Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18660

Pirol - Værlinger

Hortulan Emberiza hortulana eu18660

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: -

Fotos


Hortulan

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hortulan  Emberiza hortulana  

DOFBasen:2024


2023:  Hortulan  Emberiza hortulana  

DOFBasen:2023


2019:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 693, 2) 

Odsherred: 19/5 han + hun Højsandet. Det er efterhånden en del år siden, at der er set 2 på en gang - og så oven i købet på matriklen.

21/8-2018 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2017:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 690, 3)
8/5 2 han rast Dybesø (KB m.fl.) – heraf mindst 1 i behold 9/5. Endvidere 12/5 1 han tf over Korshage (SA, EVR), siden retur mod Flyndersø. Betragtes som ny fugl selvom en genganger fra 8/5 - 9/5 ikke helt kan udelukkes. For første gang i årevis stationært rastende Hortulaner på Rørvighalvøen fundet af KB fouragerende langs grusvejen ved Dybesøs nordøstlige hjørne i læ for den kraftige nordøstenvind. En udfarvet og en mere blegt farvet han. Et smukt, men også vemodigt gensyn med den medtagne art. Artens samlede resultat i hele landet var på blot 14 forårs- og 3 efterårsfugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 08..12

2016:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 687, 3) 
10/5 1 tf Korshage (JB). Fuglen sad i et af de små fritstående egetræer på forlandet, kaldende (”plyt”-kald), men lettede kort efter og sås flyve tilbage mod baglandet. 22/5 2 Korshage (LB), der lettede fuglene 07:07. De fløj sydpå langs kysten, hvor en af fuglene blev noteret uafhængigt (EVR) som ovf med ”plyt”-kald.
Omkring 10 forårsfund og 8 efterårsfund i DK i 2016 af denne regionalt kritisk truede art. I 2016 var vejret med arten modsat 2015, hvor vi jo noterede stationens første 0-år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 10..22

2015:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 687, 0)
Det var jo i 2015 det skulle ske. Efter 691 Hortulaner gennem stationens historie kom der ingen. Det tragiske bestandssammenbrud og vestenvindsforåret forenede sig til en trist milepæl.

DOFBasen:2015


2014:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 685, 2)
To. Holdt lige, ingen prangende: 29/4 1 syngende fugl hørt kort Korshage (LB), samt 21/5 1 SØ Korshage (JB, AF) – klassisk lige over med ”plyt”-kald. Bestanden helt kollapset. Sort fremtid. Fanges og ædes fortsat i uciviliserede lande som Frankrig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..21

2013:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 683, 2)
Fortsat en årlig gyser og en stor sorg, at den er blevet så sjælden. Betingelserne for Hortulan i 2013 var glimrende. Alligevel hårdt arbejde at få årets 2 fugle:
13/5 1 han rastende Korshage (EVR).
17/5 1 rastende på den vestlige del af Flyndersøengen (BV).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 13..17

2012:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 681, 2)
Betingelserne i maj var ganske gode for denne art, men den er blevet sjælden. Meget deprimerende, at den fine værling kan være på vej helt væk. Vi fandt 2 fugle i 2012 (ved positiv fortolkning 3):
2/5 1 hørt overtrækkende kl. 06:06 Korshage (LB).
8/5 1 han tf Korshage kl. 06:08 (EVR) - rastende i busktop, lettede med kald, men vendte og forsvandt ned mod S (EVR). Samme dag 1 han rast Nørrevang (JB) – flyver op med kald fra hestegang ved Øretangegård mod egene ved skovbrynet. Med respekt for artens sjældenhed regnes de 2 observationer for samme fugl.

DOFBasen:2012


2011:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 675, 6)
Højt værdsat, eksklusiv Rørvigart, der med sin kritiske nedgang de sidste år har bevæget sig på randen af ikke at blive set årligt med kun 1 fugl/år. Årets 6 er selvfølgelig dermed umiddelbart opløftende. Men lige i Hortulanens topperiode omkring 6-10.maj var der en helt perfekt vejrsituation med sydøstenvinde og varme, fuldstændigt optimalt for god tilgang af arten. I det lys er årets 6 fugle ikke mange!
Men de kom da:
6/5 1 hørt synge kort, aldrig set Rørvig (LB)
8/5 1 + 1 trak NØ Korshage (JB, KB) – de 2 fugle kom inden for en morgentime og begge trak med kald helt ude over havklitten.
9/5 1 trækforsøgende Korshage (EVR). 1 rastende Flyndersø (AF) – letter, vurderet som han.
11/5 1 R Korshage (JB) – han, letter og flyver langt ind mod sydvest.
Det fremgår at der ikke blev fundet stationære rastende fugle. En af årsagerne var manglende god habitat (nyspirede/nyharvede gerne lidt sandede marker) i Korshages umiddelbare bagland. Længere nede mod Rørvig er der store hestefolde, men det lykkedes ikke at finde fugle her.

DOFBasen:2011


2010:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 674, 1)
8/5 1 rastende Hovvig ved Nakke (EVR). Han siddende i et træ, kaldende, men ikke sang. Træerne omkring grøften og engene ved Nakke ved vendepladsen er et gammelt traditionelt Hortulan-sted.
Især fra dengang arten var mere pålidelig og set her netop i fravær af de optimale SØ-vinde, der favoriserer Korshage. Hermed reddedes arten lige netop for andet år i træk fra at gå i 0 for første gang i Fuglestationens historie.

DOFBasen:2010


2009:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 673, 1)
22/5 1 han syngende Korshage (EVR) ved transformatorstationen på morgenobsen. Fuglen blev eftersøgt, og endelig kl. 16 på samme lokalitet blev der spottet en Hortulan af JB. Eftermiddagsfuglen fik beskrivelsen af finderen: „olivengrå hoved-hals, bryst bug ret blegt, ensfarvet orangetonet, sikkert en 2k han jvf også det sene tidspunkt“. Efter al sandsynlighed samme fugl fra morgenobsen. Den nedadgående tendens synes klar: vi er nede og tangere lavpunktet i 2005, hvor også kun en fugl blev registreret. Vi gruer for et år uden denne „maj-paradeart“ som en lokal observatør titulerer den.

DOFBasen:2009


2008:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 670, 3)
Det blev til kun 3 obsdage med denne fornemme værling i meget alvorlig tilbagegang, alle nævnes: 1/5 1 Korshage (LB, PEL, EVR), 2/5 1 Korshage (EVR) og 13/5 1 Korshage (HBR, EVR, KES). Dette giver 2 - 3 fugle afhængig af fortolkning, hvilket er et meget lille antal sammenlignet med tidligere middelniveauer for forårstræk på ca. 20.

DOFBasen:2008


2007:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 635, 5)
Med god vilje blev der set 5 forskellige fugle i maj 2007 og alle på Korshage. Alle nævnes: 4/5 1 (EVR), 5/5 1 (JB), 10/5 1 (LB), 15/5 1 (EVR) og 25/5 1 (EVR).

DOFBasen:2007


2006:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 619, 16)
I alt 16 forskellige individer blev set. I foråret er der set Hortulan på 9 obsdage i perioden 30/4 - 13/5, altså næsten dagligt i perioden. Med god vilje kan der gives et bud på, at 16 fugle passerede halvøen i løbet af foråret. Største dagstotal var 6/5 6 rastende Korshage (KES m.fl.). En af de sjældne efterårsobs foreligger fra 13/9 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2006


2005:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 618, 1)
30/4 1 syngende Korshage (EVR). Et *meget lille* tal sammenlignet med 25-årsperioden 1973 - 1997 middeltal på 21 Hortulaner pr. år.

DOFBasen:2005


2004:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 617, 8)
29/4 1 rast Korshage (EVR), 1/5 4 han + 1 hun rast Langesømosen (EVR, JB, KB, BR, HVR, PCC, KES) og 2/5 2 rast Langsømosen (EVR, KB, BR).
Resultatet lidt af en bundskraber. Bemærk den meget snævre forekomstperiode.

DOFBasen:2004


2003:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 613, 4)
En sammentælling af Hortulan giver i alt 4 eller 5 fugle i 2003: 3/5 2 rst ved Myntestien, Korshage (EVR), 11/5 1 syngende ved Myntestien, Korshage (EVR), 17/5 1 rst på Korshage (PR) og 17/5 1 rst ved Flyndersø (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 596, 17)
Traditionen tro et år inden for normen. 17 fugle blev det til på forårstrækket: 5/5 5 Ø, 9/5 6 Ø, 11/5 3 Ø, 12/5 1 Ø, 17/5 1 Ø og 21/5 1 Ø alle Korshage eller den umiddelbare nærhed. Intet fra efteråret. Hortulanen er ikke en art, der overlader noget til tilfældighederne.

DOFBasen:2002


2001:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 576, 20)
20 fugle på forårstræk er pænt: 30/4 1 S Korshage, 8/5 2 tf Korshage, 1 N Brentebjerg, 9/5 1 tf Korshage, 10/5 7 Ø Korshage, 11/5 2 tf Korshage, 12/5 2 tf Korshage og 2 Ø Dybesø Kyst, 13/5 1 Ø Korshage samt 17/5 1 Ø Korshage. Imponerende stabil optræden både hvad angår tid og mængde.

DOFBasen:2001


2000:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 569, 7)
Foråret gav kun 6 fugle, hvilket er klart under middel: 28/4 1 rst Flyndersø samt 1 rst Korshage, 29/4 2 NØ, 30/4 1 Ø og 6/5 1 tf alle Korshage.
Til gengæld gav efteråret 1 måske 2 fugle: 19/8 1 ad han rst og 20/8 1 rst begge Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 556, 13)
Året gav 13 fugle i perioden 6/5 - 31/5. Dage med flere fugle blev 8/5 5 rst KH og 15/5 2 rst KH. Et år under middel.

DOFBasen:1999


1998:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 545, 11)
Forår: 2/5 - 17/5 gav 10 fugle hvilket er under middel. Ingen dage med mere en 1 fugl.
Efterår: 5/9 1 SV KH - en af de sjældne efterårsfugle.

DOFBasen:1998


1997:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 528, 17)
Fænologi:(22/4) 3/5 - 20/5 (6/6)
Sjælden trækgæst om foråret. Uregelmæssig trækgæst om efteråret.
Hortulaner ses oftest trækkende eller rastende på selve Korshage eller ved en af de nærliggende lokaliteter. På gode dage ses flere fugle, men dage med over 10 er sjældne. Arten har været meget stabil i de 25 år. Der er i gennemsnit set 21 fugle pr. år. Kun 2 år er der set færre end 10 fugle og kun 1 år er der set flere end 40 fugle. Det skete i 1990 med 45 fugle.
Kulminationen ligger konsekvent i primo - medio maj, der ses kun få fugle ultimo april og ultimo maj. Der er set 25 Hortulaner om efteråret. Ofte ses flere det samme år, så den er bestemt ikke årlig om efteråret. Fuglene er set fra ultimo august til primo oktober med kulmination primo september.
Både forår og efterår vil østenvind under kulminationerne som regel give pænt med Hortulaner.

1997: Første fugl, den tidligste i stationens historie, sås 20/4 1 Korshage, de næste 27/4 1 og 4/5 2. Et normalt forår med en total på minimum 17 fugle mellem 20/4 og 19/5. Største dagstotal blev 4 fugle 10/5.

DOFBasen:1997


1996:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 507, 21)
Årets indledtes med en pædagogisk flot rastende han ved P-pladsen Hovvig allerede 27/4. Resten af året dog ret skuffende. Samtlige obs: 28/4 1 rast Nørrevang/Langesømose, 4/5 1 rast Nakke, 12/5 2 rast Korshage, 17/5 4 rast Nørrevang og 2 rast Langesømose, 18/5 1 Ø Korshage, 19/5 1 syng Langesømose, 20/5 1 rast Korshage samt 21/5 5 Ø (1 05:45, 4 05:54) og 2 rast Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 491, 16)  
Alle obs nævnes: 2/5 1 syng Korshage, 3/5 1 N (04:40) Korshage og 1 han rast Flyndersø, 6/5 1 Ø (05:24) Korshage, 7/5 1 han rast Korshage + 1 rast Skredbjerg, 11/5 1 rast Korshage ved P-pladsen + 1 tf (05:58) + 3 NØ (10:09) + 1 han syng Hovvig, 12/5 1 hun rast Korshage, 13/5 1 syng Korshage og 23/5 1 tf (05:25) Korshage.
Efteråret gav én obs: 19/9 1 KH.

DOFBasen:1995


Hortulan  Emberiza hortulana  

1994: 26?? 25
Alle obs. nævnes:
12/5 1 han R Gravhøjen,
13/5 1 NØ (4.58) KH,
14/5 1 Ø KH + 1 hun R Myntestien,
15/5 8 Ø + 1 TF + 2 hanner R KH,
16/5 3 Brentebjerg,
21/5 1 Ø KH,
23/5 1 R KH.
Efterår:
21/8 1 SV KH,
3/9 1 S KH,
4/9 2 TF-SV (6.04) KH + 1 hun/juv. R KH.

1993: 23
1/5 1 Ø,
6/5 1 Ø,
8/5 2 han NØ,
10/5 1 Ø,
11/5 1 TF-R,
12/5 2 + 2 R,
13/5 2 Ø + 1 TF + 4 R,
14/5 1 S,
15/5 1 han R,
16/5 1 TF,
17/5 2 R,
19/5 1 han SØ.

1992: 25
Forekomsten på normalt leje, men med årets første som hidtil tidligste ankomst.
Alle obs:
28/4 1,
1/5 1,
2/5 1,
3/5 1,
5/5 1,
11/5 1,
12/5 3,
14/5 3,
15/5 1,
16/5 2,
17/5 1,
19/5 3,
20/5 2,
21/5 2,
22/5 2.

1991: 30
Rigtig flot år men under sidste års rekord-total.
Alle obs:
4/5 1 NØ KH,
10/5 1 Ø KH,
11/5 4 Ø + 2 tf og 6 R KH,
16/5 1 Ø + 1 R KH,
17/5 5 R KH,
19/5 1 Ø og 1 R KH,
20/5 1 R KH,
26/5 2 Nørrevang,
28/5 1 R KH,
30/5 3 R KH.
(KB,LB,JC,PCC,EH,SP,EVR,KES,AT,BV).

1990: 54??
Det blev det bedste år nogensinde for denne art. Den tidligere rekord var 35 fugle i 1980.
2/5 4 hanner Langesømosen,
3/5 1 TF KH + 1 R Langesømosen,
4/5 1 HV,
5/5 1 han R KH,
6/5 2 Ø + 3 hanner Ø + 2 hunner R KH + 1 R Nyk. Sj.,
7/5 1 R Skansehage + 1 Ø KH (4.22),
8/5 1 Ø KH (5.55) + 1 han R Nyk. Sj.,
10/5 5 Ø + 10 hanner + 4 hunner R KH,
12/5 1 Ø (5.01) + 1 R KH + 1 R Plantagen + 1 hun R Dybesø + 1 han R Nakke,
13/5 1 han R KH.
(JB,KB,LB,JC,PEL,BBP,EVR,HVR,PR,KES,ET).

1989: 13
Igen tidlig ankomst.
30/4 2 hanner KH,
4/5 1 han TF KH,
9/5 1 syngende Nyk.Sj.
11/5 1 han og 2 hunner R KH,
13/5 1 han Nakke,
15/5 2 hanner syngende og 1 TF KH,
16/5 1 Ø KH.
27/8 1 KH (DOFBasen EVR).
(LB,PEL,EVR,KES,ET,PKK).

1988: 19? 18
Tangering af tidligste ankomst,
30/4 4 hanner KH + 3 Hyldegårdsvej,
1/5 1 Ø og derefter R Flyndersø,
10/5 2 hunner R Nørrevang,
11/5 3 Ø KH + 1 R KH,
12/5 1 hun Nørrevang + 2 Rørvig Losseplads,
14/5 1 Langesømosen.
(KB, LB, PCC, PEL, EVR, PR, BBP, BV).

1987: 14 15
I alt 14 13 forår fordelt således:
9/5 6 R Langesømosen,
10/5 1 Langesømosen,
15/5 1 hun R KH,
16/5 3 hanner R Langesømosen + 1 han R KH,
18/5 1 R KH.
JB, LB, PR, EVR).
1 efterårsobs:
23/8 1 R Plantagen (EVR).

1986: 19 17
I alt 15-19 (JB, KB, LB, NHC, PEL, EVR, JW) næsten alle KH:
6/5 1-2,
7/5 2,
8/5 3-6 KH + 1 Nakke Ø,
9/5 3,
10/5 1,
11/5 1,
13/5 1,
14/5 1.
Desuden 21/5 1 Flyndersø.

1985: 22
5/5 1 rst (NN),
7/5 2 rst (LB, EVR m.fl),
8/5 3 rst + 4 Ø (LB, EVR),
9/5 5 rst (APR),
10/5 2 NØ (EVR),
11/5 1 rst (EVR),
20/5 1 SØ (EVR) + 2 rst (LB),
26/8 1 rm (LL).
Vel ret normalt. Tidligere har forårstotalerne varieret mellem 7 (1977 og 1983) og 35 (1980) og efterårs mellem 0 og 4.

1984: 10
28/4 1 rst. KH-D (PR, EVR),
1/5 (04.30) 1 E (JC),
2/5 hørt Nørrevang (LB),
10/5 1 rst. Nørrevang (EVR),
13/5 han rst. KH (LB),
14/5 1 E (EVR),
15/5 1 E (EVR),
18/5 1 E (EVR),
19/5 (06.57) 1 S (LB),
20/5 1 rst. Dybesøvej 82 (PR).
Ialt 10.

1983: 8
Ret få:
22/4 1 han rst. indlandet (EVR), meget tidligt,
6/5 1 E (JC),
7/5 3 rst. (1 rm) (LL, JC, LB),
14/5 1 rst. (LL),
16/5 1 han rst. (EVR).
ialt 7.
2/9 han rst. KH (EVR)

1982: 24
22-24 i foråret (7/5-26/5) og 2 i efteraret (3/10), hvilket er hidtil seneste obs. af denne art.
7/5 3-5 KH (3 E + 2 R) (3 hanner + 2) (EVR,JC),
10/5 4 KH (3 hanner) (EVR),
11/5 3 KH (2 hanner + 1 hun) (ET),
14/5 2 hanner KH (EVR),
15/5 1 han KH (EVR),
16/5 1 han KH (EVR),
17/5 4 KH (2 E + 2 R) (1 han) (EVR, LB),
22/5 1 R KH (JB),
26/5 1 E KH (EVR).
3/10 2 Rørvig Bugt (PKK).

1981: 27
Konstateringen fra 1980-rapporten bekræftet, iøvrigt over middel:
8/5 5 KH (4 hanner + 1 E) (JB,EVR),
9/5 3 KH (1 han) (LL,EVR),
10/5 3 KH + 2 Flyndersø (3 hanner, 1 hun, 1) (JB,LL,EVR)
11/5 1 KH (LB),
12/5 3 hanner KH (EVR),
13/5 5 hanner KH (EVR),
14/5 2 (1 han) KH (EVR),
15/5 2 (1 han + 1 hun) KH (JC,EVR),
19/5 1 hun KH (JC), ialt 27 ex.

1980: 37
3/5 1 han (JC,EVR),
6/5 1 T + 4 hanner R (LB),
7/5 2 T + 11 R i en flok, heraf 10 hanner (JC,EVR,KB),
8/5 2 T + 2 hanner R (EVR),
10/5 2 hanner R (JC) ,
11/5 3 hanner R KH (EVR) + 1 han R Rørvig Bugt (PKK),
12/5 3 hanner R (EVR),
15/5 1 TF (JC),
17/5 1 han R (EVR),
18/5 1 hun R (JC,EVR) i alt 35.
Vi må konstatere, at vi ikke er så gode til at finde hunner.
Efterår:
6/9 1 SW (EVR),
7/9 1 SW (PKK, SP).

1979: 18
6/5 1 SE (EVR),
9/5 1 E + 1 han tf + 2 hanner rst (LB),
12/5 1 E (LB,EVR),
13/5 1 R-W (JC,EVR),
14/5 1 hun rst Skansehage (EVR),
15/5 1 hun rst. Skansehage (EVR) (Tilføjet 1983),
16/5 1 E (EVR).
24/5 1 E (EVR),
25/5 1 S (EVR),
30/5 1 hun rst Flyndersø (EVR),
31/5 1 NE (PKK),
6/6 1 hun juv. rst (EVR), meget sen.
I alt 13, ret normalt.
EFTERÅR:
25/8 1 hun/juv. ringmærket + 1 SW KH (JC,PKK, EVR),
1/9 1 han/ad. ringmærket KH.
(KB,JC,PKK,EVR).
Ses ikke hvert efterår, og de sidste 10 år er den kun set om efteråret i 74, 75, 77 og nu i 1979.

1978: 22
4/5 1 Ø (JHC, PEL,EVR),
6/5 2 Ø (EVR m.fl.).
9/5 1 han rst D (LB,EVR),
10/5 2 hanner rst G (LB,EVR) + 1 Ø Rørvig (PKK),
11/5 3 hanner + 1 hun rst D (EVR),
12/5 1 han rst D (EVR),
13/5 2 Ø (LB,EVR),
14/5 2 Ø (LB,EVR),
15/5 4 hunner rst (SP,EVR),
20/5 2 hanner rst D (SP).
I alt 22.
Et af de lidt bedre år.

1977: 11
30/4 1 NØ KH (JB),
7/5 1 rst KH-D (EVR) + 1 rst Flyndersø (EVR),
15/5 1 hun/juv N KH (SP),
19/5 2 tf KH (LB) + 1 rst KH-D (SP,EVR).
Ligesom for mange andre arter dårligste forår mange år.
Fra efteråret kun en obs.dag 2/9, denne dag var der imidlertid en ganske betydelig influx af denne art. På turen fra parkerings-pladsen ud til nettene helt ude på spidsen, noteredes 2 indtrakkende fugle og 1 rst sås, alle tre Hortulaner, at dette ikke var helt tilfældigt understregedes af, at klart nr. 4 sad nok så nydeligt i det første net (LB).

1976: 34
For denne gælder delvis samme bemærkning som for Ringdroslen.
8/5 1 Ø (LB) + 5 hanner + 3 hunner rst Korshage (EVR,SP) + 3-(5) rst Hovvig (JB,EVR),
9/5 7 hanner (13) + 2 hunner (JB, SP, EVR),
10/5 1 tf,
14/5 1 hun rst G (LB),
20/5 1 NØ (LB),
23/5 2 (1 han) (EVR),
alle Korshage,
hvilket giver 26 (34) fugle på 6 obsdage.

1975: 20
5/5 1 rst,
7/5 1 S,
9/5 5 trk, (LB,EVR,HVR),
10/5 2 trk (LB, EVR),
11/5 1 han N (LB, EVR, m.fl.),
13/5 1 N,
15/5 1 rst,
16/5 1 rst,
alle Korshage.
18/5 1 hun + 2 hanner rst HV (LB,EVR),
i alt 16.
Efterår:
31/8 1 ad KH (EVR) + 1 HV (LB),
1/9 1 hørt Nakke,
3/9 1 hun/juv rst HV.
I alt (3)-4 fugle.

1974: 35
Forår i alt 28-32 fugle, heraf 8 trækkende og ikke mindre end 8 syngende hanner.
2/5 1 R-S KH-A,
3/5 2 hanner R KH-A,
11/5 2-4 (1 S + 1 R (LB) + 2 hanner (EVR)) KH,
12/5 2 hanner + 1 HV-G (LB,LE,EVR,HVR),
13/5 2 T + 2-3 hanner R (1) KH (LB,HVR),
14/5 2 HV-G (NHV),
15/5 1 KH-A (LB,NHV,HVR) + 1 han HV-G (LB,HVR),
16/5 1 KH-A,
17/5 1 SV KH + 1 han HV-G,
18/5 2 hanner + 1 hun HV-G (EVR,HVR) + 1 KH-F (EVR),
19/5 2 T (1 han Ø + 1 S) KH,
20/5 1 R-Ø KH,
21/5 1 Missions-kurstedet,
24/5 1 T + 1 R KH-A
Arten kan uden overdrivelse siges at have været daglig midt i maj.
Efterår:
31/8 1 SV KH (LB, EVR),
1/9 1 ad R HV-J (EVR),
dette er kun 2. hhv 3. efterårsiagttagelse fra området.

1973: 15
Alle observationerne er fra Korshage med mindre andet er nævnt:
2/5 1 (LB),
4/5 1 (LB),
6/5 1 (LB),
7/5 1 han Nørrevang øst (EVR,EVR,LB),
8/5 4 (LB),
13/5 1 NØ (LB),
14/5 1 (LB),
20/5 3 (1 han) (LB),
21/5 1 (LB)
24/5 1 (LB),
29/5 1 (LB).
Rettelse til 73-rapporten: Iagttagelsen den 2/5 er ikke fra 73 men fra 71 og skal derfor stryges.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 08··12

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 10··22

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··21

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··17

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02··08

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 06··11

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01··13

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 04··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 22 1 24
MaxRst 6 1 6
Nobs 1 12 1 14
Ndag 1 7 1 9
Fænologi 30·· ··13 13

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 7 8
MaxRst 5 5
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 29·· ··02

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03··17

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 17 17
MaxRst 5 5
Nobs 7 7
Ndag 6 6
Fænologi 05··21

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 16
Total 2 18 20
MaxRst 2 2
Nobs 2 12 14
Ndag 1 7 8
Fænologi 30·· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 5 1 1 7
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 5 2 2 9
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 28·· ··06 19··20art/18660.txt · Sidst ændret: 2023/05/27 22:38 af lb