Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:san

Rapport 2017

Sangere - Mejser

af Jørgen Bech


2017:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 297 302, 3)
9/5 – 23/5 1 syng han Hovvig (EVR) – ynglefugl kendt fra samme sted i Hovvigs nordende gennem et par år. 13/5 – 22/5 1 syng han Rørvig Bugt (LB) må også regnes for en yngle(forsøgende) fugl. Endelig 11/5 1 syng Søndervang (CG) der lignede en fra tidligere tiders regelmæssige forekomst af typiske trækfugle, der nu næsten er sunket helt i grus.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 09..23

2017:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 180, 7)
Ankomst 3/5. Kun set/hørt i Hovvig, hvor der i år kom lidt bedre styr på arten. Op til 3 syng hanner mellem broen og tårnet i syddel. Op til 4 syng hanner i norddelen. Hermed kan bestanden opgraderes til 7 par, hvilket svarer bedre til den ubetingede stabilitet. Sidste allerede 2/7.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 53 33 5 91
MaxRst 6 2 2 6
Nobs 35 24 4 63
Ndag 21 14 2 37
Fænologi 03.. …. ..02

2017:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankomst 14/5 1 Hovvig. Screenes for lokaliteter er der 13 lokaliteter med 18 fugle. Tendensen er, at arten går tilbage. Kun 28/5 6 rast Korshage havde lidt trækfald i de ydre buske.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 68 1 101
MaxRst 6 4 1 6
Nobs 22 50 1 73
Ndag 11 25 1 37
Fænologi 14.. …. ..06

2017:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankomst 27/4 1 Hovvig. Hovvig kom op på min. 14 syngende (8 syd, 6 nord). Rørvig Bugt op til 8 og Slettemose 3. Øvrige 1 – 2 fugle. Totalt 9 lokaliteter med 32 fugle. Sidste 30/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 179 149 80 40 9 458
MaxRst 1 8 8 5 4 2 8
Nobs 1 70 53 41 29 7 201
Ndag 1 29 30 22 21 6 109
Fænologi 27.. …. …. …. …. ..30

2017:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankom 14/5 1 Nørrevang. 28/5 lidt trækfald med 7 Korshage og 2 Flyndersø. Optrådte på 9 lokaliteter med cirka 20 fugle med fradrag af træk. Slettemose en god lokalitet med 5. Tendensen synes fortsat negativ.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 70 68 9 147
MaxRst 7 6 2 7
Nobs 37 38 8 83
Ndag 14 16 4 34
Fænologi 14.. …. ..04

2017:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Ankomst 18/4 2 Hovvig. 7/5 15 Korshage og 9/5 17 Dybesø havde lidt trækfald, men billedet er ellers 1 – højst 6 per lokalitet. Sidste 28/9 1 Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 273 57 12 28 4 410
MaxRst 3 17 5 2 3 1 17
Nobs 22 122 42 10 23 4 223
Ndag 6 31 26 6 16 4 89
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..28

2017:  Tornsanger  Sylvia communis  
En enkelt i april 29/4 1 Korshage, men næste først 7/5 med 4 fugle. Tilgangen var træg i det kolde vejr – måske derfor arten blev indtastet i mindre mængde end normalt. Hovedankomst var medio maj fra 13/5 9 Korshage. Korshage havde 12 – 18 fugle på en del datoer. I øvrigt noteres 3/7 10 Ringholm. Sidste 20/9 1 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 349 176 78 89 13 706
MaxRst 1 18 14 10 5 4 18
Nobs 1 104 59 34 44 6 248
Ndag 1 24 29 20 22 6 102
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..20

2017:  Havesanger  Sylvia borin  
Ankomst 7/5 Korshage. Det anbefales fortsat, at første Havesanger også ses! For at undgå forveksling med subsyngende pludrende Munke. Største lokaliteter Slettemose 9 (19/6), Hovvig 8, Korshage 6 – 8. Yngletælling 27/5 9 Korshage-Dybesø. Sidste 8/8 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 147 104 12 2 265
MaxRst 8 9 2 1 9
Nobs 73 50 9 2 134
Ndag 24 28 6 2 60
Fænologi 03.. …. …. ..08

2017:  Munk  Sylvia atricapilla  
Ankom 9/4 1 Slettemose og siden daglig. Almindelig sanger, men ingen 2 cifrede tal hele sæsonen. Korshage 6 – 9 flere dage og 1/7 6 Hovvig. Efterårstrækket går fortsat helt uden om. Kun omkring 10 fugle i september og kun 2 oktober. Til gengæld et ægte vinterfund: 4/11 og 18/12 – 19/12 1 han Rørvig By.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 61 289 123 60 45 13 2 1 2 596
MaxRst 4 9 9 6 2 2 1 1 1 9
Nobs 49 121 50 33 40 12 2 1 2 310
Ndag 20 31 26 19 24 11 2 1 2 136
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2017:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 10/10, 1/1)
29/5 1 syngende han Korshage (EVR). En meget kort affære: Sang tre fulde strofer og kaldte fra den ydre kant af skoven og var så væk. Det er 11. fund fra Rørvig Den seneste er fra juni 2014, som er det eneste af de nu 10 forårsfund, der ikke falder i den faste ”Lunds-uge” i sidste uge af maj.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2017:  Brun Løvsanger  Phylloscopus fuscatus  (0, 1/1, 1/1)
24/10 – 25/10 1 rastende Dybesø (EVR, BR m.fl.).
Et smækkende ”tchæk” fra det store krat mellem Dybesø og Kattegat fik hælene i på EVR og BR´s morgenrunde. Og ganske rigtigt: Kaldene kom fra en Brun Løvsanger, der nu også kunne ses med sin ensartede dragt, sorte stribe gennem øjet og det lyse bryn. Set og især hørt af adskillige. Som vanligt skulky, men lod sig se på de 2 morgener. Dermed Rørvigs 2. fund af Brun Løvsanger (første i oktober 2006). Arten havde et stort 2017 i DK med 8 fund. En fin phyll. og en god kompensation for udeblivelsen af Hvidbrynet Løvsanger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24..25

2017:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Simpel sammentælling uden daggengangere 40 fugle fordelt april 4, maj 34, juni 1 og juli 1 med yderdatoerne 21/4 (næste først 28/4) og 6/7. Lokalitetsfordeling: Korshage 8, Dybesø 10, Højsandet 5, Rørvig Lyng 3, Plantagen 6, Hovvig 5 samt en enkelt fugl fra Nakke Skov, Ringholm Skov og Vesterlyng. Største Skovsanger fald var 6/5 med i alt 10. God tilgang af trækfugle og generelt hurtig udskiftning med meget få mulige gengangere. Der var ingen stationære i længere tid. Især en fugl 22/6 fra Plantagen øst for Lynghus og den sene 5/7 i bøgekulturen i Hovvigs sydøsthjørne skal dog bemærkes. Status må være, at arten kun er sporadisk, ikke-årligt ynglende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 34 1 1 40
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 4 24 1 1 30
Ndag 3 18 1 1 23
Fænologi 21.. …. …. ..06

2017:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Suveræn topscorer blandt sangerne med 1616 tastninger banket ind i DOFbasen. Ankomst 11/3 1 Nykøbing, næste først 20/3 Hovvig og siden daglig. Ud over 29/4 30 Korshage i forbindelse med det store småfuglefald drukner trækket i de mange ynglefugle. Flest Korshage op til 17, Dybesø op til 14 og Hovvig op til 15. Udramatisk efterår med sidste 5/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 109 512 369 113 50 110 252 99 2 1616
MaxRst 7 30 12 7 4 11 20 10 1 30
Nobs 53 126 130 55 25 56 81 40 2 568
Ndag 12 30 31 29 17 28 29 17 2 195
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. ..05

2017:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Ankomst 17/4 1 syng Korshage og 2 syng Hovvig. 2017 blev præget af et større forårsfald af denne art end set længe i nyere tid. Køligt vejr med nedbørspassager og sydlige vinde gav et fint, klassisk fald ultimo april. Ind i maj flere dage med trækrast i en periode med kold nordøstenvind. Indledtes 27/4 22 heraf 12 Slettemose og 28/4 21 Korshage - Dybesø. Største dag 29/4 176 heraf 125 Korshage (30/4 kun 6). I maj 6/5 66 (flest 30 Dybesø), 7/5 34, 9/5 27 og sidst 13/5 21. Ynglebestanden er ikke stor. I efteråret var det kun 10/8 10 Hovvig der lignede lidt trækrast. Sidste 27/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 274 396 105 51 115 22 963
MaxRst 125 30 5 7 10 3 125
Nobs 40 97 50 22 66 18 293
Ndag 13 31 28 15 28 14 129
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..27

2017:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Generelt i landet var 2017 et godt år for Fuglekonge uden dog at nå de meget store trækbølger fra efteråret 2016. Passer med et vist fald i RF-registreringer i forhold til 2016, men fortsat fint. Mange i januar og toppe i marts samt især oktober og november.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 116 18 96 25 35 9 3 34 61 197 125 51 770
MaxRst 11 5 25 2 7 3 2 12 7 20 30 10 30
Nobs 32 7 31 20 22 6 2 11 19 40 38 18 246
Ndag 25 7 24 16 17 6 2 10 18 23 21 17 186
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 50, 7)
De seneste års gennembrud for denne art fortsatte, selvom der ikke i år var ynglefund.
Forår: 21/3 1 han rast Langesø Mose (BR, EVR) og 16/4 1 han Rørvig Lyng (LRU). I alt 2.
Efterår: 11/10 1 han Hovvig (EVR), 15/10 1 han Korshage ved Wiebrandts Mose (HVR), igen 5/11 i samme område (måske samme), 21/10 – 27/10 1 han Dybesø (HVR m.fl.), 5/11 1 Nakke Hage (JHC) og 7/11 1 Korshage syddel (JB). I alt 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 5 3 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 3 10
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 21.. ..16 11.. ..07

2017:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 924, 17)
Bundskrab! Uhyre få fugle og bemærkelsesværdigt, at den slet ikke ses i hovedtrækperioden sent i maj. Første 6/5 1 Højsandet. På Korshage én fugl 13/5, 14/5 og 15/5. Nørrevang 8/5 1 og 13/5 – 14/5 1. Dybesø 17/5 1. Flyndersø 18/5 1. Hovvig 17/5 2, 18/5 1 samt igen 9/6, 1/7 og 19/8. Både her og 5/7 1 Slettemose indikation på ynglefugle, der jo kan være svært diskrete. I efteråret 20/8 1, 22/8 2 og sidste 5/9 1 Korshage. Samlet forår ca. 10, sommer 3 og efterår 4 = 17.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 1 3 6 1 23
MaxRst 2 1 1 2 1 2
Nobs 11 1 3 5 1 21
Ndag 7 1 3 3 1 15
Fænologi 06.. …. …. …. ..05

2017:  Hvidhalset Fluesnapper  Ficedula albicollis  (0, 3/3, 1/1)
6/5 1 2k han rast Dybesø (JB).
Set i det klassiske Fluesnapper-bælte langs vestbredden. Sås i 1 ½ meters højde og fik straks noteret det brede, hvide komplette halsbånd og meget hvidt i vingen. Brunsort glans i svingfjer som hos 2k. Svært urolig, rykkede opad og hurtigt frem nordøst langs søen gennem vegetationen og forsvandt.
I forbindelse med nordøstlige vinde sås i dagene 5/5 – 7/5 i alt 5 Hvidhalsede Fluesnappere på Sjælland. De nærmeste var et par også meget kort optrædende fugle ved Sjællands nordkyst. Det er kun vores fjerde Hvidhalsede Fluesnapper. Den er ikke nem her så langt mod vest.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2017:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Arten følger Løvsanger på trækket, og årets store bølge af Løvsanger blev da også ledsaget af en del Brogede Fluesnappere i perioden 29/4 – 12/5.
Ankom med et brag 29/4 12 på denne generelt store falddag, flest 7 Korshage. 30/4 8 spredt på flere lokaliteter. Fra 1/5 – 12/5 i alt 42 fugle flest 8/5 12 og 9/5 13. De sidste 2 dage i hård nordøstenvind med 5 + 4 alene ved Dybesø. Antallet er korrigeret for en enkelt lidt stationært syngende han 30/4 – 6/5 Højsandet.
Gik så helt ned efter 12/5, hvor der kun blev noteret yderligere én fugl: 27/5 1 syngende han Rørvig Lyng. Forår i alt: 61. Sommer og efterår: Nul.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 43 63
MaxRst 7 4 7
Nobs 9 26 35
Ndag 2 10 12
Fænologi 29.. ..27

2017:  Skægmejse  Panurus biarmicus  

Hov Vig: Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Max.rast 0 1 16 4 3 3 15 6 10 13 21 1
Antal obsdage 0 1 9 10 10 18 17 22 16 11 10 4

Væk eller næsten væk i vintrene. Marts usædvanlig med 12/3 8 og 24/3 16, der vel var ankomst inden spredning på ynglepar. Familieflokke dukkede op fra 19/7 12. Største flok 5/11 21 inden næsten alle forsvandt. Uden for Hovvig 18/10 6 trk Rørvig Bugt og 20/10 + 6/11 2 rast Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 1 36 20 16 29 86 101 64 76 74 4 507
MaxRst 1 16 4 3 3 15 6 10 13 21 1 21
Nobs 1 11 13 11 22 28 51 30 21 18 4 210
Ndag 1 9 10 10 18 17 22 16 13 11 4 131
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Igen aktiv på trækfronten: Forår 29, flest 1/4 15 tf Korshage og også 40 efterår, flest 11/10 25 tf Korshage. I øvrigt vanlig profil.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 25 15 69
Total 64 34 130 45 13 2 14 20 78 170 87 657
MaxRst 11 10 17 7 4 2 6 7 12 20 12 20
Nobs 13 5 25 11 6 1 6 9 18 26 16 136
Ndag 11 5 17 9 6 1 4 7 15 15 9 99
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 15.. …. …. …. …. ..29

2017:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Solid standfugl-profil. Årets sensation var 10/3 1 tf Korshage! Den var i flg. observatøren nået helt ud til spidsen, inden der blev vendt om. Den var medbragt af en lille sværm Blåmejser på trækforsøg.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 54 22 70 61 35 7 5 31 29 35 50 47 446
MaxRst 4 2 4 4 5 2 1 6 3 8 4 3 8
Nobs 38 19 50 35 21 5 5 16 20 19 34 38 300
Ndag 24 14 25 23 14 4 4 13 15 16 22 26 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sortmejse  Periparus ater  
Årsprofilen svarer til ynglefugle bestanden. Var slet ikke i bevægelse i 2017, hvis man ser bort fra 11/10 1 tf Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 47 13 70 40 37 8 6 25 17 23 12 19 317
MaxRst 5 2 4 3 4 3 1 5 2 3 2 4 5
Nobs 30 10 48 32 25 5 6 10 15 14 10 15 220
Ndag 20 9 29 25 19 5 6 8 15 14 9 15 174
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Endnu et afdæmpet år. Forårstræk 359 stort set alle marts og flest 10/3 85 trk/tf Korshage. Træk, efterår: 61.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 357 2 1 25 25 10 420
Total 164 44 448 132 88 65 37 82 125 189 161 99 1634
MaxRst 10 5 10 15 6 7 5 4 10 10 10 6 15
Nobs 61 26 55 46 47 31 20 48 45 48 59 54 540
Ndag 30 17 27 30 27 24 17 28 26 25 26 29 306
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Musvit  Parus major  
Deltog tyndt blandt blåmejser med 26 forår. Et væld af småregistreringer året igennem.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 8 1 2 29
Total 132 76 132 97 139 59 47 98 63 152 146 77 1218
MaxRst 11 6 4 4 20 5 8 6 4 10 12 3 20
Nobs 63 36 72 57 68 35 28 56 47 61 66 59 648
Ndag 29 18 29 30 29 23 23 28 26 27 28 29 319
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Spætmejse  Sitta europaea  
Mange observationer med 1 – 4 fugle indrapporteret ud over halvøen. Undtagelsen er, når man er mere målrettet: 13/1 10 Højsandet på en vinter punkttælling.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 72 22 76 38 14 7 18 61 27 27 49 37 448
MaxRst 10 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 10
Nobs 41 19 52 27 13 6 16 46 24 24 35 30 333
Ndag 23 14 28 21 10 6 14 22 18 19 21 22 218
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Træløber  Certhia familiaris  
Solid ynglebestand. Ingen stigninger i træktiden. Rede med unger fundet ved Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 19 8 19 24 26 9 4 19 15 19 12 13 187
MaxRst 3 2 2 2 3 2 1 2 5 3 2 2 5
Nobs 16 5 14 20 20 8 4 15 10 13 10 11 146
Ndag 14 5 11 18 17 8 4 14 10 12 8 11 132
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26
rapp/2017/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1