Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10135

Lærker - Drosler

Skærpiber Anthus petrosus eu10135

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Ret almindelig

Fotos


Skaerpiber

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 2 3 1 19
MaxRst 8 6 7 1 8
Nobs 16 9 7 1 33
Ndag 14 8 6 1 29
Fænologi 06·· ···· ···· ··04

2023:  Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 3 6 4 2 4 20 3 4 46
MaxRst 5 5 4 1 4 8 6 5 8
Nobs 11 9 16 2 12 26 17 14 107
Ndag 10 7 13 2 11 21 15 13 92
Fænologi 01·· ···· ···· ··08 08·· ···· ···· ··29

2022:  Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 11 6 7 1 25
MaxRst 4 2 2 1 3 7 5 5 7
Nobs 9 2 10 3 8 33 21 7 93
Ndag 8 2 9 3 7 23 19 6 77
Fænologi 01·· ···· ···· ··23 16·· ···· ···· ··30

2021:  Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 1 2 8 1 8 8 7 35
MaxRst 5 6 7 2 4 4 7 7 7
Nobs 20 19 33 5 13 23 16 5 134
Ndag 18 16 27 5 12 19 14 4 115
Fænologi 01.. …. …. ..09 12.. …. …. ..27

2020:  Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 3 8
Total 8 2 5 1 7 20 1 44
MaxRst 7 2 1 3 4 10 4 10
Nobs 7 3 12 12 21 40 22 117
Ndag 6 3 10 10 17 27 17 90
Fænologi 08.. …. ..26 13.. …. …. ..29

2019:  Skærpiber  Anthus petrosus  

Kun to trækkende: 11/3 1 Ø og 14/9 1 S Korshage. Rastende fugle: Skansehage 3/1 - 24/2 op til 7 (28/1) og 14/9 - 18/11 op til 7 (29/9), Korshage/Flyndersø 7/1 - 1/4 op til 3 og 11/9 - 13/11 op til 3. Endvidere 20/10 1 Kysten ved Dybesø.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 9 1 4 8 7 29
MaxRst 7 4 3 1 7 3 4 7
Nobs 9 11 14 1 13 13 7 68
Ndag 9 9 12 1 7 10 6 54
Fænologi 03.. …. …. ..01 11.. …. ..19

2018:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Få i januar – februar: Korshage 1 (fra 2/1) og Skansehage 2 (fra 4/2). Primo marts lille tilgang til 6/3 3 rast Korshage og 5 Skansehage. Eneste på træk og sidste 8/4 1 Ø Korshage.
Tilbage 8/9 1 Korshage, 4/10 oppe på 2, flest 4/12 6 og 28/12 fortsat 3. På Skansehage fra 20/10 3, 2/11 5 og siden op til 9 i perioden 3/11 – 21/12.
Antallet af fugle har været vigende i de sidste mange år, men opmuntrende man kunne nå de 9 på Skansehage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 16 3 21 2 6 16 102 37 203
MaxRst 2 1 5 1 1 3 9 17 17
Nobs 13 3 13 2 6 10 24 8 79
Ndag 13 3 13 2 6 10 23 8 78
Fænologi 02.. …. …. ..08 08.. …. …. ..28

2017:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Vinterfugle: op til 3 Skansehage, 2 Flyndersø og 2 Korshage. Årets eneste trækobs 1/4 2 Ø Korshage. Efter 2/4 kun én fugl 22/4. Tilbage 14/9 2 Skansehage. I trækperioden medio oktober – medio november op til 8 Skansehage, 4 Korshage og 6 Flyndersø. I 2.vinter 2 Skansehage og 2 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 6 10 4 12 86 131 16 281
MaxRst 2 3 2 1 2 8 6 3 8
Nobs 13 4 9 3 10 46 63 11 159
Ndag 9 4 9 3 10 21 16 10 82
Fænologi 01.. …. …. ..22 14.. …. …. ..31

2016:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Kronisk nedgang i antal, fortsat få fugle.
Første halvår: Noteret 1 – 3 (kun 23/1) Korshage og 1 – 3 (kun 11/1) Skansehage, så måske var kystens vinterfugle kun 3 i alt. 15/1 1 Nykøbing Bugt og 3/3 1 ved Dybesøkysten. Træk: 0. Sidste 2/4 1 rastende Korshage. Måske kun 6 fugle i spil.
Andet halvår: Dukkede op 2/9 2 V Korshage, årets eneste træknotat. Korshage: 17/9 2, steg til 24/9 4, 1 i oktober, 3 i november frem til 15/12. Flyndersø: 16/9 og 22/9 1, siden 13/10 1 og 24/10 2. Skansehage: 22/9 2, næste 31/10 4, fra 12/11 1 – 2 fugle frem til 19/12 4. Kan vurderes til september 9, oktober 7, november 5 og december 6. Ved årsskiftet tilsyneladende kun 1 fugl ved Skansehage tilbage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 8 11 1 21 12 31 24 125
MaxRst 3 1 2 1 4 4 3 4 4
Nobs 12 8 10 1 13 8 19 13 84
Ndag 9 8 10 1 11 7 17 12 75
Fænologi 04.. …. …. ..02 02.. …. …. ..23

2015:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Vinter, 1.halvår: 3/1 1 Flyndersø. 16/1 – 12/2 1 Skansehage. 11/1 – 28/2 1 Korshage. Det er 3 vinterfugle.
Forårstræk 8/3 1 NØ Rørvig, 9/3 2 Ø Korshage og 16/3 1 S Korshage. I samme periode 4/3 2, herefter 1 og 28/3 igen 2 rast Korshage og fra april 3/4 - 9/4 1 og den sidste 23/4 1.
2. halvår: 16/9 retur med 1 rast Flyndersø. Omkring 31 fugle rastende i alt, flest 30/9 4 Korshage og 30/10 5 Dybesø. Ses også Skansehage (2), Rørvig Havn, Plantagekysten og Hovvig (alle 1). Fra midt i december kun tilbage på Korshage med 13/12 3 og til sidst 28/12 1. Meget få vinterfugle! Synes over en årrække at være i jævn tilbagegang.
Det bemærkes, at der kun er set 3 piberarter i år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 5 18 4 12 26 9 21 101
MaxRst 1 1 2 1 4 5 4 3 5
Nobs 6 5 15 4 8 18 5 14 75
Ndag 6 5 14 4 7 16 5 12 69
Fænologi 03.. …. …. ..23 16.. …. …. ..28

2014:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Vinter: 4/1 1 Korshage og 1 Flyndersø. 12/1 1 Skansehage. Ikke bedre i december med 19/12 2, siden frem til 27/12 1 Korshage og 14/12 1 Skansehage. De senere år præget af aftagende antal vinterfugle – ofte kan man slet ikke finde arten på tidligere strongholds. Forår: 3 på direkte træk 24/2 1, 25/2 1 og 7/3 1 Ø Korshage. Rastende Korshage 26/2 – 10/4 op til 9/3 7 med nok ca. 15 fugle i alt. Desuden 28/2 1 overflyvende Hovvig og 6/4 2 over Plantagekysten. Væk 11/4 – 18/9. Ult. september – november rastende fugle Korshage (ca. 11 fugle, flest 22/10 4), Flyndersø (7, flest 1/10 4), Skansehage (3), Plantagekysten (1), Rørvig Havn (1) og Skredbjerg (1).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 5 13 43 8 9 27 7 6 118
MaxRst 2 3 7 2 2 4 1 2 7
Nobs 4 11 22 6 7 18 7 5 80
Ndag 3 9 20 4 7 16 7 5 71
Fænologi 04.. …. …. ..10 19.. …. …. ..27

2013:  Skærpiber  Anthus petrosus  
8 fra første halvår. Korshage: 2/1 – 10/3 1 rast, 3/4 1 Ø og 14/4 1 rast. Skansehage: 2/1 – 13/1 op til 3 rast, 31/3 – 2/4 1 rast. Rørvig Bugt: 18/1 1 OF. 5 vinterfugle, men fra medio januar kun 1 tilbage. 3 fugle i forbindelse med trækket.
31 fra andet halvår. Indtræk 14/9 1 og 19/9 4 Rørvig By. Rastede især på de tre hovedlokaliteter. Korshage: 14/9 3 og 15/9 - 19/11 1 – 2 fugle, siden kun 15/12 1. Flyndersø: 20/9 1, 16/10 – 11/11 2 og 12/12 1. Plantagekysten: 29/9 1. Skansehage: 21/9 1, 8/10 – 15/10 2, 8/11 – 15/11 1, 25/11 4 og 2/12 – 31/12 1.
Skøn over antal: Trækgruppe i september 13 + senefterår 15 + december 3. Det er 31, men kun 1 stationær tilbage ved udgang af december.
Bjergpiber blev kun næsten: 5/3 Bjerg/Skærpiber 1 Ø Korshage (JB, JHC, EVR), hvor det afdæmpede ”viist” lignede Bjergpiber, men ikke nok til bestemmelse.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 9 3 5 3 16 18 17 4 75
MaxRst 3 1 1 1 3 2 4 1 4
N 6 3 5 3 10 13 12 4 56
Fænologi 02.. …. …. ..14 14.. …. …. ..31

2012:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Storpiberen gav naturligvis også usædvanlig mange januarfund af Skærpibere på Skansehage.
Derudover et ret normalt år, dog med forholdsvis få fugle i december.
Som sædvanlig er langt hovedparten af vore fund fra Skansehage (65 obs) og Korshageområdet (59 obs), se nedenstående tabel.
Alle obs fra andre lokaliteter: 13/2 og 11/11 1 Rørvig Havn, 7/10 1 Nakke Hage og 20/10 3 Plantagekysten.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr .. Sep Okt Nov Dec
2008 7+4 2+4 3+1 1+0 .. 2+1 4+3 10+6 8+7
2009 2+4 10+1 7+0 1+0 .. 6+3 3+1 2+0 6+0
2010 4+1 1+1 4+? 0+0 .. 1+? 5+6 7+3 2+6
2011 1+2 3+3 4+1 2+0 .. 2+0 4+1 4+3 1+6
2012 3+12 3+6 4+0 1+0 .. 1+2 2+2 4+3 1+1

DOFBasen:2012


2011:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Generelt få fugle. Kun 31/12 6 rast Skansehage når over 5.
Samlet forårstal: 55 fugle fordelt på 40 fund. Samlet efterårstal: 70 fugle ligeledes på 40 fund.
Begge tal er blot en sammentælling af alle dagstotaler. Det reele antal fugle er betydeligt lavere, da mange Skærpibere er langtidsrastende/overvintrende.
Langt hovedparten fra Korshage og Skansehage samt nogle få fra Plantage Kysten, Rørvig og Hovvig.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2007 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7
2009 2+4 10+1 7+0 1+0 - - 6+3 3+1 2+0 6+0
2010 4+1 1+1 4+? 0+0 - - 1+? 5+6 7+3 2+6
2011 1+2 3+3 4+1 2+0 - - 2+0 4+1 4+3 1+6

DOFBasen:2011


2010:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Forholdsvis få fugle i 1. halvår, ingen rasttal over 4 og en samlet total på kun 43. Langt de fleste fra Korshage, men også enkelte fra Plantage Kysten, Rørvig Bugt, Rørvig Havn og Skansehage.
Mere normalt i 2. halvår, hvor de største rasttal var: 18/10 og 14/11 7 Korshage, og flere gange i december op til 6 Skansehage. Den samlede efterårstotal blev 110, alle fra Skansehage og Korshage/Dybesø-området.
Sidste forårsobs 26/3 1 S Korshage og første efterårsobs 20/9 1 rast Korshage.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2006 ?+4 4+4 1+2 2+0 - - 2+11 3+1 6+12 6+11
2007 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7
2009 2+4 10+1 7+0 1+0 - - 6+3 3+1 2+0 6+0
2010 4+1 1+1 4+? 0+0 - - 1+? 5+6 7+3 2+6

DOFBasen:2010


2009:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Der er rapporteret 92 fund af i alt 186 fugle, hvilket er ret normalt.
I år er der dog betydeligt færre obs fra Skansehage end der har været de sidste par år, men dette kan evt. skyldes dårligere dækning. Langt hovedparten af årets obs stammer derfor fra Korshage/Dybesø-området. Derudover er der nogle få obs fra Kysten ved Sandflugtsplantagen samt fra Rørvig Bugt.
Største rasttal: 28/2 10 Flyndersø.
20/3 2 littoralis rast Flyndersø, er de eneste der er racebestemt.
Sidste forårsobs 5/4 1 rast Korshage og første efterårsobs 1/9 1 V Korshage.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2005: 2+11 1+5 1+19 3+0 - - 1+0 1+0 2+2 ?+?
2006: ?+4 4+4 1+2 2+0 - - 2+11 3+1 6+12 6+11
2007: 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008: 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7
2009: 2+4 10+1 7+0 1+0 - - 6+3 3+1 2+0 6+0

DOFBasen:2009


2008:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Et ganske normalt år med 83 fund af i alt 199 fugle. Nedenstående tabel viser dels sæsonfordelingen og dels fordelingen på lokaliteter.

I alt 1.halvår 2.halvår Korshage Skansehage Øvrige
total 199 58 141 120 57 22
fund 83 30 53 53 20 10

Bemærk at „total“ blot er en simpel sammentælling af de enkelte dagstotaler, og da Skærpibere jo er langtidsrastende i vinterperioden, angiver dette tal altså ikke det reelle antal fugle i området.
„Øvrige“ dækker her over Plantagekysten, Rørvig By og Havn, Skredbjerg samt Hovvig. Flyndersø og Dybesøkysten er medregnet under Korshage.
Sidste forårsfugl: 6/4 1 rast Korshage.
Første efterårsfugl: 20/9 2 rast Skansehage.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2004: 1+4 1+2 1+9 0+0 - - 4+0 8+3 5+4 1+4
2005: 2+11 1+5 1+19 3+0 - - 1+0 1+0 2+2 ?+?
2006: ?+4 4+4 1+2 2+0 - - 2+11 3+1 6+12 6+11
2007: 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4
2008: 7+4 2+4 3+1 1+0 - - 2+1 4+3 10+6 8+7

DOFBasen:2008


2007:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Som sædvanlig en del rastende og trækkende fugle i vinterperioden, med langt de fleste obs i Skansehage- og Korshage-områderne.
Skansehage: 36 fund af i alt 140 fugle.
Korshage (inkl. Dybesøkysten): 40 fund af i alt 103 fugle.
Derudover 4 fund ved Plantage Kysten og 6 fra Rørvig Bugt af tilsammen 11 fugle.
Alle totaler er her fundet ved simpel summation, men da arten jo er langtidsrastende i vinterperioden, er der uden tvivl et stort antal gengangere. Det reele antal fugle kan måske bedre bedømmes udfra nedenstående tabel hvor de maksimale rasttal pr. måned er angivet.
Årets sidste forårsfund: 27/3 1 trækkende Korshage.
- og første efterårsfund: 9/9 3 rast Skansehage.
Månedsmax de seneste 5 år, hhv. Korshage og Skansehage:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
2003: 6+12 4+7 7+3 1+1 - - 1+0 7+2 4+6 1+8
2004: 1+4 1+2 1+9 0+0 - - 4+0 8+3 5+4 1+4
2005: 2+11 1+5 1+19 3+0 - - 1+0 1+0 2+2 ?+?
2006: ?+4 4+4 1+2 2+0 - - 2+11 3+1 6+12 6+11
2007: 6+8 7+12 2+12 0+0 - - 1+3 6+2 11+6 1+4

Alt i alt et meget normalt år, hvor det eneste lidt usædvanlige måske var, at der ikke var nogen obs i april.

DOFBasen:2007


2006:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Som sædvanlig er næsten alle obs enten fra Korshageområdet (inklusive Dybesøkysten) eller fra Skansehage. Derudover enkelte fund Nakke Hage, Kysten ved Sandflugtsplantagen og Vesterlyng.
Månedsmax de seneste 4 år, (Korshage + Skansehage):

Jan Feb Mar - - Sep Okt Nov Dec
2003: 6+12 4+7 7+3 - - 1+0 7+2 4+6 1+8
2004: 1+4 1+2 1+9 - - 4+0 8+3 5+4 1+4
2005: 2+11 1+5 1+19 - - 1+0 1+0 2+2 ?+?
2006: ?+4 4+4 1+2 - - 2+11 3+1 6+12 6+11

Desuden enkelte aprilobs: 6/4 1 trækkende Korshage, 7/4 1 trækkende Plantagen, 19/4 1 rast Korshage og 21/4 1 rast Vesterlyng.

DOFBasen:2006


2005:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Næsten alle årets obs er fra Korshage og Skansehage, derudover enkelte obs fra Rørvig Bugt og Rørvig Havn. De største tal fra henholdsvis Korshage og Skansehage de seneste 3 år fremgår af nedenstående tabel:

Jan Feb Mar - - Sep Okt Nov Dec
2003: 6+12 4+7 7+3 - - 1+0 7+2 4+6 1+8
2004: 1+4 1+2 1+9 - - 4+0 8+3 5+4 1+4
2005: 2+11 1+5 1+19 - - 1+0 1+0 2+2 ?+?

Ud over disse var der i år også 3 april-obs: 2/4 1 Ø, 9/4 1 rast og 24/4 1 rast alle Korshage.
Indrapporteringen fra 2. halvår er meget mangelfuld, man skal derfor ikke lægge for meget i disse tal.

DOFBasen:2005


2004:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Der er i år indsendt 46 obs af i alt 102 fugle. De tilsvarende tal har de seneste år ligget på næsten det dobbelte. Hvorvidt der er tale om en reel nedgang i antallet af Skærpibere eller blot en dårligere indrapportering vides ikke.
Langt hovedparten af vore obs stammer fra Skansehage og Korshage-området, derudover enkelte obs fra Nykøbing Bugt, Hovvig og Plantage-kysten. I nedenstående tabel er Dybesø- og Flyndersø-kysten regnet med under „KH“.
Største rasttal fra Korshage+Skansehage:

Jan Feb Mar - - Sep Okt Nov Dec
2003 KH+SH: 6+12 4+7 7+3 - - 1+0 7+2 4+6 1+8
2004 KH+SH: 1+4 1+2 1+9 - - 4+0 8+3 5+4 1+4

Den eneste markante forskel i forhold til sidste år ser ud til at være at der i 2004 var betydeligt færre overvintrende fugle end i 2003.

DOFBasen:2004


2003:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Året startede med mange pæne rasttal fra Korshage og specielt Skansehage. Tangbunkerne omkring Skansehagespidsen er klart halvøens bedste sted for Skærpiber i vintermånederne.
Største rasttal:

Jan Feb Mar Apr - - Sep Okt Nov Dec
Korshage 6 4 7 1 - - 1 7 4 1
Skansehage 12 7 3 4 - - 0 2 6 8

Derudover en forårsobs fra Slettermose-området: 16/2 1 rast.
Efteråret gav også op til 6 rastende ved Flyndersø/Dybesø-kysten.

DOFBasen:2003


2002:  Skærpiber  Anthus petrosus  
I modsætning til de sidste par år er der i år kommet en masse forårsobs ind - tak for det.
Simpel sammentælling giver følgende fordeling på 10-dagesperioder:

J a n F e b M a r A p r - - S e p O k t N o v D e c
23 25 15 29 34 25 15 19 22 9 1 0 - - 0 0 9 14 10 16 0 5 0 2 3 1

Hovedparten af jan - apr fundene er fra Skansehage, mens sep - dec fundene er mere ligeligt fordelt på Korshage/Dybesø-området og Skansehage.
Største rasttal: 26/2 og 22/3 15 Skansehage og fra efteråret 24/10 7 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Også i år var der kun få januar og februar obs: Skansehage 1 - 3 og Korshage 1 - 2 rastende. Enkelte trækobs fra marts og april: Max 31/3 4 Ø og 1/4 5 Ø begge Korshage.
Langt flere efterårsobs i perioden fra 22/9 og året ud.
Simpel sammentælling af alle efterårets obs:

sep okt nov dec
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 6 11 6 17 9 20 32 43 50 62

Største rasttal fra Skansehage og Korshage: 15/12 og 16/12 25 Skansehage og 17/11 6 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Ligesom sidste år kun meget få forårsobs, om dette er en reel tendens eller om det blot skyldes manglende indrapportering vides endnu ikke. Kun 21 fugle set i perioden 7/1 - 9/4 og kun to dage med mere end 1 fugl: 15/1 og 23/1 2 rst Korshage, det lyder næsten for ringe til at være sandt. F.eks. havde vi i 1995 en forårstotal på 122, med op til 8 fugle på Skansehage og 7 på Korshage.
Derimod masser af Skærpibere om efteråret, i alt 114 fugle fra 1. september og året ud. Største tal: 14/10 7 Korshage, 28/10 13 ved Dybesø og 23/12 4 Skansehage.
Der opfordres til at holde øje med Skærpibere i foråret 2003!

DOFBasen:2000


1998:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Et par store vinterrasttal fra Korshage: 11/1 14 og 8/2 11, i øvrigt rasttal på 1 - 3. Ganske få fugle registreret trækkende i perioden 18/3 til 6/4.
Noget flere efterårsobs. Første 5/9 1 rst KH. Oktober: set næsten dagligt, største tal Korshage: 13/10 4 trk og 16/10 4 rst, desuden set ved Dybesø, max 17/10 3 rst og på Skansehage, max 21/10 2 rst. November: max 1/11 3 trk KH. December: max 20/12 3 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Skærpiber  Anthus petrosus 
Fænologi: (23/7), 7/9 - 16/4, (23/5)
Sjælden/fåtallig gæst om efteråret, vinteren og foråret samt tilfældig gæst om sommeren.
Skærpiberens forekomst forår og efterår er ret vanskelig at vurdere. Der er til dels tale om regulært træk, men hovedparten registreres som rastende fugle, der opholder sig én eller flere dage forskellig steder langs kysten.
Periodefordeling af rastende Skærpibere 1073 - 96. N = 540.
Tabellen er baseret på den maksimale dagstotal pr 10-dages periode. Arten ses primært ved Korshage, men kan findes rastende i lige så store antal langs kysten ved Dybesø/Flyndersø samt ved Skansehage.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 19 12 49 12 4 0 0 0 12 28 37 16
med 16 15 27 7 0 0 0 5 9 32 27 5
ult 18 32 21 7 1 0 1 4 38 45 19 22

Der foreligger en enkelt observation fra juli måned: 23/7 1991 1 Skansehage. Desuden kan nogle af de seneste majfund og tidligste augustfund måske opfattes som oversomrende fugle eller strejfere fra ynglebestanden på Hesselø eller fra øerne i den nordlige del af Kattegat.

1997: Et ret normalt år. Alle observationer er af rastende fugle i Korshageområdet. I januar - februar dagstotaler på 1 - 5. Primo marts giver en simpel sammentælling en sum på 14 rastende fugle, men på den anden side er der højst set 2 fugle samtidigt. Sidste forårsfund: 9/4 1 og første efterårsfund: 14/9 1. Årets største dagstotal blev 20/10 7 og året sluttede nogenlunde som det startede med 1 - 3 rastende i november - december.

DOFBasen:1997


1996:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Et meget ringe forår, kun 22 rastende og 5 trækkende fugle fordelt på 16 obsdage. Største tal: 3/3 4 rast og 1 trk Korshage. I øvrigt obs fra de sædvanlige lokaliteter langs nordkysten og ved Skansehage. Sidste forårsobs 7/4.
Lidt bedre efterår. Set fra 10/9 og året ud. I alt 27 obsdage med totalt 68 rastende fugle, max 10/11 6 rast Korshage. Der gælder det sædvanlige forbehold vedrørende gengangere.

DOFBasen:1996


1995:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Forårsobs mellem 1/1 og 29/4 i alt 122 rastende (og enkelte trækkende) fugle fordelt på 48 obs. Hvor mange individer der faktisk er tale om vides ikke. Langt hovedparten, 97 fugle/38 obs, er registreret ved Korshage. De største tal pr måned: 4/1 7 Hovvig, 13/2 og 18/2 7 Korshage, 28/3 8 Skansehage og 13/4 2 Korshage.
Efterårsobs fra 21/9 til 9/12: i alt 109 fugle fordelt på 54 obs. Bedste lokalitet: Dybesøkysten med 32 fugle på kun 9 obs, mens Korshage har 66 fugle på 35 obs. De største tal: 27/9 4 Korshage, 8/10 12 Korshage og 12/11 3 Dybesøkysten.

DOFBasen:1995


Skærpiber  Anthus petrosus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 11 6 1 15 5 38
MaxRst 4 2 2 1 3 7 5 5 7
Nobs 9 2 10 3 8 33 21 7 93
Ndag 8 2 9 3 7 23 19 6 77
Fænologi 01·· ···· ···· ··23 16·· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 1 2 8 1 8 8 7 35
MaxRst 5 6 7 2 4 4 7 7 7
Nobs 20 19 33 5 13 23 16 5 134
Ndag 18 16 27 5 12 19 14 4 115
Fænologi 01·· ···· ···· ··09 12·· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 3 8
Total 8 2 5 1 9 28 1 54
MaxRst 7 2 1 3 4 10 4 10
Nobs 7 3 12 12 21 40 22 117
Ndag 6 3 10 10 17 27 17 90
Fænologi 08·· ···· ··26 13·· ···· ···· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 11 1 4 10 7 2 35
MaxRst 7 4 3 1 7 3 4 7
Nobs 9 11 14 1 13 14 7 69
Ndag 9 9 12 1 7 11 6 55
Fænologi 03·· ···· ···· ··01 11·· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 8 1 2 11 6 28
MaxRst 2 1 5 1 1 3 9 7 9
Nobs 13 4 14 2 6 11 29 9 88
Ndag 13 3 13 2 6 10 23 8 78
Fænologi 02·· ···· ···· ··08 08·· ···· ···· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 2 2 11 15 35
MaxRst 2 3 2 1 2 8 6 3 8
Nobs 9 4 9 3 10 24 24 11 94
Ndag 9 4 9 3 10 21 16 10 82
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 14·· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 1 6 2 4 20
MaxRst 3 1 2 1 4 4 3 4 4
Nobs 12 8 10 1 13 8 19 13 84
Ndag 9 8 10 1 11 7 17 12 75
Fænologi 04·· ···· ···· ··02 02·· ···· ···· ··23

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 2 6 6 8 1 4 27
MaxRst 1 1 2 1 4 5 4 3 5
Nobs 6 5 15 4 8 18 6 14 76
Ndag 6 5 14 4 7 16 5 12 69
Fænologi 03·· ···· ···· ··23 16·· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 6 9 2 1 11 1 31
MaxRst 2 3 7 2 2 4 1 2 7
Nobs 4 11 22 6 7 18 7 5 80
Ndag 3 9 20 4 7 16 7 5 71
Fænologi 04·· ···· ···· ··10 19·· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 5 2 9 3 4 23
MaxRst 3 1 1 1 3 2 4 1 4
Nobs 6 3 5 3 10 13 12 4 56
Ndag 5 3 5 3 9 11 10 4 50
Fænologi 02·· ···· ···· ··14 14·· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 12 1 4 2 2 5 11 37
MaxRst 12 6 4 2 2 3 4 1 12
Nobs 22 16 7 3 7 12 18 7 92
Ndag 19 14 7 2 7 10 14 6 79
Fænologi 01·· ···· ···· ··13 06·· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 9
Total 3 8 2 10 5 6 34
MaxRst 2 3 4 2 2 4 4 6 6
Nobs 12 11 14 3 6 21 10 5 82
Ndag 10 9 14 3 5 19 10 5 75
Fænologi 02·· ···· ···· ··05 15·· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 1 5 2 21
Total 8 3 21 1 5 18 6 62
MaxRst 4 1 5 1 6 7 6 7
Nobs 13 8 19 2 25 16 5 88
Ndag 11 6 11 1 15 14 5 63
Fænologi 01·· ···· ··26 20·· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 2 1 12
Total 4 22 8 1 11 5 3 6 60
MaxRst 8 10 7 1 6 3 2 6 10
Nobs 11 14 21 4 14 20 7 6 97
Ndag 7 10 14 3 11 14 6 6 71
Fænologi 02·· ···· ···· ··05 01·· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 7 5 9 2 6 23 8 60
MaxRst 7 4 4 1 2 4 8 7 8
Nobs 10 10 10 1 3 20 16 16 86
Ndag 8 7 9 1 3 15 12 11 66
Fænologi 06·· ···· ···· ··06 20·· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 4 10
Total 9 21 1 1 8 32 4 76
MaxRst 9 12 12 3 7 11 4 12
Nobs 14 17 11 4 22 14 11 93
Ndag 11 12 10 4 13 10 8 68
Fænologi 01·· ···· ··27 09·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 1 8 1 3 2 1 13 7 36
MaxRst 4 4 2 1 11 3 12 11 12
Nobs 8 5 5 4 8 6 10 8 54
Ndag 7 4 4 4 8 6 8 6 47
Fænologi 01·· ···· ···· ··21 09·· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 2 2 23 3 5 1 36
MaxRst 11 5 19 2 1 5 2 19
Nobs 7 6 9 5 1 9 4 41
Ndag 5 4 8 4 1 9 4 35
Fænologi 02·· ···· ···· ··24 15·· ···· ··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 14 1 15 5 12 49
MaxRst 6 2 9 4 8 5 12 12
Nobs 7 5 8 8 16 5 3 52
Ndag 5 3 8 7 11 5 3 42
Fænologi 01·· ···· ··31 04·· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 1 7 1 18 1 11 56
MaxRst 12 7 7 4 1 8 6 8 12
Nobs 20 12 10 3 4 13 11 4 77
Ndag 11 10 9 3 4 12 9 4 62
Fænologi 01·· ···· ···· ··21 14·· ···· ···· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 1 1 14
Total 4 24 6 3 7 13 5 62
MaxRst 8 15 15 5 6 7 5 5 15
Nobs 17 10 10 5 3 15 1 4 65
Ndag 16 10 10 5 3 13 1 4 62
Fænologi 01·· ···· ···· ··12 21·· ···· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 13
Total 3 7 10 10 8 26 64
MaxRst 3 1 2 1 2 5 16 25 25
Nobs 5 3 3 3 5 12 18 17 66
Ndag 4 3 3 3 5 9 14 14 55
Fænologi 12·· ···· ···· ··03 22·· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 5 12 8 4 35
Total 4 1 4 5 30 8 9 61
MaxRst 2 1 1 1 2 13 4 4 13
Nobs 5 3 5 6 13 24 14 14 84
Ndag 4 3 5 5 7 14 8 8 54
Fænologi 07·· ···· ···· ··09 01·· ···· ···· ··31art/10135.txt · Sidst ændret: 2023/06/06 10:26 af lb