 15 157 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 238
Lille Grå. 0 0 4 3 7 1 5 1 0 0 0 0 21
I alt 57 292 1160 36 14 2 13 2 2 82 38 2 1700

Som det fremgår domineres året fuldstændig af det store forårstræk i marts måned. Invasionen havde også sat sit spor på vinteren: Hovvig op til 8/2 50 og Korshage op til 28/2 60.
Forårstræk 25/2 – 10/5 961 Ø Korshage. Med 925 passerede næsten alt i marts, flest 8/3 144, 9/3 282, 14/3 131, 6/3 122 og 17/3 90. Herefter stort set igennem og kun ganske små dags-tal.
Få fugle meldt syngende – ejendommeligt at der ikke er mere fra Plantagen. Vist ved at gå helt ned som ynglefugl.
Efterårstræk: Kun 2 trækdage.15/10 32 Korshage og 23/10 19 Plantagen. I alt blot 51.
Der er tømmermænd efter invasionen – 8/11 10 Dybesø og 13/11 10 Korshage var eneste flok-rast.

DOFBasen:2011


2010:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Invasion! Faktisk årets eneste vinterinvasion. Årssum: 1333. Månedsfordeling: Jan 7, feb 15, mar 177, apr 75, maj 2, jun 2, jul 1, aug 1, sep 25, okt 107, nov 914 og dec 7. Altså en tårnhøj forekomst i november.
Foråret helt almindeligt med 239 trækkende Korshage, flest 6/3 63 Ø. 15/4 noteres første af i øvrigt yderst få syngende fugle.
Efterårstrækket var 65 fugle, så invasionen manifesterede sig primært med større rastende flokke. For de enkelte lokaliteter (max): Korshage 8/11 47, Højsandet 9/11 60, Hovvig 22/11 100, Nakke/Brentebjerg 17/11 140, Flyndersø 18/11 14, Skansehage 20/11 16 og Rørvig 20/11 70.
Efter 26/11 var de pludseligt igennem! Kun 7 registreret i december.
Bemærk: En lille del af materialet omhandler fugle bestemt som Stor Gråsisken (68) og Lille Gråsisken (33). Ud fra noget variable kriterier! Gråsiskener er urolige fugle, og det er et fåtal der kan studeres rastende. Ikke tvivl om at hele invasionsbølgen altdominerende var Stor Gråsisken, hvilket også fremgik af dragtkarakterer på rastende fugle – når der f.eks blev kigget efter den nedenstående art.
Opdelingen i arter kan diskuteres. Lokalt ynglende fugle tilhører Lille Gråsisken (cabaret). Invasion og træk helt dominerende Stor Gråsisken fra Fennoskandien.

DOFBasen:2010


2009:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Bortset fra en flok 4/2 95 fouragerende Rørvig Lyng, der bliver årets største rasttal, samt 28/2 30 rastende Hovvig, er meget få fugle noteret i vintermånederne i 2009.
Forårstrækket forløb i perioden 28/2 - 27/4 477 alle Korshage. 75 af de trækkende forårsfugle er noteret som Stor Gråsisken og 1 som Lille Gråsisken.
Efterårstrækkende fugle synes helt at have udeblevet fra notesbøgerne måske med undtagelse af 23/10 6 Hovvig (noteret som trækkende/rastende). Denne gang er det er ikke fordi folk ikke har noteret arten, men det var næsten ikke til at opdrive en Gråsisken i andet halvår af 2009 og i øvrigt er der også meget få der har overvintret i Danmark generelt. Et par obs af syngende individer fra Korshage og Slettermosegård i maj kan måske tolkes som lokale ynglefugle, men ingen fund af pull.

DOFBasen:2009


2008:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Indrapporteringer foreligger fra feb - maj og igen fra okt - dec.
Forårstrækket antog den meget beskedne sum i perioden 9/2 - 20/5 41 Ø-NØ med største tal 23/4 16 Ø Korshage.
Efterårstræk 4/10 - 21/11 88 med største dag 18/10 55.
Lidt obs af syngende individer i slutmaj kan måske tolkes som lokale ynglefugle.
9 rastende fugle fra april er blevet bestemt som Lille Gråsisken.

DOFBasen:2008


2007:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 27/2 - 18/5 med 605 Ø, dagsmaks 26/3 215. 24 af de trækkende forårsfugle er noteret som Stor Gråsisken.
Fra sommermånederne foreligger der 4 indsendte obs af 1-2 fugle, sikkert lokale ynglefugle.
Et lille dusin fugle er meldt som egentligt efterårstrækkende 11/10 + 24/10. Derudover består obs af rasttal på 1-3 fugle og således foreligger der ikke indrapporteringer af flokke på op til 30-300 individer, som typisk huserede i f.eks. Hovvig i vinterhalvåret i de foregående år.

DOFBasen:2007


2006:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger obs fra alle årets måneder med undtagelse af juli og august.
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 27/2 - 18/5 med 1149 Ø, dagsmaks 26/4 400.
Efterårets træktal består af 1 indrapportering 20/10 40 SV.
Småflokke af rastende fugle er rapporteret fra alle månederne hvorfra der foreligger observationer, med største tal 30/3 280 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger obs fra de fleste af årets måneder med undtagelse af august og september. Forårstrækket 9/3 - 17/4 med 101 Ø, dagsmax 45 28/3.
Efterårets træktal består af 2 indrapporteringer fra hhv. 29/10 og 13/11 med sammenlagt 39 V/SV.
Småflokke af rastende fugle er rapporteret fra alle obsmånederne, med største tal 20/11 250 Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger obs fra de fleste af årets måneder med undtagelse af jan, jun, jul og sep – hvor er alle vores ynglefugle blevet af, eller skyldes det inaktivitet blandt de mest trofaste bidragydere?
Forårstrækket 6/3 - 9/5, hvor 54 fugle er set trækkende over halvøen i østlig retning, dagsmax yderst beskedne 12 fugle 16/4. Alt i alt et meget anonymt forårstræk.
Efteråret blev kun lidt bedre med 82 vesttrækkende fugle med største trækdag 9/11 33.
Småflokke af rastende fugle er rapporteret fra alle obsmånederne, mens en enkelt større flok på 80 fugle er meldt fra Hovvig 3/12.

DOFBasen:2004


2003:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Der foreligger få og spredte observationer af Gråsisken fra alle årets måneder med undtagelse af juli. Sammenlagt blev der i årets løb observeret 93 fugle. Største tal: 10 østtrækkende på Korshage 15/3.

DOFBasen:2003


2002:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Kun lidt smårast fra årets første måneder. Forårstræk i perioden 15/3 - 29/5 gav 580 trækkende fugle, det bedste resultat i flere år. Største dagstotal faldt 2/4 med 152 trækkende fugle. Til gengæld blev efteråret svagt med under 10 rastende/trækkende fugle på Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Efter en stille vinter blev der set 110 Gråsiskener på forårstræk i perioden 23/3 - 11/5. Dagsmax. faldt 27/3 med 20 Ø.
Efterårstrækket blev langt bedre med 302 trækkende fugle i perioden 7/10 - 16/11. Bedste dage blev 13/10 med 62 SV og 22/10 109 SV begge Korshage. Endvidere lidt rasttal fra Rørvigvej 102: 21/10 100 og 2/11 60. Det store antal nedtrækkende fugle kunne tyde på en invasion. Ved årets udgang var der dog ingen tegn på store mængder overvintrende fugle. Enkelte er begyndt at indsende arts/race-bestemte fugle - bliv endelig ved, det skader jo ikke at kigge nærmere på fuglene.

DOFBasen:2001


2000:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Meget få vinterfugle.
Forårstræk i perioden 24/3 - 14/5, i alt 140 Ø. Dagsmax faldt 23/4 med 30.
Efteråret blev ikke meget bedre, 46 fugle blev noteret som trækkende i perioden 9/9 - 26/11 med dagsmax 11/11 13. Ved årets slutning igen ganske få fugle rastende. Ikke noget stort år.

DOFBasen:2000


1999:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Foråret gav 93 trækkende Gråsiskener i perioden 28/2 - 2/6. Største dage: 2/4 12 Plantagen og 5/4 11 Ø KH. Efteråret var ikke meget bedre, kun 48 fugle trak forbi Korshage i perioden 4/9 - 28/11. Bedste dag var 17/10 med 13 rst KH. Kun få fugle i vinterperioderne.

DOFBasen:1999


1998:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Forårstrækket forløb fra 21/3 til 1/6. Totalen kom til at lyde på 340 fugle. Bedste dagstotal ligeledes ret beskeden 3/5 44 Ø. En flok på 135 blev dog set 4/5 på Nykøbing Lyng.
Efteråret blev decideret dårligt med 15 trækkende fugle fra 11/8 til 27/9.
I øvrigt meget få vinterfugle.

DOFBasen:1998


1997:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Sjælden - fåtallig yngletrækfugl. Fåtallig - meget almindelig træk- og vintergæst. Invasionsart.
Gråsisken har gennem hele perioden ynglet med 5 - 35 par.
Et typisk forår har mellem 50 og 500 trækkende fugle. Trækket kulminerer marts - april.
To store invasioner har begge givet over 5000 fugle. Den første i 1973 gav 5720 trækkende fugle, hvilket er periodens højeste forårstotal, men invasionen havde forholdsvise lave dagstotaler. Den anden invasion i 1996 gav 5509 trækkende fugle, men havde til gengæld stationens fire højeste dagstotaler: 2/3 701, 3/3 1105, 20/3 1340 og 5/4 497. Småinvasioner forekommer hyppigt og giver tal i nærheden af 500 fugle på forårstræk.
Returtrækket foregår oktober - november, men har aldrig haft samme højder som forårstrækket. Bedste efterårstotal er fra 1975 og gav 1554 fugle. Største dagstotaler fra efteråret er 23/11 1975 med 400 trækkende og 535 rast og 23/12 samme år 550 rast.

1997: Et normalt år. Første træk 23/2 med 2 Ø. Forårstotalen kom til at lyde på 300 fugle. Bedste dagstotal kom 9/5 med 186 trækkende. Fra efteråret kun 20 trækkende fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Rekordforår med i alt 5509 troede forfatteren, men ak - mindst 5720 blev det til allerede i 1973. Efter en enkelt i februar (21/2) kom der for alvor gang i den i marts: 2/3 701 og 3/3 1105. I den følgende periode et par jævnt pæne dage, 8/3 173, 9/3 159, 10/3 142 og 19/3 43, inden den definitive eksplosion 20/3 1340. Herefter lidt andendagsgilde 21/3 324, 22/3 35 og 23/3 215. Den gode trækperiode primo april indeholdt også et læs Gråsiskener: 3/4 14, 4/4 244, 5/4 497, 6/4 141, 7/4 186 og 8/4 103. Herefter blot de sædvanlige få bortset fra de sidste krampetrækninger af kanontrækket: 19/4 20 og 19/5 10. På denne baggrund er det bemærkelsesværdigt, at de største rasttal udgøres af moderate 6/2 15 Korshage, 3/3 17 Korshage og 1/4 11 Nykøbing. Huller i dækningen taget i betragtning, må resultatet siges at være flot. Ny dagsrekord blev det da til. Tidligere har vi kun følgende dage med over 400: 20/3 482, 21/3 461, 25/3 402, 26/3 463 og 30/3 411 alle fra 1973 samt 5/4 1985 400, dvs årets dagstotaler kommer ind som nummer 1, 2, 3 og 4!
Efterårstræk i alt 118 mellem 26/9 og 15/11, max 26/9 12, 24/10 11, 25/10 55 og 31/10 14. Relativt bedre uddeling bland de rastende fugle. 17/11 25 Nykøbing N og 8/12 13 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Fra 1/4 til 24/5 trak 167 fugle øst på. 14/4 26 Ø var største dag. Der er meldt om syngende fugle fra alle de velbesøgte lokaliteter og Korshage har op til 5 syng 19/5.
Fra efteråret bør nævnes: 31/10 75 rast Nykøbing, 2/11 75 V Hovvig og 150 rast Nykøbing, 5/11 43 Ø + 14 rast Korshage og 26/11 35 rast Hovvig ellers småt med fugle.

DOFBasen:1995


Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 1 41 33 22 110
Total 16 5 6 3 2 6 3 2 2 287 33 60 425
MaxRst 8 3 1 2 2 3 1 1 6 175 20 22 175
Nobs 2 2 4 9 4 9 5 2 3 27 15 15 97
Ndag 2 2 3 7 4 9 4 2 3 20 10 14 80
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 42 10 20 34 110
Total 78 11 47 11 22 7 1 1 40 15 26 259
MaxRst 40 4 3 2 3 3 3 4 1 5 15 25 40
Nobs 5 5 15 17 7 8 13 5 2 11 6 4 98
Ndag 5 4 11 11 7 7 11 5 2 10 6 4 83
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 6 49
Total 12 47 2 7 4 1 13 17 3 106
MaxRst 12 2 2 2 2 1 1 1 5 15 3 15
Nobs 2 8 3 15 12 5 2 3 10 4 2 66
Ndag 2 7 3 13 8 5 2 3 10 4 2 59
Fænologi 11··19 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 7 102 153 5 1 26 314
Total 256 133 124 166 6 1 1 14 5 59 765
MaxRst 120 100 22 10 1 1 2 1 14 3 20 120
Nobs 36 31 18 32 5 7 8 7 2 6 8 160
Ndag 23 17 13 18 5 7 8 5 2 5 5 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 592 1024 1931 2 1 440 111 40 4152
Total 367 725 1161 1952 2 2 4 602 445 628 5888
MaxRst 300 150 75 55 9 4 4 6 1 150 200 300 300
Nobs 29 39 52 53 17 20 16 7 3 25 39 29 329
Ndag 20 20 25 28 14 18 14 7 3 16 23 20 208
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 116 128 35 81 2419 783 3566
Total 129 83 150 154 37 3 1 1 81 3209 802 4650
MaxRst 160 80 25 12 4 6 7 3 3 60 300 200 300
Nobs 26 18 38 23 34 28 22 16 7 12 94 41 359
Ndag 18 14 22 17 20 23 21 16 7 8 25 24 215
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 14 28 11 7 64 22 155
Total 15 43 15 29 19 7 4 1 17 252 80 482
MaxRst 10 30 2 4 5 9 6 2 1 5 120 55 120
Nobs 21 12 17 30 43 35 37 14 13 14 33 28 297
Ndag 15 11 13 19 23 30 31 13 11 9 20 21 216
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 31 52 6 8 1 101
Total 2 31 38 66 10 2 2 3 1 6 81 23 265
MaxRst 3 20 6 10 3 5 5 4 1 7 40 17 40
Nobs 8 11 20 39 22 21 18 17 4 15 18 13 206
Ndag 7 10 14 20 16 17 17 15 3 13 14 11 157
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 471 188 3 43 46 764
Total 25 52 478 191 10 1 1 1 46 146 18 969
MaxRst 51 31 6 3 4 3 2 1 3 3 80 15 80
Nobs 14 26 48 52 11 20 24 4 2 27 16 5 249
Ndag 12 18 21 21 10 17 20 4 2 20 13 4 162
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 21 7 141 74 251
Total 1 8 55 21 2 3 1 368 318 2 779
MaxRst 1 28 6 3 3 2 27 145 80 140 145
Nobs 1 4 23 26 11 9 9 15 40 36 18 192
Ndag 1 4 16 16 10 9 7 12 21 21 14 131
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 69 79 12 7 15 184
Total 3 9 70 85 16 3 35 57 278
MaxRst 1 6 1 3 3 1 3 6 28 20 6 28
Nobs 6 5 18 24 11 2 3 1 4 16 3 93
Ndag 5 5 15 17 10 2 3 1 3 13 3 77
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 838 25 6 51 923
Total 15 73 948 25 6 1 2 70 14 1154
MaxRst 40 70 100 2 2 1 6 1 2 14 10 1 100
Nobs 5 14 57 27 8 2 8 3 1 12 16 2 155
Ndag 5 14 26 17 7 2 8 2 1 9 11 2 104
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 167 67 49 14 297
Total 2 15 172 67 2 58 463 7 786
MaxRst 3 15 2 2 1 1 1 1 25 30 140 4 140
Nobs 5 1 41 16 2 2 1 1 1 29 31 2 132
Ndag 5 1 18 12 2 2 1 1 1 17 16 2 78
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 36 336 164 2 6 546
Total 33 174 336 179 3 5 2 18 1 1 752
MaxRst 25 95 3 6 1 5 1 5 2 1 95
Nobs 11 10 42 45 7 1 2 9 3 1 131
Ndag 8 5 17 21 7 1 2 7 2 1 71
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··26 10·· ··16 09·· ···· ··07

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 30 6 4 125 11 185
Total 1 22 9 38 13 4 1413 26 1526
MaxRst 1 21 3 6 4 4 1200 14 1200
Nobs 1 4 8 17 18 6 14 7 75
Ndag 1 3 5 12 13 5 6 7 52
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ··30 04·· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 856 7 5 1 11 4 901
Total 4 18 856 9 5 2 1 17 2 6 920
MaxRst 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3
Nobs 3 4 26 10 5 3 1 9 2 3 66
Ndag 3 3 15 8 5 3 1 9 2 2 51
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··24 12 03·· ···· ··22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 212 61 842 19 1 40 1175
Total 54 212 821 843 19 1 1 41 5 11 2008
MaxRst 50 3 280 4 1 1 1 5 9 280
Nobs 5 4 13 23 10 3 1 2 2 4 67
Ndag 3 4 10 19 10 3 1 2 2 4 58
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30 24·· ···· ···· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 166 72 2 10 30 284
Total 9 3 167 86 2 1 12 281 230 791
MaxRst 5 3 2 8 1 1 1 2 250 230 250
Nobs 4 4 28 32 5 2 1 5 9 2 92
Ndag 4 3 11 12 5 2 1 5 8 2 53
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 16·· ···· ··11

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 1 3 46 97
Total 7 43 7 1 3 81 81 223
MaxRst 1 2 2 3 1 2 25 80 80
Nobs 1 4 22 15 2 8 16 2 70
Ndag 1 4 19 12 2 7 12 2 59
Fænologi 08·· ···· ···· ··31 01··21 16·· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 21 50 1 3 93
Total 4 17 22 50 2 5 1 3 4 2 110
MaxRst 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4
Nobs 3 5 9 9 6 6 1 2 4 3 1 49
Ndag 3 5 9 9 6 6 1 2 3 3 1 48
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··29 02·· ···· ···· ···· ··14

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 292 140 3 451
Total 15 51 313 176 1 2 4 562
MaxRst 12 1 29 17 31 2 1 2 1 1 31
Nobs 6 1 20 28 39 1 2 2 6 2 107
Ndag 6 1 13 18 21 1 2 2 5 2 71
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··16 18·· ···· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 56 7 1 433 36 581
Total 7 56 65 9 2 1 1 649 80 1 871
MaxRst 6 1 7 6 2 1 1 1 100 60 10 100
Nobs 6 1 11 25 20 6 1 1 3 26 15 6 121
Ndag 6 1 9 18 14 6 1 1 3 16 13 5 93
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 107 9 10 14 44 201
Total 1 28 115 9 5 1 10 18 73 1 261
MaxRst 1 10 7 3 2 1 1 1 4 17 4 17
Nobs 2 13 34 13 6 4 2 3 17 24 11 129
Ndag 2 9 22 11 3 3 2 2 13 18 8 93
Fænologi 02··04 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/16630.txt · Sidst ændret: 2023/10/15 19:20 af lb