Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01980

Andefugle

Taffeland Aythya ferina eu01980

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Taffeland

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Taffeland  Aythya ferina  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 88 146 22 3 259
MaxRst 90 146 47 9 20 94 146
Nobs 10 17 34 14 24 32 131
Ndag 10 17 20 14 20 24 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Taffeland  Aythya ferina  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 42 10 8 5 4 129 2 3 2 82 287
MaxRst 42 29 24 18 16 47 57 129 46 64 67 80 129
Nobs 27 20 21 15 25 26 26 25 18 19 15 15 252
Ndag 23 14 20 15 23 26 26 25 17 19 15 14 237
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Taffeland  Aythya ferina  

Blot disse fire iagttagelser bortset fra Hovvig-obs: 28/2 1 Dybesø samt 26/4 7, 2/5 1 han og 8/6 4 alle Slettemose.

Hovvig tabel rastende fugle 2022

28-11-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 322 112 82 36 41 79 50 722
MaxRst 109 56 46 18 11 31 25 26 14 26 50 37 109
Nobs 14 14 17 14 15 30 15 16 10 14 16 12 187
Ndag 14 13 17 13 15 28 15 16 9 12 16 10 178
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Taffeland  Aythya ferina  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 96 8 6 3 171 284
MaxRst 90 4 43 26 22 33 14 12 32 34 96 166 166
Nobs 25 13 24 26 24 26 19 17 9 15 17 15 230
Ndag 20 12 23 23 21 22 19 17 9 13 17 14 210
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2020:  Taffeland  Aythya ferina  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 14 4 51 3 79
MaxRst 14 36 15 4 6 13 24 51 29 3 8 21 51
Nobs 19 18 23 4 16 17 16 14 4 3 5 18 157
Ndag 17 17 17 4 16 16 15 14 4 3 5 17 145
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Taffeland  Aythya ferina 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 2 4 2 1 2 3 1 8 7 6 10 17 11 12 12 8 12 5 3 1 12 7 22 36 2 3

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 22 4 4 3 2 18 6 35 36 11 141
MaxRst 22 11 4 3 8 11 18 12 5 35 36 8 36
Nobs 10 15 10 3 8 22 27 23 5 16 18 5 162
Ndag 9 14 10 3 7 20 24 23 5 16 17 5 153
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2018:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen trækkende og meget få i Hovvig, specielt i andet halvår efter sommerens tørke.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/1 36):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
36 16 28 22 20 13 4 4 1 1 2 2

Enkelte obs i første halvår fra Dybesø, Nakke Kær (2/4 – 30/4) og Slettemose. Dybesø op til 14 (23/10) i efteråret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 161 30 63 202 188 87 17 4 2 53 47 17 871
MaxRst 36 16 28 22 20 13 4 4 1 14 8 6 36
Nobs 20 7 11 30 26 23 10 1 2 8 9 7 154
Ndag 19 7 11 24 25 22 9 1 2 8 9 7 144
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Taffeland  Aythya ferina  
16/2 2 trækkende SØ Korshage.
Antallet af max-rastende Taffeland svinger i lange – flerårige - bølger i Hovvig. Vi er i de her år inde i en opadgående bevægelse, hvor 66 i 2016 var 50% bedre end 40 i 2015 og i 2017 er 120 er næsten dobbelt op i fht. 2016. Stigningen skal dog fortsætte nogle år endnu før vi kommer på den foregående top på 690 fra 2007 og rekorden 1991 1070. Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/8 120):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
5812812977812015119111

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 28 74 160 41 144 851 734 1030 96 58 1045 147 4408
MaxRst 5 8 12 8 12 97 78 120 15 11 91 16 120
Nobs 14 17 40 19 41 45 23 40 19 18 51 26 353
Ndag 12 12 21 16 28 29 18 25 15 15 26 18 235
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Taffeland  Aythya ferina  
Med op til 66 rastende fugle i Hovvig var der tale om en forbedring på mere end 50% i fht. sidste års bundrekord på 40. Der er dog stadigt meget langt op til niveauet fra før 2013, hvor der fast var over 100 på de bedste dage i Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 29/8 66):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 3 7 3 17 37 8 66 45 13 15 5

Næstestørste dag var 4/9 45 – altså ikke meget bedre end sidste år. På den positive side skal det dog bemærkes, at vi havde flere ynglefund. 2 – 3 kuld set i Hovvig, 1 kuld i vandhul ved Nakke Skov og 1 kuld ved Slettermosegård.
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 26/1 2 Nykøbing Havn, 15/3 1 Nakke Skov, 8/4 7 Slettermosegård og 3/6 4 Nakke Kær og 8/12 12 Dybesø.
1/11 16 V Korshage var årets eneste trækobs.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 16
Total 7 12 25 20 153 216 108 243 312 35 74 55 1260
MaxRst 3 3 5 7 17 37 8 66 45 13 15 12 66
Nobs 3 8 9 8 24 33 35 20 17 7 16 19 199
Ndag 3 6 7 7 22 24 27 20 17 7 15 15 170
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Taffeland  Aythya ferina  
Et meget dårligt år for Taffeland uden træk og med væsentligt færre rastende i Hovvig end vi har set i de foregående år. Det er første gang, at vi ikke har minimum 50 fugle i Hovvig på noget tidspunkt af året. På langt sigt har der været en nedgang i antallet efterårsrastende i Hovvig, hvilket er illustreret i figur.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/10 40):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 3 2

Ynglefugle: 1 kuld Hovvig.
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 21/3 13 Dybesø og 24/3 9 Nakke Kær.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 44 182 93 245 194 130 126 21 98 39 20 1229
MaxRst 10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 9 4 40
Nobs 12 12 30 19 28 17 23 18 8 15 13 9 204
Ndag 11 10 20 16 21 16 18 18 8 14 12 8 172
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2014:  Taffeland  Aythya ferina  
Forårstræk: 0.
Efterårstræk: 1/11 3 Hanner SØ Korshage.
På den positive side var der i år mindst 2 kuld (2 + 5 pull) i Hovvig og dermed et lille comeback i Hovvig som ynglested for Taffeland.
Meget få rastende i Hovvig i efteråret og vi skal 10 år tilbage for at finde så få rastende i august - oktober.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 18/10 80):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10 34 21 15 9 18 12 6 7 80 55 25

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 17/10 78 og 22/12 48 Dybesø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 27 127 133 78 49 59 32 35 12 420 609 198 1779
MaxRst 10 34 21 15 9 18 12 6 7 80 55 48 80
Nobs 8 9 16 13 8 10 12 15 4 19 20 15 149
Ndag 8 9 14 10 8 10 10 15 4 18 20 14 140
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2013:  Taffeland  Aythya ferina  
Forårstræk: 0.
Efterårstræk: 0.
Dårligt år i Hovvig uden ynglefund og med rasttal under gennemsnittet i de fleste måneder.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 16/9 102)

Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Taffeland 7 - 14 9 15 21 34 42 102 62 74 15

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 10 60 57 89 76 153 137 507 142 215 33 1488
MaxRst 7 9 14 9 15 21 34 42 102 62 74 15 102
N 2 2 9 11 11 8 12 4 9 6 8 7 89
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Taffeland  Aythya ferina  
Fra Korshage blot 11/2 6 rast.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 26/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2012, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 22 45 15 24 37 - 7 160 21 6 0
44 32 25 10 16 37 28 129 343 273 89 58
700 325 175 130 80 96 180 385 690 1070 625 400

Generelt meget få fugle i Hovvig i år, især markant færre i efteråret.
Ynglefugle: 3 kuld i Hovvig (1 + 3 + 8 pulli), hvilket bestemt er flot. Se også kommentarer under Skeand og Troldand.
Nakke Skov: 4/5 sås her 1 hun med 1 pull og igen 5/6 1 pull. Vel første ynglefund uden for Hovvig .Flest rast 21/5 8.
Dybesø: max 26/4 4. Nykøbing Havn: max 12/12 6.

DOFBasen:2012


2011:  Taffeland  Aythya ferina  
Fører til tider en lidt hengemt tilværelse, blot 113 observationer. Hovvig bidrog som vanligt med hovedparten - 90 observationer.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 3 23 6 16 66 31 85 278 198 66 30
44 32 21 11 13 27 23 128 348 284 92 78
700 325 175 130 80 96 180 385 690 1070 625 400

Acceptable tal i marts og maj, men ellers et yderst beskedent forår. Efterårssæsonen i Hovvig startede pænt allerede i juni og juli med tal over gennemsnittet, men kunne ikke helt følge trop resten af året – dog bedre end foråret.
Kun disse observationer uden for Hovvig:
Nykøbing Havn: 1/2 1 – blev årets første, dermed ingen Taffelænder i januars ismasser.
Dybesø er eneste stabile lokalitet uden for vigen med 1/4 2 og 6/4 1 samt disse fra efteråret: 24/10 5, 5/11 23, 8/11 9, 14/11 6, 29/11 18, 11/12 4, 18/12 9 og 24/12 4.
Nakke Skov: 18/5 og 20/5 10 – antageligt Hovvig fugle på udflugt.
Slettermosegård: 2/6 – 3/6 4 hanner – kunne indikere rugende hunner i området.
Kysten ved Plantagen: 22/11 1 oppe og flyve med nogle Bjergænder – ikke almindelig her, men dog også en enkelt fugl sidste år.
Som rosinen i enden igen i år en enkelt trækobservation fra Korshage: 5/10 1 hun + 5 hanner V (LB).

DOFBasen:2011


2010:  Taffeland  Aythya ferina  
En flok holdt stand ved Nykøbing Bugt/Havn i januar og max blev 23/1 60. I februar var de næsten alle væk og max var da 20/2 4.
Øvrige vinterobservationer: 16/1 4 kysten vest for Nakke Hage, 12/2 2 overflyvende Korshage, 15/2 1 rast kysten ved Sandflugtsplantagen og 20/2 3 rast kysten ved Vesterlyng.
Ingen forårstrækkende.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum) 23/3 - 15/11:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 9 4 96 56 16 220 42 36
44 32 24 12 13 11 17 151 304 282 90 78
700 325 175 130 80 79 180 385 690 1070 625 400

Pænt med fældende hanner i juni og juli i Hovvig.
Ynglefugle: 1 par Hovvig.
31/12 4 overflyvende Rørvig Havn blev den eneste observationudenfor Hovvig i andet halvår.

DOFBasen:2010


2009:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 30 28 4 16 6 6 124 382 346 210 130
42 32 26 15 13 11 19 130 230 237 71 60
700 325 175 130 80 79 180 385 690 1070 625 400

Ynglefugle: Glædeligt med 3 kuld i Hovvig. Kuldstørrelse 2, 2 og 3.
Fra august og året ud god forekomst med tal over 5 års gennemsnittet i Hovvig.
Ellers er der kun disse obs uden for Hovvig:
Nykøbing Bugt: 6/1 2  og 13/2 15.
Nakke Syd:  19/3 2 (1 par)
Rørvig Bugt: 3/1 1 hun.
Dybesø:  3/4 1 hun – 2/12 19 og 5/12 21.
Korshage: 26/12 1 ad han V, kom trækkende sammen med 1 ad han Bjergand helt tæt på spidsen. Taffeland ses ikke årligt på Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
72 110 52 23 7 9 18 35 143 168 134 17
38 10 24 17 13 16 15 144 203 222 47 60
700 325 175 130 80 79 180 385 690 1070 625 400

Sidste års comeback for Taffelanden i Hovvig var ikke vedvarende. Selvom første halvår generelt ligger over 5 års gennemsnittet, er vi stadig et stykke vej fra tidligere tiders niveau.
Der er ikke rapporteret ynglefugle i år, hvilket hører til sjældenhederne. Siden jubilæumsrapportens status i 1997, hvor arten beskrives som årlig ynglefugl i Hovvig, er der kun et år (2003), hvor vi ikke har modtaget oplysninger om ynglefund.
Uden for Hovvig set i vandhul ved Nakke Skov: 9/3 3 og 12/4 2 og i Dybesø : 20/2 3, 28/2 18, 7/3 8, 15/3 2, 27/3 6, 16/10 1 og 26/10 1.

DOFBasen:2008


2007:  Taffeland  Aythya ferina  
Der foreligger en af de mere sjældne forårsobservationer fra Korshage: 25/5 3 trk.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
140 19 11 7 35 8 31 385 690 610 - 113
14 7 27 17 13 31 11 80 124 107 69 38
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Det er ikke hvert år, at en af ænderne får et solidt come-back, men det fik Taffelanden i 2007. Især i perioden fra august til oktober var der mange fugle, heraf nye månedsrekorder for august og september.
Ynglefugle: 14/7 1 kuld (2 pull) i Hovvig.
Efterårstræk: 3/11 5 trk Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 6 13 5 17 6 78 307 254 79 130
40 7 30 16 15 30 10 75 38 60 55 12
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ikke mange Taffelænder først på året, men hen på sommeren gik det bedre. Allerede fra 1/8 var antallet af fugle stigende og over gennemsnittet, hvilket fortsatte året ud. Generelt må man sige, at arten havde et godt år, især pæne tal fra september og oktober.
Ynglefugle: 1 kuld blev rapporteret fra 18/7 og 6/8, som antages at være samme. I 2005 var der hele 5 kuld.
Nakkehage: 29/1 18, hvor vi ikke plejer at se denne art, men de er givet blevet presset ud fra Hovvig af isen.

DOFBasen:2006


2005:  Taffeland  Aythya ferina  
Ikke set udenfor Hovvig i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 6 25 17 4 17 27 136 - 34 30 4
40 8 32 16 21 35 8 50 71 65 49 13
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Generelt meget få rastende fugle i Hovvig i år, hvor mange måneder var langt under gennemsnittet. Hvad så end grunden kan være, jfr. tidligere års rapporter. Der foreligger ikke tællinger fra september måned i år.
Ynglefugle: 5 kuld i år, hvilket betragtes som en pæn fremgang for ynglefuglene. Det er henved 20 år siden, at vi har været så højt oppe i dokumenterede kuld.

DOFBasen:2005


2004:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen forårstrækkende fugle i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 27 35 17 11 6 11 16 8 68 110 34
40 7 27 15 23 43 14 55 108 70 27 6
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Et år, der må betragtes tæt på normalen, om end antallet af fugle i sommermånederne var under gennemsnittet for de sidste fem år.
Ynglefugle: 1 kuld på 3 pull.
Nykøbing Havn: 18/1 1 og 24/1 5.
Efterår: 27/10 5 trk Korshage fortjener at blive nævnt, da arten sjældent ses ved Isefjordsmundingen.

DOFBasen:2004


2003:  Taffeland  Aythya ferina  
Ingen forårstrækkende fugle i år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 0 42 30 13 34 2 107 8 142 14 20
31 9 29 15 23 47 13 50 115 42 25 2
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Generelt vigende antal i Hovvig, som i de seneste år, men dog var især august og oktober over gennemsnittet for den seneste 5 års periode.
Ingen ynglefugle meddelt.
Største rasttal udenfor Hovvig: 11/1 21 rast Nykøbing Havn.

DOFBasen:2003


2002:  Taffeland  Aythya ferina  
Forårstræk: 21/5 3 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 0 25 9 32 80 8 65 172 36 110 0
27 11 27 17 20 32 16 52 131 101 6 8
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: 2 kuld. I 2000 var der 3 kuld og i 2001 1 kuld. Stabil.
Slettermosegård: 29/3 3 og 25/4 3.
Nakke Skov: 6/4 1.
Nykøbing Havn: 31/12 30.

DOFBasen:2002


2001:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
130 3 25 6 16 12 2 53 0 21 11 4
1 10 27 19 22 39 16 77 131 84 3 8
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: 1 kuld.
Korshage: 1/1 1 trk.
Nykøbing Bugt: 1/1 2, 4/2 34.
Slettermosegaard: 3/5 1 par.
De senere år har mange folk snakket om Taffelanden, især om hvor fåtallig den nu er blevet. I et forsøg på at undersøge påstanden, er materialet fra Hovvig1977 - 2000 fremlagt i Fig. nr. 1, der viser et rullende 5-års gennemsnit. Fig. viser, at arten havde fremgang først i 80´erne, der så stabiliserede sig i en periode til omkring 1995, hvorefter det er gået støt ned ad bakke. Fig. illustrerer også, at vi nu blot nærmer os det niveau, som Taffeland havde i 70´erne. Det kunne samtidigt være interessant og se, om denne udvikling også gjaldt ynglebestanden. De konstaterede ynglefund pr år fra perioden 1973 - 2000 i Hovvig er opregnet i Fig. 2, og en utrolig stabilitet bemærkes. Flest ynglepar konstateredes i 1976 og 1977, men ellers har arten været meget stabil med ca. 2 - 4 kuld pr sæson.

DOFBasen:2001


2000:  Taffeland  Aythya ferina  
Forårstræk: 25/3 12 ved Dybesø og 30/4 1 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 9 35 16 34 41 15 11 167 57 0 5
13 16 26 14 23 39 29 77 99 99 63 47
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: min 3 ynglepar. I 1998 3 par og i 1999 4 par, altså ret stabilt.
Dybesø: 14/5 4.
Fortsat lavkonjunktur.

DOFBasen:2000


1999:  Taffeland  Aythya ferina  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 25 8 14 21 49 41 37 192 95 0 3
39 11 32 24 35 40 37 107 138 94 77 56
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: min 4 ynglepar i 1999.
Korshage: 25/4 1, 26/9 1 og 11/10 6 alle trk.
Lavkonjunkturen fortsætter, og antallet af fugle er stadigvæk langt under 70´er niveau.

DOFBasen:1999


1998:  Taffeland  Aythya ferina  
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 8 50 30 10 55 1 83 45 0 4 0
38 46 54 32 43 38 69 113 217 144 83 105
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: Minimum 3 ynglepar i 1998.
Igen i år langt under middel med hensyn til rastende fugle i Hovvig, især efterårsmånederne falder tilbage på niveauet i begyndelsen af 70´erne. Ingen obs udenfor Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Taffeland  Aythya ferina  
Sjælden ynglefugl og almindelig træk og vintergæst.
I Hovvig almindelig rastgæst fra august til marts og fåtallig/almindelig rastgæst fra april til juni. I forbindelse med islægning af Hovvig ses fra december til marts flokke i Nykøbing Bugt (max 80) og Skansehage Bugten (max 140). I deciderede isvintre ses rastende fugle i vågen ved Nykøbing Havn (max 90) og i mindre grad ved Rørvig Havn (max 48). På Korshage set uregelmæssigt forbiflyvende/trækkende fra marts til juni og august til december. Flest i marts og september-oktober. Tidligere uregelmæssig, i dag regelmæssig rastgæst i Dybesø, dog i stærkt varierende antal fra år til år. Flest ses fra oktober til december (max 130).
Årlig ynglefugl i Hovvig. Det gennemsnitlige antal ynglepar (registrerede kuld) er faldet fra 3,75 par 1973 - 1976, 3,1 par 1977 - 1986 til 1,9 par 1987 til 1996. Der er i de senere år også registreret en vis nedgang i efterårsrasttallene.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 15 ? 18 5 19 75 120 230 3 30
178 72 58 31 47 51 101 128 194 128 102 122
111 49 48 40 26 42 57 89 180 241 203 97
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

1997: Udenfor Hovvig disse: 4/1 1 Korshage + 1 Nykøbing Havn. Ynglefugle: 3 kuld i Hovvig. Desuden i Nykøbing Bugt : 13/10 4 , 27/10 3, 27/11 4 og 28/11 2.

DOFBasen:1997


1996:  Taffeland  Aythya ferina  
Isvintertal fra Nykøbing Havn - største dagsciffer pr. måned: 6/1 30, 25/2 90 og 9/3 60.
Øvrige lokaliteter: 1/1 110 Skansehage og 1 Nakkehage samt 10/2 3 Rørvig Havn.
Iagttaget i Hovvig 31/3 - 10/11. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 25 15 25 46 4 180 ? 40 10 0
191 72 88 39 44 43 107 112 272 334 172 162
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle: 20/7 1 kuld, 3 pull (EVR).
Herudover set i Dybesø: 17/4 1.
Langt under middel i Hovvig. Specielt efterårsmånederne september - november, hvor vi skal helt tilbage til RF's barndom (1972 - 1976) for at finde tilsvarende lave efterårstal. Årets tal i oktober - november udgør ca. 1/10 af gennemsnitstallene for de sidste 5 år, se ovenfor.

DOFBasen:1996


1995:  Taffeland  Aythya ferina  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
60 37 30 12 40 39 80 11 138 130 300 200
245 101 87 43 44 40 111 144 288 414 212 143
700 325 175 130 80 79 180 269 391 1070 625 400

Ynglefugle Hovvig: 4 kuld set. Gennemsnitlig kuldstørrelse 3,50 (S&N).
Dybesø: 26/3 2, 12/11 3, 3/12 2. Nykøbing Bugt: 7/1 1 han. Begge dele ret normalt. Ved årets afslutning er tiltagende isvinter årsag til følgende obs, hvor den sidste er hidtil største antal set udenfor Hovvig og i øvrigt mange på en kystlokalitet.: 30/12 5 Nykøbing Havn og 48 Rørvig Havn samt 31/12 5 Ø Korshage og 140 rast Skansehage.

DOFBasen:1995


Taffeland  Aythya ferina  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 130 20 1 30 80 55 80 185 250 70 70 50
1993: 1 3 160 60 100 50 160 113 360 250 32 245
1992: 700 140 2 30 40 70 180 155 220 150 100 115
1991: 65 175 55 10 9 15 95 391 1070 360 200
1990: 330 180 25 30 40 22 101 170 221 530 500 105
1989: 30 50 30 10 15 58 26 70 362 440 280 70
1988: 280 100 50 10 20 11 26 269 250 320 285 140
1987: 57 10 26 25 70 90 164 400 250
1986: 23 52 12 63 30 160 230 300 85 50
1985: 20 12 32 55 73 195 250 350 150
1984: 250 100 70 55 20 37 29 110 200 600 400 380
1983: 400 325 48 30 40 42 55 182 350 200 215 60
1982: 65 55 56 79 45 36 89 240 455 400
1981: 240 14 45 80 20 65 134 55 250 260 155
1980: 15 40 40 71 63 46 125 370 625 50
1979: 15 50 27 29 38 20 30 70 163 60
1978: 13 12 40 60 24 31 20 20 10 52 163 100
1977: 30 7 15 36 26 17 17 45 30 15
1976: 30 50 130 40 57 75 25 95 104 35
1975: 2 25 56 22 25 36 12 45 6 66 60 21
1974: 7 30 75 60 25 27 42 36 23 40 20 110
1973: 6 100 107 40 29 14 15 2 55

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 322 112 82 36 41 79 9 50 731
MaxRst 109 56 46 18 11 31 25 26 14 26 50 37 109
Nobs 14 14 17 14 15 30 15 16 10 14 16 12 187
Ndag 14 13 17 13 15 28 15 16 9 12 16 10 178
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 8 6 3 171 194
MaxRst 90 4 43 26 22 33 14 12 32 34 96 166 166
Nobs 25 13 24 26 24 26 19 17 9 15 17 15 230
Ndag 20 12 23 23 21 22 19 17 9 13 17 14 210
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 19 4 100 3 3 136
MaxRst 14 36 15 4 6 13 25 51 29 3 8 21 51
Nobs 19 18 23 4 16 17 16 14 4 3 5 18 157
Ndag 17 17 17 4 16 16 15 14 4 3 5 17 145
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 44 4 2 6 35 36 127
MaxRst 22 11 4 3 8 11 18 12 5 35 36 8 36
Nobs 10 15 10 3 8 22 27 23 5 16 18 5 162
Ndag 9 14 10 3 7 20 24 23 5 16 17 5 153
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 9 14 60
MaxRst 36 16 28 22 20 13 4 4 1 14 8 6 36
Nobs 22 7 11 33 29 23 10 1 2 9 9 7 163
Ndag 19 7 11 24 27 22 9 1 2 8 9 7 146
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 2 10 6 1 120 3 1 147
MaxRst 5 8 50 8 12 97 78 120 15 11 91 100 120
Nobs 12 13 26 16 30 31 18 25 15 17 26 20 249
Ndag 12 12 21 16 28 29 18 25 15 15 26 19 236
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 16
Total 5 1 7 1 4 66 16 12 112
MaxRst 3 3 7 7 17 37 18 66 45 13 15 12 66
Nobs 3 8 9 8 24 33 33 20 17 7 16 19 197
Ndag 3 6 7 7 22 24 27 20 17 7 15 15 170
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 22 2 6 42 10 2 85
MaxRst 10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 9 6 40
Nobs 12 12 30 20 29 16 19 19 8 15 13 9 202
Ndag 11 10 20 16 21 16 18 19 8 14 12 8 173
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 4 11 4 158 3 48 228
MaxRst 10 34 21 15 14 18 12 6 7 80 55 48 80
Nobs 8 9 16 13 9 10 10 15 4 19 20 15 148
Ndag 8 9 14 10 8 10 10 15 4 18 20 14 140
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 9 12 9 102 6 145
MaxRst 7 9 14 9 15 21 34 42 102 62 74 15 102
Nobs 2 2 9 11 11 8 12 4 9 6 8 7 89
Ndag 2 2 9 11 10 8 12 4 9 6 7 7 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 4 4 16 1 160 6 200
MaxRst 12 22 45 15 24 37 9 7 160 21 6 6 160
Nobs 6 9 8 6 14 15 1 4 2 5 2 1 73
Ndag 6 8 8 5 9 10 1 4 2 5 2 1 61
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 2 10 4 278 6 24 325
MaxRst 3 23 6 16 70 31 85 278 198 66 30 278
Nobs 3 7 10 17 10 5 10 8 10 13 4 97
Ndag 3 7 9 11 8 5 10 8 8 11 4 84
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 101 8 220 4 333
MaxRst 60 5 10 9 4 96 61 16 220 42 36 4 220
Nobs 11 9 3 7 6 11 6 8 8 5 3 1 78
Ndag 10 5 3 7 6 8 4 8 8 5 3 1 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 15 4 382 22 424
MaxRst 11 30 28 4 16 6 6 124 382 346 210 130 382
Nobs 5 5 12 5 9 7 7 15 6 9 3 5 88
Ndag 4 5 9 4 8 6 7 11 6 9 3 5 77
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 3 2 169 192
MaxRst 72 110 52 23 7 9 18 35 143 168 134 19 168
Nobs 6 8 9 4 5 2 4 5 5 7 5 5 65
Ndag 6 7 5 4 5 2 4 5 5 7 5 5 60
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 6 15
Total 15 8 3 690 6 1 723
MaxRst 140 19 11 7 35 9 32 385 690 610 2 113 690
Nobs 3 7 9 10 10 10 6 11 11 6 2 9 94
Ndag 3 7 6 8 10 9 5 11 11 6 2 9 87
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 307 325
MaxRst 18 12 13 5 17 6 78 307 254 79 130 307
Nobs 1 3 10 4 3 8 7 3 2 1 4 46
Ndag 1 2 10 4 3 7 6 3 2 1 4 43
Fænologi 29 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 136 34 170
MaxRst 6 25 17 5 17 29 136 34 30 4 136
Nobs 5 2 6 8 9 9 4 1 2 3 49
Ndag 3 2 6 8 6 6 4 1 2 3 41
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 09·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 7 6 110 123
MaxRst 5 27 35 17 11 5 11 16 8 68 110 54 110
Nobs 3 2 5 4 2 6 2 2 1 6 3 1 37
Ndag 2 2 5 4 2 4 2 2 1 6 3 1 34
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 73 142 215
MaxRst 52 30 30 13 34 2 107 8 142 14 20 142
Nobs 2 4 3 3 2 1 3 1 3 2 1 25
Ndag 2 4 3 3 2 1 3 1 2 2 1 24
Fænologi 11··18 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 20 3 1 3 172 30 229
MaxRst 20 25 9 32 80 8 65 172 36 110 30 172
Nobs 4 15 6 14 8 3 5 3 1 1 1 61
Ndag 4 14 6 14 8 2 5 3 1 1 1 59
Fænologi 15··20 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 131 34 165
MaxRst 130 34 25 10 16 100 2 53 30 21 11 4 130
Nobs 7 2 7 3 3 4 2 3 1 2 4 2 40
Ndag 6 2 7 3 3 4 2 3 1 2 4 2 39
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 12 1 43
Total 30 12 1 4 2 167 5 221
MaxRst 9 35 60 34 42 12 11 167 57 5 167
Nobs 4 6 10 12 5 3 2 5 2 2 51
Ndag 4 5 9 8 3 2 2 5 2 2 42
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15 02··23art/01980.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1