Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18660

Pirol - Værlinger

Hortulan Emberiza hortulana eu18660

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: -

Fotos


Hortulan

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2019:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 693, 2) 

Odsherred: 19/5 han + hun Højsandet. Det er efterhånden en del år siden, at der er set 2 på en gang - og så oven i købet på matriklen.

21/8-2018 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2017:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 690, 3)
8/5 2 han rast Dybesø (KB m.fl.) – heraf mindst 1 i behold 9/5. Endvidere 12/5 1 han tf over Korshage (SA, EVR), siden retur mod Flyndersø. Betragtes som ny fugl selvom en genganger fra 8/5 - 9/5 ikke helt kan udelukkes. For første gang i årevis stationært rastende Hortulaner på Rørvighalvøen fundet af KB fouragerende langs grusvejen ved Dybesøs nordøstlige hjørne i læ for den kraftige nordøstenvind. En udfarvet og en mere blegt farvet han. Et smukt, men også vemodigt gensyn med den medtagne art. Artens samlede resultat i hele landet var på blot 14 forårs- og 3 efterårsfugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 08..12

2016:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 687, 3) 
10/5 1 tf Korshage (JB). Fuglen sad i et af de små fritstående egetræer på forlandet, kaldende (”plyt”-kald), men lettede kort efter og sås flyve tilbage mod baglandet. 22/5 2 Korshage (LB), der lettede fuglene 07:07. De fløj sydpå langs kysten, hvor en af fuglene blev noteret uafhængigt (EVR) som ovf med ”plyt”-kald.
Omkring 10 forårsfund og 8 efterårsfund i DK i 2016 af denne regionalt kritisk truede art. I 2016 var vejret med arten modsat 2015, hvor vi jo noterede stationens første 0-år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 10..22

2015:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 687, 0)
Det var jo i 2015 det skulle ske. Efter 691 Hortulaner gennem stationens historie kom der ingen. Det tragiske bestandssammenbrud og vestenvindsforåret forenede sig til en trist milepæl.

DOFBasen:2015


2014:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 685, 2)
To. Holdt lige, ingen prangende: 29/4 1 syngende fugl hørt kort Korshage (LB), samt 21/5 1 SØ Korshage (JB, AF) – klassisk lige over med ”plyt”-kald. Bestanden helt kollapset. Sort fremtid. Fanges og ædes fortsat i uciviliserede lande som Frankrig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..21

2013:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 683, 2)
Fortsat en årlig gyser og en stor sorg, at den er blevet så sjælden. Betingelserne for Hortulan i 2013 var glimrende. Alligevel hårdt arbejde at få årets 2 fugle:
13/5 1 han rastende Korshage (EVR).
17/5 1 rastende på den vestlige del af Flyndersøengen (BV).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 13..17

2012:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 681, 2)
Betingelserne i maj var ganske gode for denne art, men den er blevet sjælden. Meget deprimerende, at den fine værling kan være på vej helt væk. Vi fandt 2 fugle i 2012 (ved positiv fortolkning 3):
2/5 1 hørt overtrækkende kl. 06:06 Korshage (LB).
8/5 1 han tf Korshage kl. 06:08 (EVR) - rastende i busktop, lettede med kald, men vendte og forsvandt ned mod S (EVR). Samme dag 1 han rast Nørrevang (JB) – flyver op med kald fra hestegang ved Øretangegård mod egene ved skovbrynet. Med respekt for artens sjældenhed regnes de 2 observationer for samme fugl.

DOFBasen:2012


2011:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 675, 6)
Højt værdsat, eksklusiv Rørvigart, der med sin kritiske nedgang de sidste år har bevæget sig på randen af ikke at blive set årligt med kun 1 fugl/år. Årets 6 er selvfølgelig dermed umiddelbart opløftende. Men lige i Hortulanens topperiode omkring 6-10.maj var der en helt perfekt vejrsituation med sydøstenvinde og varme, fuldstændigt optimalt for god tilgang af arten. I det lys er årets 6 fugle ikke mange!
Men de kom da:
6/5 1 hørt synge kort, aldrig set Rørvig (LB)
8/5 1 + 1 trak NØ Korshage (JB, KB) – de 2 fugle kom inden for en morgentime og begge trak med kald helt ude over havklitten.
9/5 1 trækforsøgende Korshage (EVR). 1 rastende Flyndersø (AF) – letter, vurderet som han.
11/5 1 R Korshage (JB) – han, letter og flyver langt ind mod sydvest.
Det fremgår at der ikke blev fundet stationære rastende fugle. En af årsagerne var manglende god habitat (nyspirede/nyharvede gerne lidt sandede marker) i Korshages umiddelbare bagland. Længere nede mod Rørvig er der store hestefolde, men det lykkedes ikke at finde fugle her.

DOFBasen:2011


2010:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 674, 1)
8/5 1 rastende Hovvig ved Nakke (EVR). Han siddende i et træ, kaldende, men ikke sang. Træerne omkring grøften og engene ved Nakke ved vendepladsen er et gammelt traditionelt Hortulan-sted.
Især fra dengang arten var mere pålidelig og set her netop i fravær af de optimale SØ-vinde, der favoriserer Korshage. Hermed reddedes arten lige netop for andet år i træk fra at gå i 0 for første gang i Fuglestationens historie.

DOFBasen:2010


2009:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 673, 1)
22/5 1 han syngende Korshage (EVR) ved transformatorstationen på morgenobsen. Fuglen blev eftersøgt, og endelig kl. 16 på samme lokalitet blev der spottet en Hortulan af JB. Eftermiddagsfuglen fik beskrivelsen af finderen: „olivengrå hoved-hals, bryst bug ret blegt, ensfarvet orangetonet, sikkert en 2k han jvf også det sene tidspunkt“. Efter al sandsynlighed samme fugl fra morgenobsen. Den nedadgående tendens synes klar: vi er nede og tangere lavpunktet i 2005, hvor også kun en fugl blev registreret. Vi gruer for et år uden denne „maj-paradeart“ som en lokal observatør titulerer den.

DOFBasen:2009


2008:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 670, 3)
Det blev til kun 3 obsdage med denne fornemme værling i meget alvorlig tilbagegang, alle nævnes: 1/5 1 Korshage (LB, PEL, EVR), 2/5 1 Korshage (EVR) og 13/5 1 Korshage (HBR, EVR, KES). Dette giver 2 - 3 fugle afhængig af fortolkning, hvilket er et meget lille antal sammenlignet med tidligere middelniveauer for forårstræk på ca. 20.

DOFBasen:2008


2007:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 635, 5)
Med god vilje blev der set 5 forskellige fugle i maj 2007 og alle på Korshage. Alle nævnes: 4/5 1 (EVR), 5/5 1 (JB), 10/5 1 (LB), 15/5 1 (EVR) og 25/5 1 (EVR).

DOFBasen:2007


2006:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 619, 16)
I alt 16 forskellige individer blev set. I foråret er der set Hortulan på 9 obsdage i perioden 30/4 - 13/5, altså næsten dagligt i perioden. Med god vilje kan der gives et bud på, at 16 fugle passerede halvøen i løbet af foråret. Største dagstotal var 6/5 6 rastende Korshage (KES m.fl.). En af de sjældne efterårsobs foreligger fra 13/9 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2006


2005:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 618, 1)
30/4 1 syngende Korshage (EVR). Et *meget lille* tal sammenlignet med 25-årsperioden 1973 - 1997 middeltal på 21 Hortulaner pr. år.

DOFBasen:2005


2004:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 617, 8)
29/4 1 rast Korshage (EVR), 1/5 4 han + 1 hun rast Langesømosen (EVR, JB, KB, BR, HVR, PCC, KES) og 2/5 2 rast Langsømosen (EVR, KB, BR).
Resultatet lidt af en bundskraber. Bemærk den meget snævre forekomstperiode.

DOFBasen:2004


2003:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 613, 4)
En sammentælling af Hortulan giver i alt 4 eller 5 fugle i 2003: 3/5 2 rst ved Myntestien, Korshage (EVR), 11/5 1 syngende ved Myntestien, Korshage (EVR), 17/5 1 rst på Korshage (PR) og 17/5 1 rst ved Flyndersø (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 596, 17)
Traditionen tro et år inden for normen. 17 fugle blev det til på forårstrækket: 5/5 5 Ø, 9/5 6 Ø, 11/5 3 Ø, 12/5 1 Ø, 17/5 1 Ø og 21/5 1 Ø alle Korshage eller den umiddelbare nærhed. Intet fra efteråret. Hortulanen er ikke en art, der overlader noget til tilfældighederne.

DOFBasen:2002


2001:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 576, 20)
20 fugle på forårstræk er pænt: 30/4 1 S Korshage, 8/5 2 tf Korshage, 1 N Brentebjerg, 9/5 1 tf Korshage, 10/5 7 Ø Korshage, 11/5 2 tf Korshage, 12/5 2 tf Korshage og 2 Ø Dybesø Kyst, 13/5 1 Ø Korshage samt 17/5 1 Ø Korshage. Imponerende stabil optræden både hvad angår tid og mængde.

DOFBasen:2001


2000:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 569, 7)
Foråret gav kun 6 fugle, hvilket er klart under middel: 28/4 1 rst Flyndersø samt 1 rst Korshage, 29/4 2 NØ, 30/4 1 Ø og 6/5 1 tf alle Korshage.
Til gengæld gav efteråret 1 måske 2 fugle: 19/8 1 ad han rst og 20/8 1 rst begge Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 556, 13)
Året gav 13 fugle i perioden 6/5 - 31/5. Dage med flere fugle blev 8/5 5 rst KH og 15/5 2 rst KH. Et år under middel.

DOFBasen:1999


1998:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 545, 11)
Forår: 2/5 - 17/5 gav 10 fugle hvilket er under middel. Ingen dage med mere en 1 fugl.
Efterår: 5/9 1 SV KH - en af de sjældne efterårsfugle.

DOFBasen:1998


1997:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 528, 17)
Fænologi:(22/4) 3/5 - 20/5 (6/6)
Sjælden trækgæst om foråret. Uregelmæssig trækgæst om efteråret.
Hortulaner ses oftest trækkende eller rastende på selve Korshage eller ved en af de nærliggende lokaliteter. På gode dage ses flere fugle, men dage med over 10 er sjældne. Arten har været meget stabil i de 25 år. Der er i gennemsnit set 21 fugle pr. år. Kun 2 år er der set færre end 10 fugle og kun 1 år er der set flere end 40 fugle. Det skete i 1990 med 45 fugle.
Kulminationen ligger konsekvent i primo - medio maj, der ses kun få fugle ultimo april og ultimo maj. Der er set 25 Hortulaner om efteråret. Ofte ses flere det samme år, så den er bestemt ikke årlig om efteråret. Fuglene er set fra ultimo august til primo oktober med kulmination primo september.
Både forår og efterår vil østenvind under kulminationerne som regel give pænt med Hortulaner.

1997: Første fugl, den tidligste i stationens historie, sås 20/4 1 Korshage, de næste 27/4 1 og 4/5 2. Et normalt forår med en total på minimum 17 fugle mellem 20/4 og 19/5. Største dagstotal blev 4 fugle 10/5.

DOFBasen:1997


1996:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 507, 21)
Årets indledtes med en pædagogisk flot rastende han ved P-pladsen Hovvig allerede 27/4. Resten af året dog ret skuffende. Samtlige obs: 28/4 1 rast Nørrevang/Langesømose, 4/5 1 rast Nakke, 12/5 2 rast Korshage, 17/5 4 rast Nørrevang og 2 rast Langesømose, 18/5 1 Ø Korshage, 19/5 1 syng Langesømose, 20/5 1 rast Korshage samt 21/5 5 Ø (1 05:45, 4 05:54) og 2 rast Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 491, 16)  
Alle obs nævnes: 2/5 1 syng Korshage, 3/5 1 N (04:40) Korshage og 1 han rast Flyndersø, 6/5 1 Ø (05:24) Korshage, 7/5 1 han rast Korshage + 1 rast Skredbjerg, 11/5 1 rast Korshage ved P-pladsen + 1 tf (05:58) + 3 NØ (10:09) + 1 han syng Hovvig, 12/5 1 hun rast Korshage, 13/5 1 syng Korshage og 23/5 1 tf (05:25) Korshage.
Efteråret gav én obs: 19/9 1 KH.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.

art/18660.txt · Sidst ændret: 2020/08/22 18:30 af lb