Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02630

Indholdsfortegnelse

Rovfugle

Hedehøg Circus pygargus eu02630

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Fotos


Hedehoeg

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2020:  Hedehøg  Circus pygargus  

DOFBasen:2020


2019:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 213, 2) 

Tredie halvsløje forår på stribe med blot to fugle - måske den standard vi skal til at vænne os til?
25/4 1 2k Ø Søndervang (CG) og 7/5 1 ad han NØ Ringholm (DO).
Bemærk arten kan nu anses for mere sjælden end Steppehøg hos os. Vi skal tilbage til 2016 for at finde det seneste år, hvor Hedehøgen var talrigest af de to arter.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25.. ..07

2018:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 211, 2)
Atter et år med blot to forårstrækkende.
30/4 1 ad hun Ø 14:58 – 15:02 Nørrevang (JB, CG, PEL, JRi, JS),
10/5 1 ad hun Ø 18:32 Nørrevang (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30.. ..10

2017:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 208, 3) 
Ned på jorden igen efter det fine år 2016. Kun 2 på forårstrækket.
14/5 1 2k Ø 6:35 Korshage (SA, EVR)
18/5 1 ad han Ø 15:00 - 15:03 Nørrevang (8 observatører)
En af de sjældne efterårsfugle: 20/8 1 ad han V 08:50 Højsandet (KB). Det er tiende efterårsfund fra området.
I 2016 ynglede 49 - 50 par i Sverige, hvoraf de 32 på Øland. Reproduktionen er fortsat dårlig. Kun 11 par havde succes og i alt kom beskedne 19 unger på vingerne. Samme antal flyvefærdige unger (19) blev produceret i Danmark af 20 - 29 par. Både antallet af par og antallet af unger i Danmark var væsentlig lavere end i de to foregående år.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 14..18 20

2016:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 197, 11)
Højeste forårstotal i 20 år og tangering af bedste årstotal.
Den rigtige vejrsituation indfandt sig på det rette tidspunkt, og Rørvig viste sig da atter som det bedste sted for obs af Hedehøg på Sjælland om foråret. 10 Hedehøge i foråret er en tangering af næstbedste forår. Det overgås kun af sæsonen 1994, hvor 11 fugle blev set. Det er kendt fra tidligere år, at primo maj er det bedste tidspunkt at se Hedehøg på ved Rørvig. 2016 blev ingen undtagelse, her sås 7 ud 10 fugle i denne periode. Den optimale vejrsituation må være årsagen til de mange observationer. Det gode resultat i 2016 skal i hvert fald nok ikke tolkes der hen, at arten er i fremgang. Hedehøg er en truet art i store dele af Europa, og som nævnt i 2015 rødlistet. I vores naboland Sverige er unge produktionen så lav, at bestanden ikke er selvbærende, men afhængig af nye udefra kommende fugle. Den danske bestand er nu om dage helt koncentreret til Sydvest og Sønderjylland, men her har antallet af flyvefærdige unger trods alt været svagt stigende.
30/4 1 3k+ hun NØ 11:03-11:06 Korshage,
3/5 1 ad hun NØ 08:43 Korshage,
6/5 1 ad hun Ø 07:02 - 07:04 Korshage, 1 2k V 09:50- 09:52 Korshage og 1 2k hun Ø 18:29 Nørrevang i alt 3,
7/5 1 hun Ø 07:35 Korshage, 1 ad han 11:55 Nørrevang og 1 ad hun Ø 15:17 Nørrevang i alt 3,
11/5 1 2k han Ø Nørrevang 14:17 - 14:21 Nørrevang,
19/5 1 2k han rast 07:25 - 07:35.
Efterårsfugle er ikke årlige og årets obs er blot ottende efterårsfund ved Rørvig siden 1973. Det drejede sig om en 1k, der rastede i Hovvig 25/8 og blev set igen 26/8, hvor den blev set trække sydvest.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 1 10
Total 1 9 3 13
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 8 3 12
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 30.. ..19 25..26

2015:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 197, 0) 
Hedehøg er rødlistet og et år med 0 trækkende Hedehøge er usædvanligt og bestemt ikke særligt godt. Vi skal 37 år tilbage i tiden til 1978 for at finde det seneste år uden Hedehøg.

DOFBasen:2015


2014:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 194, 3) 
Hedehøgen er en af de arter, der er ” vigtige for området”, og en art som de fleste gerne vil se hvert forår. I år blev det et år under gennemsnittet. Blot 3 trækkende og alle var adulte hunner: 25/4 1 15:52 – 15:55 Nørrevang – Korshage (JB, LB, AF, CG, PEL, EVR), 20/5 1 16:08 (JB, AF) og 27/5 1 13:13 – 13:17 (JB).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25.. ..27

2013:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 192, 2) 
Det var kun få forundt at se Hedehøg ved Rørvig i 2013. Kun 2 iagttagelser:
7/5 1 2k NØ 14:45 Nørrevang (JB, JS) Et tidsmæssigt klassisk forårsfund.
Ottende efterårs fund var som alle de tidligere fra august. En tidlig obs.: 2/8 1 2k han N til rast 20:01 – 20:05 Hovvig (JS). Der findes meget fine fotos af denne fugl her på hjemmesiden.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
N 1 1 2
Fænologi 07 02

2012:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 186, 6)
Hedehøgen havde ligesom de andre kærhøge et godt forår. I alt blev 6 af denne lang og slankvingede elegante kærhøg set. Det er lidt over gennemsnittet for de seneste ti år.
Udviklingen i femårsgennemsnittene (se tabel 1) viser en vis variation mellem de enkelte perioder, men set over hele årrækken en ret stabil forekomst.
8/5 1 ad ♂ Ø 14:02 Korshage (JB, AF, EVR) og 1 vestgående brun fugl uden nøjagtig tidsangivelse Korshage (AF),
15/5 1 2k tf 12:58 Korshage (JS),
19/5 1 ♀ Ø 15:45 Nørrevang (LB) og 1 2k/♀ NØ 18:11 Brentebjerg (AF) og senere Ø 18:30 Nørrevang (SA),
21/5 1 ad ♀ Ø 15:41 Nørrevang (JB, LB, AF).
Ingen set i efteråret, hvilket er det normale.

DOFBasen:2012


2011:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 181, 5)
8/5 1 brun trækforsøgende 12:11 Korshage (JB, AF, EVR, KR). Vendte først et godt stykke ude over isefjordsmundingen.
9/5 1 ad han Ø 12:10 – 12:11 Korshage (AF). Blev set indtrækkende på Spodsbjerg 12:24 – 12:28 af Michael Trasborg
10/5 1 2k Ø Korshage 09:21 (JB, EVR, KR, DO, JS m.fl.) rastede kortvarigt på Flyndersøengen inden udtræk, og 1 2k Ø 18:49 (JB, AF) begge fugle blev set på den anden side af Michael Trasborg henholdsvis 09:34 ved Spodsbjerg og 19:04 ved Kikhavn.
8/6 1 2k hun trækforsøgende 06:30 Korshage (EVR).
Et forår lidt over de seneste 10 års gennemsnit. 4 ud af 5 blev helt klassisk set i den gode periode primo maj. Årets forekomst passer tidsmæssigt fint ind det samlede billede (se nedenfor).
Periodemæssig fordeling i % af trækkende Hedehøg 1998 – 2010. Yderdatoer 17/4 – 4/6. N = 53

A p r M a j J u n
- 4% 30% 45% 15% 4% 2% - -

DOFBasen:2011


2010:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 179, 2)
På trods af vejret lykkedes det for nogle få observatører, at få arten at se i en ellers generelt dårlig forårssæson: 25/4 1 2k Ø Korshage 14:37 (JB, KBJ, EVR)
Blev også set i efteråret: 23/8 og 24/8 1 2k ♂ i en spændende ikke så ofte set dragt rastende Hovvig (AF, EVR). Syvende efterårsfund og som alle de øvrige fra august.

DOFBasen:2010


2009:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 170, 9)
Med 7 forårs fugle markerer Rørvigområdet sig igen som Sjællands bedste forårslokalitet for Hedehøg. Resultatet er i øvrigt over middel sammenlignet med den seneste 10 årsperiode. Alle fugle nævnes nedenfor:
23/4: 1 ad han NØ 17:48 Hovvig (AF). Senere set rastende på Nørrevang 17:58 og endelig udtrækkende mod nordøst så sent som 19:03 Korshage (JS).
27/4: 1 hun Ø 13:05 Korshage (AF)
2/5: 1 2k+ hun NØ 7:10 Korshage (EVR, AT)
3/5: 1 hun Ø 6:05 Korshage (HBR, EVR, BV) og 1 2k+ han NØ 12:31 Hovvig (EVR)
15/5: 1 hun Ø 11:36 Korshage (AF)
31/5: 1 2k NØ 14:21 Nørrevang (JS) måske samme fugl, som blev set rastende dagen før i Trundholm Mose af en RF observatør på vej hjem fra Skagen.
Efteråret bød sandelig også på Hedehøg, og så oven i købet 2 af slagsen. Det er ikke sket tidligere i RFhistorien og det er blot femte og sjette efterårs fugl fra området. Seneste efterårsobs skal hentes tilbage i 1998. De 6 efterårs fund fra Rørvighalvøen er alle fra august.
11/8 1 ad han SV 15:11 Hovvig (AF, JHC)
20 – 21/8 1 1k rast Hovvig (AF).

DOFBasen:2009


2008:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 169, 1)
Kun 1 Hedehøg i 2008, men sikken en. En flot adult han trak forbi Korshage mod ØNØ kl. 13.15 hin mindeværdige dag 24/4, hvor der bl. a. var fuldt hus i vestpalæarktiske kærhøgearter på Korshage (JB, LB, JHC, AF, PEL). Vi har senest haft et år med 1 Hedehøg i 2002. Men ellers skal vi tilbage til 1983 for at finde et tilsvarende dårligt år. Udviklingen i forårstotaler er illustreret nedenfor. Som det ses var Hedehøgen nærmest et hit tilbage i 1970’erne. Herefter steg antallet, nok kun til en hvis grad forårsaget af øget dækning frem til 1990’erne. Efter årtusindskiftet er vi så røget tilbage på 1980’er niveau.
Gennemsnitlige forårstotaler for Hedehøg:

1973 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2007
0,7 4,7 7,1 5,0

DOFBasen:2008


2007:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 163, 6)
Et år lige over gennemsnittet. Især bemærkes 26/4 med minimum 3 flotte svirpende ad hanner trækkende, det er vist ikke set tidligere „i nyere tid“ på Sjælland. Alle obs nævnes:
26/4 3 ad han Ø 11:28, 11:50 og 14:20 Korshage (AF) og 1 han SV 13:47 Nørrevang (LB) Desuden 1 ad hun rastende 17.00 – 17:50 Korshage (AF).
28/4 1 2k+ hun Ø 8:55 Korshage (PEL, EVR, JSt).
4/5 1 2k NØ 13.08 Brentebjerg (AF, EVR)

DOFBasen:2007


2006:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 154, 9)
Godt vejr i den rigtige periode gav bonus. Selvom om arten har det ret dårligt, blev 2006 alligevel et år over gennemsnittet. 6 trækkende og 3 tf fugle set som følger:
1/5 3 Ø (ad han + ad hun) 8.15 + ad hun 16.57 Korshage (AF, EVR)
3/5 2 (han + hun) tf 17.00 - 17.26 Nørrevang + Korshage (JB, EVR)
4/5 2 1 hun Ø 15.58 Korshage (AF, KES) + 1 hun tf 17.38 Nørrevang (KES)
6/5 1 ad han Ø 4.55 Korshage (EVR, KES)
7/5 1 han Ø 14.47 Korshage (JS, KES)
Bemærk ingen 2k fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 151, 3)
Kun 3 fugle: 2/5 1 hun Ø (12:15) Korshage (AF), 22/5 1 hun R Nørevang (KB) og 28/5 1 2k han Ø uden nøjagtig tidsangivelse Korshage (AF). Hedehøgen er ikke blot i tilbagegang herhjemme, men også på Øland ser det dystert ud. Her er bestanden ifølge ”Fågelrapport i SOF’s årlige skrift Fågelåret 2003, 2004 og 2005 næsten halveret de seneste år af indtil videre uvisse årsager. Lidt trist hvis vi skal til at se mindre til denne - den mest elegante af kærhøgene.

DOFBasen:2005


2004:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 146, 5)
19/4 1 hun Ø 15.15 Korshage (JHC, EVR), 28/4 1 ad hun trækkende 16.06 Nørrevang (JB, LB) og 30/4 1 hun Ø 9.07 Nørrevang (LB). Selvom medio maj var præget af til tider kraftig vestenvind, kunne arten alligevel ses. 19/5 2 hun/2k rastende sammen. Den ene røg Ø og den anden SV 4.39 Korshage (EVR). Første gang 2 Hedehøge ses sammen på Rørvighalvøen.
5 fugle på et forår er lige under gennemsnittet.

DOFBasen:2004


2003:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 140, 6)
17/4 1 hun NØ Hovvig (JB) - var tidligt på færde, 23/4 1 hun NØ 12.15 Nørrevang og 1 ad hun NØ 13.48 Hovvig (LB,JHC,KES,JS), 4/5 1 2k hun NØ 12.45 Hovvig (EVR), 18/5 1 ad hun rst 8.13, derefter NØ 8.54 Korshage (EVR,KES), 4/6 1 ad han Ø 11.58 Korshage (JHC, AF). Seks fugle på et forår er ret normalt - gennemsnittet er 7 fugle. Vi skal dog helt tilbage til 1997 (10 eks) for at finde et år med flere.

DOFBasen:2003


2002:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 139, 1)
Vi skal helt tilbage til 1983 for at finde et forår med kun 1 fugl. Årets fugl - en flot han - udmærkede sig dog ved at være en af de bedste i mands minde. Den rastede på marken lige foran obsposten i et par timer, og stort set alle fik for en gangs skyld set denne lidt drilske art: 20/5 10:58 1 han SØ efter rast Nørrevang.
Ifølge hjemmesiden skulle der have været både en han og hun denne dag. Endvidere angives her 10/5 1 trk Korshage/Nørrevang.

DOFBasen:2002


2001:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 134, 5)
28/4 13.10 1 ad han Ø Nørrevang (JB, JHC, AF, EVR, KES), 1/5 10.47 1 2k Ø Hovvig (AF), 3/5 16.20 1 brun N Slettermose (LB), 16/5 17.05 - 17.24 1 2k tf Korshage (EVR) og 17/5 1 2k tf Korshage (JB). Noget under det forventede, især når man tager i betragtning, at vi var forskånede for Heppehøge.

DOFBasen:2001


2000:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 129, 5)
Et gennemsnitsår, hvor 4 brune fugle 21/4 (rast), 28/4, 7/5 og 14/5 lagde op til årets gamle han, der kom som rosinen i pølseenden 17/5. Aldersbestemmelse er åbenbart ikke let, hvis der er flere observatører, angives som regel både 2k og ad!
(JB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 125, 4)
Igen et magert år, idet kun 4 fugle blev set og alle på forårstræk:
5/5 hun/juv Ø 6.10 KH (AF, HVR, KES), 6/5 hun/juv Ø 10.42 Nørrevang (LB, JS, KES) og ad hun Ø 18.15 Flyndersø (AF) samt 7/5 ad hun Ø 5.01 KH (KES).
Helt typisk optræden primo maj, men lidt unormalt med totalt fravær medio og ultimo maj.

DOFBasen:1999


1998:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 4, 0)
Sølle 4 fugle blev det til, 3 forår og 1 efterår: 24/4 1 NØ Nørrevang (HVR), 9/5 1 Ø 13.10 Nørrevang (LB,JHC,AF,PEL) og en ny Ø 14.10 KH (PCC) samt 11/8 1 SV HV (AF).

DOFBasen:1998


1997:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 111, 10)
Sjælden forårstrækgæst og tilfældig efterårstrækgæst.
Optræder om foråret fra ultimo april til primo juni med flest primo og medio maj. De tidlige fugle er formodentlig svenske ynglefugle, medens fuglene i maj ofte er båret frem af varme vinde fra SØ, og derfor antagelig er på forlænget træk. Eneste juniiagttagelse: 2/6 1982. Største trækdag: 19/5 1985 3. Ses uregelmæssigt rastende i Hovvig og på Nørrevang. Kun tre efterårsobservationer: 24/8 1975, 4/8 1987 og 21/8 1996. Alle iagttagelser falder ind i det mønster, som ses på landsplan. Hedehøgens fremgang i yngleområderne mod øst og sydøst er slået pænt igennem i vores materiale siden starten af firserne.

Periodemæssig fordeling forårstræk Hedehøg 1973 - 1996.

100 % = 108 Primo Medio Ultimo
April 11 %
Maj 33 % 36 % 19 %
Juni 1 %

Gennemsnitlige forårstotaler og højeste forårstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 0,6 2,8 5,6 5,6 9,4
Største total 1 5 11 7 11

1997: Endnu et flot forår med 10 trækkende fugle krydret af ny dagsrekord 19/5 med hele 4 Hedehøge: 5/4 1 imm. 12:56 Hovvig, 26/4 imm. 11:20 Hovvig, 27/4 1 hun 17:05 Dybesø, 8/5 1 hun 16:45 Korshage, 17/5 1 hun 09:51 Korshage, 19/5 1 imm. 06:46 Korshage + 1 imm. 08:24 Korshage + 1 hun 14:03 Nakke Skov + 1 imm. 16:28 Korshage og 7/6 1 imm. 14:41 Korshage.  

DOFBasen:1997


1996:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 97, 11)
På trods af et generelt svigtende majtræk fik arten en forekomst som var den 2. højeste gennem tiderne med i alt 10:
28/4 1 han V (05:35) Korshage, 8/5 1 2k han V (07:32) Nørrevang, 13/5 1 hun Ø (12:54) Nørrevang, 17/5 1 hun NØ (13:54) Hovvig, 18/5 1 hun Ø (11:21) Korshage + 1 hun Ø (13:56) Nørrevang, 19/5 1 hun Ø (10:52) Nørrevang + 1 hun Ø (14:55) Dybesø, 23/5 1 hun rast Plantagen og Nørrevang, 31/5 1 2k Ø (15:08) Korshage.
Efteråret bød på en sjælden returtrækker: 21/8 1 1k V (08:55) Nørrevang, hvormed årstotalen tangerer max fra 1994.

DOFBasen:1996


1995:  Hedehøg  Circus pygargus  (3, 89, 8)
Gennemsnitlig forekomst med 8 fugle:
23/4 ad hun NØ (16:52) Korshage, 2k NØ (17:18) Korshage og 2k NØ (17:36) Korshage, 8/5 ad hun Nakke, 24/5 3k han V (11:26) Korshage og ad han (13:38) Korshage, 26/5 3k han Ø (11:07) og hun SV (13:53) Dybesø. Således kun iagttaget på 4 dage. Viser klart artens tendens til forekomst i to adskilte perioder, dels tidligt nordgående fugle, der er røget forbi ynglepladserne sydpå eller på vej til nordligere ynglepladser, dels regulære varmebølgefugle ultimo maj.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.

art/02630.txt · Sidst ændret: 2020/06/30 12:40 af kes