Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00460

Lommer - Flamingoer

Almindelig Skråpe Puffinus puffinus eu00460

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  

DOFBasen:2024


2023:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 05

2022:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 56/61, 1/1) 

10/7 05:47 1 V Korshage (EVR). Samme som ved Kikhavn.

29/1-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2021:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 55/60, 1/1)

24/9 10:56 1 V Korshage (JB, EVR, JST).

29/1-23 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2020:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 54/59, 1/1)

30/7 16:07 1 V Korshage (JHC). Formodentlig samme som ved Børstruphage.

29/1-23 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2019:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus   (0, 52/57, 2/2)

16/9 08:45 1 V Kysten ved Sandflugtsplantagen (MJE) og 09:33 1 V Korshage (KR m.fl.).

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 16

2018:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 49/54, 3/3)
I de seneste 15 - 20 år har de fleste fund været fra juni - august, der imidlertid var meget vindsvage i 2018. I stedet kom fundene i den gode havfugleperiode i september:
12/9 10:05 - 10:10 1 R➝NV (EVR).
23/9 10:17 1 NV (SA, JHC, EVR, KR).
28/9 07:58 - 08:02 1 NV (EVR, VWS).
Arten lå før årtusindskiftet lige på grænsen til at være årligt forekommende, men siden rekordåret 2003 med 7 er det gået jævnt tilbage.
Seneste års totaler: 2012 0, 2013 0, 2014 1, 2015 0, 2016 1, 2017 2 og altså nu 2018 3. Er udviklingen ved at vende igen?

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 12..28

2017:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 47/52, 2/2)
Tendensen fra de sidste par år fortsætter – er ved at udvikle sig til en rigtig ”sommerfugl”.
1/6 06:29 – 06:31 1 NV Korshage (EVR) og 3/7 05:11 1 V Korshage (RF/HVR). Junifuglen kunne godt være identisk med en fugl ved Tisvilde aftenen inden.
Vi har ikke haft en efterårsfugl siden 2011 – Set 2014 – 2017, men ikke i 2012 – 2013.
Månedsfordelings af samtlige fund, dels de to perioder 2000 – 2017 og 1973 – 1999:

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Efterår
2 14 9 13 9 7 30%
2000- 1 12 4 4 2 2 16%
-1999 1 2 5 9 7 5 41%

Det ses at for hele perioden udgør andelen efterårsfund (sep – okt) 30%. Frem til årtusindskiftet lå denne andel på 41% (n = 29), medens den herefter er faldet til blot 16% (n = 25). En del af forklaringen er givetvis, at der nu om dage ses efter havfugle hele året, hvis vejret er til det, medens det tidligere var en mere udpræget efterårsaktivitet. En anden faktor, der rimeligvis også spiller ind, er at vi i de senere år har været ramt af en række ret dårlige - i.e. stormfattige efterår.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01.. ..03

2016:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 46/51, 1/1)
7/8 07:40 – 07:45 1 V Korshage (JB). Formodentlig samme fugl som blev set 06:00 Børstrup Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2015:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  pufinus (0, 44/49, 2/2)

To typiske fugle set af morgenfriske sommerobservatører: 15/6 04:26 1 V Korshage (JHC) og 10/7 05:35 1 NV Korshage (EVR) – der blev også set en ved Kikhavn stort set samtidigt 05:39 (MT). Forskellige fugle eller kuk i tidspunkterne?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15.. ..10

2014:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 43/48, 1/1)
En typisk forekomst: 13/6 10:02 1 V Korshage (JHC, EVR) - også set ved Kikhavn 09:49.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2011:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 46, 2)
I alt blev det til 2 observationer fra Korshage i efteråret. Observationerne var 15/9 18:02 – 18:05 1 SV (JS) og 12/10 12:05 1 Ø (TPA).

DOFBasen:2011


2010:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 46, 0)
Tilføjelse 1998: 7/8 1 V Korshage (SST via DOF-basen) - dermed 5 fugle i august 1998 samt 3 ubestemte skråper, hvoraf mindst 1 blev mistænkt for at være en Almindelig. Helt suverænt bedste måned for denne art - vi har også et par stykker med 3 fugle. Observations intensitet og især optik taget i betragtning er det bemærkelsesværdigt, at månedsrekorden for denne art nu har over tredive år på bagen!

DOFBasen:2010


2009:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 44, 2)
13/6 07:56 1 V (HBR, JHC) og 5/10 10:54 1 V til rast (smed sig på vandet) og rimeligvis samme fugl V igen 12:45 begge Korshage (JB, HBR, LB, TPA, KR, EVR).
Junifuglen blev inden set både ved Rågeleje (06:55), Liseleje (07:32) og Kikhavn (07:50). Den meget lille tidsforskel mellem Kikhavn og Korshage skyldes, at Korshagefolkenes obsfokus er betydelig mere østligt – tidligere har der for mere sjældne havfugle været eksempel på, at en fugl (Kuhls) er set samtidigt fra de to lokaliteter.
Sikkerheden for at det var samme fugl, der sås 5/10 baseres på, at den begge gange kom så tæt på land, at man næsten skulle tro, at det var en Balear. Flere af de vel efterhånden ret garvede observatører var enige om, at det var den bedste Almindelige Skråpe, de nogensinde havde set – så alene denne fugl bar stort set dagen.
Ses i relation til mængden af blæst og antallet af Sodfarvede, tyder også årets observationer på, at der er relativ større chance for at finde en Almindelig i forbindelse med sommerblæst.

DOFBasen:2009


2008:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 43, 1)
21/6 1 NV Korshage (EVR) må absolut betragtes som en plusart i et ret middelmådigt havfugleår.
Beregnet ud fra totaltallene fra alle år går der lidt over 11 Sodfarvede pr Almindelig. Grundet nogen forskel i forekomst tider (flest Almindelige i jun - aug, mod Sodfarvets kulmination i sep – okt) skal en sådan sammenligning givetvis tages med et gran salt.

DOFBasen:2008


2007:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 42, 1)
4/9 1 V (5:58) Korshage (JSt). Et typisk fund fra efterårets tidligste stormperioder – en periode, der var karakteriseret af mange havfugle generelt, ikke mindst invasion af Lille Kjove. Årets fugl kom trækkende forholdsvis stille og tæt på kysten, hvilket også er set før.

DOFBasen:2007


2006:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 39, 3)
26/5 1 V (5:36) Korshage (EVR) og 4/6 2 V Korshage (HVR).
Det er 4. år i træk med observationer af denne pelagiske art, og vi har nu i alt 41 iagttagelser (se figuren). Arten er en rigtig sommer-skråpe, da de fleste fugle ses i juni - september. Dage med hård nordvestenvind i juni - august, er nok dér, der er størst chance for at få arten at se. Det er også på det tidspunkt, at arten forlader ynglepladserne og spredes ud i Atlanten og Nordsøen. Arten adskiller sig fra Kuhls ved bl.a. at have et helt andet forekomstmønster, jfr. diagrammerne.

DOFBasen:2006


2005:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 38, 1)
Et typisk sommerfund foreligger: 17/7 1 V (8:44) Korshage (JHC).
Det er tredje år i træk arten ses, idet der er observationer fra 2003 og 2004. Ellers skal vi helt tilbage til 1998 – det vil sige, at der var fire år i træk uden iagttagelser af arten. Det bedste år for denne skråpe var 2003 med hele 7 fugle.

DOFBasen:2005


2004:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 36, 2)
15/6 1 V 17.56 Korshage (JHC) og 16/6 1 V 4.52 Korshage (LB, JHC). To typiske sommerfund på dage med kraftig pålandsvind.

DOFBasen:2004


2003:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 29, 7)
For få år siden var arten på SU listen, og der blev med års mellemrum set en enkelt fugl i området. Kun de mest flippede dagdrømmere havde forestillet sig, at der på ét år blev set hele syv fugle. Ikke desto mindre skete det i 2003 - se bare her.
21/6 3 NV (6.50, 8.00, 9.37) Korshage (LB, JHC, KES m.fl.), 12/7 1NV (4.55) Korshage (JHC), 23/8 3 NV (14.38 og 15.28 2) Korshage, bemærk to sammen (JHC, KES, EVR m.fl.).
Glædeligt gensyn med denne art - den er ikke set siden 1998, således fire år i træk uden observationer. Men hvilken markering i 2003.

DOFBasen:2003


1998:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 24, 5)
Et godt år for arten og for første gang siden 1973 dukkede 3 fugle op på samme dag.
5/8 3 V 15.27-15.30 Korshage (HVR) og 6/8 1 V 5.31 Korshage (HVR).
-
Tilføjet 2011: 7/8-1998 1 V Korshage (SST via DOF-basen) - dermed 5 fugle i august 1998 samt 3 ubestemte skråper, hvoraf mindst 1 blev mistænkt for at være en Almindelig. Helt suverænt bedste måned for denne art - vi har også et par stykker med 3 fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 23, 1)
Meget sjælden trækgæst. 24 observationer.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
- 3 3 8 4 6

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 1 2 5 4 6 5 0 0

Arten er næsten årligt forekommende ved Korshage med 23 fugle på 21 observationsdage. 25/10 1973 med 3 fugle er eneste dag med mere end 1 fugl.

1997: 17/9 1 NV 16:18 Korshage (EVR). Fuglen kom trækkende mod NV 16:14, da den lagde sig på vandet for at fouragere, direkte udfor observatøren, den fortsatte dog snart mod NV. Det er første gang, at arten ses rastende

DOFBasen:1997


1996:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 22, 1)
Den årlige observation: 3/8 1 NV (10:56) Korshage (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 21, 1)
Lige akkurat årlig: 26/8 1 NV (11:45) Korshage (JHC).

DOFBasen:1995


Almindelig Skråpe Puffinus puffinus

1994: 1
En enkelt iagttagelse sikrer artens status som årligt forekommende:
28/9 1 NV KH (6.24) (EVR, HVR).

1993: 2
7/7 1 NV KH (06.08) (EVR), 16/8 1 NV KH (Jes Wilhelmsen, Jens Lind). To typiske fund fra sommermånederne.
Den 7/7 var i øvrigt en god dag på mange havfuglelokaliteter, således melder Hanstholm om 24 T.

1992: –

1991: 2
22/5 1 NV (5.34) KH (EVR), 21/7 1 V (11.50) KH (TS).
To fugle på et år er over gennemsnittet. Første majobservation.

1990: 1
20/9 1 V (10.32) KH (LB).
Denne dag var der nærmest et influx af arten i Kattegat og der meldes om bl.a. 8 ex, mellem Hönö og Kullen.

1989: 1
16/7 1 NV (5.53) KH (EVR, BBP, PR).
De tidligere 14 iagttagelser fordeler sig således:

janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
000002214500

6 individer fra tidligere år er nu forelagt SU, der har godkendt dem alle. Det drejer sig om fuglene fra følgende datoer: 30/7-1983, 20/10-1983, 4/9-1985, 22/9-1986 og 15/9-1987. Der henvises til tidligere Rørvig-rapporter for yderligere information.

1988: –

1987: 1
15/9 1 NV KH (EVR, HVR).

1986: 1
Må efterhånden betragtes som årligt forekommende, men er stadigvæk langt sjældnere end Sodfarvet Skråpe: 22/9 7.12 1 NV KH (LB, EVR).

1985: 1
4/9 17:42 1 V KH (EVR).

1984: 1
15/10 6:30 1 V KH (LL).

1983: 4
1984-tillæg til 1983:
Med ialt 4 godkendte fugle er der tale om ny årsrekord. 30/7 2 NW (05.45, 06.30-32) KH (BBP, EVR, PR), 7/9 1 W (06.19-21) KH (JC), 20/10 1 NW (08.15-19) KH (LL, EVR, NHV).

1982: –

1981: 1
13/6 1 NW (4.20-4.27) KH (JC,EVR). Godkendt af SU.

1980: 1
Iagttagelsen fra 25/10 1973 med 3 ex. W KH (EWR), er nu tilsendt SU og er blevet godkendt.
1979: 30/6 1 NW (14.43) KH (EVR). Godkendt af SU.
Den kom trækkende på ca. 200 m. afstand fra kysten. Vinden var NW 7-8.
1980: 21/8 1 NW (16.30) KH (EVR). Godkendt af SU.
Fuglen kom trækkende ca. 400 m ude, og den var af den atlantiske race (p.p. puffinus). Det blæste kraftigt fra nordvest (8-9 Beauff.)

1979: 1
TILFØJET 1980: 30/6 1 NW (14.43) KH (EVR). Godkendt af SU. Den kom trækkende på ca. 200 m. afstand fra kysten. Vinden var NW 7-8.

1978: –

1977: –
15/11 1 V senere S KH (SP). (Næppe godkendt af SU).
Tidligere kun set i 1973.

1976: –

1975: –

1974: –

1973: 3
25/10 3 V (8:25 i flok) KH (EVR) ca. 150 m. ude. Første iagttagelse fra området.
TILFØJET 1980: Iagttagelsen fra 25/10 1973 er nu tilsendt SU og er blevet godkendt.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 12··28

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01·· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15·· ··10

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15·· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 05

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26·· ··04

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15··16

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 3 7
Total 3 1 3 7
MaxRst
Nobs 3 1 1 5
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 21·· ···· ··23

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/00460.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 22:06 af lb