Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02630

Rovfugle

Hedehøg Circus pygargus eu02630

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Fotos


Hedehoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hedehøg  Circus pygargus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 5 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 3 1 4
Fænologi 02·· ··16

2023:  Hedehøg  Circus pygargus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09 17

2021:  Hedehøg  Circus pygargus   (4, 217, 1)

5/9 1 1k rast → S Hovvig (EVR).

26/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2020:  Hedehøg  Circus pygargus  (4, 217, 0)
Ingen obs!.

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 213 215, 2) 

Tredie halvsløje forår på stribe med blot to fugle - måske den standard vi skal til at vænne os til?
25/4 1 2k Ø Søndervang (CG) og 7/5 1 ad han NØ Ringholm (DO).
Bemærk arten kan nu anses for mere sjælden end Steppehøg hos os. Vi skal tilbage til 2016 for at finde det seneste år, hvor Hedehøgen var talrigest af de to arter.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25.. ..07

2018:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 211 213, 2)
Atter et år med blot to forårstrækkende.
30/4 1 ad hun Ø 14:58 – 15:02 Nørrevang (JB, CG, PEL, JRi, JS),
10/5 1 ad hun Ø 18:32 Nørrevang (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30.. ..10

2017:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 208 210, 3) 
Ned på jorden igen efter det fine år 2016. Kun 2 på forårstrækket.
14/5 1 2k Ø 6:35 Korshage (SA, EVR)
18/5 1 ad han Ø 15:00 - 15:03 Nørrevang (8 observatører)
En af de sjældne efterårsfugle: 20/8 1 ad han V 08:50 Højsandet (KB). Det er tiende efterårsfund fra området.
I 2016 ynglede 49 - 50 par i Sverige, hvoraf de 32 på Øland. Reproduktionen er fortsat dårlig. Kun 11 par havde succes og i alt kom beskedne 19 unger på vingerne. Samme antal flyvefærdige unger (19) blev produceret i Danmark af 20 - 29 par. Både antallet af par og antallet af unger i Danmark var væsentlig lavere end i de to foregående år.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 14..18 20

2016:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 197 199, 11)
Højeste forårstotal i 20 år og tangering af bedste årstotal.
Den rigtige vejrsituation indfandt sig på det rette tidspunkt, og Rørvig viste sig da atter som det bedste sted for obs af Hedehøg på Sjælland om foråret. 10 Hedehøge i foråret er en tangering af næstbedste forår. Det overgås kun af sæsonen 1994, hvor 11 fugle blev set. Det er kendt fra tidligere år, at primo maj er det bedste tidspunkt at se Hedehøg på ved Rørvig. 2016 blev ingen undtagelse, her sås 7 ud 10 fugle i denne periode. Den optimale vejrsituation må være årsagen til de mange observationer. Det gode resultat i 2016 skal i hvert fald nok ikke tolkes der hen, at arten er i fremgang. Hedehøg er en truet art i store dele af Europa, og som nævnt i 2015 rødlistet. I vores naboland Sverige er unge produktionen så lav, at bestanden ikke er selvbærende, men afhængig af nye udefra kommende fugle. Den danske bestand er nu om dage helt koncentreret til Sydvest og Sønderjylland, men her har antallet af flyvefærdige unger trods alt været svagt stigende.
30/4 1 3k+ hun NØ 11:03-11:06 Korshage,
3/5 1 ad hun NØ 08:43 Korshage,
6/5 1 ad hun Ø 07:02 - 07:04 Korshage, 1 2k V 09:50- 09:52 Korshage og 1 2k hun Ø 18:29 Nørrevang i alt 3,
7/5 1 hun Ø 07:35 Korshage, 1 ad han 11:55 Nørrevang og 1 ad hun Ø 15:17 Nørrevang i alt 3,
11/5 1 2k han Ø Nørrevang 14:17 - 14:21 Nørrevang,
19/5 1 2k han rast 07:25 - 07:35.
Efterårsfugle er ikke årlige og årets obs er blot ottende efterårsfund ved Rørvig siden 1973. Det drejede sig om en 1k, der rastede i Hovvig 25/8 og blev set igen 26/8, hvor den blev set trække sydvest.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 1 10
Total 1 9 3 13
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 8 3 12
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 30.. ..19 25..26

2015:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 197 199, 0) 
Hedehøg er rødlistet og et år med 0 trækkende Hedehøge er usædvanligt og bestemt ikke særligt godt. Vi skal 37 år tilbage i tiden til 1978 for at finde det seneste år uden Hedehøg.

DOFBasen:2015


2014:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 194 196, 3) 
Hedehøgen er en af de arter, der er ” vigtige for området”, og en art som de fleste gerne vil se hvert forår. I år blev det et år under gennemsnittet. Blot 3 trækkende og alle var adulte hunner: 25/4 1 15:52 – 15:55 Nørrevang – Korshage (JB, LB, AF, CG, PEL, EVR), 20/5 1 16:08 (JB, AF) og 27/5 1 13:13 – 13:17 (JB).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25.. ..27

2013:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 192 194, 2) 
Det var kun få forundt at se Hedehøg ved Rørvig i 2013. Kun 2 iagttagelser:
7/5 1 2k NØ 14:45 Nørrevang (JB, JS) Et tidsmæssigt klassisk forårsfund.
Ottende efterårs fund var som alle de tidligere fra august. En tidlig obs.: 2/8 1 2k han N til rast 20:01 – 20:05 Hovvig (JS). Der findes meget fine fotos af denne fugl her på hjemmesiden.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
N 1 1 2
Fænologi 07 02

2012:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 186 188, 6)
Hedehøgen havde ligesom de andre kærhøge et godt forår. I alt blev 6 af denne lang og slankvingede elegante kærhøg set. Det er lidt over gennemsnittet for de seneste ti år.
Udviklingen i femårsgennemsnittene (se tabel 1) viser en vis variation mellem de enkelte perioder, men set over hele årrækken en ret stabil forekomst.
8/5 1 ad ♂ Ø 14:02 Korshage (JB, AF, EVR) og 1 vestgående brun fugl uden nøjagtig tidsangivelse Korshage (AF),
15/5 1 2k tf 12:58 Korshage (JS),
19/5 1 ♀ Ø 15:45 Nørrevang (LB) og 1 2k/♀ NØ 18:11 Brentebjerg (AF) og senere Ø 18:30 Nørrevang (SA),
21/5 1 ad ♀ Ø 15:41 Nørrevang (JB, LB, AF).
Ingen set i efteråret, hvilket er det normale.

DOFBasen:2012


2011:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 181 183, 5)
8/5 1 brun trækforsøgende 12:11 Korshage (JB, AF, EVR, KR). Vendte først et godt stykke ude over isefjordsmundingen.
9/5 1 ad han Ø 12:10 – 12:11 Korshage (AF). Blev set indtrækkende på Spodsbjerg 12:24 – 12:28 af Michael Trasborg
10/5 1 2k Ø Korshage 09:21 (JB, EVR, KR, DO, JS m.fl.) rastede kortvarigt på Flyndersøengen inden udtræk, og 1 2k Ø 18:49 (JB, AF) begge fugle blev set på den anden side af Michael Trasborg henholdsvis 09:34 ved Spodsbjerg og 19:04 ved Kikhavn.
8/6 1 2k hun trækforsøgende 06:30 Korshage (EVR).
Et forår lidt over de seneste 10 års gennemsnit. 4 ud af 5 blev helt klassisk set i den gode periode primo maj. Årets forekomst passer tidsmæssigt fint ind det samlede billede (se nedenfor).
Periodemæssig fordeling i % af trækkende Hedehøg 1998 – 2010. Yderdatoer 17/4 – 4/6. N = 53

A p r M a j J u n
- 4% 30% 45% 15% 4% 2% - -

DOFBasen:2011


2010:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 179 181, 2)
På trods af vejret lykkedes det for nogle få observatører, at få arten at se i en ellers generelt dårlig forårssæson: 25/4 1 2k Ø Korshage 14:37 (JB, KBJ, EVR)
Blev også set i efteråret: 23/8 og 24/8 1 2k ♂ i en spændende ikke så ofte set dragt rastende Hovvig (AF, EVR). Syvende efterårsfund og som alle de øvrige fra august.

DOFBasen:2010


2009:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 170 172, 9)
Med 7 forårs fugle markerer Rørvigområdet sig igen som Sjællands bedste forårslokalitet for Hedehøg. Resultatet er i øvrigt over middel sammenlignet med den seneste 10 årsperiode. Alle fugle nævnes nedenfor:
23/4: 1 ad han NØ 17:48 Hovvig (AF). Senere set rastende på Nørrevang 17:58 og endelig udtrækkende mod nordøst så sent som 19:03 Korshage (JS).
27/4: 1 hun Ø 13:05 Korshage (AF)
2/5: 1 2k+ hun NØ 7:10 Korshage (EVR, AT)
3/5: 1 hun Ø 6:05 Korshage (HBR, EVR, BV) og 1 2k+ han NØ 12:31 Hovvig (EVR)
15/5: 1 hun Ø 11:36 Korshage (AF)
31/5: 1 2k NØ 14:21 Nørrevang (JS) måske samme fugl, som blev set rastende dagen før i Trundholm Mose af en RF observatør på vej hjem fra Skagen.
Efteråret bød sandelig også på Hedehøg, og så oven i købet 2 af slagsen. Det er ikke sket tidligere i RFhistorien og det er blot femte og sjette efterårs fugl fra området. Seneste efterårsobs skal hentes tilbage i 1998. De 6 efterårs fund fra Rørvighalvøen er alle fra august.
11/8 1 ad han SV 15:11 Hovvig (AF, JHC)
20 – 21/8 1 1k rast Hovvig (AF).

DOFBasen:2009


2008:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 169 171, 1)
Kun 1 Hedehøg i 2008, men sikken en. En flot adult han trak forbi Korshage mod ØNØ kl. 13.15 hin mindeværdige dag 24/4, hvor der bl. a. var fuldt hus i vestpalæarktiske kærhøgearter på Korshage (JB, LB, JHC, AF, PEL). Vi har senest haft et år med 1 Hedehøg i 2002. Men ellers skal vi tilbage til 1983 for at finde et tilsvarende dårligt år. Udviklingen i forårstotaler er illustreret nedenfor. Som det ses var Hedehøgen nærmest et hit tilbage i 1970’erne. Herefter steg antallet, nok kun til en hvis grad forårsaget af øget dækning frem til 1990’erne. Efter årtusindskiftet er vi så røget tilbage på 1980’er niveau.
Gennemsnitlige forårstotaler for Hedehøg:

1973 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2007
0,7 4,7 7,1 5,0

DOFBasen:2008


2007:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 163 165, 6)
Et år lige over gennemsnittet. Især bemærkes 26/4 med minimum 3 flotte svirpende ad hanner trækkende, det er vist ikke set tidligere „i nyere tid“ på Sjælland. Alle obs nævnes:
26/4 3 ad han Ø 11:28, 11:50 og 14:20 Korshage (AF) og 1 han SV 13:47 Nørrevang (LB) Desuden 1 ad hun rastende 17.00 – 17:50 Korshage (AF).
28/4 1 2k+ hun Ø 8:55 Korshage (PEL, EVR, JSt).
4/5 1 2k NØ 13.08 Brentebjerg (AF, EVR)

DOFBasen:2007


2006:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 154 156, 9)
Godt vejr i den rigtige periode gav bonus. Selvom om arten har det ret dårligt, blev 2006 alligevel et år over gennemsnittet. 6 trækkende og 3 tf fugle set som følger:
1/5 3 Ø (ad han + ad hun) 8.15 + ad hun 16.57 Korshage (AF, EVR)
3/5 2 (han + hun) tf 17.00 - 17.26 Nørrevang + Korshage (JB, EVR)
4/5 2 1 hun Ø 15.58 Korshage (AF, KES) + 1 hun tf 17.38 Nørrevang (KES)
6/5 1 ad han Ø 4.55 Korshage (EVR, KES)
7/5 1 han Ø 14.47 Korshage (JS, KES)
Bemærk ingen 2k fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 151 153, 3)
Kun 3 fugle: 2/5 1 hun Ø (12:15) Korshage (AF), 22/5 1 hun R Nørevang (KB) og 28/5 1 2k han Ø uden nøjagtig tidsangivelse Korshage (AF). Hedehøgen er ikke blot i tilbagegang herhjemme, men også på Øland ser det dystert ud. Her er bestanden ifølge ”Fågelrapport i SOF’s årlige skrift Fågelåret 2003, 2004 og 2005 næsten halveret de seneste år af indtil videre uvisse årsager. Lidt trist hvis vi skal til at se mindre til denne - den mest elegante af kærhøgene.

DOFBasen:2005


2004:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 146 148, 5)
19/4 1 hun Ø 15.15 Korshage (JHC, EVR), 28/4 1 ad hun trækkende 16.06 Nørrevang (JB, LB) og 30/4 1 hun Ø 9.07 Nørrevang (LB). Selvom medio maj var præget af til tider kraftig vestenvind, kunne arten alligevel ses. 19/5 2 hun/2k rastende sammen. Den ene røg Ø og den anden SV 4.39 Korshage (EVR). Første gang 2 Hedehøge ses sammen på Rørvighalvøen.
5 fugle på et forår er lige under gennemsnittet.

DOFBasen:2004


2003:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 140 142, 6)
17/4 1 hun NØ Hovvig (JB) - var tidligt på færde, 23/4 1 hun NØ 12.15 Nørrevang og 1 ad hun NØ 13.48 Hovvig (LB,JHC,KES,JS), 4/5 1 2k hun NØ 12.45 Hovvig (EVR), 18/5 1 ad hun rst 8.13, derefter NØ 8.54 Korshage (EVR,KES), 4/6 1 ad han Ø 11.58 Korshage (JHC, AF). Seks fugle på et forår er ret normalt - gennemsnittet er 7 fugle. Vi skal dog helt tilbage til 1997 (10 eks) for at finde et år med flere.

DOFBasen:2003


2002:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 139 141, 1)
Vi skal helt tilbage til 1983 for at finde et forår med kun 1 fugl. Årets fugl - en flot han - udmærkede sig dog ved at være en af de bedste i mands minde. Den rastede på marken lige foran obsposten i et par timer, og stort set alle fik for en gangs skyld set denne lidt drilske art: 20/5 10:58 1 han SØ efter rast Nørrevang.
Ifølge hjemmesiden skulle der have været både en han og hun denne dag. Endvidere angives her 10/5 1 trk Korshage/Nørrevang.

13-06-23 LB I basen er der endvidere angivet 6/9 1 ad SV Hovvig. Den er ikke taget med i rapporten. Da køn ikke er angivet, kunne det ligne en tastefejl. En forespørgsel har ikke givet nogen bekræftelse på observationen, og den betragtes derfor stadig som en fejl.

DOFBasen:2002


2001:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 134 136, 5)
28/4 13.10 1 ad han Ø Nørrevang (JB, JHC, AF, EVR, KES), 1/5 10.47 1 2k Ø Hovvig (AF), 3/5 16.20 1 brun N Slettermose (LB), 16/5 17.05 - 17.24 1 2k tf Korshage (EVR) og 17/5 1 2k tf Korshage (JB). Noget under det forventede, især når man tager i betragtning, at vi var forskånede for Heppehøge.

DOFBasen:2001


2000:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 129 131, 5)
Et gennemsnitsår, hvor 4 brune fugle 21/4 (rast), 28/4, 7/5 og 14/5 lagde op til årets gamle han, der kom som rosinen i pølseenden 17/5. Aldersbestemmelse er åbenbart ikke let, hvis der er flere observatører, angives som regel både 2k og ad!
(JB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 125 127, 4)
Igen et magert år, idet kun 4 fugle blev set og alle på forårstræk:
5/5 hun/juv Ø 6.10 KH (AF, HVR, KES), 6/5 hun/juv Ø 10.42 Nørrevang (LB, JS, KES) og ad hun Ø 18.15 Flyndersø (AF) samt 7/5 ad hun Ø 5.01 KH (KES).
Helt typisk optræden primo maj, men lidt unormalt med totalt fravær medio og ultimo maj.

DOFBasen:1999


1998:  Hedehøg  Circus pygargus  (3 4, 121 122, 4 5)
Sølle 4 fugle blev det til, 3 forår og 1 efterår: 24/4 1 NØ Nørrevang (HVR), 9/5 1 Ø 13.10 Nørrevang (LB,JHC,AF,PEL) og en ny Ø 14.10 KH (PCC) samt 11/8 1 SV HV (AF).

26/10-2023 LB: Tilføjelse 20/5 1940 han Rørvig - set under forhold, der kunne tyde på yngel. 15/5 08.08 1 hun Ø (EVR) - dermed 5 fugle.

DOFBasen:1998


1997:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 111 112, 10)
Sjælden forårstrækgæst og tilfældig efterårstrækgæst.
Optræder om foråret fra ultimo april til primo juni med flest primo og medio maj. De tidlige fugle er formodentlig svenske ynglefugle, medens fuglene i maj ofte er båret frem af varme vinde fra SØ, og derfor antagelig er på forlænget træk. Eneste juniiagttagelse: 2/6 1982. Største trækdag: 19/5 1985 3. Ses uregelmæssigt rastende i Hovvig og på Nørrevang. Kun tre efterårsobservationer: 24/8 1975, 4/8 1987 og 21/8 1996. Alle iagttagelser falder ind i det mønster, som ses på landsplan. Hedehøgens fremgang i yngleområderne mod øst og sydøst er slået pænt igennem i vores materiale siden starten af firserne.

Periodemæssig fordeling forårstræk Hedehøg 1973 - 1996.

100 % = 108 Primo Medio Ultimo
April 11 %
Maj 33 % 36 % 19 %
Juni 1 %

Gennemsnitlige forårstotaler og højeste forårstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 0,6 2,8 5,6 5,6 9,4
Største total 1 5 11 7 11

1997: Endnu et flot forår med 10 trækkende fugle krydret af ny dagsrekord 19/5 med hele 4 Hedehøge: 5/4 1 imm. 12:56 Hovvig, 26/4 imm. 11:20 Hovvig, 27/4 1 hun 17:05 Dybesø, 8/5 1 hun 16:45 Korshage, 17/5 1 hun 09:51 Korshage, 19/5 1 imm. 06:46 Korshage + 1 imm. 08:24 Korshage + 1 hun 14:03 Nakke Skov + 1 imm. 16:28 Korshage og 7/6 1 imm. 14:41 Korshage.  

DOFBasen:1997


1996:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 97 101, 11)
På trods af et generelt svigtende majtræk fik arten en forekomst som var den 2. højeste gennem tiderne med i alt 10:
28/4 1 han V (05:35) Korshage, 8/5 1 2k han V (07:32) Nørrevang, 13/5 1 hun Ø (12:54) Nørrevang, 17/5 1 hun NØ (13:54) Hovvig, 18/5 1 hun Ø (11:21) Korshage + 1 hun Ø (13:56) Nørrevang, 19/5 1 hun Ø (10:52) Nørrevang + 1 hun Ø (14:55) Dybesø, 23/5 1 hun rast Plantagen og Nørrevang, 31/5 1 2k Ø (15:08) Korshage.
Efteråret bød på en sjælden returtrækker: 21/8 1 1k V (08:55) Nørrevang, hvormed årstotalen tangerer max fra 1994.

DOFBasen:1996


1995:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 89 93, 8)
Gennemsnitlig forekomst med 8 fugle:
23/4 ad hun NØ (16:52) Korshage, 2k NØ (17:18) Korshage og 2k NØ (17:36) Korshage, 8/5 ad hun Nakke, 24/5 3k han V (11:26) Korshage og ad han (13:38) Korshage, 26/5 3k han Ø (11:07) og hun SV (13:53) Dybesø. Således kun iagttaget på 4 dage. Viser klart artens tendens til forekomst i to adskilte perioder, dels tidligt nordgående fugle, der er røget forbi ynglepladserne sydpå eller på vej til nordligere ynglepladser, dels regulære varmebølgefugle ultimo maj.

DOFBasen:1995


 Hedehøg  Circus pygargus 

1994: 11
Artens ekspansion i det nordlige udbredelsesområde slår stadig godt igennem på forårstrækket ved Rørvig.
Årets 11 fugle er ny rekord:
24/4 1 ad hun,
25/4 1 ad han 17:44 og 1 ad han 18:18 Nørrevang,
4/5 1 2K 11:35 og 1 ad hun 11:37 KH,
7/5 1 2K 05:35 KH,
8/5 1 ad han 09:27 og 1 ad hun 13:58 Nørrevang,
19/5 1 2K 08:56 Nørrevang,
21/5 1 ad hun 04:17 og 1 2K/hun 10:39 Nykøbing.

1993: 8
Den gode periode primo maj betød en tangering af rekordåret 1985.
25/4 1 ad hun 17:30 Nørrevang,
1/5 1 ad hun 17:32 Nørrevang,
2/5 1 ad hun Ø 14:59 og 1 ad han Ø 15:35 KH,
9/5 1 ad han Ø 15:25 og 1 hun/imm Ø 16:38 Nørrevang,
18/5 1 hun/imm S 12:17 og 1 hun/imm Ø 13:12 Nørrevang.
De sidste 10 års forekomster af Hedehøg:

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 6 8 5 6 7 4 3 7 6

De seneste år har således fortsat markeret Rørvig som en fremragende træklokalite for Hedehøg. Helt interessant bliver det imidlertid hvis man ser på de mange „Heppehøge“ i 1993.

1992: 6
26/4 1 2K NØ 10:25 KH (JB,HVR),
4/5 1 han NØ 12:23 HV (JC,HVR),
5/5 1 2K NØ 13:00 HV (JB,KB,JC,HVR) - teleskopvælter!,
14/5 1 hun NØ 14:45 og 1 hun NØ 16:26 KH (EVR,KES),
24/5 1 2K Ø 16:38 Nørrevang (JS).

1991: (7) - 8
Den gode periode primo maj satte også sit spor på denne art, da 7 ex. blev noteret trækkende.
3/5 1 han Ø 16:59 KH (JB,EVR),
4/5 1 hun Ø 09:39 Dybesø (KB), 1 hun Ø 09:48 Dybesø (KB,BBP,PR), 1 hun Ø 11:00 Dybesø (EVR),
6/5 1 hun R Hovvig (LB),
8/5 1 hun/2K Ø 05:06 KH (LB,EVR),
11/5 1 2K Ø 08:15 KH (LB,JC,SP),
12/5 1 han Ø 05:26 KH (LB,KES).

1990: 3
Årets total måske mere normal end de pæne forekomster i slutningen af 80'erne.
6/5 1 ad hun R 18:30 Nørrevang (JC),
7/5 1 2K han Ø 16:20 KH (KES,MØ),
9/5 1 2K han Ø 11:30 KH (KES,MØ).

1989: 4
Dårligste år siden 1983, hvor kun 1 ex. lod sig skue.
13/5 1 hun/2K Ø 05:00 KH (BBP,EVR,PR,KES),
18/5 1 hun NØ 11:42 HV (EVR),
23/5 1 hun/2K S 13:41 KH (EVR),
24/5 1 hun/2K Ø 17:03 KH (EVR).

1988: 7
Med i alt 7 ex. - et flot år. Kun 1 fra en tangering af den gamle rekord fra 1985. Er nu regelmæssigt på repertoiret.
24/4 1 ad hun 06:10 KH (BBP,EVR,PR),
1/5 1 han R Flyndersø (Ulrik Reeh),
2/5 1 ad han Ø Dybesø (NHV), [rettet 1990],
23/5 1 ad hun 12:47 og 1 ad hun 13:47 Brentebjerg (PEL,HVR,JW) - god nok med2!
25/5 1 brun 09:12 Plantagen (BV), 1 han 2K 10:45 HV (KB).

1987: 6 7
Men en notering på 5 fugle i maj kom arten forbløffende godt igennem periodens utroligt dårlige vejrbetingelser og holder dermed stadigt de senere års høje niveau.
3/5 1 hun/2K 06:00 (NN i følge LL),
10/5 1 ad hun Langesø 12:46 (BV,PC),
16/5 1 ubest. 11:05 og 1 ad hun 11:48 Dybesø (LB,PEL,EVR),
23/5 1 ad hun R→Ø 13:15-13:46 KH (JB,PEL,BBP,EVR,HVR,PR),
31/5 1 hun/2K TF KH 10:40 (EVR,HVR),
4/8-1987 1 ad han Ø Skansehage (NHV) [tilføjet 1990].

1986: 5
De 5 fugle stabiliserer de senere års flotte noteringer.
4/5 1 han NØ 16:42 Dybesø (LB),
6/5 1 han KH (NHV),
7/5 1 hun Ø 16:03 Dybesø (JB,LB),
21/5 1 TF 09:35 KH (NHC),
26/5 1 hun Ø 09:36 HV (EVR).

1985: 8 9
Mindst 8 9 svirpende ud over halvøen på forårstræk og dermed blev fjordårets rekord overgået.
6/5 1 hun/2K Ø 17:55 KH (LB,BBP,PR),
7/5 1 han SØ 16:59 KH (JB,BBP,EVR,HVR,PR),
11/5 1 han Ø 10:09 KH (KB,JC,BBP,HVR,PR),
19/5 3 hun/2K Ø 10:26, 12:28, 13:36 KH (KB,LB,JC,EVR,HVR),
22/5 1 imm han Ø 10:24 KH (PC,EVR),
26/5 1 hun/2K Ø Rørvig By (Per Ahrents NNF) og Korshage (UR)
27/5 1 han Ø 05:37 KH (LL).
Derudover er modtaget 3 2 fugle uden beskrivelse/tid, som ikke er registreret af andre observatører på trods af god dækning:
11/5 1 hun Ø KH (MØ), 18/5 1 hun/2K indtrækkende? (UR), 26/5 1 hun/2K Ø (UR). Disse tre ikke medregnet i respekt for artens fåtallighed i vores region.

Censur kan også være for restriktiv - 26/5 fuglen findes også i Fups arkiv med anden observatør!

26/10-2023 LB

1984: 6
Helt i top med ikke mindre end 6 Hedehøge - hidtil bedste år.
28/4 1 hun Ø 15:30 (KB,JC,HVR,EVR) - samme fugle set tidligere på dagen ved lossepladsen (12:06 SP),
13/5 1 hun NØ 12:52 KH (JC,EVR),
16/5 1 ad hun Ø 11:55 Plantagen (EVR) samt 1 ad han Ø KH (KA),
17/5 1 hun/imm Ø 15:27 Dybesø (JB,LB,EVR),
18/5 1 hun/imm Ø 05:02 KH (JB,PR,EVR).

1983: 1
23/5 1 ad hun Ø 14:14 KH (EVR,HVR).

1982: 5
Et godt år med 5 fugle.
16/5 1 hun S 14:02 KH (LB,PEL,EVR),
22/5 1 hun S 13:25 KH (EVR,HVR),
27/5 1 imm hun Ø 15:08 (PKK,LL,EVR),
31/5 1 2K Ø 17:10 Langesømosen (KB),
2/6 1 han Ø 17:45 (BJ).

1981: 3
15/5 1 ad hun NØ 13:25 KH (JC,EVR,KB),
17/5 1 ad hun Ø 16:40 Højsandet (JC,KB),
18/5 1 ad hun NØ 17:22 Højsandet (KB,JC).

1980: 5
Mange!
7/5 1 han Ø 14:30 KH (KB,JC),
10/5 1 hun Ø 05:25 KH (LB,JC,EVR),
11/5 1 Ø (LL),
13/5 1 ad hun Ø 15:30 (EVR),
20/5 1 hun Ø 14:19 (LB).
I alt 5, hvilket er rekord.

1979: 1
11/5 1 han juv rast→NØ 10:18 Hovvig (KB,LB).

1978: –

1977: –

1976: 1
8/5 1 ad han SV 10:59 Hovvig (JB,EVR).

1975: 2
30/4 1 hun ad N Hovvig (LB),
24/8 1 juv rast→Ø Hovvig (ÅM,EVR), ikke tidligere set om efteråret.

1974: 1
12/5 1 han ad/subad Ø Korshage (LB,LE).

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25·· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30·· ··10

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 14··18 20

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 1 10
Total 1 9 1 11
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 8 2 11
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 30·· ··19 25··26

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25·· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 07 02

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 6 6
MaxRst
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 08··21

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 4 1 5
MaxRst
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 08·· ··06

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25 23··24

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 2 9
Total 2 5 2 9
MaxRst
Nobs 2 5 3 10
Ndag 2 4 3 9
Fænologi 23·· ··31 11··21

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 1 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 2 1 3
Fænologi 26·· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 9 9
MaxRst
Nobs 8 8
Ndag 5 5
Fænologi 01··07

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 02··28

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 19·· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 3 2 1 6
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 17·· ···· ··04

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 06

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 4 5
Fænologi 28·· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 2 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 21·· ··17art/02630.txt · Sidst ændret: 2023/06/11 22:44 af lb