Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16990

Pirol - Værlinger

Krognæb Pinicola enucleator eu16990

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Krognæb  Pinicola enucleator  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 30.. ..03

2012:  Krognæb  Pinicola enucleator  (0, 2/2, 3/6)
Tidligere fund – 2004-invasionen:
Denne art kom som ny art for Rørvig ved forrige invasion i 2004 med 2 fund:
9/11-2004 1 hun/imm SØ Langesømosen (JHC)
14/11-2004 1 trak S Nørrevang (NHV)
Sidstnævnte fremgår ikke af 2004-rapporten, da fundet først blev godkendt af SU efter rapportens dead-line.
2012-invasionen:
Helt klassisk mønster. I efteråret rapporter fra Sverige – arten var i bevægelse! Skagen tog imod 30/10 og Nordjylland dominerede starten af invasionen med de største tal fra Nordmanshage (12/11 hele 62 Krognæb krydsende Limfjordsmundingen mod syd). Der blev derfor holdt godt øje på linjen Gilleleje - Rørvig, hvor første fugl blev meldt 13/11.
Og de kom: 15/11 – 28/11 blev hele 6 Krognæb registreret fra og bag Korshage. DAGEN var 15/11 - hvor fugle nåede helt til Fyn.
15/11 1 hun/1k rast Korshageskoven (LB) – kald og en iagttagelse i top af fyr, flyttede lidt rundt og blev så tabt i vestlig retning. Kl. 10:52 - 11:05.
15/11 4 1k rastende ved Myntestien i toppen af birk (EVR) – tavse, men fløj fra med kald kurs Korshage-skoven kl. ca. 11:25. Blev ikke genfundet.
28/11 1 1k rastende Korshage (EVR) – fløj til rast i grantop, blev set i scop. Ca. kl.11:00.
Krognæb er en november begivenhed. Alle 6 er midt på dagen omkring kl. 11:00 - 13:30. Ingen er stationære, observationerne korte.
En af årets store begivenheder. Den store finke fra tajgaen med det klare, vidtlydende kald i flugt. Samtlige fugle er set nede på rast og er godkendt af SU.
Næppe tvivl om at fuglene dumpede ind i en bevægelse mod SV. Returfugle forår 2013? Kan næppe forventes. Krognæbs dødelighed i sydlige civilisationer er tårnhøj, men vi vil alligevel kigge efter den.

DOFBasen:2012


2004:  Krognæb  Pinicola enucleator  (0, 0, 2)
Efter at meldinger om forekomst af Krognæb i det sydlige Sverige og efterhånden også fra forskellige steder i Danmark, indløb endelig meldingen: Krognæb 1 hun/1k SØ-trækkende, Langesømosen 9/11 kl. 10:48 (JHC) og Rørvigart nr. 300 kunne fejres (godkendt af SU).
14/11 1 Spurvevej, Nørrevang (NHV) (godkendt af SU). [2007-03-07 KES].

DOFBasen:2004

Previous PageNext Page

Links

art/16990.txt · Sidst ændret: 2019/11/03 21:34 af kes