Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01960

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Rødhovedet And Netta rufina eu01960

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Rødhovedet And  Netta rufina  

DOFBasen:2024


2023:  Rødhovedet And  Netta rufina  

DOFBasen:2023


2002:  Rødhovedet And  Netta rufina  (1/1, 5/5, 1/1)
19/10 1 ad han rst Hovvig (Sten Asbirk) var en af de mere sjældne andeobs fra vigen i 2002. Fuglen blev kun set denne ene dag. De seneste observationer af arten i Rørvig er fra 1991 og 1999. De i alt 7 fund fordeler sig således:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 0 1

Flere af fuglene er set indenfor to måneders intervaller, og er her medtaget i begge.
Bortset fra 24/8 1970 1 hun og 8/5 1991 1 hun har alle været hanner.

DOFBasen:2002


1999:  Rødhovedet And  Netta rufina  (1, 4, 1)
11/9 1 ad han i eclipsedragt først flyvende forbi tårnet og derefter rastende Hovvig (LB, EVR, HVR, KES) var en af de mere spændende andeobs fra vigen i efteråret. Arten er ikke set siden 1991, og den sås første gang i Rørvig 24/8 1970.
Fordelt på månederne 1970 - 1999:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1

I alt 6 fugle fordelt efter månederne, idet flere individer dog er set i en efterfølgende måned og derfor medtaget. Bortset fra 24/8 1970 1 hun og 8/5 1991 1 hun har alle været hanner.
Arten er vidt udbredt i Mellemeuropa og yngler flere steder i f.eks. Nordtyskland. I dag optræder arten kun meget sjældent som ynglefugl i Danmark. Ikke alle fugle er spontane, da arten holdes i fangenskab ret almindeligt. Individer f.eks. fra vintermånederne, er antageligt undslupne fugle.

DOFBasen:1999


1997:  Rødhovedet And  Netta rufina  (1, 4, 0)
Tilfældig gæst, set 5 år.
1970: 24/8 1 han Hovvig.
1986: 1 han set 12/2-22/3 Nykøbing Havn, 28/3 1 Nykøbing Bugt, 8/5 - 22/6 i eclipse Hovvig/Ringholm og 25/9 - 25/10 Hovvig.
1987: 3/10 - 4/10 og 11/10 1 han Hovvig.
1989: 26/12 1 han Nykøbing Bugt.
1991: 8/5 1 hun Hovvig.
Escape kan ikke udelukkes specielt vinterfundene. Fuglen fra 1986 var ikke ringmærket.

DOFBasen:1997


Rødhovedet And  Netta rufina  

1991: 1
8/5 1 hun R HV A (LB). Første hun-iagttagelse.
Tidligere set: 1970, 1986, 1987 og 1989.

1990: –

1989: 1
1 han som blev set 26/12 rastende Nykøbing Bugt i en stor flok Blishøns (JHC,EVR).
Vinterfund er oplagte escape-fund. Er det samme han fra feb. 1986 som spøger igen?.

1988: –

1987: 1
3/10-4/10 og 11/10 1 han HV (BBP,EVR,HVR,PR).
Samme der dukkede op ved Nyk. Sj. Havn 12/2-1986?.

1986: 1
En af årets store overraskelser:
12/2 - 22/3 1 han rast Nyk. Havn (LB, JC, PEL, LL, EVR, HVR, BV).
28/3 han Nyk Bugt (JW) og endvidere set i HV (LB, EVR, KES, JW), hvor den dog har gemt sig betydelig bedre:
2/5, 19/5, 22/6 i eclipsedragt, 25/9, 4/10, 8/10, 11/10, 25/10.
Den har dog også foretaget enkelte afstikkere: 11/5 1 vandhul Ringholm (JB).
Tidspunktet for dens opdukken tyder meget på en escape (undsluppen), fuglen var dog ikke ringmærket.
Eneste tidligere iagttagelse er en han HV 24/8 1970.

DOFBasen:<1995art/01960.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1