Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00360

Lommer - Flamingoer

Kuhls Skråpe Calonectris borealis/C. diomedea eu00360

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Kuhls Skraape

Årsrapporter


2024:  Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe  Calonectris borealis/C. diomedea  

DOFBasen:2024


2023:  Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe  Calonectris borealis/C. diomedea  

DOFBasen:2023


2022:  Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe  Calonectris borealis/C. diomedea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2020:  Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe  Calonectris borealis/C. diomedea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2018:  Atlantisk/Scopolis Skråpe (Kuhls Skråpe)  Calonectris borealis/diomedea  (0, 9/9, 1/1)
3/10 1 V (10:35 - 10:37) Korshage (JHC, EVR, KR, JS, VWS), samme fugl set 8:20 - 8:23 ved Børstrup Hage.
De tidligere fund er fra årene: 1981, 1992, 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006 og 2009.
Nedenstående tabel viser, at arten kan optræde næsten året rundt, er dog mest almindeligt i perioden august til januar.
Fordeling på måneder, N=10:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 1 1 1 1 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..03

2009:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 8/8, 1/1)
23/5 09:10 – 09:25 1 langsom trækkende V Korshage (JB, EVR, BV) og 09:50 – 09:59 Skærby Strand (Niels Behrendt). Samme fugl set Børstrup Hage ved Gilleleje kl. 05:16. Fuglen havde ikke specielt travl og nåede tilsyneladende aldrig Klint, hvor der blev kikket forgæves i perioden 09:40 – 11:03.
Hermed set hvert andet år i dette årti. Vores første maj fund. De 9 iagttagelser er fordelt på ikke mindre end 8 måneder, november er topscorer med 2, medens feb, mar, apr og jul endnu står på 0. Skal traditionen følges, kommer næste 2011 rimeligvis i juli.
Fundet bringer den danske total op på 54, d.v.s. vi står for (eller måske rettere er med på) knapt 17 % af samtlige observationer i DK – en andel, vi vist ikke kommer i nærheden af for nogen som helst andre arter. Artens relativt mange forekomster i Kattegat underbygges af de 93 svenske fund – vel den eneste havfugl, der er mere hyppig i Sverige end her i landet?

DOFBasen:2009


2006:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 7, 1)
12/11 1 NV (11:14 - 11:16) Korshage (JHC). Med i alt 8 Kuhls Skråper er vi landets bedste lokalitet for denne art (1/6 af samtlige danske fund!). Årets observation er på landsplan ret usædvanlig, da det er en novemberobs. Der findes eksempelvis kun et par novemberfund i Danmark frem til 2004, hvoraf Rørvig har et par stykker, bl.a. den første fugl fra Kattegat overhovedet fra november 1981 (se f.eks. E.V. Rasmussen, DOFT 2007, Nr. 2). Hvis vi ser på vore egne 8 fund fra Rørvig, der fremgår af figuren, bemærker man, at iagttagelserne er pænt fordelt over perioden juni til januar. Dermed har arten et helt andet forekomstmønster, end man f.eks. ser hos Almindelig Skråpe.

DOFBasen:2006


2005:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 6, 1)
Udviklingen for denne art er meget interessant, og arten ses med tiltagende hyppighed på Korshage – sidste gang var i 2001, 2003 og nu igen i 2005: 12/12 1 trk V 10.11 – 10.14 Korshage (JHC, AF). Dermed områdets 7. Kuhls. Arten er ikke tidligere set i december.

DOFBasen:2005


2003:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 5, 1)
Et imponerende år med ikke færre end fire skråpearter, herunder Rørvigs 6. Kuhl´s.
21/6 1 rast - trk NV 19.20 - 19.50 Korshage (JB, Henning Vikkelsø Rasmussen).
De nu i alt seks fund fordeler sig herefter:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

Der er ikke mange lokaliteter i Danmark, der kan præstere seks fund af denne sjældne havfugl. De tidligere tre racer er ved at blive splittet op i selvstændige arter, der bliver udskilt på basis af ynglepopulationerne - C. Edwardsii yngler på Kap Verde øerne. C. Borealis yngler i Atlanten bl.a. på Madeira. Og endelig C. Dimomedea, der yngler i Middelhavet. Det kan ikke afgøres, hvilken populationen vores seks Kuhls tilhører.

DOFBasen:2003


2001:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 4, 1)
På trods af endnu et dårligt havfugleår dukkede denne raritet op efter kun 3 års fravær. Fuglen trak forbi Gilbjerg og Kikhavn, inden den omsider nåede frem til Korshage.
1/8 1 V Korshage 17.28 - 17.59 (JS).

DOFBasen:2001


1998:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 3, 1)
30/10 1 NV 9.47 - 9.58 Korshage (JHC, PCC, EVR). Blev meldt via mobiltelefon fra Hundested, spottet umiddelbart herefter et pænt stykke mod øst. Tre tilfredse observatører fik hermed en af de mere længerevarende obs af denne sjældenhed.

DOFBasen:1998


1997:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea (0, 3, 0)
Tilfældig gæst. 3 observationer.
1981: 6/11 1 NV Korshage.
1992: 5/1 1 NV Korshage.
1995: 30/9 1 rastende, senere NØ Korshage.
Der er 24 godkendte fund i Danmark, heraf 6 fund i de indre danske farvande.

DOFBasen:1997


1995:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 2, 1)
Lokalitetens tredie fund er en kendsgerning - ganske flot også på landsplan: 30/9 1 rast - NØ (09:45 - 09:58) Korshage (JB, LB, PCC, HVR, m.fl.). Godkendt af SU.
De to forrige var 6/11 1981 1 trk og 5/1 1992 1 trk. Nogle dage før 30/9 blev der ved den svenske vestkyst set en Kuhls. Der kan naturligvis være identitet.

DOFBasen:1995


Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/C. diomedea

1992: 1
Områdets anden Kuhl's. 5/1 1 NV KH (9:38-44) (JB, JHC) viste de lokale vintervejen og indvarslede „gode tider“. Usædvanlig sen iagttagelse.

1981: 1
6/11 1 NV (7:30-7:35) KH (EVR). Godkendt af SU. 5. danske forekomst. Fuglen kom fra Kikhavn og trak forbi Korshage-spidsen på 200-300 m afstand, forsvandt mod NV. … De øvrige 4 danske fugle fordeler sig på aug 1, okt 2 og nov 1. To fra Skagen og to fra Vestkysten.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/00360.txt · Sidst ændret: 2023/01/06 22:50 af kes