Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:17170

Pirol - Værlinger

Kernebider Coccothraustes coccothraustes eu17170

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Kernebider

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 9 12 28
MaxRst 2 7 6 7
Nobs 10 5 12 27
Ndag 7 5 11 23
Fænologi 03·· ···· ··31

2023:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 3 3 1 8 1 2 2 24
MaxRst 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4
Nobs 3 5 4 1 7 3 2 1 2 28
Ndag 3 5 4 1 6 3 2 1 2 27
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··10 16·· ···· ··23

2022:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 7 17
Total 10 6 19 4 14 2 1 1 1 1 59
MaxRst 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3
Nobs 6 6 12 4 11 2 1 2 1 2 47
Ndag 5 6 9 4 8 2 1 2 1 2 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··02 16·· ···· ···· ··10

2021:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 16 7 4 1 32
Total 6 29 11 20 16 6 1 1 3 4 97
MaxRst 4 26 24 9 4 2 1 1 1 1 2 26
Nobs 13 9 18 20 12 8 1 1 4 2 5 93
Ndag 10 8 15 14 9 7 1 1 2 2 5 74
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..14 03.. …. …. ..29

2020:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 4 15
Total 1 5 2 15 5 2 5 6 41
MaxRst 2 4 2 2 1 1 2 4 5 5
Nobs 4 3 3 12 5 1 6 5 12 51
Ndag 4 3 3 10 5 1 5 5 11 47
Fænologi 16.. ..27 09.. …. …. ..21 09.. …. ..31

2019:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

Forårstræk: 6/3 - 26/4 i alt 18, flest 7/4 14 – I alt 4 observationsdage.
Efterårstræk: 30/10 3 var eneste obs.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 3 21
Total 6 11 2 26 6 7 1 7 3 69
MaxRst 4 6 3 2 3 4 1 1 2 2 6
Nobs 3 11 9 15 15 14 2 1 4 2 76
Ndag 3 9 8 11 15 12 2 1 4 2 67
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. ..14 29.. …. ..28

2018:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
For andet år i træk et virkeligt tyndt år! Meget få og næsten kun spredte enkeltfugle mest vedholdende set
Rørvig By og her var 3 25/3. Få fugle samlede sig i april og især maj bag Korshage og 2 i april og 8 i maj blev
anført på trk/tf.
15/6 – 29/9 var der 0 observationer.
Herefter tilbage til enkeltfuglene fraset 9/10 3 Hovvig. Der burde være skovkvalitet til nogle Kernebidere –
hvad mon der er galt?

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 1 11
Total 1 11 12 9 20 5 1 6 4 3 72
MaxRst 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3
Nobs 1 11 10 9 10 4 1 4 4 3 57
Ndag 1 10 10 8 10 4 1 4 4 3 55
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..14 30.. …. …. ..31

2017:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Et ubetinget lille år med den dårligste rapportering i 6 år. Kun 3 fugle nåede træktabellen og største antal var 4 i september på Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 7 2 11 3 10 10 5 3 5 56
MaxRst 3 1 2 1 2 3 4 1 2 4
Nobs 5 2 10 3 7 5 2 3 4 41
Ndag 5 2 8 3 6 4 2 3 4 37
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..23 23..27 01.. ..19

2016:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Forsøger man at opgøre antallet af Kernebidere på halvøen årets første 3 måneder bliver det 21 fugle. En flok i Rørvig på op til 5/2 10 blev årets største. Deltog kun med én eneste fugl på trækket 12/4 1 Ø Korshage. Oftest aktiv omkring Korshage i maj, hvor der også i år var nogle rastende, flest 21/5 4. Hvert år er der et bemærkelsesværdigt hul sommer og ind i efteråret, hvor der ikke eller næsten ikke er observationer. I år ingen undtagelse: 6/6 – 4/11 kun set 17/8 1 Hovvig og 27/8 3 Langesø Mose. Fra 5/11 dukkede så en 7 – 8 individer op.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 18 34 35 2 20 4 4 13 3 133
MaxRst 5 10 5 1 4 1 3 3 1 10
Nobs 14 20 21 2 13 4 2 10 3 89
Ndag 12 14 18 2 13 4 2 10 3 78
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..05 17..27 05.. ..23

2015:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Forårstræk: 12/3 – 14/4 (5/6) 19 fordelt marts 11, april 6 – og juni 2. Fra januar til juni kan man finde ca. 20 rastende fugle rundt omkring, der sammen med de trækkende bliver 39 for 1. halvår. Fra 29/6 – 16/10 lang periode med 0. Fra 17/10 - året ud 9 rastende fugle.
Det er vanlig profil, og der er ret få fugle i spil. Skoven omkring Langesømosen bedste bud på en ynglelokalitet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 2 19
Total 7 17 28 8 22 12 10 10 114
MaxRst 3 3 2 1 3 3 3 2 3
Nobs 5 13 20 7 15 8 7 9 84
Ndag 5 9 17 6 12 7 7 9 72
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..28 17..30 05..27

2014:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Ret få fugle. Januar – april enkelte smågrupper, f.ex. Nørrevang 4, Rørvig 3, Nakke By 4 og Rørvig Lyng 2. Mere end ca. 10 fugle næppe i spil. Trækaktivitet i maj med 8 af de i alt 15 trækkende. 16/5 5 rastende Korshage og 23/5 4 Højsandet i denne periode. Efter maj yderst få fugle og helt væk i 3. kvartal. Enkelt syngende fugl Rørvig, men ikke overbevisende ynglefund.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 8 15
Total 4 22 28 3 38 2 8 7 112
MaxRst 1 4 3 1 5 1 2 2 5
Nobs 4 13 21 3 21 2 6 6 76
Ndag 4 11 13 3 17 2 5 6 61
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..29 12..25 14..31

2013:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årssum = 119. Flest januar – februar (59). 29/3 – 16/5 10 Ø/tf Korshage er det beskedne træk.
Truffet rastende på 11 lokaliteter. Korshage forbløffende 14/2 21 OF (AF). Mere normalt var 16/1 4 Rørvig, 17/1 6 Nykøbing, 12/2 6 Nakke Hage og 8/11 7 Korshage. Alle øvrige obs var 1 - 3 fugle. Det bemærkes, at der fraset 1 fugl (9/7 1 Rørvig Lyng) slet ikke blev set Kernebider 29/5 – 21/10.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 2 10
Total 24 35 9 23 11 1 2 8 6 119
MaxRst 6 21 2 2 2 1 1 7 2 21
N 11 7 5 15 7 1 2 2 5 55
Fænologi 01.. …. …. …. ..29 09 21.. …. ..29

2012:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årssum 108 på i alt 74 indberetninger. 108:74 er 1,5 fugle i gennemsnit. Ofte enkeltfugle og kun 6 observationer sniger sig over 3 fugle: 10/3 5 Rørvig Lyng, 24/3 7 Rørvig, 1/4 5 Nykøbing Lyng, 9/6 4 og 11/9 5 Langesømosen samt 25/12 6 Nørrevang.
Forårstræk 16/3 – 21/5 i alt 9 Ø Korshage i denne lange periode. Intet efterårstræk.
Meldt fra hele 16 lokaliteter med 42 individer ud fra største notering, men samme fugle rakker en del rundt, så svært at give et bud på det egentlige antal fugle. Et gæt er 45 – 50 fugle.

DOFBasen:2012


2011:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årssum 100. Domineret af de første 5 måneder, således kun 17 meldt fra juni til december. Korrigeret for gengangere vurderes ca. 45 fugle for hele året.
Starten på året løftet af en vinterflok. 30/1 8 Nørrevang, der bl.a. gæstede JS’s foderbrædt. Givet fraktioner af samme flok sporet i februar og frem til 12/3 5. Øvrige observationer var oftest enkeltfugle.
Træk bestod af 4 fugle i april: 4/4 1 Ø, 7/4 1 Ø, 24/4 1 trækforsøgende og 30/4 1 trækforsøgende Korshage.
Er spredt godt ud og meldt fra følgende lokaliteter: Korshage, Nørrevang, Plantagen, Søndervang, Rørvig Lyng, Rørvig, Østerlyng, Nakke Hage, Ringholm, Nykøbing og Grønnehave Skov. Synes fåtalligt, men solidt forankret.

DOFBasen:2011


2010:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årssum 61 fugle på 44 rapporter fra alle årets måneder. Heraf kan sluttes, at den typiske observation er på 1 fugl, der da også dækker 30 af rapporterne. Der er 8 x 2 fugle, 4 x 3 fugle og 1 x 8 fugle. Sidste - årets Kernebiderobservation - er 7/4 8 tf Korshage og april er eneste måned, der nåede et 2-cifret antal (13).
Observationerne spreder sig på 8 lokaliteter: Korshage, Nørrevang, Søndervang, Rørvig, Rørvig Bugt, Hovvig, Brentebjerg og Nykøbing. Fåtallig, men synes ganske stabil. Stadig ingen vinterflok.

DOFBasen:2010


2009:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Arten ses normalt rastende eller overflyvende få individer ad gangen. Udover lidt trækforsøgende fugle er der kun udmeldt en iagttagelse med ægte træk: 9/3 2 Korshage. Største rasttal 22/3 8 Rørvig. Udover Korshage, hvorfra der foreligger en del obs, da mange trækurolige fugle ender her, er arten meldt fra mange forskellige lokaliteter på halvøen.
Fra efteråret foreligger der 2 obs: 13/10 1 Nykøbing og 20/10 1 Rørvig.

DOFBasen:2009


2008:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Iagttagelser af Kernebider foreligger i månederne mar - jun og igen fra okt - dec. Observationerne består af enkelte trækkende eller trækforsøgende, men mest af 1 - 2 rast. Mest bemærkelsesværdige observation er 31/5 13 rast i flok Korshage (EVR), hvilket er et meget stort tal.

DOFBasen:2008


2007:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Fugle på decideret træk meldt fra træklokaliteten nr. 1 (Korshage) beløber sig til 4-5 fugle Ø på én dag 30/3 samt fra efteråret 26/9 1 SV Korshage. Ellers består obs af nogle få rastende eller overflyvende fugle. Ingen obs fra jul, aug og dec. Rørvigvej 102 i udkanten af Nykøbing, notere sig for 10 ud af 26 obsdage for Kernebider og da den faste observatør igennem mange år på denne lokalitet fra og med efteråret 2007, er rykket længere ud på halvøen, frygter vi for dækningen af denne smukke og diskrete fugl i fremtiden. En af de mere specielle obs fra 2007 - som symptomatisk nok er foretaget på Rørvigvej 102 - fortjener at blive nævnt: „1 syg fugl - fløjet mod rude? - sad og sundede sig, da en Husskade kom og tog den og fløj væk med den i næbbet“. Måske lidt symbolsk for fremtiden for obs af Kernebider på Rørvigvej 102.

DOFBasen:2007


2005:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Kernebider er kun rapporteret fra 6 observationsdage hver med 1 - 2 fugle og i alt 7 fugle i perioden 16/4 - 22/5. Alle obs fra Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Ud af i alt 23 indrapporteringer giver sammentælling af årets observationer i alt 39 fugle og heraf er kun 4 fugle noteret som egentligt trækkende: De resterende har fået betegnelsen „rastende“. Obs foreligger fra månederne jan - maj samt november. Største tal er en flok på 10 rastende fugle 26/3 Rørvigvej 102. Ellers er der kun set 1 - 2 fugle af gangen primært på Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
En sammentælling af årets observationer giver i alt 50 fugle, heraf kun 3 fugle noteret som egentligt trækkende. De resterende har fået betegnelsen „rastende“. Første og sidste obs er indrapporteret fra hhv. 6/1 og 1/11 og største tal er en flok på 6 rastende fugle 5/2 på Rørvigvej 102 (LB). Tilsyneladende virker Rørvigvej 102 som en magnet på Kærnebider, idet 37 ud af en årstotal på 50 fugle er blevet observeret fra denne ”lokalitet”.

DOFBasen:2003


2002:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Mange observationer fra årets første måneder dagsmax blev 11 rst 20/1 på artens hotspot Rørvigvej 102. Forårstræk i perioden 19/4 - 14/5 i alt 9 Ø. Intet fra årets sidste halvdel.

DOFBasen:2002


2001:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
At dømme efter mængden af observationer uhyre almindelig i Nykøbing. I år dog ingen rastobservationer på mere end 10 fugle. Fra Korshage er der stort set kun fund fra medio - ultimo maj: 24/5 2 tf, 26/5 1 tf og 31/5 7 rst, er de eneste der kan mistænkes for at være trækkende fugle.

DOFBasen:2001


2000:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Årets største rasttal indfandt sig 26/2 med 15 fugle, traditionen tro i LB's have. Forårstrækket bød på hele 51 trækforsøgende i perioden 25/3 - 11/6, hvilket er ny rekord. Antallet af gengangere eller reelt udtrækkende fugle, kan man kun gætte på. Fra efteråret kun lidt smårast.

DOFBasen:2000


1999:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Et normalt år med 2 - 10 fugle Ø Korshage medio/ultimo maj. Derudover foreligger en række mindre rasttal, oftest kun 1 - 2 fugle fra en lang række lokaliteter, dog som så ofte før med en enkelt lokalitet i særklasse. LB's have scorer igen årets største rasttal med 7 fugle 17/2, og er eneste lokalitet med mere end 5 fugle rastende.
Arten er en af de fugle vi har lidt svært ved at få styr på, primært fordi det er så svært at afgøre om arten reelt trækker på Korshage, eller om det bare er de lokale der flyver rundt. Det kan dog konstateres at vi har meget få tf i april, som burde være den primære trækperiode, mens vi har langt flere tf medio/ultimo maj.
Ligeledes må der vel findes andre gode steder at se rastende Kernebidere end Rørvigvej 102. Som det ser ud nu kan LB med tilfredshed notere sig, at hans baghave udgør en „outstanding location“ for arten i kommunen.

DOFBasen:1999


1998:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
16 trækkende 22/3 - 1/6 er ret normalt. Desuden et par fugle rastende eller trækforsøgende på en del dage i maj. Langt hovedparten er fra Korshage. Fra efteråret et par enkelte obs af rastende fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Fåtallig ynglestandfugl. Sjælden træk - og vintergæst.
Skønsmæssigt har 0 - 10 par Kernebidere ynglet i kommunen i de 25 år. Mindst et par yngler i den umiddelbare nærhed af Korshage og er med til at gøre det svært at tælle trækkende Kernebidere. De fleste år trækker meget få Kernebidere - omkring 10 fugle. Trækket forløber fra marts til maj ofte med kulmination ultimo maj. En del trækforsøgende fugle drysser også rundt på Korshage i perioden og forvirrer billedet, så det bliver ofte en vurderingssag om fuglene reelt trækker. De bedste år er 1974 og 1988 begge med 34 trækkende fugle.
Efterårstrækket er tyndere ofte kun med et par fugle i oktober. Til gengæld kan en del fugle ses i vinterperioden, ofte flokke på 10 - 15 fugle og ofte i eller i nærheden af Nykøbing, f.eks. eksformandens have i byens nordlige udkant, der 18/2 1992 husede en flok på 17 fugle, det absolut højeste rast antal i stationens historie.

1997: 1 til 2 ynglepar tæt ved Korshage giver en del trækforsøgende. Formodentlig 15 trækkende i løbet af foråret. Bedste dage blev 13/5 og 24/5 begge med 6 fugle rastende Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Forårstrækkets 4 fugle kan sammenfattes som første, største og sidste: 20/3 1, 8/4 2 og 22/5 1 alle Korshage. Rastende fugle set i Nykøbing indtil 30/3 , med max 3/2 3. Endvidere enkeltobs: 6/4 1 Rørvig Lyng, 8/4 2 og 31/5 1 begge Korshage.
Efteråret indledtes med et par enkeltobs: 1/8 1 Østerlyng og 14/9 3 Korshage. Første fugle på overvintringplads i Nykøbing 30/9 og max her 3 28/12 og 31/12.
Eneste trækkende noteret 16/12! 1 V Nykøbing. Vinterflugt sammen med en del andre arter.

DOFBasen:1996


1995:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Foråret bød på 18 trækkende fugle fordelt på alle forårsmånederne. 3/3 - 23/3 4 rast Nykøbing og 22/5 5 Ø i flok udmærker sig og herudover 28/5 3 rast Korshage + 1 rast Hovvig.
Efteråret gav blot én obs med mere end 2 fugle: 30/10 3 rast Nykøbing.

DOFBasen:1995


Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 7 17
Total 10 6 19 4 14 2 1 1 1 1 59
MaxRst 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3
Nobs 6 6 12 4 11 2 1 2 1 2 47
Ndag 5 6 9 4 8 2 1 2 1 2 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··02 16·· ···· ···· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 16 7 4 1 32
Total 6 29 12 24 16 6 1 3 4 101
MaxRst 4 26 24 9 4 2 1 1 1 1 2 26
Nobs 13 9 18 20 12 8 1 1 4 2 5 93
Ndag 10 8 15 14 9 7 1 1 2 2 5 74
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14 03·· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 4 15
Total 1 5 2 15 5 2 5 8 43
MaxRst 2 4 2 2 1 1 2 4 5 5
Nobs 4 3 3 12 5 1 6 5 12 51
Ndag 4 3 3 10 5 1 5 5 11 47
Fænologi 16·· ··27 09·· ···· ···· ··21 09·· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 3 21
Total 6 7 4 22 6 6 1 6 1 59
MaxRst 4 6 3 2 3 4 1 1 2 2 6
Nobs 3 11 9 15 15 14 2 1 4 2 76
Ndag 3 9 8 11 15 12 2 1 4 2 67
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14 29·· ···· ··28

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 1 11
Total 1 4 5 5 12 2 1 5 2 3 40
MaxRst 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3
Nobs 1 12 11 11 12 4 1 4 4 3 63
Ndag 1 10 10 8 10 4 1 4 4 3 55
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··14 30·· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 4 4 1 4 5 5 3 3 29
MaxRst 3 1 2 1 2 3 4 1 2 4
Nobs 5 2 9 3 7 5 2 3 4 40
Ndag 5 2 8 3 6 4 2 3 4 37
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··23 23··27 01·· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 17 5 1 7 1 4 7 2 46
MaxRst 5 10 5 1 4 1 3 3 1 10
Nobs 14 20 21 2 13 4 2 10 3 89
Ndag 12 14 18 2 13 4 2 10 3 78
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··05 17··27 05·· ··23

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 2 19
Total 4 1 13 7 7 2 2 5 3 44
MaxRst 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3
Nobs 5 14 20 7 15 8 1 7 9 86
Ndag 5 10 17 6 12 7 1 7 9 74
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··28 24·· ··30 05··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 8 15
Total 1 13 7 2 18 1 4 4 50
MaxRst 1 4 3 1 5 1 2 2 5
Nobs 4 13 21 3 21 2 4 6 74
Ndag 4 11 13 3 17 2 4 6 60
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··29 12··25 14··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 2 10
Total 11 30 2 14 4 1 7 4 73
MaxRst 6 21 2 2 2 1 1 7 2 21
Nobs 11 7 5 16 7 1 2 2 5 56
Ndag 10 4 4 13 6 1 2 2 4 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··29 09 21·· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 9
Total 2 1 19 8 4 4 5 8 2 9 62
MaxRst 1 2 7 5 1 4 5 3 2 6 7
Nobs 4 13 11 6 10 3 1 7 5 10 70
Ndag 3 11 11 6 9 3 1 4 5 10 63
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··13 11·· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 14 3 5 8 2 1 5 2 1 41
MaxRst 8 5 6 2 2 1 1 5 2 1 8
Nobs 8 5 18 14 9 3 1 1 4 3 66
Ndag 7 5 13 11 9 3 1 1 4 3 57
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16 31·· ···· ··26

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 2 16
Total 1 3 21 2 2 4 5 38
MaxRst 1 1 1 9 2 2 2 2 3 2 9
Nobs 3 6 7 6 5 2 1 5 4 3 42
Ndag 3 6 7 4 5 2 1 4 3 3 38
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··19 17·· ···· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 8 4 1 27
Total 5 6 28 18 6 1 2 66
MaxRst 3 4 8 8 2 1 8
Nobs 16 10 18 10 13 1 2 70
Ndag 13 8 15 8 10 1 2 57
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··01 13··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 13 2 22
Total 3 8 14 4 5 2 36
MaxRst 1 2 2 1 2 3 1 3
Nobs 5 7 6 1 2 2 3 26
Ndag 3 5 5 1 2 2 3 21
Fænologi 09·· ···· ···· ··05 02·· ···· ··25

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 1 9
Total 7 7 7 2 1 1 25
MaxRst 7 6 1 2 3 3 1 1 1 7
Nobs 4 3 7 3 7 1 2 1 1 29
Ndag 4 3 6 3 7 1 1 1 1 27
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··02 26·· ···· ··01

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 13 2 1 1 4 6 27
MaxRst 2 5 7 1 1 1 4 7
Nobs 1 1 4 2 5 2 1 4 20
Ndag 1 1 4 2 5 2 1 3 19
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··10 15 24··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 4 1 2 4
Nobs 4 3 3 10
Ndag 4 3 3 10
Fænologi 04·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 7 11 2 2 2 24
MaxRst 1 6 10 1 2 2 10
Nobs 5 3 7 5 3 1 24
Ndag 5 3 6 4 3 1 22
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··27 07

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 6 1 1 8 1 17
MaxRst 2 6 3 1 3 1 1 6
Nobs 5 8 2 1 5 1 1 23
Ndag 4 8 2 1 5 1 1 22
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··25 02·· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 9 11
Total 14 3 3 16 1 37
MaxRst 11 4 4 1 6 3 1 11
Nobs 11 5 16 6 17 2 1 58
Ndag 10 5 15 6 15 2 1 54
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··08 20

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 8 2 10 2 5 27
MaxRst 8 2 2 1 7 1 2 2 3 8
Nobs 9 8 12 6 7 1 6 4 4 57
Ndag 8 8 12 6 7 1 5 4 4 55
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··01 13·· ···· ··18

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 20 13 36
Total 16 3 20 17 1 1 3 61
MaxRst 2 15 2 4 4 2 1 1 2 2 15
Nobs 8 11 9 28 22 3 1 1 3 2 88
Ndag 8 10 9 17 17 3 1 1 3 2 71
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··11 27·· ··24 05·· ··26art/17170.txt · Sidst ændret: 2023/05/28 09:20 af lb