Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:17100

Pirol - Værlinger

Dompap Pyrrhula pyrrhula eu17100

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Dompap

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 53 53
MaxRst 8 8
Nobs 42 42
Ndag 22 22
Fænologi 01··31

2023:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 4 9
Total 55 14 12 12 11 5 19 7 8 11 20 43 217
MaxRst 12 12 4 2 2 3 5 4 3 9 6 15 15
Nobs 54 38 50 27 33 52 46 39 18 24 28 35 444
Ndag 29 25 25 20 20 27 26 27 16 16 19 28 278
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 1 9
Total 43 23 12 8 6 2 16 110
MaxRst 15 9 6 4 4 2 2 3 4 7 5 16 16
Nobs 43 40 38 25 28 37 30 37 37 39 24 34 412
Ndag 24 22 23 19 19 23 20 26 27 27 21 22 273
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 10
Total 53 25 13 10 9 1 1 16 2 23 33 35 221
MaxRst 13 7 8 4 4 3 2 8 9 8 14 12 14
Nobs 58 65 58 58 32 20 22 33 31 42 44 61 524
Ndag 31 27 29 27 18 16 17 24 22 23 28 28 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 1 1 8 17
Total 35 15 5 10 16 2 13 12 29 3 37 177
MaxRst 24 12 6 8 4 2 3 5 6 12 8 11 24
Nobs 36 39 42 26 44 14 17 33 33 38 31 38 391
Ndag 22 23 25 18 27 12 12 23 23 24 22 23 254
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

Forårstræk: 4/2 - 3/6 i alt 26, flest 4/2 13 – I alt 12 observationsdage.
Efterårstræk: 1/10 1 blev eneste obs.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 6 4 2 1 27
Total 45 50 20 14 8 6 5 6 5 20 79 5 263
MaxRst 8 11 10 4 4 7 6 3 4 6 24 5 24
Nobs 48 53 52 34 35 24 22 25 24 31 58 27 433
Ndag 23 25 26 24 24 21 19 20 19 20 28 22 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Småtal rapporteret over den ganske halvø og kun 5 iagttagelser over 10 expl. 10/3 – 13/4 optrådte 25 på
trækket. Det var i månederne februar og november, der blev rapporteret flest.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 14 4 29
Total 72 81 65 57 32 10 15 21 35 42 95 50 575
MaxRst 17 12 9 5 2 2 2 3 8 5 14 6 17
Nobs 28 28 35 26 25 9 13 16 18 20 26 25 269
Ndag 18 23 29 24 23 9 12 16 18 17 25 24 238
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk 22 alle i marts og efterårstræk 25 alle i november. Normal årsprofil.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 25 47
Total 136 40 122 37 27 19 19 57 21 80 173 89 820
MaxRst 12 4 8 2 2 3 3 4 2 7 10 10 12
Nobs 42 20 44 25 20 15 14 38 17 40 64 36 375
Ndag 25 16 23 21 15 12 10 22 14 22 26 20 226
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 782. Stilfærdig, jævnt fordelt og kun få indgår i træk, således i alt 17 forår i februar – marts og 16 sene efterår. Tilgangen varierer fra år til år og fremgår af månedsfordelingen. En rimeligt markant november-top (167) og de bedste rasttal op til 5/11 16 Hovvig tyder på et normalt, men pænt inflow dette år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 7 9 33
Total 64 112 52 22 23 16 27 43 22 105 167 129 782
MaxRst 4 10 4 3 2 2 4 6 3 11 16 14 16
Nobs 43 52 35 16 16 14 18 23 16 35 49 37 354
Ndag 22 24 20 11 13 12 17 20 15 21 26 24 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum: 592. 3 måneder – marts 93, oktober 107 og november 98 - registrerede bedst, så der er en vis trækprofil. Forårstræk 22/2 – 11/4 74 er helt på gennemsnittet. Sangen er jo afdæmpet – måske derfor kun 9 er meldt syngende. Bedste tal er 5/1 19 fra Rørvig – Højsandet – Nakke Lyng og 18/1 14 fra Nakke Lyng.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 55 16 2 76
Total 61 33 93 55 29 17 9 16 32 107 98 42 592
MaxRst 14 4 5 3 3 2 4 3 4 10 8 8 14
Nobs 26 19 62 35 20 13 5 12 17 35 40 20 304
Ndag 13 12 26 15 13 11 5 10 15 24 24 16 184
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 586, hvor trækmånederne februar (81) og marts (108) samt oktober (86) og november (61) skilte sig ud. Trækandel 49 forår og kun 8 efterår. Vidt spredt og ikke et år med tegn til større rykind, ret få i efteråret. Største enkeltnotering 1/3 16 Rørvig Lyng.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 27 10 2 2 2 4 57
Total 42 81 108 32 23 32 14 25 23 86 61 59 586
MaxRst 11 6 16 2 3 5 2 5 4 7 7 10 16
Nobs 16 42 49 24 16 19 12 14 17 41 29 25 304
Ndag 12 24 26 14 14 14 8 13 13 25 22 20 205
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum = 697. Lille forårstræk (20) og moderat efterårstræk (43). Vidt spredte små rasttal, men oktober - november præget af tilgang. Her lå også bedste rasttal 22/10 30 Korshage og 6/11 15 Skredbjerg.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 9 1 43 63
Total 48 35 65 42 24 7 20 40 39 196 113 68 697
MaxRst 7 4 4 4 4 2 4 4 6 30 15 12 30
N 24 20 32 28 16 6 11 22 20 51 36 21 287
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum er 388. Da der er hele 200 indtastninger på arten kan man regne ud, at her rapporteres oftest 1 - 2 individer. 388:200 = 1,9 fugl som gennemsnitsnotering. Årsprofilen er helt normal, og november 111 er den eneste måned med positivt udslag.
Forårstræk 2/3 - 22/4 18 Ø Korshage. Efterårstræk: Kun 2 notater og 15 fugle.
Utroligt spredt ud – kun 13/11 10 og 14/11 11 Korshage samt 14/11 11 Hovvig sneg sig på 2 cifre. Meldt fra 14 lokaliteter. Syngende fugle fra Korshage, Dybesø, Plantagen, Nørrevang, Brentebjerg og Hovvig altid 1 - 2 fugle, forenelig med den ret fåtallige ynglebestand.

DOFBasen:2012


2011:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 375. Fordeler sig: jan 41, feb 46, mar 41, apr 4, maj 15, jun 5, jul 23, aug 12, sep 7, okt 33, nov 135, dec 13.
Også denne arter har sine fluktuationer. Årsprofilen adskiller sig tydeligt fra sidste år, der f.eks. bød på trækaktivitet i oktober. I år var der så et pænt forårstræk, mens der var 0 til trækprotokollen i efteråret. Rast-tal tyder til gengæld på et influx i november.
Forårstræk 13/3 – 1/5 i alt 30 fordelt på 12 dage, flest i marts og største dag 26/3 8 Ø Korshage.
Efteråret altså med et træk på 0 og oktober var bemærkelsesværdig lille. Kom så fugle ind i årets bedste måned – november. Enkeltregistreringer ikke højere end: 10/11 10 Korshage, 13/11 12 Ringholm, Skov, 15/11 12 Korshage og 29/11 8 Hovvig. Basis tallene var mange indrapporteringer af få fugle spredt på halvøen fra alle passende lokaliteter – herunder et tilsyneladende stabilt antal ynglende standfugle.

DOFBasen:2011


2010:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 226. Helt overvejende vinterhalvår med 5/6 af observationerne. Den lille fraktion af ynglefugle er tillige meget diskrete. Største rasttal er 22/1 14 Hovvig. Ingen forårstop – optrådte med i alt kun 8 trækfugle.
Det varierende (i år beskedne) inflow var især i oktober, der da også er bedste måned med 87 inklusive lidt trækaktivitet: 11/10 - 21/10 57 SV Korshage – flest 30/10 37. Hænger fint på ind i den kolde vinter, så de kan sidde som julekort ultimo december.

DOFBasen:2010


2009:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Dompap er i Danmark både en træk- og en standfugl: En del af populationen trækker mod syd om vinteren, men samtidigt modtages vintergæster fra Skandinavien. Ingen bemærkelsesværdige obs i 2009. Fra foråret og først på sommeren foreligger der en håndfuld obs af syngende individer samt nogle få obs af pardannelser. Usædvanligt få fugle er noteret som trækkende:
Forårstrækkende fugle: 0 registreringer.
Efterårstræk: 8/10 2 SV Korshage.
Største rasttal: 27/12 10 Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Kun i månederne jun og jul foreligger der ingen registreringer af Dompap på Rørvighalvøen. Dompap er ikke den art, som fylder mest på himlen på trækstederne: Østgående forårstræk fra Korshage er registreret i perioden 31/3 - 7/4, men udgøres kun af sammenlagt 5 individer. Træk i efteråret er lige så sparsomt 4/10 - 11/10 4 SV Korshage. Største rasttal ligger på 4 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Dompap er i Danmark både en træk- og en standfugl: En del af populationen trækker mod syd om vinteren, men samtidigt modtages vintergæster fra Skandinavien. I forhold til årets gang er Dompap på Rørvighalvøen registreret i alle måneder med undtagelse af august og september. Forårstrækkende fugle er rapporteret i perioden 4/3 - 12/4 20 Ø alle fra Korshage. Udover nogle trækforsøgende småflokke på Korshage i efteråret, er 23/10 4 Korshage eneste melding om regulært efterårstræk. Ellers er der noteret rast af op til 7 fugle forskellige steder fra halvøen i alle obsmånederne.

DOFBasen:2007


2006:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Arten er rapporteret året igennem med undtagelse af maj, juni, juli og oktober. Forårstræk i perioden 22/3 - 17/4 lyder på i alt 9 fugle alle fra Korshage. Efterårstrækket lyder på 29 individer 6/10 og 28/10 begge Korshage. Ellers foreligger der lidt spredt rast af 1 - 6 fugle igennem året.

DOFBasen:2006


2005:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Det sammentalte forårstræk lyder på i alt 10 fugle Korshage i perioden 9/3 - 1/4.
Efterårstrækket lyder på 29 individer 6/10 og 28/10 begge Korshage. Ellers foreligger der lidt spredt rast af 1 - 6 fugle igennem året.

DOFBasen:2005


2004:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Regulært trækkende fugle i foråret er blevet observeret i perioden 22/3 - 10/4 med i alt 12 østgående Dompapper. Efterårstrækket lander antalsmæssigt på 39 fugle, set på to observationsdage på Korshage: 25/10 4 og 29/10 35.
Største rasttal 29/10 26 Nakke Hage.

DOFBasen:2004


2003:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Der foreligger kun observationer fra årets første halvdel indrammet af perioden 6/1 - 18/5. Største tal 6/1 14 rast Hovvig. Mellem 15/3 og 18/4 er der meldt om sammenlagt 30 regulært trækkende fugle med største trækdag fremvisende 12 individer.

DOFBasen:2003


2002:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk i perioden 24/3 - 19/4 gav i alt 68 østtrækkende fugle, som er et ganske pænt antal. Dagsmax faldt 19/4 med 19 Ø. Lidt efterårstræk blev det også til i perioden 20/10 - 25/10 i alt 6 Ø.

DOFBasen:2002


2001:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk i perioden 3/4 - 11/5 i alt 25 Ø Korshage, max 10/4 10 Ø.
Efterårstræk i perioden 22/10 - 10/11 gav i alt 12 tf.
Et beskedent år.

DOFBasen:2001


2000:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk fra 10/3 til 20/4 gav 23 østtrækkende fugle på Korshage. Dagsmax kom 7/4 med 8 trækforsøgende fugle.
Efteråret bød på 48 trækkende fugle i perioden 7/10 - 11/11 med dagsmax 7/10 22.

DOFBasen:2000


1999:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Et beskedent forår gav 44 Ø Korshage i perioden 15/3 - 2/4. Til gengæld lykkedes det gennem en massiv indsats af HVR, at fordoble efterårsrekorden til 140 trk i perioden 16/10 - 14/11. Bedste dagsmax blev 27 trk 19/10.

DOFBasen:1999


1998:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstræk: 14/3 - 14/4 36 Ø er ikke en stor total. Bedste dag 10/4 9 Ø. Fra efteråret blot 24/10 11 trækkende. Største rasttotal blev 21/11 18 HV.

DOFBasen:1998


1997:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Fåtallig - sjælden ynglestandfugl, fåtallig trækgæst og fåtallig - almindelig vintergæst.
Dompappen lever en stilfærdig tilværelse og kan være svær at registrere som ynglefugl. Et skøn over ynglefuglene giver 50 - 100 par.
Dompappen er en ret sparsom trækgæst som det fremgår af tallene. Fra 25 år ligger kun 5 forårstotaler over 100 fugle. De fleste forår ses under 50 trækkende Dompapper. Største dagstotal fra lokaliteten er 5/4 1996 245 trækkende fugle.
Forårstrækket kulminerer i april, efterårstrækket foregår normalt i oktober.
De fem største forårstotaler:

1974 1996 1973 1981 1975
690 377 167 130 120

Efterårstrækket er ligeledes sparsomt, bedste efterårstotal er fra 1990 og 1991 begge år med 78 fugle.
Om vinteren kan mange rastende fugle ses fouragerende f.eks. 1/1 1994 100 rastende.

1997: Første træk blev 1/3 1 Ø. Forårstotalen blev beskeden med kun 30 trækkende. Bedste dage blev 18/3 11 Ø og 10/4 11 Ø. Fra efteråret en enkelt registrering 22/10 5 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Forårstrækket gav hele 377 i perioden 3/3 - 20/4. Et par heftige dage primo april: 4/4 18, 5/4 245, 6/4 47 og 7/4 46.
Efterårstrækket mere moderat med 66 fugle 24/10 - 10/11. Største dage 26/10 25 og 28/10 12.

DOFBasen:1996


1995:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Vinterrast: 9/1 4 Højsandet samt 11/2 8 Østerlyng og 6 Korshage.
I Perioden 26/2 - 22/4 trak 61 Dompapper østpå med største dag 22/4 21 Ø Korshage.
Fra efteråret blot tre meldinger: 12/9 2 hørt trk Nykøbing, 6/10 8 rast Nykøbing og 22/10 4 tf Korshage.

DOFBasen:1995


Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 1 9
Total 43 23 12 8 6 2 2 1 6 2 6 35 146
MaxRst 15 9 6 4 4 2 2 3 4 7 5 16 16
Nobs 43 40 38 25 28 37 30 37 37 39 24 34 412
Ndag 24 22 23 19 19 23 20 26 27 27 21 22 273
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 10
Total 47 25 8 10 9 1 13 2 23 33 35 206
MaxRst 13 7 8 4 4 3 2 8 9 8 14 12 14
Nobs 58 66 58 58 32 20 22 33 31 42 44 61 525
Ndag 31 27 29 27 18 16 17 24 22 23 28 28 290
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 1 1 8 17
Total 37 18 12 20 16 1 3 18 16 32 13 41 227
MaxRst 24 12 6 8 4 2 3 5 6 12 8 11 24
Nobs 36 39 42 26 44 14 17 33 33 38 31 38 391
Ndag 22 23 25 18 27 12 12 23 23 24 22 23 254
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 6 4 2 1 27
Total 42 49 9 11 9 4 5 1 3 16 76 8 233
MaxRst 8 11 10 4 4 7 6 3 4 6 24 5 24
Nobs 48 53 52 34 35 24 22 25 24 31 58 27 433
Ndag 23 25 26 24 24 21 19 20 19 20 28 22 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 14 4 29
Total 31 36 16 25 14 2 5 8 12 34 14 197
MaxRst 17 12 9 5 7 2 2 3 8 5 14 6 17
Nobs 38 47 49 41 29 10 15 19 19 26 33 32 358
Ndag 18 23 29 24 24 9 12 16 18 17 25 24 239
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 25 47
Total 67 29 6 2 5 4 4 12 47 22 198
MaxRst 12 4 8 2 3 3 3 4 2 7 10 10 12
Nobs 41 20 40 24 19 15 13 29 14 33 50 33 331
Ndag 25 16 23 21 15 12 10 22 14 22 26 20 226
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 7 9 33
Total 25 25 18 1 4 4 38 47 11 173
MaxRst 6 10 5 3 2 2 4 6 3 11 16 14 16
Nobs 43 52 38 16 16 14 18 23 16 36 49 37 358
Ndag 22 24 20 11 13 12 17 20 15 21 26 24 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 55 13 2 73
Total 36 13 55 21 10 5 2 3 26 24 3 198
MaxRst 14 5 5 3 6 2 4 3 4 10 8 8 14
Nobs 26 19 62 34 20 13 5 12 17 37 40 20 305
Ndag 13 12 26 15 13 11 5 10 15 24 24 16 184
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 24 10 2 2 2 4 54
Total 28 28 41 14 2 11 4 5 8 8 21 12 182
MaxRst 11 6 16 4 3 5 2 5 4 7 7 10 16
Nobs 17 42 46 24 18 19 12 14 17 40 30 25 304
Ndag 12 24 26 14 14 14 8 13 13 25 22 20 205
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 9 1 35 55
Total 20 9 22 14 6 1 6 4 88 46 21 237
MaxRst 7 4 4 4 4 2 4 4 6 30 15 12 30
Nobs 24 20 32 28 16 6 11 22 20 50 37 21 287
Ndag 16 14 22 18 14 6 9 16 11 24 20 13 183
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 7 4 11 33
Total 12 12 19 8 2 1 1 2 9 15 38 15 134
MaxRst 5 5 4 2 3 1 1 4 5 5 11 7 11
Nobs 21 22 24 15 11 3 1 3 10 23 35 22 190
Ndag 14 15 17 13 9 3 1 3 6 14 21 17 133
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 10 1 32
Total 31 12 24 11 2 4 2 5 4 50 145
MaxRst 11 6 3 2 3 2 2 3 2 6 12 4 12
Nobs 14 19 22 17 9 6 4 9 3 17 31 7 158
Ndag 8 15 16 12 7 5 3 7 3 14 20 6 116
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 39 5 52
Total 33 11 9 3 4 1 1 2 60 29 12 165
MaxRst 14 5 3 2 2 1 1 2 15 12 5 15
Nobs 18 8 14 10 11 4 1 3 25 14 8 116
Ndag 15 6 10 10 8 4 1 3 10 11 5 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··28 07·· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 20 2 6 3 2 2 3 18 2 10 75
MaxRst 3 7 3 4 2 2 2 3 3 9 3 10 10
Nobs 7 12 6 5 2 1 2 2 3 14 4 5 63
Ndag 5 7 5 5 2 1 2 2 3 9 3 5 49
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 3 9
Total 2 14 11 8 2 1 2 1 6 5 9 61
MaxRst 1 6 3 2 2 1 1 1 3 3 4 6
Nobs 2 15 9 7 4 1 2 1 3 4 3 51
Ndag 2 10 6 6 4 1 2 1 3 4 3 42
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··07 15·· ···· ···· ···· ··28

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 26 3 18 8 2 58
Total 5 7 27 8 3 2 34 9 10 105
MaxRst 4 4 1 2 3 2 4 2 7 7
Nobs 4 3 14 5 3 2 18 3 5 57
Ndag 4 3 8 4 2 2 11 3 3 40
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··05 03·· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 9
Total 1 5 4 9 2 2 5 4 32
MaxRst 1 4 2 2 2 5 3 5
Nobs 1 2 3 7 2 1 2 2 20
Ndag 1 2 3 5 2 1 2 2 18
Fænologi 06·· ···· ···· ··27 11·· ··03 18·· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 3 16
Total 9 4 1 2 32 6 54
MaxRst 1 2 1 26 6 26
Nobs 5 4 1 1 1 4 1 17
Ndag 3 1 1 1 1 4 1 12
Fænologi 09·· ···· ··27 08·· ··18 06·· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 8 29 41
Total 1 10 10 1 1 70 2 95
MaxRst 1 2 4 1 1 1 26 15 26
Nobs 1 1 5 6 3 1 4 4 25
Ndag 1 1 5 4 2 1 2 2 18
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··04 25·· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 2 30
Total 15 7 28 6 4 3 63
MaxRst 14 5 2 1 3 3 14
Nobs 3 4 4 4 4 2 1 22
Ndag 3 3 4 3 3 2 1 19
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··18 29·· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 53 2 6 73
Total 6 16 53 2 2 6 85
MaxRst 4 2 1 2 4
Nobs 5 7 8 1 1 4 3 29
Ndag 5 6 8 1 1 3 3 27
Fænologi 04··13 03·· ···· ··30 07·· ··18 20··25

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 2 9 3 35
Total 6 4 1 22 2 3 1 22 3 2 66
MaxRst 5 1 1 2 2 3 1 10 4 9 10
Nobs 8 3 1 7 2 1 1 5 4 4 36
Ndag 7 3 1 6 2 1 1 4 4 4 33
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··03 27·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 20 31 24 80
Total 29 8 5 23 2 3 37 31 12 150
MaxRst 14 8 7 6 2 1 2 3 6 8 8 14
Nobs 13 8 16 15 6 1 1 3 12 16 11 102
Ndag 8 5 12 12 4 1 1 3 9 11 9 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··05 28·· ···· ···· ···· ··26art/17100.txt · Sidst ændret: 2023/09/27 17:39 af lb