Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16990

Pirol - Værlinger

Krognæb Pinicola enucleator eu16990

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Krognaeb

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Krognæb  Pinicola enucleator  

DOFBasen:2024


2023:  Krognæb  Pinicola enucleator  

DOFBasen:2023


2020:  Krognæb  Pinicola enucleator  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:  Krognæb  Pinicola enucleator (0, 5/8, 3/3)

30/10 1 tf Korshage (JLR m.fl.), 3/11 1 hun Nørrevang (KES m.fl.) og 7/11 1 han Ø Korshage (PEL). 

Nørrevangsfuglen rastede stort set hele dagen i rønnebærtræer, så den fik rigtig mange glæde af. I øvrigt fundet ved aktiv eftersøgning i netop rønnebærtræer.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..07

2012:  Krognæb  Pinicola enucleator  (0, 2/2, 3/6)
Tidligere fund – 2004-invasionen:
Denne art kom som ny art for Rørvig ved forrige invasion i 2004 med 2 fund:
9/11-2004 1 hun/imm SØ Langesømosen (JHC)
14/11-2004 1 trak S Nørrevang (NHV)
Sidstnævnte fremgår ikke af 2004-rapporten, da fundet først blev godkendt af SU efter rapportens dead-line.
2012-invasionen:
Helt klassisk mønster. I efteråret rapporter fra Sverige – arten var i bevægelse! Skagen tog imod 30/10 og Nordjylland dominerede starten af invasionen med de største tal fra Nordmanshage (12/11 hele 62 Krognæb krydsende Limfjordsmundingen mod syd). Der blev derfor holdt godt øje på linjen Gilleleje - Rørvig, hvor første fugl blev meldt 13/11.
Og de kom: 15/11 – 28/11 blev hele 6 Krognæb registreret fra og bag Korshage. DAGEN var 15/11 - hvor fugle nåede helt til Fyn.
15/11 1 hun/1k rast Korshageskoven (LB) – kald og en iagttagelse i top af fyr, flyttede lidt rundt og blev så tabt i vestlig retning. Kl. 10:52 - 11:05.
15/11 4 1k rastende ved Myntestien i toppen af birk (EVR) – tavse, men fløj fra med kald kurs Korshage-skoven kl. ca. 11:25. Blev ikke genfundet.
28/11 1 1k rastende Korshage (EVR) – fløj til rast i grantop, blev set i scop. Ca. kl.11:00.
Krognæb er en november begivenhed. Alle 6 er midt på dagen omkring kl. 11:00 - 13:30. Ingen er stationære, observationerne korte.
En af årets store begivenheder. Den store finke fra tajgaen med det klare, vidtlydende kald i flugt. Samtlige fugle er set nede på rast og er godkendt af SU.
Næppe tvivl om at fuglene dumpede ind i en bevægelse mod SV. Returfugle forår 2013? Kan næppe forventes. Krognæbs dødelighed i sydlige civilisationer er tårnhøj, men vi vil alligevel kigge efter den.

DOFBasen:2012


2004:  Krognæb  Pinicola enucleator  (0, 0, 2)
Efter at meldinger om forekomst af Krognæb i det sydlige Sverige og efterhånden også fra forskellige steder i Danmark, indløb endelig meldingen: Krognæb 1 hun/1k SØ-trækkende, Langesømosen 9/11 kl. 10:48 (JHC) og Rørvigart nr. 300 kunne fejres (godkendt af SU).
14/11 1 Spurvevej, Nørrevang (NHV) (godkendt af SU). [2007-03-07 KES].

DOFBasen:2004


Krognæb  Pinicola enucleator  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30·· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 5 5
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15··28

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 09··14

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/16990.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1