Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18470

Pirol - Værlinger

Lapværling Calcarius lapponicus eu18470

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Sjælden

Fotos


Lapvaerling

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Lapværling  Calcarius lapponicus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2022:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 343, 1)

Nærmer sig raritets status. Igen 2-cifrede antal siden rekordåret 2010.

14/10 1 Korshage (EVR*, JR).

15/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2021:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 340, 3)

28/4 1 tf (EVR) og 9/5 1 SØ (JB) begge Korshage.
24/9 1 S Rørvig By (LB).

27/10-23 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28.. ..09 24

2020:  Lapværling  Calcarius lapponicus (2, 335, 5) 

Kun 2 forårsobs: 8/4 1 ad han Ø → rast Korshage (EVR) og 9/4 1 rast Flyndersø (JSJ).
Efteråret ligeså blodfattigt: 30/10 1 SV Korshage (EVR) og 1/11 1 rast Korshage (IP) og 1 rast Flyndersø (PEL).

En „flink“ bedømmelse giver 5 fugle, mulighed for gengangere kan dog ikke udelukkes - især 1/11

27/10-23 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 3 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3 6
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 08..09 30.. ..14

2019:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 334 333, 2) 

22/9 1 SV Flyndersø (EVR) og 24/10 1 rast Korshage (JR).

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22.. ..24

2018:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 332 331, 2)
Det går ned ad bakke for denne art – en nedgang, der desværre er generel. Således 0 fra forårets trækobs.
Kom så lige med i det sene efterår med to observationer: 26/10 1 V Korshage (EVR) og 14/11 1 overflyvende
Skansehage (KES).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26.. ..14

2017:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 325 324, 7)
7 fugle – 2 forår og 5 efterår, men kun én nede på rast:
8/3 1 tf Korshage (EVR), 24/3 1 Ø Korshage (HVR). 26/9 1 1k rast Korshage (EVR), 23/10 1 V Korshage (HVR), 24/10 1 SV Rørvig By (LB) og 5/11 2 V Korshage (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 1 2 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 08..24 26.. …. ..05

2016:  Lapværling  Calcarius lapponicus (2, 319 318, 6)  
Forår 3: 4/4 1 Ø Korshage (EVR) og 13/4 2 Ø Korshage (JB, EVR). Efterår 3: 16/10 1 rast Skansehage, 30/11 1 rast → V Korshage og 31/12 1 rast Dybesø (alle EVR). Et år med 6 individer er ganske typisk. For at finde et stort år skal vi tilbage til 2010.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 04..13 16.. …. ..31

2015:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 313 312, 6)
2 forår og 4 efterår alle fra trækket. Få – også i efterårets østenvinde.
5/4 1 NØ Korshage (JB) og 10/4 1 NØ Korshage (SA, LB, EVR).
17/10 1 S Skansehage (EVR) og 29/10 3 SV i flok Flyndersø (EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 2 4 6
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 05..10 17..29

2014:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 310 309, 3)
Lille år med 3 flygtige fugle: 30/1 1 rast Korshage (EVR), 21/4 1 Ø Korshage (LB) og 25/4 1 Ø Korshage, nok han i sdr (HBR).
Mens de 2 trækkende er typiske, er januarfund usædvanligt. Der var på samme tidspunkt fire fugle i Lammefjorden.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30 21..25

2013:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 305 304, 5)
Et lille år: 14/4 06:22 1 Ø (EVR, BV) + 11:27 1 Ø (JB, JHC) Korshage.
5/10 1 rast Flyndersø (JB), 10/10 1 Ø Hovvig (AF) og 8/11 1 SV Korshage (EVR).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
N 2 2 1 5
Fænologi 14 05.. ..08

2012:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 299 298, 6)
Efter festen i 2010 med det store efterårs-inflow er vi nu i normalt leje med ganske få fugle både i 2011 og 2012. I år 6 fugle – 2 forårstræk, 2 efterårstræk og 2 efterårsrast.
16/3 1 ad han i sdr Ø Brentebjerg (AF) – flot fugl tæt forbi. 26/3 1 Ø Korshage (EVR), trak over med lyd.
26/9 1 1k rastende Korshage (EVR) – for observatørens fod. 4/10 1 hun/imm rastende Skansehage (LB). 18/10 1 S Hovvig (AF) og 24/11 1 S Skansehage (JS), igen overtrækkere med kald.

DOFBasen:2012


2011:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 295 294, 4)
Invasionen i efteråret 2010 og rekordåret fulgt af et ganske lille år for arten. Kun 4 – 2 forår og 2 efterår. Alle 4 trækkende fugle.
Lapværlingers veje er uransagelige, og de gik i hvert fald ikke retur over vores område:
Forår: 9/3 1 Ø Korshage (LB) og 3/4 1 Ø Korshage (EVR)
Efterår: 15/9 1 indtrækkende fra N og videre S Korshage (JB, JHC) – ind med prrrt-kald under havobs. 22/11 1 S Hovvig (LB).

DOFBasen:2011


2010:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 271 270, 24)
En høj årssum på 24 fugle. Så høj at der er tale om et rekordår skabt af et rekordefterår. Nu gik det ellers lige så dårligt med éncifrede årstotaler!
Fem måneder har Lapværlinger: marts 2, april 3 og igen september 3, oktober 14 og november 2. Der kom altså et usædvanligt inflow i oktober, som i øvrigt bemærkes flere andre steder i landet også på Sjælland, der ellers traditionelt har meget få fugle. Allerede i september var der flere Lapværlinger end normalt både i det sydlige Skandinavien og på Island – i Danmark først bemærket på Skagen. De kraftige østenkulinger primo oktober kan yderligere have bidraget til at bringe fugle til Vestsjælland - det var i hvert fald præcist her Lapværlingerne dukkede op.
Forår med 5 trækkende fugle hvoraf 1 rastede: 25/3 1 Ø, 30/3 1 Ø, 3/4 1 Ø, 5/4 1 S ➞ rast og 8/4 1 Ø alle Korshage og normalt mønster.
Efterår: 12/9 1 trk Korshage, 26/9 1 rast Flyndersø, 29/9 1 V Hovvig, 8/10 1 Ø Dybesø, 10/10 2 SV Korshage, 11/10 1 tf Korshage, 12/10 1 trk Korshage, 13/10 4 fordelt med 2 SV Korshage og 2 trk Hovvig, 21/10 2 SV Korshage, 22/10 1 SV Korshage, 29/10 1 SØ Hovvig, 30/10 1 SV Korshage, 7/11 1 SV Hovvig og 9/11 1 trk Hovvig.
Der er altså helt overvejende tale om fugle i bevægelse, og der er fravær af egentligt stabilt rastende fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 262 261, 9)

Antalsmæssigt et år i den høje ende for Lapværling. Alle nævnes:
22/3 1 trækforsøgende hunfarvet Korshage (LB),
28/3 1 trækforsøgende Korshage (EVR),
4/4 1 Ø Korshage (EVR),
13/4 1 Ø han Korshage (JHC),
16/4 1 fouragerende han Nørrevang (CG, KES),
18/9 1 rastende Flyndersø (JB),
29/9 1 SV Korshage (EVR),
7/10 1 SV Hovvig (EVR),
20/10 1 overflyvende Hovvig (AF).
Altså 9 forskellige fugle. Dermed bliver 2009 året med det tredie højeste antal registrerede Lapværlinger i fuglestationens historie kun overgået af rekordåret 2002 med 14 fugle og 1991 med 12 fugle.

DOFBasen:2009


2008:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 259 258, 3)

3 iagttagelser af Lapværling blev det til i 2008: 11/4 1 han SØ Nørrevang (LB), 18/10 1 SV Korshage (EVR) og 20/12 1 V Korshage (EVR).

DOFBasen:2008


2007:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 253 252, 6)
Fra 4 obsdage kan der med lidt god vilje sammentælles i alt 5 forskellige individer alle Korshage: 25/3 1 Ø (EVR), 14/4 3 Ø (LB, EVR), 15/4 1 SV (LB) og 16/4 1 Ø (JHC).

16/9-2018 LB rettelse: 14/4 ikke 2, men 3 fugle. Årstotal dermed 6. Fejl i parentestal ændret fra (2, 226, 5) til (2, 253, 6) og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:2007


2006:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 249 248, 4)
Sammenlagt observeredes 4 forskellige fugle, hvoraf 3 sås i foråret og 1 i efteråret: 9/3 1 Ø Korshage (AF), 8/4 1 Ø Korshage (JHC, EVR), 13/4 1 Ø Korshage (EVR) og 14/10 1 trk Dybesø (HVR).

DOFBasen:2006


2005:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 241 240, 8)
Igen et helt fint år for Laplandsværling med 7 observationsdage:
Fra foråret: 21/3 1 Ø Korshage (AF), 23/3 1 Korshage (HVR), 25/3 1 Korshage (HVR), 27/3 1 Ø Korshage (EVR) og 29/4 1 tf Korshage (AF).
Fra efteråret: 26/10 1 V Korshage (EVR) og 27/10 1 rast Skansehage (EVR).

16/9-2018 LB tilføjelse: 26/11 1 V Korshage (EVR), glemt grundet skrivefejl, idet 27/10 skal ændres til 27/11. Årstotal dermed 8. Parentes tal ændret fra (2, 239, 7) til (2, 241, 8) og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:2005


2004:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 235 234, 6)
2004 blev et helt fint år for Laplandsværlingen med 6 observationsdage, der gav i alt 6 fugle:
28/2 1 tf Korshage (EVR) samt 2/10 1 rast Korshage (KES), 3/10 1 S Korshage (EVR), 13/10 1 trk Korshage (MD), 2/11 1 SV Nykøbing (EVR) og 14/11 1 trk Korshage (HVR).
Med andre ord klar overvægt af efterårsfugle.

DOFBasen:2004


2003:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 229 228, 6)
En konservativ sammentælling af Laplandsværling i 2003 giver sammenlagt 6 fugle. En regulær vinterrastende fugl blev observeret 1/1 på Nørrevang (EVR). Ellers kan de øvrige observationer karakteriseres som hhv. forårstræk og efterårstræk fra 13, 16 og 17 april foreligger der en observation på hver af de nævnte datoer fra hhv. Korshage, Nørrevang og Plantagen. 6 og 19 september er der fra hver af dagene set en fugl trækkende, begge obs Korshage. Som det også fremgår af det ovenstående blev „største tal“ en fugl.

DOFBasen:2003


2002:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 215 214, 14)
Laplandsværling havde med 8 obs af 14 fugle et af de bedste år i stationens historie. 4 fugle fra første halvår er i sig selv flot: 20/1 1 Ø Korshage, 30/3 1 rast Galbuen, 19/4 1 Ø Korshage og 27/4 1 rast Korshage. Derefter følger et suverænt efterår: 29/9 1 S Korshage, 20/10 6 V Flyndersø (KES), 24/10 2 V Korshage og tilsidst 27/10 1 V Korshage. Observationen af 6 fugle den 20/10 er et flot nyt dagsmax. Ellers holdt de gamle rekorder. 1991 havde i alt 18 fugle og 1978 11 - 13 efterårsfugle.

DOFBasen:2002


2001:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 212 211, 3)
Kun fire fugle i år: 3/2 1 rast Søndervang, 9/2 1 rast Søndervang, 4/4 1 Ø Korshage og 5/4 1 Ø Korshage.
Et år under middel.

16/9-2018 LB ændring: Februar fuglene fra Søndervang - uden for træksæsonen er anses for samme, årstalen derfor ændret fra 4 til 3.

DOFBasen:2001


2000:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 206 205, 6)
Foråret gav 3 fugle: 18/3 1, 16/4 1 og 17/4 1 alle Ø Korshage. Fra efteråret 2 - 3 fugle på 2 dage: 1/10 2 rst og 2/10 1 hørt alle Korshage.

16/9-2018 LB ændring: Der er igen indikation på, at der skulle være gengangere bland efterårsfuglene (i trækkets højsæson), årstalen derfor ændret fra 5 til 6. Parentes tal ændret fra (2, 203, 5) til (2, 206, 6) og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:2000


1999:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 202 201, 4)
Det blev til 3 fugle i år. 10/5 1 Ø KH, 30/10 1 rst Skansehage og 8/11 1 KH.

16/9-2018 LB tilføjelse: 14/4 1 SØ Korshage (EVR), årstotal dermed 4. Parentes tal ændret fra (2, 201, 3) til (2, 202, 4) og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:1999


1998:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 197, 4)
Forår: 25/4 1, 26/4 1 og 30/4 1 alle Ø Korshage
Efterår: 24/10 1 rst HV.

DOFBasen:1998


1997:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 196 195, 2)
Fænologi: (3/9) 5/10 - 23/4 (12/5)
Meget sjælden forårs- og efterårstrækgæst. Uregelmæssig vintergæst.
Næsten 200 fugle er det blevet til på 25 år, og arten er observeret alle år uden undtagelse. Ydermere er arten set i alle måneder med undtagelse af sommermånederne. Knap 2/3 af observationerne er fra foråret.
Forårstrækket starter ultimo marts og varer til primo maj. Bedste år er 1991 med hele 12 fugle på forårstræk. Bedste dagstotal i perioden kom fra samme år og var 4 fugle 29/3.
Efterårstrækket starter ultimo september og varer til primo november. Bedste efterår kom helt tilbage i 1978 med 13 fugle. Største dagstotal fra efteråret stammer fra 1979 med 3 fugle 30/9.
De fleste fugle ses udtrækkende fra Korshage. I vinterperioden kan arten visse år observeres rastende langs kysten, på stub- og brakmarker og lignende steder.

1997: Et ringe år med kun en observation 1/10 2 SV Korshage (JHC).

DOFBasen:1997


1996:  Lapværling  Calcarius lapponicus (2, 183 182, 13)
Forår: I alt 9, heraf 3 trækkende: 6/4 1 Ø, 13/4 1 Ø og 20/4 1 Ø alle Korshage. Rast: 7/4 1 Korshage, 8/4 4 (1 Korshage, 1 Nørrevang og 2 Højsandssletten) samt 21/4 1 Korshage.
I efteråret 4 fugle, heraf 2 trækkende: 18/10 1 og 3/11 1 begge V Korshage. Endvidere 13/10 1 rast Flyndersø og 20/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Lapværling  Calcarius lapponicus (2, 169 168, 14)
Vinter: 1/1 1 (10:35) Korshage.
Forår: 14/4 1 han Ø (07:15), 3 Ø (08:23), 1 Ø (08:40) alle Korshage og 2 rast Nørrevang. 21/4 1 Ø (09:45) Hovvig og 29/4 1 Ø Korshage.
Efterår: 29/9 1 R Korshage, 3/10 1 SV (10:21) Korshage, 5/10 1 V (06:11) Korshage og 22/10 1 hørt trk (09:46) Lokkemosevej, Nørevang.

16/9-2018 LB: Tilføjelse ældre årgange:
1986: 13/9 1 SV Korshage (EVR)
1989: 29/4 1 rast Korshage (KMN)
Der første er vist talt med i totalen, men glemt i rapporten, så parentes tak ændret fra (2, 168, 4) til (2, 169, 4)
og tilsvarende for følgende år.

DOFBasen:1995


Lapværling  Calcarius lapponicus  

1994: (2, 157 156, 12)
1993: (2, 147 146, 10)
1992: (2, 136 135, 11)
1991: (2, 118 117, 18)
1990: (2, 111 110, 7)
1989: (2, 105 104, 6)
1988: (2, 102 101, 3)
1987: (2, 98 97, 4)
1986: (2, 89 88, 9)
1985: (2, 79 78, 10)
1984: (2, 71 70, 8)
1983: (2, 67 66, 4)
1982: (2, 64 63, 3)
1981: (2, 52 51, 12)
1980: (2, 48 47, 4)
1979: (2, 37 36, 11)
1978: (2, 23 22, 14)
1977: (2, 19, 4 3)
1976: (2, 12, 7)
1975: (2, 6, 6)
1974: (2, 2, 4)
1973: (2, 0, 2)

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28·· ··09 24

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 3 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3 6
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 08··09 30·· ··14

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22·· ··24

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26·· ··14

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 1 2 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 08··24 26·· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 04··13 16·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 2 4 6
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 05··10 17··29

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30 21··25

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 14 05·· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 2 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 16··26 26·· ···· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 4
Total 1 1 1 1 4
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 09·· ··03 15 22

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 14 1 22
Total 2 3 3 14 2 24
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 3 10 2 20
Ndag 2 3 3 9 2 19
Fænologi 25·· ··08 12·· ···· ··09

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 1 6
Total 2 3 2 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 3 2 2 9
Ndag 2 3 2 2 9
Fænologi 22·· ··16 18·· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 11 19 20

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 5 6
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 25·· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 1 4
MaxRst
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 09·· ··13 14

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 6
Total 4 1 1 2 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 1 2 8
Ndag 4 1 1 2 8
Fænologi 21·· ··29 26·· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 3 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 28 02·· ··14

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 1 3 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 01 13··17 06··19

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 9 12
Total 1 1 2 1 9 14
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2 1 3 8
Ndag 1 1 2 1 3 8
Fænologi 20 30·· ··27 29·· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 03··09 04··05

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3 6
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 18·· ··17 01··02art/18470.txt · Sidst ændret: 2023/09/27 16:52 af lb