Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02620

Rovfugle

Steppehøg Circus macrourus eu02620

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Steppehoeg

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Steppehøg  Circus macrourus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 7
Total 4 3 7
MaxRst
Nobs 4 3 7
Ndag 2 3 5
Fænologi 09·· ··15

2023:  Steppehøg  Circus macrourus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 6
Total 3 1 1 1 6
MaxRst
Nobs 3 1 1 1 6
Ndag 3 1 1 1 6
Fænologi 12·· ··09 17·· ··24

2022:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 76/76, 7/7)

Fem Ø/NØ trækkende fugle i perioden primo - medio april må anses som et standard år:
7/4 10:15 1 ad han Ø Korshage (EVR),
13/4 09:57 1 ad hun Ø og 12:38 1 ad han Ø begge Korshage (8 observatører),
14/4 14:01 1 imm NØ Nakke Nord (JSJ),
20/4 06:06 1 hun Ø Korshage (SA, EVR).
Efterår over 2normalen med 2 fugle:
3/9 15:25 1 1k SV Slettemose (KES) og
20/10 16:02 1 hun ad trk Hovvig (CG).

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 7
Total 5 1 1 7
MaxRst
Nobs 5 1 1 7
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 07··20 03·· ··20

2021:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 69/69, 7/7)

17/4 16:35 1 ad han NØ Nakke Nord (CN, m.fl.), 16:39 Rørvig By (KES) og 16:42 Nørrevang (JS) - Zello giver „god dækning“ af Steppehøgene.
18/4 08:36 1 hun Ø (JB, TPA, JS) og 13:14 1 hun NØ (IMP) begge Korshage.
19/4 10:26 1 2k SØ Nørrevang (EVR).
29/4 09:48 1 udtrækkende NØ Korshage (IMP, JR) og 11:01 1 Ø Nørrevang (JR, JS) - men kunne fristes til at tro, at det var samme fugl, men der er 2 samstemmende tider på begge med første fugl på „bagerste“ lokalitet.
30/4 05:32 1 rast Nørrevang (SA) - lettede og fløj mod S.

29-11-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 5 5
Fænologi 17..30

2020:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 63/63, 6/6)

9/4 11:09 1ad han NØ Søndervang (AT) → 11:09 Rørvig By (KES) og 11:14 Korshage (EVR).
20/4 14:17 (JW) og 14:20 (LB) 1 ad han NØ Rørvig By - 2 * matrikel obs - de to observatører opdagede uafhængig af hinanden fuglen fra hver sin ende af byen - god dækning på byornitologien i Rørvig!
22/4 16:25 1 hun NØ Ringholm Skov - efter melding på Zello fangedes den også over Rørvig By 16:32 (LB) hhv 16:35 (KES) samt over 16:40 over Nørrevang (JS).
6/5 17:49 1 hun S Nakke Skov (JS).
10/5 07:05 1 2k Ø Korshage (SA, EVR)
De 5 forårsfugle blev fulgt af en enkelt fra efteråret:
3/10 1 1k han SV 12:11 Rørvig By (LB) og 12:12 Hovvig (EVR) - Opdager æren tilfaldt Hundested, der takkes for meldingen på Zello.

29-11-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 3 2 1 6
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 09.. ..10 03

2019:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 55/55, 8/8)

Forårstræk: 9/4 1, 16/4 1, 17/4 1, 25/4 3 (2 ad + 1 2k han) og 16/5 1 - i alt 7.
Efterårstræk: 8/9 1.

17/8-2020 LB
23/12-2020 KES, rettet årets parentestal fra 7 til 8

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 8
Total 6 1 1 8
MaxRst
Nobs 6 1 1 8
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 09.. ..16 08

2018:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 49/49, 6/6)
Holder niveauet med 6 trækkende i foråret. Ingen maj fugle.
7/4 1 ad han NØ 10:11 – 10:20 og 1 2k han NØ 12:35 – 12:40 Nørrevang/Korshage,
8/4 1 br NØ 11;27 Rørvig By er samme som 1 3k+ hun NØ 11:48 – 11:53 Korshage,
10/4 1 ad han R – NØ 12:00 – 12:15 Hovvig,
16/4 1 ad han NØ 16:56 Nørrevang/Korshage,
30/4 1 2k hun NØ 12:07 – 12:10 Nørrevang/Korshage.
Bemærk i øvrigt, at nogle af de ubestemte kærhøge i 2018 formodentlig var Steppehøge.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 6 6
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 07..30

2017:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 44/44, 5/5) 
Imponerer fortsat med fem på forårstrækket.
30/4 1 2k Ø 16:03 - 16:06 Nørrevang/Korshage
1/5 1 ad hun Ø 10:18 - 10:20 Korshage
8/5 1 2k NØ 05:39 Korshage
12/5 1 2k han 12:28 - 12:30 Korshage og 1 2k N 16:22 Rørvig.
Der var i 2015 14 mulige ynglepar i Finland og antallet af obs i yngletiden i Sverige er stigende. Ynglesuccesen i 2017 var dog ringe, hvilket gav sig udslag i ganske få juvenile på efterårstrækket ved Falsterbo. Det kan blive lidt vanskeligt at se Steppehøg på forårstrækket i 2018. Måske bør man satse på at se en ældre fugl i april. Der kan nu udskrives en konkurrence om hvem, der først ser Steppehøg nummer 50 ved Rørvig (se parentestallene).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30.. ..12

2016:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 38, 6)
Fortsætter med stabil optræden. Nu set 9 år i træk om foråret og 5 år i træk om efteråret.
Steppehøg er i disse år tilsyneladende ved at rykke yngleområdet mod vest. Arten yngler nu fast i Finland dog indtil videre med under 10 par, og fund i yngletiden er kraftigt stigende i Sverige. Det er helt klart bagrunden for artens nu regelmæssige optræden ved Rørvig.
Årets 3 fugle i foråret er fint og over middel lokalt set.
16/4 1 ad han Ø 12:16 - 12:19 Korshage (MoM),
29/4 1 ad hun Ø 09:57 - 09:58 Flyndersø og Korshage (MOM, EVR),
30/4 1 2k Ø 10:37 - 10:43 Korshage (JB, LB, CG, PEL, MOM).
Tidsmæssig fordeling af forårsobs af Steppehøg til og med 2016. N = 33. Yderdatoer 3/4 - 31/5. Median 29/4.

pri apr med apr ult apr pri maj med maj ult maj
1 6 13 8 3 2

Ligeledes 3 efterårsiagttagelser. Tidligere er højst 2 fugle set på en efterårssæson. Man bemærker her en tidlig 1k fugl set indtrækkende under havobs på Korshage, og områdets første adulte han om efteråret, som blev set indtrækkende under bekkasintramp ved Flyndersø.
29/8 1 1k SV 16:34 - 16:43 Korshage (JHC),
2/10 1 ad han SV 13:35 Flyndersø (JHC, EVR),
3/10 1 1k SV 09:30 Rørvig (EVR).
Der er nu set 11 Steppehøge om efteråret siden den første obs i 2005, og de fordeler sig tidsmæssigt som vist i tabellen herunder.

ult aug pri sep med sep ult sep pri okt med okt
2 0 1 2 3 3

Materialet er jo noget spinkelt, men det er lidt pudsigt med en overvægt af fugle i oktober. Normalt forbindes Steppehøg om efteråret med september måned. Kigger man f.eks. på materialet fra Stevns i samme årrække 2005 - 2016, ser fordelingen noget anderledes ud end ved Rørvig. Her er set i alt 84 Steppehøge, hvoraf 18% i august, 75% i september og blot 7% i oktober.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 7
Total 3 1 1 2 7
MaxRst
Nobs 3 1 1 2 7
Ndag 3 1 1 2 7
Fænologi 16.. ..08 29 02..03

2015:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 33, 5) 
Har de senere år (siden 2008) opnået status som årlig forårstrækgæst, og for tredje år i træk blev arten set om efteråret.
Et af årets mest positive indslag blandt rovfuglene. To forårstrækfugle dukker op sidst i april, hvor der ellers ikke var meget at råbe hurra for rent trækmæssigt. 29/4 1 2k NØ 06:20 – 06:24 (BV, EVR) og 30/4 1 2k trækforsøgende 07:20 – 07:25 (JB). Sidstnævnte fugl var en form for jubilæumsfugl. Det var Steppehøg nummer 30 set om foråret ved Rørvig. Tidsmæssigt er de to forårsobservationer lige efter bogen. Ud over de 2 forårsfugle blev der set 3 efterårsfugle, hvilket er det hidtil højeste antal, der er set på et efterår. Uden tvivl et udslag af den megen østenvind i september – oktober. 29/9 1 1k SV 12:15 – 12:25 Hovvig (EVR, JR, VWS), 3/10 1 1k SV 13:32 – 13:35 Hovvig (EVR) og 14/10 1 1k SV 10:23 – 10:26 Korshage (EVR). De to sidste fugle blev forvarslet fra Hundested. Fuglen 14/10 er den hidtil seneste fra Rørvig. Med årets 3 fugle er der nu set 8 fugle på efterårstræk i Rørvigområdet. Alle har været 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 1 3 6
MaxRst
Nobs 2 1 3 6
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 29..30 29.. ..22

2014:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 30, 3) 
Igen i 2014 3 fugle.
Forår: 25/4 1 2k ♀ Ø 12:18 – 12:23 Korshage (JB, HBr) og 2k Ø 16.17 – 16.20 Nørrevang og Korshage (JB, LB, AF, CG, PEL, EVR). Det er kun sket en gang tidligere at 2 Steppehøge har passeret Korshage på én og samme dag. Tidsmæssigt helt normalt.
Efterår 29/9 1 1k SV Hovvig (EVR) er områdets femte efterårsfund. Efterårsfundene er gjort mellem 25/8 og 12/10 og alle fem fugle har været 1k. Månedsfordeling: aug 1, sep 2 og okt 2.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 29

2013:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 27, 3)
Denne art, der for år tilbage var et regulært hit, har været årlig siden 2008.
Forår: 16/4 1 hun 3k+ Ø 11:38 Korshage (JB, HBr, JHC, TPA) kort efter set indtrækkende ved Kikhavn af Michael Trasborg, 6/5 1 2k NØ 15:25 – 15:30 Nakke Nord (AF).
Fjerde år med efterårsobs: 12/10 1 1k SV 13:52 – 14:00 Hovvig (JHC, AF).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
N 1 1 1 3
Fænologi 16.. ..06 12

2012:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 18, 9)
Ovenpå den massive invasionsagtige optræden i efteråret 2011 i Danmark, Sverige mm, som Rørvigområdet ikke fik glæde af (se rapport fra Rørvig Fuglestation 2011), blev forekomsten i foråret ved Rørvig den bedste nogensinde og for mange nok en af de største oplevelser på rovfuglefronten i 2012. I alt blev der set 8 Steppehøge, og flere af dem blev set rigtig godt. En af fuglene 19/4 og fuglen 19/5 er fotodokumenterede (se rfst.dk).
18/4 1 2k NØ 06:04 Korshage (JHC),
19/4 1 ad ♂ NØ 13:36 Korshage og 1 2k NØ 13:41 Nørrevang og 13:51 Korshage (JB, KB, LB, JHC, AF, PEL, JS, US),
21/4 1 2k Ø 13:59 Korshage (LAn, AF),
28/4 1 2k Ø 07:10 Korshage (SA, JB, CG, CN),
3/5 1 ad ♂ NØ 16:10 Brentebjerg (JB, AF, EVR),
10/5 1 2k NØ 13:10 Hovvig (AF),
19/5 1 2k NØ 16:24 Brentebjerg (AF) og senere Ø 16:28 Nørrevang (LB, JS).
Tidsmæssig fordeling af samtlige Steppehøge fra foråret siden første obs i 1984 til og med 2012. N = 24. Yderdatoer 3/4 – 31/5. Median 28/4.

A p r M a j
1 4 7 7 3 2

Efterår: Allerede 25/8 1 1k SV 15:47 Hovvig (AF). Det er en tidlig obs af en ungfugl. Generelt var der ikke mange ungfugle i efteråret 2012, så også på den baggrund er observationen usædvanlig.

DOFBasen:2012


2011:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 17, 1)
1/5 1 2k+ NØ 5:51 – 5:53 Korshage. Ingen kønsangivelse men ud fra beskrivelsen drejer det sig om en brun fugl. (EVR, HVR). Dette er dermed det attende fund af Steppehøg ved Rørvig. Af disse er halvdelen (9) set siden 2006, som var det første år, hvor arten ikke længere skulle beskrives til SU. I efteråret 2011 var der en bemærkelsesværdig nærmest invasionsagtig optræden af Steppehøge i bl.a. Sverige og Danmark, men desværre lykkedes det ikke at registrere nogle i Rørvigområdet.

DOFBasen:2011


2010:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 16, 1)
26/4 1 2k smårastende - trækforsøgende? 15:02 - 15:12 Nørrevang (JB). Løber med titlen som forårets rovfugl. Kun en mand havde fornøjelsen. Fuglen blev set på tæt hold flyvende lavt over markerne på Nørrevang, hvor den til sidst forsvandt i vestlig retning bag et levende hegn. Trods dækning frem til kl. 18.20 dukkede den ikke op igen.

DOFBasen:2010


2009:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 14, 2)
19/4 1 3k+ hun NØ 10:32 Korshage (JHC, HVR). Trak stille og roligt forbi nord om observatørerne på relativt kort afstand med lidt højde (ca. 50 m oppe) i bragende medlys. Kredsede en overgang i nogle minutter over Korshageskovens nordøst hjørne, og disse fine betingelser gjorde det muligt at se detaljer som ansigtsmaske, vingeformel og diagnostisk vingeunderside tegning. Det var i øvrigt blot en forløber for en større sag, som ganske få minutter efter var så venlig at lade sig se fra Korshage.
Områdets anden efterårs Steppehøg blev opdaget af AF fra broen i Hovvig og LB og EVR som stod i sydtårnet blev adviseret/serviceret. Herefter havde alle tre en fin oplevelse selv om fuglen blev set på nogen afstand. En flot orange spids og korthåndet 1k fugl med lys halskrave og ansigtsmaske, blev set i flot lys, og den gled langsomt mod sydvest efter en periode på ca. 5 minutters kredsen. En 2k Steppehøg set i bragende medlys på ca. 500 m afstand kan med dagens fine optik faktisk sagtens være en god obs.
Kolde facts: 19/9 1 1k SV 13:35 Hovvig (AF, LB, EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 10, 4)
24/4 1 2k Ø 16.29 - 16.32 Nørrevang (LB*, PEL m.fl.) og samme Ø 16.44 Korshage (JB, JHC, AF, CG).
28/4 1 2k rastende/TF Søndervang 10.55 – 11.50 (AF*, JS) (fotodokumenteret).
4/5 1 2k Ø Korshage (LB).
11/5 1 2k/hun Ø 5.22 (LB, PEL, EVR*).
Med hele 4 Steppehøge i 2008 er vi nu oppe på 14 Steppehøge set ved Rørvig siden den første obs tilbage i 1984.
Tidsmæssig fordeling af Steppehøg ved Rørvig. N = 14

A p r M a j - O k t
1 0 4 4 2 2 - - 1 -

Køn/Alderssfordelingen lyder på 4 ad han og 9 2k fra foråret og 1 1k fra efteråret. Altså ingen af de svært bestemmelige adulte/ældre hunner.

DOFBasen:2008


2006:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 8, 2)
2005: Et par iagttagelser fra 2005, har fået SU's blå stempel. 23/5 1 2k tf 9.30 og senere udtrækkende mod Ø 13.30 Korshage (AF). Blev også set ved Hundested. Forårstotalen blev hermed 3 fugle. Herudover områdets første efterårsobs: 12/10 1 1k SV Hovvig 13.25 - 13.30 (AF,CG). Alt i alt giver det 4 Steppehøge i 2005. Der var altså flere Steppe end Hedehøge ved Rørvig i 2005. Fra og med 2006 kræves Steppehøg ikke beskrevet til SU før offentliggørelse. Det har ikke resulteret i en masse iagttagelser. I 2006 2 iagttagelser: 5/5 1 2k Ø 17.01 Nørrevang (JB, AF, EVR, GT) og 31/5 1 2k han Ø 18.10 Vesterlyng (AaKM). Den første obs. passer tidsmæssigt pænt med tidligere obs, mens den anden er den hidtil seneste Steppehøg på forårstræk ved Rørvig.

DOFBasen:2006


2005:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 4, 4)
På den fine Blå Kærhøge han trækdag 3/4 (se ovenfor) røg områdets fjerde adulte han Steppehøg i rusen. Den blev set 16:43 til 16:48, hvor den kom trækkende hurtigt over Nørrevang, slog et knæk tilbage og gav sig til at raste sammen med en brun Blå Kærhøg (JB, JHC, HVR, Åge og Karin Mikkelsen). Herefter satte den sig kortvarigt i hestefolden ved Øretanggård. Længe nok til at Dybesø observatørerne (LB, JS) kunne nå frem. Den trak efter få minutter videre mod sydøst og her nåede KES og EVR frem tidsnok, til at de kunne se den trække mod Hundested ude over vandet 17:00 til 17:10. Fundet er det hidtil tidligste i Danmark. Årets anden Steppehøg en 2k hun blev set 14/5 indtrækkende fra havet ved Flyndersø 16:04 til 16:10 (BR, EVR). Herefter fløj fuglen mod Nørrevang, hvor den blev set sammen med en Blå Kærhøg, for til sidst sammen med denne at trække mod SØ mod Skansehage (HVR).
23/5 1 2k tf. Korshage kl. 09:30. Tilbage igen kl. 13:30 hvor den trak mod Ø. Også observeret i Hundested (AF). (Godkendt af SU). [2007-03-07 KES].
12/10 (har tidligere været angivet som 8/10) 1 1k SV Hovvig kl 13:25 - 13:30 (AF, CG). (Godkendt af SU). [2022-05-03 KES].

DOFBasen:2005


2000:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 4, 0)
1999: 6/5 15:17 1 ad han Ø (AF, LB).

DOFBasen:2000


1999:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 2, 1)
Områdets 3. iagttagelse af denne spektakulære art faldt 21/4, hvor en adult han blev set trækkende på Nørrevang 14.20 (LB, AF, EVR). Efter varsling blev kræet også set indtrækkende ved Hundested.
Det giver lidt stof til eftertanke, at ud af områdets 3 Steppehøge er de 2 adulte hanner. Det er nok ikke helt urealistisk at formode, at der gennem årene er strøget nogle hunner og ungfugle ubestemte igennem.

DOFBasen:1999


1997:  Steppehøg  Circus macrourus  (0, 2, 0)
Tilfældig forårstrækgæst, 2 iagttagelser.
6/5 1984 1 ad han Ø Hovvig.
26/4 1992 1 2k hun Ø Dybesø og Korshage.
Nærmeste yngleområde er i Rusland. Begge fugle er set i en periode med varme vinde fra SØ.

DOFBasen:1997


 Steppehøg  Circus macrourus 

1992: 1
Det dryppede også på ved artens invasionsagtige optræden i 1992. Således faldt stationens 2. Steppehøg som bragte visse observatører i euforisk tilstand - pænt fulgt af op af tre Vandrefalke indenfor de følgende 50 min.!
26/4 1 2K hun Ø (10:35) Dybesø (PEL) og samme NØ (10:40-10:45) KH (JB,JC,EVR,HVR,KES).
Stationens første var 1 ad han 6/5-1984 HV.

1984: 1
Endelig lykkedes det for fuglestationen at score en ny rovfugleart. At det så ikke blev en skrigeørn, som vi har stirret os blinde efter - ja det viser bare, hvor uforudsigeligt det er, at se på rovfugletræk.
JB, HVR og Arne Jensen havde fornøjelsen 6/5 1 ad han HV.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 7
Total 5 1 1 7
MaxRst
Nobs 5 1 1 7
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 07··20 03·· ··20

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 5 5
Fænologi 17··30

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 3 2 1 6
MaxRst
Nobs 3 2 1 6
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 09·· ··10 03

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 8
Total 6 1 1 8
MaxRst
Nobs 6 1 1 8
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 09·· ··16 08

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 6 6
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 07··30

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 30·· ··12

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 2 6
Total 3 1 2 6
MaxRst
Nobs 3 1 2 6
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 16··30 29 02··03

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 29··30 29·· ··14

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 29

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 16·· ··06 12

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 9
Total 5 3 1 9
MaxRst
Nobs 5 3 1 9
Ndag 4 3 1 8
Fænologi 18·· ··19 25

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 19 19

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 24·· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··31

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 1 4
MaxRst
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 03·· ··23 08

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/02620.txt · Sidst ændret: 2023/06/12 05:54 af lb