Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16640

Indholdsfortegnelse

Pirol - Værlinger

Hvidsisken Acanthis hornemanni eu16640

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Tilfældig

Hvidsisken

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvidsisken  Acanthis hornemanni  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2023:  Hvidsisken  Acanthis hornemanni  

DOFBasen:2023


2018:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 19/33, 4/6)
17/1 – 9/3 op til 3 Nakke By (DO m.fl.). De blev fundet af og fotodokumenteret af DO, var meget on/off, men blev set på adskillige dage af en del observatører. Fouragerede i frøstande i en smal brakstribe og satte sig ved forstyrrelse op i nærliggende hegn. Typisk i flok med 15+ Nordlig Gråsisken. Den ofte flygtige fugl gav derved rigtigt fine obsbetingelser. Ud over disse – mindst! – 3 individer følgende observationer: 21/1 1 Hovvig (LB) i elletræer, 10/2 1 Søndervang (JS) med foto og 14/3 1 Rørvig By (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 4 16
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 2 5 3 10
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 17.. …. ..14

2017:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni (0, 17/31, 2/2)
1/4 1 hun/2k rast Korshage (JB, JHC). Slog ned i små ege på forlandet sammen med 4 Stor Gråsisken og sad længe nok til, at der kom styr på artskaraktererne.
15/12 1 rast Nørrevang (HVR) – hantype. Ledsagere til de 2 vintres invasionen af Stor Gråsisken og første siden 2013.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2013:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 28, 3)
En invasion af Stor Gråsisken har indslag af Hvidsisken. Sikker identifikation kan være vanskelig i de urolige, omkringflyvende, ofte højt fouragerende siskener. Bedst ved lav fouragering – efter artens tundravaner.
Bestemmelseskriterierne er med årene blevet mere præcise, men det er fortsat en opgave at skille arten ud, der kræver omhu. 2 iagttagelser:
22/11 2 Dybesø (EVR) i flokken af 80 Gråsiskener, der holdt til i området i november, samt 22/12 1 Hovvig (CG) i fast, blandet siskenflok.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
N 1 1 2
Fænologi 22.. ..22

2010:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 27, 1)
8/11 – 14/11 1 rastende Korshage.
Tundraversionen blev fundet 8/11 rastende med Gråsisken i birke bag Korshage (EVR). Givet samme fugl 10/11 (EVR) igen rastende bag Korshage og 14/11 nede på Korshages forland i rigtigt tundramiljø, men fløj hurtigt ind igen (JB). Holdt til med ca. 40 (Store) Gråsiskener eller fraktioner af denne flok. Velbeskrevet han-type. ”Fluffy snebold” - kridhvid overgump/bagryg, grå overside med distinkte vingebånd, ikke synlig stribning på flanker. Issekalotten knaldrød. EVR bemærkede det mindre hårde ”tjef”-kald. Udvandrede kort efter med resten af flokken.

DOFBasen:2010


2008:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 26, 1)
Pakkekalenderens allerførste låge gav 1/12 1 hun/1k Plantagen (JHC). Om fundet skriver observatøren: Set virkeligt godt på under 5 meter, hvor den fouragerede i klitrækken i lavt hybenrosekrat ca. 1,5 km øst for P-pladsen ved Telegrafvej. Stor hvid overgump, renhvid undergump samt lille gulligt opstoppernæb set. Kun nogle få meget fine mørke flankestriber.

DOFBasen:2008


2005:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 25, 1)
En enkelt, sandsynligvis den samme, rastende fugl blev set på Skansehage både 18/2 og 19/2 (JS m.fl.).

DOFBasen:2005


2004:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 24, 1)
En standhaftig observatør (AF) i efterårets sidste dage fik i fugletårnet i Hovvig denne appelsin i sin turban (en hun), da en sisken-blandingsflok landede i grenene 5 meter fra tårnet 29/11. Det lønner sig somme tider at trodse kulden og mørket.

DOFBasen:2004


2002:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 22, 2)
For andet år i træk klarer eksformanden at få arten på listen. Denne gang måtte LB dog forlade sin have for at få arten at se. Årets fund blev gjort i Hovvig med 2 fugle 25/3.

DOFBasen:2002


2001:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 21, 1)
Rørvigvej 102 slår til igen.! Denne gang med 1 2K han Hvidsisken rastende 26/1. Tillykke med det Lasse.

DOFBasen:2001


1997:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni (0, 21, 0)
Meget sjælden træk- og vintergæst, oftest i forbindelse med invasion af Gråsisken.
Første observation er fra 4/3 1973 med 3 fugle. Arten sås ikke igen før 1985 og årtiet bragte kun 3 fugle til lokaliteten. Siden 1990 er der observeret 15 fugle. Bedste år er 1996 med 10 fugle.
De 21 fugle fordeler sig med 4 i december, 16 fra marts samt 1 fund primo april.
Fuglene er oftest set rastende på „egnede“ lokaliteter som f.eks. Hovvig og Nørrevang, men flere fund er fra Nykøbing, og arten kan vel ses overalt.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 11, 10)
Et smukt afkast af gråsiskeninvasionen var en fordobling af vores hvidsiskentotal. Uden at fornærme 3/3 3 rast Korshage (PKK), kom højdepunktet, da der i en flok siskener på Nørrevang opdagedes et par af de rigtig flotte: 20/3 6 (2 ad han ) (JHC, m.fl). Set i de følgende dage i varierende antal, 23/3 2 ad han + 1 hun/2k, 24/3 1 ad samt så sent som 4/4 2 (BBP, PR). Stor set alle fik set sig mætte på denne til tider vanskelige art.
Rosinen i enden blev 5/4 1 Ø (08:20) Korshage (PKK).
Kun 6 tidligere fund: 4/3 1973 (3), 30/3 1985 (2), 22/3 1987, 8/12 1990, 14/3 - 17/3 1991 og 31/12 1995 (3).

DOFBasen:1996


1995:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 8, 3)
Dette lille kræ når lige med i 1995 med 31/12 3 rast Hovvig (EVR), sammen med Grå-/Grønsisken. Sidst set i 1991.

DOFBasen:1995


Hvidsisken  Acanthis hornemanni  

1991: 1
14/3 og 17/3 1 R Nyk.Sj. (LB).

1990: 1
8/12 1 R Nyk.Sj. i flok med 70 Gråsiskener (EVR).

1987: 2
Den 3. obs fra området:
22/3 1 KH (JB),
fuglen set blandt 33 jordfouragerende Gråsiskener.
LB 03-11-2022 disse fra DOFbasen: 23/3 1 (MKP) og 28/3 1 (ML) begge Hovvig - her regnet som samme.

1986: –

1985: 2
30/3 2 R Rørvig (EVR).
Blot 2. iagttagelse fra området. Første helt tilbage i 1973.

1973: 3
Denne noget spegede art er der set enkelte af, de skulle alle være forelagt SU, nogle er allerede godkendt og andre forkastet, det endelige resultat fremgår af SU's årsliste. Arten har rimeligvis været mere talrig end dette materiale viser, men den er som bekendt meget svær at feltbestemme.
Iøvrigt ny art for området.
Tilføjet 1996: 4/3-1973 (3).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 6
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 2 6 3 11
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 17·· ···· ··14

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01 15

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22·· ··22

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 08··14

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/16640.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1