Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18500

Pirol - Værlinger

Snespurv Plectrophenax nivalis eu18500

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Ret almindelig

Fotos


Snespurv

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 25 35 10 70
MaxRst 24 30 6 30
Nobs 4 10 4 18
Ndag 4 8 4 16
Fænologi 01·· ···· ··15

2023:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 1 2 3 33 63
Total 35 56 8 2 3 125 56 285
MaxRst 15 28 6 19 50 25 50
Nobs 8 5 5 1 11 25 5 60
Ndag 7 4 5 1 9 18 4 48
Fænologi 03·· ···· ···· ··21 05·· ···· ··31

2022:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 18 11 4 55 91
Total 47 66 34 2 2 11 105 55 322
MaxRst 20 21 7 2 2 15 101 35 101
Nobs 9 11 12 1 1 16 25 14 89
Ndag 8 9 9 1 1 13 20 11 72
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 17·· ···· ···· ··30

2021:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 14 7 37
Total 47 58 16 14 33 90 258
MaxRst 25 34 8 5 42 57 57
Nobs 9 12 26 11 21 12 91
Ndag 8 8 20 10 16 11 73
Fænologi 01.. …. ..26 16.. …. ..30

2020:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 71 77
Total 37 23 21 140 85 306
MaxRst 3 25 14 17 42 46 46
Nobs 2 14 15 9 28 6 74
Ndag 2 11 11 6 23 6 59
Fænologi 08.. …. ..21 15.. …. ..28

2019:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

Vi kom ud med en nydelig total på 158 - primær skabt af et par pæne flokke. 2/1 12 Korshage og 10/1 12 Skansehage kunne godt ligne den samme flok, men ellers er det stort set umuligt at gennemskue gengangere i materialet. De største flokke: 20/1 23 og 4/12 50 Kysten ved Sandflugtsplantagen samt 3/11 21 Korshage. 15/3 og 19/3 1 Rørvig Havn fortjener at blive nævnt - ikke fast lokalitet. Overvejende er kun de større flokke talt med i summationen, mens enkelt fugl er betragtet som gengangere - de er faktisk ret gode til at gemme sig.
Kun 6 trækkende fugle registreret - 2 for- og 4 efterår.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 6
Total 35 9 4 14 41 53 156
MaxRst 23 4 2 5 21 50 50
Nobs 8 5 4 6 12 2 37
Ndag 7 4 4 4 10 2 31
Fænologi 02.. …. ..23 16.. …. ..07

2018:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Efter det rige 2017 fulgte et mere beskedent 2018. 1. halvår omkring 30 rastende og 9 mod øst. Skansehage 4/1 12 og 9 – 10 frem til primo marts. Plantagekysten 5/1 8 og 17/2 9. Korshage: 9 ovf 5/2 og 9/3 5 R.
Sidste fugl 8/4 1 Ø Korshage var relativ sen.
Retur igen 24/10 3 Korshage. Mest stabil på Skansehage fra 2/11 med flest 8/11 13 og 10 – 12 frem til 21/11. Plantagekysten kun 26/11 25 rastende, som blev årets største flok. Kun enkelte fugle tilbage i december.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 1 4 2 24
Total 24 28 42 1 7 127 10 239
MaxRst 12 9 10 3 25 3 25
Nobs 3 4 10 1 3 19 6 46
Ndag 3 3 10 1 3 16 6 42
Fænologi 04.. …. …. ..08 24.. …. ..27

2017:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Et særdeles livligt år i begge sæsoner. Rigtigt mange i januar med op til 6/1 33 Korshage, 23/1 17 Skansehage og især 15/1 60 Plantagekysten. Forårstræk i alt 30 fra 28/2 til sidste forårsfugl 14/3 med flest 4/3 22 Ø Korshage.
Tilbage 13/10 1 V Korshage, siden trak 27 i november og 8/12 28 V over havet Korshage. Ret store rasttal, men betydelig udveksling mellem lokaliteterne.
Korshage op til 28/10 24, 31/10 31 og 4/11 35. Fra Skansehage blev dagligt meldt fra 31 til 45 fugle 1/11 – 7/11. Senere flest Plantagekysten 22/11 32 og 27/12 14.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 1 27 28 86
Total 277 74 48 128 477 57 1061
MaxRst 60 13 13 31 45 14 60
Nobs 20 10 8 10 22 8 78
Ndag 16 10 7 9 15 6 63
Fænologi 01.. …. ..14 13.. …. ..29

2016:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Som oftest smal første halvleg. 17/1 4 SV Hovvig og 26/1 1 S Korshage. Skansehage 11/1 – 17/2 op til 18/1 12 rast, samt 20/3 4. Egentlige forårstræk bestod kun af 8/3 7 Ø, 3/4 1 Ø og 11/4 1 Ø Korshage.
2. halvleg til gengæld særdeles livlig med ganske store flokke. Korshage 28/10 – 27/12 med mange obsdage typisk omkring 30 fugle med max. 15/12 73. Skansehage mere uregelmæssigt, men 12/11 16, 3/12 22 og 19/12 45, samt 31/12 4 i behold. Plantagekysten: 6/12 70, samt igen 28/12 – 31/12 40. Fuglene vekslede mellem lokaliteterne. Således sås 40 flyve vest Flyndersø 4/12, og hovedflokkene på Korshage og Plantagekysten ser ud til at være identiske.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 2 1 1 16
Total 28 10 15 4 22 299 617 995
MaxRst 12 5 4 2 9 30 73 73
Nobs 6 2 7 3 7 24 25 74
Ndag 5 2 4 2 6 22 16 57
Fænologi 11.. …. …. ..11 18.. …. ..31

2015:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Talstærk Snespurv-vinter: 3/1 25, 5/1 37 og toppende med hele 25/1 95 Skansehage. 12/2 34 sidste dag med del af denne gruppe.
Også 3/1 14 Korshage. Der må have været ualmindeligt mange frø generelt – jfr. parallel stor vinter for Bjerg- og Tornirisk.
Fra 13/2 lille hul uden fugle frem til det lille forårstræk: 27/2 – 25/3 8 Ø Korshage. Samt 4/3 1 rast Flyndersø.
Dukkede op igen 18/10 1 rast Korshage og 4 i oktober. Fra 8/11 16 stigende til 27/11 35 rast Korshage. Siden 30/11 17 og 11/12 24 rastende. 25/12 8 tilbage. Også flokke 2/12 32 Plantagekysten og 9/12 50 Skansehage, hvor der 15/12 blot var 3 tilbage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 22 30
Total 490 75 8 5 300 194 1072
MaxRst 95 34 1 3 35 50 95
Nobs 16 5 7 3 19 18 68
Ndag 15 5 6 3 16 13 58
Fænologi 02.. …. ..25 18.. …. ..25

2014:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Livligt på Korshage begge halvår, til gengæld næsten kun fugle her.
Kun enkeltfugle frem til trækket indledtes 21/2. I alt trak 63 med 41 i februar, 21 i marts og 1 primo april, flest 24/2 16 Ø og 26/2 13 Ø. Fra 22/2 24 rastende Korshage, steg til 26/2 40 og siden 11/3 23. Efter denne dato kun 1 – 2 og sidste 13/4. Nogle kom aldrig afsted, da flokken blev kraftigt præderet af lokal Spurvehøg.
Tilbage 20/10 1 Korshage, 24/10 – 5/11 op til 9, fra 6/11 16 stigende til 6/12 45. 30/12 endnu 21 tilbage. Uden for Korshage kan nævnes 29/12 15 Skansehage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 21 1 3 66
Total 1 218 177 3 38 154 133 724
MaxRst 1 40 25 1 9 38 45 45
Nobs 1 19 26 3 6 15 13 83
Ndag 1 10 20 3 6 14 13 67
Fænologi 05.. …. …. ..13 20.. …. ..31

2013:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Vinterflok: Lang travetur gav pote: 21/1 17 Nakke Syd (EVR) i større flok af Gulspurv.
Forårstræk: 5/3 – 7/3 8 Ø Korshage og efternøler 16/4 1 Ø Korshage, i alt 9.
Forårsrast: 23/3 2 Nakke Hage, 2/4 1 Skansehage, 3/4 2 og 9/4 3 Nørrevang, i alt 8.
Efterårstræk: 20/10 1 V Plantagen, 24/10 3 V Korshage, 5/11 2 V Korshage og 10/11 24 S Korshage, i alt 30.
Efterårsrast: Korshage i alt 21 fra 10/10 til 24/11, flest 31/10 – 3/11 14. Flyndersø i alt 21 26/10 (flok på 18) til 14/12. Skansehage 31/10 – 14/12 17 med flest 3/11 8. Slettermose 17/11 2. Dybesø 18/12 1. Rast i alt 62. Året kan således gøres op til 126 individer.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 4 26 39
Total 17 10 7 45 62 6 147
MaxRst 17 2 3 18 14 3 18
N 1 6 4 8 11 3 33
Fænologi 21 05.. ..16 10.. …. ..18

2012:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Rapporteret årssum 152 fra 4 måneder: Jan 4, mar 6, okt 76 og nov 66.
Livligt efterår med lokal rekord-flok ”off the beaten road” – de 43 Nakke Hage, mens forårstræk fortsat er reduceret til enkeltfugle (i 1974 var forårstotalen 142!).
Vinterens eneste observation er 1/1 4 Skansehage (TA, JHC) .
Forårstræk komprimeret til 5/3 – 16/3 5 fugle Ø som enkeltfugle.
Tilbage 11/10 og 2. halvdel af oktober - november er som vanligt artens bedste periode. Kun 12/11 3 S Korshage er registreret som træk, resten rastende:
Korshage: 18/10 1, 24/10 1, 25/10 - 26/10 4 og 30/10 - 20/11 1. 20/11 blev årets sidste.
Skansehage: 11/10 1, 30/10 5 og 10/11 1. Flyndersø: 23/10 1 og 4/11 1.
Rørvig Havn: 25/10 - 29/10 op til 14, siden ned til 2/11 6 og 4/11 2.
Nørrevang: 30/10 2. Plantagekysten: 11/11 1 og 16/11 5.
Nakke Hage: 4/11 43 (JS, KES) – ubetinget storflok og berettiget finoptalt efter foto. Godt dette luskede, oversete hjørne blev efterset. Ikke muligt at støve større rastende flok op i hvert fald 1993 – 2011, hvor største flok veksler fra 2(to) til 30 og altid fra Kattegatkysten.
Et skøn er, at ca. 80 fugle er i spil hele året – de 2 større flokke alene med de 57.

DOFBasen:2012


2011:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Årssum 61.Måneder med Snespurve: jan 2, mar 34, apr 1, okt 6, nov 9, dec 9.
Minimalt antal gengangere – anslået 59 individer i 2011.
2 vinterfugle januar-februar: 12/1 - 1/3 1 R Skansehage, 26/1 1 R Korshage.
Forårstræk 9/3 – 11/4 15 på 9 trækdage. 13/3 4 og 14/3 3 Ø Korshage bedste dage. Samme periode havde lidt rastende fugle: Korshage 13/3 5, 16/3 2 og 23/3 2. Nørrevang 16/3 4 og 18/3 5.
Efterårstræk: 8/10 1 SV, 23/10 4 V Plantagen, 10/12 3 V Korhage. Altså 8 fugle.
19/10 - 31/12 set lidt rastende fugle. Korshage: 19/10 1, 2/11 1, 19/12 2. Flyndersø: 2/11 7. Nørrevang: 27/11 1. Skansehage: 31/12 4.

DOFBasen:2011


2010:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Årssum 99. Fordelt jan 2, feb 14, mar 11, apr 2 – og igen sep 3, okt 45, nov 22 og dec 0.
Helt dominerende fugle på træk eller rastende i kortere perioder. Altså ingen rigtigt vinterfaste fugle.
10/1 2 fra Hovvig, 20/2 14 rast Korshage, 9/3 - 5/4 13 trækkende Korshage.
En enkelt septemberfugl 19/9 - 21/9 1 rast Korshage, næste 13/10 og toppede ultimo oktober med 26/10 13 Korshage og 31/10 16 Skansehage.
Er et smukt indslag i miljøet ved Korshagespidsen sammen med vadefugle og Skærpibere. Sås også ved kysten ud for Plantagen – 24/10 2 og 10/11 8. 20/11 1 Skansehage er årets sidste fugl.

DOFBasen:2010


2009:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Arten er noteret på i alt 13 dage.
Igen et år med meget få fugle noteret som decideret trækkende.
Forårstræk 3 obsdage 4/3 - 11/3 4 Korshage. Sidste forårsfugl 28/3.
Regulært efterårstræk kun registreret 27/9 1 V Korshage (EVR, JHC) som også blev den første efterårsfugl. Årets største tal blev en flok 28/12 26 NV (JHC) og obsen har fået bemærkningen „og de fortsatte så langt telescopet rakte i nordvestlig retning..“ altså ud over Kattegat. Disse fugle kan nok ikke karakteriseres som decideret trækkende, men snarere som en vinterflok, der er på strejftogt for at finde egnede fouragerings lokaliteter.
Største egentlige rasttal: 20/10 2 Flyndersø.

DOFBasen:2009


2008:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Arten er noteret fra 22 obsdage feb - mar samt nov - dec.
Meget få fugle er noteret som decideret trækkende.
Forårstræk 4 obsdage 8/3 - 27/3 4. Sidste forårsfugl 27/3.
Efterårstræk 2 obsdage 4/11 og 16/11 2. Første efterårsfugl 1/11.
Største rasttal: 19/11 10 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Sjælden forårs- og efterårstrækgæst samt regelmæssig vintergæst. Obs er indrapporteret fra januar, marts og april samt fra september - december. I foråret i alt 10 fugle heraf 14/4 4 Ø Korshage, der også blev forårets sidste obs. Første efterårsfugl faldt 26/9 1 SV Hovvig (AF), hvilket er den tredje- tidligste efterårsfugl nogensinde. Resten af året består observationerne af rastende og trækkende fugle. Største træktal: 5/11 18 V Korshage og største rasttal: 27/10 20 på stranden ud for Plantagen.

DOFBasen:2007


2006:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne ligger i de sædvanlige to perioder: Januar (22/1 3 rast) til april (9/4 1 Ø) og oktober (27/10 1 rast) til december (13/12 28 V). Typisk består observationerne af 1 - 5 rastende eller trækkende fugle. Største træktal: 13/12 28 V Korshage og største rasttal: 10/12 19 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne i årets løb af Snespurv ligger i to perioder:
jan (28/1 1 rast) - apr (3/4 1 Ø);
okt (26/10 7 rast) - dec (29/12 7).
For det meste består observationerne af 1 - 8 rastende eller trækkende fugle.
Største træktal: 16/11 9 V Korshage.
Største rasttal: 19/11 30 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne i årets løb af Snespurv falder i to perioder: feb (6/2 1 trk) – mar (30/3 1 trk) og sep (21/9 1 trk) – dec (26/12).
I feb-mar-perioden foreligger der observationer af hovedsaglig rastende fugle samt nogle få (3) trækkende fugle.
I sep-dec-perioden foreligger der observationer primært af småflokke af rastende fugle samt en enkelt trækdag med 47 fugle på Korshage, hvilket også bliver årets maxtal.
Største rasttal: 5/11 20 Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Observationerne i årets løb af Snespurv falder i to perioder: jan - mar & okt - dec. I forårsperioden foreligger der observationer fra 18/1 til 29/3 af hovedsagligt ø-trækkende og rastende fugle.
I efterårsperioden foreligger der observationer 3/10 til 6/12 primært af småflokke af rastende fugle.
Største tal: 15/2 19 SØ Korshage (EVR) og 4/11 24 rast Skansehage (JS).

DOFBasen:2003


2002:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
En lille stribe fra foråret: 5/1 1 rst Korshage, 6/1 3 rst Korshage, 17/1 1 rst Skansehage, 3/2 1 rst Skansehage, 15/3 3 Ø Skansehage og 17/3 1 Ø Korshage.
Fra årets sidste måneder: 20/10 1 rst Korshage, 27/11 10 rst Korshage + 3 rst Plantage Kyst, 7/12 1 syngende Nørrevang og 4/12 4 rst Skansehage. Et stille og roligt år for Snespurven.

DOFBasen:2002


2001:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Første fugle blev: 27/1 2 rst Korshage.
Træk på Korshage fra 13/3 til 12/5 gav i alt 37 Ø KH. Bedste dag blev 18/3 med 25 Ø Flyndersø.
Efteråret gav observationer af i alt mindst 150 fugle fra 14/10 og året ud. Formentlig har 50 - 70 fugle trukket gennem området. Da de fleste er noteret som rastende, og en del af fuglene er åbenlyse gengangere, er en præcis optælling umulig. Rart var det dog, at folk igen har kunnet nyde fornuftige mængder af snespurve på Korshage og Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Årets første obs blev 27/2 2 rst Korshage. Foråret gav 13 obs af 26 trækkende eller rastende fugle. Maxrast blev 19/3 5 Brentebjerg. Efteråret gav 13 obs af 33 fugle. Maxrast for efteråret blev 25/11 12 Skansehage.

DOFBasen:2000


1999:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
1 vinterfund 10/1 1 V KH blev det til. Der var 8 fugle på forårstræk i perioden 5/3 - 5/4, heraf kun en dag med 2 fugle: 7/3 2 SØ KH. Efteråret gav 12 fugle fra 17/10 - 8/11, bedste dage blev 27/10 3 rst KH og 8/11 2 KH. I december var der igen rastende fugle på Korshage: 4/12 1 og 19/12 1.

DOFBasen:1999


1998:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Kun én vinterobs: 11/2 1 rst KH. Fra 21/2 til 30/3 13 Ø med max 2 pr dag.
Efterår: 22/9 - 8/11 en del rastobs af enkelte fugle, dog 30/10 11 rst og 31/10 28 trk.

DOFBasen:1998


1997:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Fænologi: (17/9) 18/10 - 7/4 (30/4)
Sjælden forårs- og efterårstrækgæst samt regelmæssig vintergæst.
Efter nogle gode år i 1970'erne, har arten fundet et niveau på 10 - 50 trækkende fugle om foråret og et lidt større antal om efteråret.
Snespurven er en af de tidligste forårstrækfugle - der ses meget få fugle efter 1/4. Større flokke er efterhånden en sjældenhed, og ofte ses kun enlige fugle på træk. Største forårstotal stammer fra 1974 med 326 trækkende fugle, et tal vi formodentlig ikke kommer i nærheden af de næste mange år. Vi har ikke været over 100 fugle siden 1979, og ikke over 50 fugle på forårstræk siden 1984.
Efterårstrækket forløber medio oktober til primo november, og ofte kan arten ses rastende i småflokke på halvøen vinteren igennem. Største efterårstotal er fra 1981 med 180 fugle. I de sidste 10 efterår har der ikke været over 50 trækkende fugle.
Trækkende fugle ses normalt fra Korshage. De rastende fugle findes ofte langs kystlinien, hvor de fouragerer i opskylszonen, i klitterne og lignende steder.

1997: Vinterobs 26/1 1 Korshage. Første træk 23/2 1 Ø. Forårstotalen gav 13 trækkende fugle i perioden 23/2 - 24/3. Største dagstotal var 4 rast 1/3. Efterårstrækket var bedre med 25 trækkende og rastende fugle i perioden 5/10 - 25/11. Største dagstotal for efteråret var 6 rastende fugle 19/10. I december to fund af samlet 5 fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Kun en enkelt forårtrækker: 20/3 1 Ø Korshage. Rastende fugle: 1/1 6 Skansehage, 6/1 9 Korshage, 7/1 3 Nakke og 21/3 6 Hovvig.
I alt 24 efterårstrækkere: 23/10 2, 24/10 7, 31/10 2, 3/11 9, 9/11 1 og 10/11 3. De 3 sidstnævnte N alle øvrige SV. Alle på nær 6 Nørrevangsfugle 24/10 er fra Korshage.
Simpel sammentælling af rastende fugle giver 34. Der er dog sandsynligvis tale om en del gengangere: 21/10 - 23/10 2, 24/10 15, 30/10 1, 6/11 3 og 8/11 - 9/11 2 alle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Vinter: 4/2 8 rast Plantagen, 18/2 1 Ø Korshage, 19/2 7 V (14:53) Plantagen.
Foråret gav få obs: 2/3 1 Ø Korshage + 1 ad hun trafikdræbt Søndervang 10/3 1 V Korshage, 6/4 3 Ø + 1 V Korshage og 14/4 1 Ø Korshage.
2. halvår kun begrænset træk: 22/10 5 Ø Korshage og 12/11 7 Ø Korshage. Herudover skal nævnes et rasttal: 31/12 8 Korshage.

DOFBasen:1995


Snespurv  Plectrophenax nivalis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 18 11 4 55 91
Total 47 66 34 2 37 112 55 353
MaxRst 20 21 7 2 2 15 101 35 101
Nobs 9 11 12 1 1 16 25 14 89
Ndag 8 9 9 1 1 13 20 11 72
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 17·· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 14 7 37
Total 47 58 16 14 33 90 258
MaxRst 25 34 8 5 42 57 57
Nobs 9 12 26 11 21 12 91
Ndag 8 8 20 10 16 11 73
Fænologi 01·· ···· ··26 16·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 71 77
Total 3 37 23 23 172 85 343
MaxRst 3 25 14 17 42 46 46
Nobs 2 14 15 9 28 6 74
Ndag 2 11 11 6 23 6 59
Fænologi 08·· ···· ··21 15·· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 6
Total 36 9 4 9 36 53 147
MaxRst 23 4 2 5 21 50 50
Nobs 8 5 4 6 12 2 37
Ndag 7 4 4 4 10 2 31
Fænologi 02·· ···· ··23 16·· ···· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 1 4 2 24
Total 12 18 13 1 44 5 93
MaxRst 12 9 10 3 25 3 25
Nobs 3 4 11 1 3 23 8 53
Ndag 3 3 10 1 3 16 6 42
Fænologi 04·· ···· ···· ··08 24·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 1 41 28 100
Total 112 2 29 1 182 28 354
MaxRst 60 13 13 31 60 14 60
Nobs 20 10 8 11 26 8 83
Ndag 16 10 7 9 15 6 63
Fænologi 01·· ···· ··14 13·· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 2 1 1 13
Total 21 4 4 1 1 228 259
MaxRst 12 5 4 2 9 30 73 73
Nobs 6 2 4 3 7 24 24 70
Ndag 5 2 4 2 6 22 16 57
Fænologi 11·· ···· ···· ··11 18·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 22 30
Total 109 1 8 57 84 259
MaxRst 95 34 1 3 35 50 95
Nobs 16 5 7 3 19 18 68
Ndag 15 5 6 3 16 13 58
Fænologi 02·· ···· ··25 18·· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 21 1 3 89
Total 108 26 1 10 60 205
MaxRst 1 44 25 1 9 38 45 45
Nobs 1 20 26 3 6 15 13 84
Ndag 1 10 20 3 6 14 13 67
Fænologi 05·· ···· ···· ··13 20·· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 4 26 37
Total 17 8 5 22 50 1 103
MaxRst 17 2 3 18 14 3 18
Nobs 1 4 4 8 11 3 31
Ndag 1 4 4 7 9 2 27
Fænologi 21 05·· ··16 10·· ···· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 7
Total 4 5 26 54 89
MaxRst 4 1 14 45 45
Nobs 2 5 14 13 34
Ndag 1 4 10 9 24
Fænologi 01 05··16 11·· ··20

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 5 3 22
Total 2 24 1 5 8 9 49
MaxRst 1 5 1 7 4 7
Nobs 3 14 1 3 5 3 29
Ndag 3 9 1 3 4 3 23
Fænologi 12··26 01·· ··11 08·· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 2 9 4 27
Total 2 14 10 2 2 38 13 81
MaxRst 2 14 1 16 8 16
Nobs 1 1 6 1 4 11 10 34
Ndag 1 1 6 1 2 9 7 27
Fænologi 10·· ···· ···· ··05 19·· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 26 31
Total 1 6 1 4 1 26 39
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 6 1 4 2 1 15
Ndag 1 5 1 4 1 1 13
Fænologi 30 04··28 27·· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 14
Total 2 13 25 13 53
MaxRst 1 9 10 9 10
Nobs 2 6 15 3 26
Ndag 2 5 12 3 22
Fænologi 09·· ··27 01·· ··24

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 1 21 30 60
Total 1 4 4 1 101 34 1 146
MaxRst 1 20 8 2 20
Nobs 1 2 1 1 13 16 4 38
Ndag 1 2 1 1 7 9 4 25
Fænologi 04 12·· ··14 26·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 28 34
Total 3 8 4 1 9 47 72
MaxRst 3 1 4 1 1 5 19 19
Nobs 1 1 3 4 1 3 3 16
Ndag 1 1 2 3 1 3 3 14
Fænologi 22·· ···· ···· ··09 27·· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 3 1 9 17
Total 10 12 4 1 40 6 73
MaxRst 2 8 6 1 16 30 6 30
Nobs 3 4 9 5 4 5 1 31
Ndag 2 3 6 3 4 4 1 23
Fænologi 28·· ···· ···· ··03 26·· ···· ··29

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 2 1 49 1 58
Total 12 11 2 1 71 7 104
MaxRst 11 6 3 2 22 6 22
Nobs 3 5 8 4 7 4 31
Ndag 2 4 5 3 5 4 23
Fænologi 06·· ··30 21·· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 8 7 3 5 43
Total 7 20 18 8 46 7 106
MaxRst 7 9 12 24 3 24
Nobs 1 2 8 7 6 3 27
Ndag 1 2 8 5 5 1 22
Fænologi 18·· ···· ··29 03·· ···· ··06

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 1 8
Total 5 4 1 13 5 28
MaxRst 1 1 1 10 4 10
Nobs 3 1 2 2 2 2 12
Ndag 3 1 2 1 1 2 10
Fænologi 05·· ···· ··17 20·· ···· ··14

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 1 2 26 10 74
Total 2 35 2 2 56 12 109
MaxRst 2 1 6 15 2 15
Nobs 1 6 2 4 16 7 36
Ndag 1 5 1 4 12 5 28
Fænologi 27 10·· ··02 14·· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 8 3 25
Total 2 22 2 22 3 51
MaxRst 2 5 5 12 1 12
Nobs 1 15 1 2 11 4 34
Ndag 1 9 1 2 7 4 24
Fænologi 27·· ···· ··09 08·· ···· ··17art/18500.txt · Sidst ændret: 2023/09/25 17:44 af lb