Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10990

Lærker - Drosler

Rødhals Erithacus rubecula eu10990

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Roedhals

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 4 20 5 49
MaxRst 7 2 6 4 7
Nobs 60 35 62 49 206
Ndag 26 18 27 27 98
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 2 9 19 9 8 6 5 6 23 45 16 169
MaxRst 3 3 4 6 4 5 3 2 3 13 16 3 16
Nobs 50 34 63 59 37 44 39 43 29 50 70 50 568
Ndag 27 23 28 29 25 27 24 27 20 25 29 26 310
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 1 12 54 2 11 98
MaxRst 7 3 5 35 3 5 3 2 3 11 4 5 35
Nobs 36 26 53 45 25 33 21 20 33 56 29 35 412
Ndag 24 21 30 24 20 21 19 18 23 27 20 25 272
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 8 3 41 34 1 7 2 2 22 40 13 183
MaxRst 4 3 13 15 25 4 3 6 5 11 12 4 25
Nobs 96 78 90 161 54 30 34 43 36 56 67 73 818
Ndag 30 25 30 30 24 19 28 27 24 25 28 30 320
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 11 25 18 7 5 20 9 11 113
MaxRst 4 2 8 15 8 6 3 4 5 7 7 4 15
Nobs 38 39 71 55 33 26 11 30 44 52 73 60 532
Ndag 25 23 31 28 22 19 9 23 26 25 28 30 289
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 9 19 100 12 11 3 10 10 70 34 10 310
MaxRst 5 3 10 25 7 4 2 3 4 30 12 6 30
Nobs 74 65 67 70 25 20 12 22 32 47 73 34 541
Ndag 30 28 30 28 18 14 11 13 21 23 29 25 270
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Brutto rapporteret 742 for året (alle obs reduceret for daggengangere). Trækket afspejler sig i toppene i april (159) og i oktober (72) – november (135). Konkrete fald tal er små – 6/4 15 Korshage og 6/4 32 hele halvøen og slet ingen efterår.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 44 44 120 28 20 13 10 31 63 105 51 569
MaxRst 2 4 3 15 4 3 2 2 4 8 10 3 15
Nobs 36 28 38 36 19 16 10 9 21 29 36 35 313
Ndag 27 25 28 29 18 15 10 9 20 23 25 28 257
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Ynglebestand solid. Træktoppene afslører sig på månedsfordelingen af bruttosummen på 905 (april 149 og siden okt 126 og nov 154). Bedste rast 29/4 30 og 8/11 20.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 58 29 94 149 80 28 22 59 47 126 154 59 905
MaxRst 2 4 15 30 10 4 3 4 4 17 20 2 30
Nobs 53 24 59 50 37 16 18 48 36 60 89 54 544
Ndag 25 15 27 28 22 12 13 24 27 25 27 26 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Årssum 807. Månedsfordelingen afslører de 2 typiske trækmåneder med 157 fra april og 112 fra oktober. Trods de mange der trækker igennem var der små rasttal, der ikke oversteg 5/4 25 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 101 24 37 157 48 25 24 34 79 112 108 58 807
MaxRst 5 2 6 25 5 3 2 3 7 5 10 5 25
Nobs 71 21 25 51 36 19 23 29 40 61 64 42 482
Ndag 31 15 15 28 23 16 20 22 25 26 30 26 277
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Årssum: 740. Arten topper i april (186) og i oktober (87) og november (136). Trods tydelige rapporteringstoppe meget lidt markant trækrast. 19/4 30 Korshage og 5/11 14 Langesømosen er halvårenes bedste.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 30 56 186 39 47 22 22 29 87 136 57 740
MaxRst 3 11 10 30 4 5 3 3 2 4 14 3 30
Nobs 25 19 35 64 29 27 18 15 26 54 56 40 408
Ndag 17 15 23 29 17 21 17 12 20 29 28 25 253
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Rødhals  Erithacus rubecula  
I konkrete tal nærmest ingen fornuftige falddage af en ellers ganske talrig nattrækker. 30/3 43 (Korshageområdet) det nærmeste. Man må så se på obsfordelingerne. Årssum er 574. Fordeler sig fra januar til december: 28 – 14 -90 129 – 11 – 24 6 – 15 – 26 103 – 94 – 34. Her popper trækket så op i marts/april og i oktober/november.
Derimod dårlig nyhed for Blåhals: 0 i 2014.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 28 14 90 129 11 24 6 15 26 103 94 34 574
MaxRst 3 1 18 10 3 2 2 2 4 6 6 2 18
Nobs 22 14 40 55 7 19 5 14 18 54 48 28 324
Ndag 14 11 23 25 7 6 5 12 14 27 27 17 188
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Hvor blev faldene af? 15/4 25 Korshage, 17/4 10 Langesø Mose og 26/4 11 Korshage var største tal.
Man må så se på årsprofilen for at afsløre fluktuationerne:
Årets 12 måneder ser således ud: 14 – 3 – 4, 118 – 31 – 14, 8 – 16 – 16, 82 – 84 – 36
Så der skete noget i april og igen i oktober - november. Træk sivende igennem.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 3 4 118 31 14 8 16 16 82 84 36 426
MaxRst 3 1 1 25 9 6 2 2 2 6 5 4 25
N 11 3 4 35 16 8 7 13 12 52 40 25 226
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Har for standfuglenes vedkommende en forekomst meget lig Gærdesmutte, og præsenteres her på samme tabelform.
Nedenstående tabel dækker de hyppigst rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), årstotalen for den pågældende lokalitet (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N), det største antal rastende (MaxRast) og endelig det største antal syngende fugle (MaxSyng):

N Sum Sum/N MaxRast MaxSyng
Korshage 73 215 2,9 35 2
Rørvig By 74 93 1,3 3 3
Hovvig 43 66 1,5 4 4
Dybesø 13 30 2,3 11 3
Plantagen 7 9 1,3 2 2
Slettermose 6 12 2,0 3 2
Nørrevang 17 30 1,8 11 1
Skansehage 8 12 1,5 3 -
Nykøbing 16 20 1,3 3 -

Forårstrækket gav medio/ultimo april en del rastende Rødhalse, største dagstotaler: 11/4 15, 18/4 18, 19/4 33 og 22/4 37, øvrige dage højst 10.

DOFBasen:2012


2011:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Første syngende 12/3 1 Rørvig By.
En del pæne rasttal i første halvdel af april: 3/4 35, 11/4 14 og 14/4 12 alle Korshage.
For sammenligningens skyld her en tabel, opstillet på samme måde som for Gærdesmutte.
Der er også her en tendens til et lavere gennemsnitligt antal fugle pr. observation (dog mindre klar), men til gengæld er årstotalerne voksende.
Dette kan måske tolkes således, at de lavere gennemsnitstal pr observation, blot skyldes ændrede indtastningsvaner og at der faktisk er tale om en reele fremgang for Rødhalsen de seneste par år.

År 2007 2008 2009 2010 2011
Total 281 446 249 394 447
N 95 129 125 177 206
Total/N 3,0 3,5 2,0 2,2 2,2

(Se også Gærdesmutte).

DOFBasen:2011


2010:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Arten har en forekomst meget lignende Gærdesmutten. Se figur.
Første syngende: 10/3 1 Rørvig By.
Største rasttal forår: 28/3 7 Rørvig By, 18/4 26 Korshage og 25/4 35 Korshage, øvrige tal under 10.
Største rasttal efterår: 10/10 8 Korshage, 31/10 6 Korshage og 8 Nakke Hage samt 1/11 28 og 7/11 11 Korshage, øvrige tal under 5.

DOFBasen:2010


2009:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Set året rundt.
Første syngende: 22/2 1 Rørvig.
Forårstrækket giver en klar top i materialet i april, med største rasttal: 6/4 7 Korshage, 14/4 10 Korshage og 16/4 7 Dybesø, men altså ingen dage med markante fald i foråret.
Tilsvarende kan man se en klar top i oktober, med største rasttal: 26/10 12 rast Korshage og 12 rast Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Set året rundt. Første syngende: 28/2 1 Korshage.
Forårets trækperiode gav i år et par store rasttal: 10/4 33 Korshage og 21/4 85 Korshage samt 18 ved Dybesø.
Største antal syngende fugle: 9/4 6 Dybesø og 24/4 4 Korshage.
Fra efteråret: Ingen specielt bemærkelsesværdige rasttal.
4/11 6 syngende Dybesø illustrerer meget godt, at Rødhalse i høj grad også er sangaktive om efteråret.

DOFBasen:2008


2007:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Set året rundt, men naturligvis stammer hovedparten af de mange indsendte obs fra de to trækperioder: Marts/april samt oktober.
Første syngende: 11/1 1 Nykøbing.
De største forårs rastdage blev: 14/4 20 Korshage + 10 Dybesø og 16/4 15 Korshage.
Og de største fra efteråret: 27/10 12 Dybesø-området + 10 Nakke Syd.

DOFBasen:2007


2006:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Vi lægger ud med: 1/1 1 rast Nykøbing og også en enkelt melding fra februar: 19/2 1 rast Korshage. I øvrigt kun et stærkt begrænset materiale. Forårstrækket har bl.a. givet 25/4 15 rast Korshage og 4/5 32 rast Korshage.
Fra efteråret: 25/9 6 rast Korshage og sidste registrerede: 15/10 2 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Et enkelt vinterfund fra 1. halvår er indsendt: 22/1 2 Hovvig.
Forårstrækket gav en del dage med pæne rasttal i Korshage-området: 4/4 10, 15/4 15 og 28/4 20.
Tilsvarende fra efteråret: 6/10 12, 13/10 8, 12/11 5 og 13/11 5. Øvrige dage under 5.
Året sluttede med endnu et par vinterfund: 4/12 1 Hovvig og 31/12 1 Ringholm.

DOFBasen:2005


2004:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Kun et enkelt vinterfund: 3/1 1 rast Korshage. I øvrigt et meget begrænset materiale fra 1. halvår, 9/4 9 Korshage (EVR) er største tal.
Spredte obs fra efteråret i perioden 16/10 - 13/11, største dag 6/11 8 rast Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Første syngende var meget sent på færde: 31/3 1 Hovvig.
Forårets største rasttal faldt på to dage medio april, hvilket er helt normalt: 13/4 og 14/4 begge 30 Korshage.
Største rastal fra efteråret: 12/9 5, 12/10 3 og 16/11 7 alle Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Et enkelt meget stort rasttal fra forårets trækperiode: 21/4 100 Korshage.
I øvrigt har Rødhalsen ikke ligefrem haft vores store opmærksomhed i 2002, der er i alt kun indsendt 21 obs, mod 130 i år 2000 og 52 i 2001.

DOFBasen:2002


2001:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Spredte obs rundt omkring på halvøen i januar/februar. Første syngende så sent som 20/3 Nykøbing. Ingen større rasttal fra foråret.
Derimod en del rastobs fra den normale trækperiode ultimo september - ultimo oktober, største tal 27/9 7 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Også Rødhalsen fik stor opmærksomhed i år 2000: 130 observationer af i alt 824 fugle, hvilket er langt over normalen.
Samme diagram som for Gærdesmutten, altså max dagstotal pr 10-dages periode, sammenlignet med gennemsnittet af de tilsvarende tal fra de sidste 10 år.
HVR står for årets rekord: 4/11 i alt 83, fordelt således: Søndervang 10, Hovvig 13, Rørvig 3, Dybesø 25, Plantagen 2, Korshage 28 og Østerlyng 2. Dagsrekorden er dog stadigvæk 14/4-1987 min 100 rst Korshage og samme år 19/4 66 ringmærket.

DOFBasen:2000


1999:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Igen en speciel tak til LB og HVR, selvom de her må nøjes med 98% af iagtagelserne!
Enkelte vinterfund, både fra januar og februar. Første syngende allerede 2/2 i Nykøbing, det skulle vistnok være vores hidtil tidligste. Udover de lokale ynglefugle er der fra foråret kun indrapporteret følgende: 1/4 22 rst KH.
Simpel sammentælling af efterårstallene giver fordelingen:

SEP OKT NOV DEC
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
0 5 30 40 22 19 31 15 0 1 0 0

Hovedparten fra Korshage (91), Dybesø (62), Nakke Hage (15) og Hovvig (14).

DOFBasen:1999


1998:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Første indrapporterede: 11/1 1 rst HV.
Ikke mange tal fra foråret, 12/5 40 syngende i Plantage-området er eneste bemærkelsesværdige antal.
Største rasttal fra efteråret: 24/9 9 Dybesø og 9/10 25 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Almindelig ynglestand/trækfugl. Meget almindelig trækgæst for- og efterår. Fåtallig om vinteren.
Ynglebestand vurderet til 175 - 250 par.
Første syngende høres normalt ultimo februar, med 16/2 1990 som absolut tidligste dato. Trækket er ligesom for Gærdesmutten vanskeligt at registrere. Materialet er dog noget mere omfattende.

Største 14/4 1987 23/4 1988 4/5 1991 25/4 1992 18/4 1993
rastdage 100 75 50 50 50

1997: Kun ét vinterfund: 4/1 1 rast Skansehage. Forårstrækket gav bl.a. en enkelt dag med et meget højt rasttal: 26/4 mindst 75 i Korshageområdet. Spredte meldinger fra yngletiden. Ingen nævneværdige tal fra efteråret.

DOFBasen:1997


1996:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Vinterobs: 1/1 1 Slettermosegård og 2/2 1 Nykøbing. Første syngende: 27/2 1 Nykøbing. Max rast i foråret: 8/4 10 Korshage.
Betydeligt færre ynglepar end normalt.
Efterårsobs i Korshage/Dybesøområdet gav max rast 16/10 10, i øvrigt tal omkring 5 - 7, og det er ikke mange.

DOFBasen:1996


1995:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Vinteriagttagelser: 7/1 1 Skydebanen Nykøbing samt 15/1 1 Korshage og 1 Nykøbing. Første syngende: 25/2 1 Nykøbing. Forårstrækket gav ikke de helt store rasttal på Korshage: 12/4 25, 13/4 30, 23/4 15 og 25/4 16.
Almindelig ynglefugl.
Kun få obs indrapporteret fra efteråret. Største tal: 12/10 17.

DOFBasen:1995


Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 1 12 50 2 11 6 6 20 1 10 137
MaxRst 7 3 5 35 3 5 3 2 3 11 4 5 35
Nobs 36 26 53 45 25 33 21 20 33 56 29 35 412
Ndag 24 21 30 24 20 21 19 18 23 27 20 25 272
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 8 3 42 34 1 5 1 2 14 40 13 173
MaxRst 4 3 13 15 25 4 3 6 5 11 12 4 25
Nobs 96 78 90 161 54 30 34 43 36 56 67 73 818
Ndag 30 25 30 30 24 19 28 27 24 25 28 30 320
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 11 27 20 8 1 10 5 28 13 14 149
MaxRst 4 2 8 15 8 6 3 4 5 7 7 4 15
Nobs 38 39 71 55 33 26 11 30 44 52 73 60 532
Ndag 25 23 31 28 22 19 9 23 26 25 28 30 289
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 2 14 62 14 7 3 4 82 18 16 233
MaxRst 5 3 10 25 7 4 2 3 4 30 12 6 30
Nobs 74 65 67 70 25 20 12 22 32 47 73 34 541
Ndag 30 28 30 28 18 14 11 13 21 23 29 25 270
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 14 53 9 3 1 2 5 17 35 5 148
MaxRst 2 4 3 15 4 3 2 2 4 9 10 3 15
Nobs 58 50 56 64 30 17 11 10 29 37 53 48 463
Ndag 27 25 28 29 20 15 10 9 20 23 25 28 259
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 2 37 16 9 4 9 2 32 33 7 167
MaxRst 2 4 15 30 10 4 3 4 4 17 20 2 30
Nobs 53 21 52 45 33 14 17 38 34 48 63 48 466
Ndag 25 15 27 28 22 12 13 24 27 25 27 26 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 1 54 5 4 3 15 19 11 140
MaxRst 5 2 10 25 5 3 2 3 7 5 10 5 25
Nobs 71 21 26 51 36 19 23 29 40 58 64 42 480
Ndag 31 15 15 28 23 16 20 22 25 26 30 26 277
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11 2 47 5 15 1 5 34 3 134
MaxRst 3 11 10 30 5 5 3 3 2 4 14 3 30
Nobs 26 19 35 64 29 27 19 15 26 57 56 40 413
Ndag 17 15 23 29 17 21 17 12 20 29 28 25 253
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 11 3 45 29 16 1 4 10 18 7 144
MaxRst 3 1 18 10 3 14 2 2 4 6 6 2 18
Nobs 22 14 39 55 7 19 5 14 18 52 50 28 323
Ndag 14 11 23 25 7 6 5 12 14 27 27 17 188
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 1 56 12 3 2 9 28 4 123
MaxRst 3 1 1 25 9 6 2 2 2 6 5 4 25
Nobs 11 3 4 37 16 8 7 13 12 52 40 25 228
Ndag 10 3 4 19 11 8 7 11 11 27 20 18 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 14 6 80 3 1 1 3 1 17 15 2 147
MaxRst 4 6 4 35 2 2 1 3 2 5 4 2 35
Nobs 39 27 31 35 13 9 2 7 15 47 43 13 281
Ndag 22 16 19 21 9 9 2 7 14 24 22 9 174
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 8 44 1 1 2 8 34 39 3 143
MaxRst 1 1 4 35 2 1 1 2 8 20 12 2 35
Nobs 5 6 19 28 13 4 4 11 12 37 49 18 206
Ndag 4 5 15 20 9 3 4 10 10 21 23 13 137
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 10
Total 13 2 11 55 7 24 39 2 153
MaxRst 2 2 8 35 1 2 1 3 8 28 2 35
Nobs 23 11 26 26 4 2 2 9 41 31 5 180
Ndag 18 9 17 14 3 2 2 7 23 16 4 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··17 17·· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 4 24 1 42 86
MaxRst 4 2 3 10 2 1 3 1 12 6 1 12
Nobs 30 12 13 32 6 1 5 8 19 5 4 135
Ndag 15 8 9 19 6 1 4 7 13 5 4 91
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21 01·· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 129 2 1 1 6 4 12 4 166
MaxRst 2 1 3 85 3 1 1 3 4 9 3 85
Nobs 10 5 13 45 25 1 2 4 3 15 11 134
Ndag 7 5 9 20 18 1 2 2 3 9 6 82
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··30 15·· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 5 59 1 2 1 1 1 46 4 122
MaxRst 1 2 10 20 1 1 1 1 3 12 2 20
Nobs 4 9 14 31 3 2 1 2 5 29 4 104
Ndag 4 4 10 15 3 2 1 2 3 18 3 65
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 04··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 7 32 1 6 4 12 1 65
MaxRst 1 1 15 32 1 6 3 10 1 32
Nobs 1 1 7 1 1 2 3 4 1 21
Ndag 1 1 5 1 1 2 3 2 1 17
Fænologi 01·· ··19 01·· ··04 20·· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3 43 12 3 1 65
MaxRst 2 1 2 40 12 5 1 40
Nobs 1 1 3 8 11 5 2 31
Ndag 1 1 1 6 11 4 2 26
Fænologi 22·· ···· ···· ··29 06·· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 16 2 100 8 131
MaxRst 2 2 3 9 1 2 40 8 40
Nobs 3 1 3 6 1 1 10 3 28
Ndag 3 1 3 4 1 1 6 3 22
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··06 16·· ··13

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 40 8 12 61
MaxRst 1 10 30 2 5 6 7 30
Nobs 2 2 9 1 1 4 7 26
Ndag 2 2 8 1 1 4 7 25
Fænologi 23··24 30·· ···· ··18 12·· ···· ··16

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 1 108 1 2 2 3 121
MaxRst 1 1 10 100 1 2 2 3 100
Nobs 5 1 4 8 1 1 1 1 22
Ndag 4 1 4 6 1 1 1 1 19
Fænologi 01·· ···· ···· ··28 06·· ···· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 9
Total 9 2 1 18 10 1 6 47
MaxRst 3 1 1 1 1 1 7 6 2 4 7
Nobs 19 6 3 2 1 1 7 6 2 5 52
Ndag 13 1 3 2 1 1 6 6 2 5 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··29 21·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 47 29 78 15 173
MaxRst 2 1 20 25 4 8 22 33 12 33
Nobs 5 2 13 13 1 9 26 32 26 127
Ndag 5 2 12 10 1 4 13 19 16 82
Fænologi 08·· ···· ···· ··29 30·· ···· ···· ···· ··31art/10990.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1