Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16640

Indholdsfortegnelse

Pirol - Værlinger

Hvidsisken Acanthis hornemanni eu16640

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Tilfældig

Hvidsisken

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2018:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 19/33, 4/6)
17/1 – 9/3 op til 3 Nakke By (DO m.fl.). De blev fundet af og fotodokumenteret af DO, var meget on/off, men blev set på adskillige dage af en del observatører. Fouragerede i frøstande i en smal brakstribe og satte sig ved forstyrrelse op i nærliggende hegn. Typisk i flok med 15+ Nordlig Gråsisken. Den ofte flygtige fugl gav derved rigtigt fine obsbetingelser. Ud over disse – mindst! – 3 individer følgende observationer: 21/1 1 Hovvig (LB) i elletræer, 10/2 1 Søndervang (JS) med foto og 14/3 1 Rørvig By (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 4 16
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 2 5 3 10
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 17.. …. ..14

2017:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni (0, 17/31, 2/2)
1/4 1 hun/2k rast Korshage (JB, JHC). Slog ned i små ege på forlandet sammen med 4 Stor Gråsisken og sad længe nok til, at der kom styr på artskaraktererne.
15/12 1 rast Nørrevang (HVR) – hantype. Ledsagere til de 2 vintres invasionen af Stor Gråsisken og første siden 2013.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2013:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 28, 3)
En invasion af Stor Gråsisken har indslag af Hvidsisken. Sikker identifikation kan være vanskelig i de urolige, omkringflyvende, ofte højt fouragerende siskener. Bedst ved lav fouragering – efter artens tundravaner.
Bestemmelseskriterierne er med årene blevet mere præcise, men det er fortsat en opgave at skille arten ud, der kræver omhu. 2 iagttagelser:
22/11 2 Dybesø (EVR) i flokken af 80 Gråsiskener, der holdt til i området i november, samt 22/12 1 Hovvig (CG) i fast, blandet siskenflok.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
N 1 1 2
Fænologi 22.. ..22

2010:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 27, 1)
8/11 – 14/11 1 rastende Korshage.
Tundraversionen blev fundet 8/11 rastende med Gråsisken i birke bag Korshage (EVR). Givet samme fugl 10/11 (EVR) igen rastende bag Korshage og 14/11 nede på Korshages forland i rigtigt tundramiljø, men fløj hurtigt ind igen (JB). Holdt til med ca. 40 (Store) Gråsiskener eller fraktioner af denne flok. Velbeskrevet han-type. ”Fluffy snebold” - kridhvid overgump/bagryg, grå overside med distinkte vingebånd, ikke synlig stribning på flanker. Issekalotten knaldrød. EVR bemærkede det mindre hårde ”tjef”-kald. Udvandrede kort efter med resten af flokken.

DOFBasen:2010


2008:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 26, 1)
Pakkekalenderens allerførste låge gav 1/12 1 hun/1k Plantagen (JHC). Om fundet skriver observatøren: Set virkeligt godt på under 5 meter, hvor den fouragerede i klitrækken i lavt hybenrosekrat ca. 1,5 km øst for P-pladsen ved Telegrafvej. Stor hvid overgump, renhvid undergump samt lille gulligt opstoppernæb set. Kun nogle få meget fine mørke flankestriber.

DOFBasen:2008


2005:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 25, 1)
En enkelt, sandsynligvis den samme, rastende fugl blev set på Skansehage både 18/2 og 19/2 (JS m.fl.).

DOFBasen:2005


2004:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 24, 1)
En standhaftig observatør (AF) i efterårets sidste dage fik i fugletårnet i Hovvig denne appelsin i sin turban (en hun), da en sisken-blandingsflok landede i grenene 5 meter fra tårnet 29/11. Det lønner sig somme tider at trodse kulden og mørket.

DOFBasen:2004


2002:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 22, 2)
For andet år i træk klarer eksformanden at få arten på listen. Denne gang måtte LB dog forlade sin have for at få arten at se. Årets fund blev gjort i Hovvig med 2 fugle 25/3.

DOFBasen:2002


2001:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 21, 1)
Rørvigvej 102 slår til igen.! Denne gang med 1 2K han Hvidsisken rastende 26/1. Tillykke med det Lasse.

DOFBasen:2001


1997:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni (0, 21, 0)
Meget sjælden træk- og vintergæst, oftest i forbindelse med invasion af Gråsisken.
Første observation er fra 4/3 1973 med 3 fugle. Arten sås ikke igen før 1985 og årtiet bragte kun 3 fugle til lokaliteten. Siden 1990 er der observeret 15 fugle. Bedste år er 1996 med 10 fugle.
De 21 fugle fordeler sig med 4 i december, 16 fra marts samt 1 fund primo april.
Fuglene er oftest set rastende på „egnede“ lokaliteter som f.eks. Hovvig og Nørrevang, men flere fund er fra Nykøbing, og arten kan vel ses overalt.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 11, 10)
Et smukt afkast af gråsiskeninvasionen var en fordobling af vores hvidsiskentotal. Uden at fornærme 3/3 3 rast Korshage (PKK), kom højdepunktet, da der i en flok siskener på Nørrevang opdagedes et par af de rigtig flotte: 20/3 6 (2 ad han ) (JHC, m.fl). Set i de følgende dage i varierende antal, 23/3 2 ad han + 1 hun/2k, 24/3 1 ad samt så sent som 4/4 2 (BBP, PR). Stor set alle fik set sig mætte på denne til tider vanskelige art.
Rosinen i enden blev 5/4 1 Ø (08:20) Korshage (PKK).
Kun 6 tidligere fund: 4/3 1973 (3), 30/3 1985 (2), 22/3 1987, 8/12 1990, 14/3 - 17/3 1991 og 31/12 1995 (3).

DOFBasen:1996


1995:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 8, 3)
Dette lille kræ når lige med i 1995 med 31/12 3 rast Hovvig (EVR), sammen med Grå-/Grønsisken. Sidst set i 1991.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 6
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 2 6 3 11
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 17.. …. ..14

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22.. ..22

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 08..14

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 18..19

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/16640.txt · Sidst ændret: 2020/07/01 19:25 af kes