Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01790

Andefugle

Pibeand Mareca penelope eu01790

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Pibeand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Pibeand  Mareca penelope  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 18 2 58
Total 554 353 42 16 2 967
MaxRst 220 250 120 120 7 7 250
Nobs 62 59 51 24 7 14 217
Ndag 28 26 25 17 7 14 117
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··28

2023:  Pibeand  Mareca penelope  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 19 322 583 1 931
Total 337 185 310 4 31 324 1138 170 219 2718
MaxRst 330 101 95 54 13 13 27 53 430 450 170 133 450
Nobs 49 59 74 42 14 19 16 16 72 63 56 48 528
Ndag 28 27 30 26 14 19 16 15 28 26 29 26 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Pibeand  Mareca penelope  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 6 245 157 2 420
Total 968 668 454 117 5 49 6 245 157 442 3111
MaxRst 425 145 105 62 3 23 21 112 320 200 440 115 440
Nobs 47 44 55 24 6 22 17 23 39 56 37 48 418
Ndag 28 26 30 18 6 22 17 22 22 29 24 27 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Pibeand  Mareca penelope  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 9 197 110 15 337
Total 329 524 143 4 9 887 631 38 342 2907
MaxRst 273 300 94 45 6 21 21 58 550 520 150 350 550
Nobs 69 59 86 48 11 13 14 23 56 72 58 55 564
Ndag 31 26 31 26 11 13 14 20 27 28 30 30 287
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Pibeand  Mareca penelope  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 35 16 390 193 105 745
Total 46 182 298 35 21 1186 428 277 5 2478
MaxRst 130 134 220 87 25 23 80 43 680 370 350 88 680
Nobs 65 63 79 32 13 17 13 16 37 45 42 39 461
Ndag 31 25 31 19 13 17 13 13 25 26 23 26 262
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Pibeand  Mareca penelope  

Forårstræk: 16/2 - 29/4 i alt 46, flest 22/3 20 – I alt 8 observationsdage.
Efterårstræk: 7/7 - 6/11 i alt 332, flest 17/9 61. - I alt 26 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
110 30 3 320 160 80 145 120 116 86 20 12 5 2 2 2 6 6 2 12 4 2 19 160 190 390 510 330 30 280 120 30 24 25 43 3

16/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 22 15 1 36 177 113 5 378
Total 356 25 158 17 1 43 690 142 562 1994
MaxRst 153 320 145 86 5 6 12 160 510 330 285 260 510
Nobs 45 52 62 32 8 17 11 25 42 44 51 23 412
Ndag 29 27 31 23 8 17 11 21 26 25 29 18 265
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Pibeand  Anas penelope  
Efterårstræk over middel, men tørken gav det laveste efterårsmax. i Hovvig i perioden efter jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 21, 26/3 2, 27/3 4, 4/4 5 og 16/4 1 – i alt 33.
Efterårstræk: 21/8 – 24/10 i alt 489, flest 28/9 175 V Korshage, hvilket er mere end 50% over 10 års gennemsnittet for 2008 - 2017 på 319.
Pibeand har som en del andre arter skiftet status herhjemme og også ved Rørvig. Arten er spredt ud på langt flere lokaliteter end tidligere og flere overvintrer. I jubilæumsrapporten, som dækker perioden 1973 – 1997, beskrives arten som tilfældig vintergæst, og egentlig overvintring blev kun konstateret et år i perioden (1992). Men i de senere milde vintre har over 200 fugle kunne ses på flere forskellige lokaliteter. I 2018 var der ny januarrekord i Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
198 80 174 118 12 27 25 59 200 53 75 195

De største rasttal fra andre lokaliteter: 26/2 230 Nykøbing Havn, 4/3 270 Slettemose og 16/11 136 Rørvig Bugt viser, at for denne art kan vi ikke længere betragte Hovvig som den alt dominerende rastelokalitet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 6 9 368 112 522
Total 2107 2206 1722 1188 43 138 195 347 1354 646 2069 1906 13921
MaxRst 198 230 270 118 12 27 25 59 200 61 150 195 270
Nobs 49 37 43 37 13 17 19 21 45 28 29 33 371
Ndag 31 28 29 26 13 17 19 20 28 23 25 25 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 9/3 43, 17/3 12, 1/4 12 og 2/4 1 Ø Korshage – i alt 68.
Efterårstræk: 4/7 – 29/10 med i alt 336, flest 21/10 49.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/9 530):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12789190366141047530165280175

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 13 3 77 256 404
Total 1593 888 2013 478 45 61 28 194 5138 3263 2119 2860 18680
MaxRst 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175 530
Nobs 66 43 81 43 17 16 7 32 68 77 67 73 590
Ndag 30 24 29 23 14 13 7 20 29 31 27 28 275
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Pibeand  Anas penelope
Forårstræk: 27/3 3, 28/3 2 og 4/4 2 Ø Korshage var det beskedne resultat for dette forår.
Efterårstræk: 30/8 – 5/11 med i alt 326, flest 2/10 199 (141 Korshage og 85 Plantagekysten). Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 25/9 760):  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
12 80 98 35 10 20 29 290 760 320 200 100

På trods af at arten fluktuerer en del i antal har vi siden årtusindskiftet set en langsigtet nedgang i antallet af efterårsrastende Pibeænder i Hovvig.

Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 28/12 550 Nykøbing Bugt, 20/10 375 Rørvig Bugt, 23/2 66 Søndervang, 6/4 50 Slettermosegård, samt 29/2 til 15/3 40 Nakke Kær.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 8 59 256 3 333
Total 2063 1413 1696 361 39 121 123 1385 8857 5927 1369 1259 24613
MaxRst 160 80 98 50 10 20 29 290 760 375 200 550 760
Nobs 52 52 66 33 7 17 22 22 38 55 38 27 429
Ndag 31 27 31 23 7 17 22 20 23 29 26 20 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 5/3 4 og 25/3 23 Ø Korshage var, hvad det kunne blive til.
Efterårstræk: 3/9 - 9/11 i alt 157, flest 14/9 47 (36 SV Plantagen og 11 SØ Flyndersø).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 810):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
101 278 260 70 2 28 47 102 810 570 160 220

Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/1 70 Ringholm, 25/2 400 Nykøbing Bugt, 1/3 216 Nakke Kær og 5/10 281 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 131 25 1 184
Total 1014 3388 4465 384 3 106 189 550 7820 7761 2048 1951 29679
MaxRst 101 400 260 70 2 28 47 102 810 570 230 220 810
Nobs 38 53 54 28 2 16 17 18 45 47 44 41 403
Ndag 23 26 27 20 2 16 17 18 26 26 23 27 251
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 23/2 - 2/4 med i alt 71, flest 14/3 25 Ø Korshage.
Efterårstræk: 16/8 - 29/11 med i alt 397, flest 5/10 90 V Korshage og Flyndersø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/9 348):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25 76 156 114 3 22 38 76 348 300 58 43

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 17/1 62 og 1/2 120 Nykøbing Bugt , 25/2 95, 4/3 146 og 6/4 131 Nakke Kær, 3/9 90 Slettermosegård, 8/10 253 Rørvig Bugt, 27/10 520 Nykøbing Bugt, 2/11 102 og 29/12 86 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 40 6 17 235 137 8 468
Total 724 1742 3236 722 19 82 145 405 1100 3558 1314 1171 14218
MaxRst 62 120 156 131 3 22 38 76 348 520 102 86 520
Nobs 39 53 58 36 10 12 13 18 30 51 42 37 399
Ndag 25 28 28 22 9 12 13 15 21 30 26 22 251
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 5/3 - 15/4 med i alt 57. Største dag blev 15/4 43 Ø Korshage Ø. Ny sæson- og dagsrekord.
Efterårstræk: 2/9 - 25/10 med i alt 485, hvilket er klart over gennemsnittet, flest 7/9 160 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 17/9 740)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
48 - 66 102 14 15 17 35 740 260 110 62

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 43 458 27 542
Total 1497 697 1030 549 72 85 85 208 2501 2087 1228 799 10838
MaxRst 86 150 66 102 14 15 17 35 740 260 110 62 740
N 40 23 38 30 16 13 11 20 48 37 31 32 339
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: Blot 20/4 2 Ø Korshage.
Iagttaget i Hovvig 6/1 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
130 55 133 88 2 6 - 271 1200 360 15 4
47 15 75 58 8 24 17 87 418 342 123 12
65 35 124 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Generelt ret pænt med fugle og nye månedsmax for januar – marts.
Nakke Skov(engsø): max 19/3 118.
Efterårstræk: 27/8 – 6/11 i alt 450, der fordeler sig på aug 10, sep 285, okt 150 og nov 1. De bedste dage var 16/9 55, 24/9 42, 27/9 49 og 6/10 80.
Rørvig Bugt: max 29/12 114, pænt med fugle hele december. Nykøbing Bugt: max 16/9 150.

DOFBasen:2012


2011:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 12/3 1, 13/3 6 og 2/5 2 alle Korshage
Iagttaget i Hovvig 30/1 - 30/12 (98 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 11 72 55 16 6 4 11 315 139 72 10
34 13 73 65 8 26 22 106 517 437 154 22
56 35 124 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk 10/8 - 6/11 i alt 402. Månedsfordeling: aug.1, sep. 260, okt. 134,og nov. 7 .
De bedste dage var: 12/9 66, 23/9 43, 26/9 52, 12/10 50 og 13/10 40.
Rørvig Bugt/Havn: 1/1 - 7/4 (45 observationsdage), flest 24/1 20 og igen 9/9 - 31/12 (58 observationsdage), flest 22/9 127.
Nykøbing Bugt/Havn: 1/1 – 12/3 (8 observationsdage) maks. 1/3 32 og igen 23/12 13 (1 observationsdag).

DOFBasen:2011


2010:  Pibeand  Anas penelope  
Pibeand Anas penelope
Forårstræk: 18/3 2 og 7/4 2 alle Ø Korshage, er alt - desuden 2/1 5 Ø Korshage.
Iagttaget i Hovvig 27/2 - 26/11 (55 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 38 86 9 56 18 146 490 340 140 0
35 13 70 58 6 17 22 123 524 435 138 22
56 35 124 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Bemærk det høje april tal og den nye månedsrekord for juni.
Efterårstræk 22/8 - 21/10 i alt 164, flest 20/9 19, 22/9 16, 25/9 33, 26/9 17 og 3/10 32 .
Rørvig Bugt/Havn: 1/1 - 16/3 (26 observationsdage), flest 3/1 18 og igen 8/9 - 22/12 (47 observationsdage), flest 14/10 65.
Nykøbing Bugt/Havn: 1/1 - 22/2 (13 observationsdage) maks. 22/1 155 og igen 7/9 - 21/12 (7 observationsdage) maks. 8/12 130.

DOFBasen:2010


2009:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 4/3 - 6/4 i alt 20, flest 22/3 12. Gennemsnit 2000 – 2008: 11.
Iagttaget i Hovvig 1/3 - 22/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 85 66 8 27 60 184 1120 122 70 0
35 15 58 54 5 13 12 132 584 539 140 31
56 35 124 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk 6/9 - 9/10 i alt 371, flest 27/9 209. Gennemsnit 2000 – 2008: 283. Dagstotalen 27/9 er den femte højeste dagstotal, kun overgået af 11/9 1976 670, 19/9 1978 260, 11/9 1990 247 og 13/9 1992 235.
Rørvig Bugt: 1/1 - 27/3 (38 obsdage), flest 1/2 30 og igen 4/9 - 31/12 (43 obsdage), flest 18/11 65.
Nakke Skov: 23/3 – 10/4 maks. 65 (4 obsdage).
Nykøbing Bugt: 5/1 – 15/2 (6 obsdage) maks. 5/1 110 og igen 28/12 – 30/12 (2 obsdage) maks. 28/12 12.

DOFBasen:2009


2008:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 8/3 – 11/5 i alt 33 Ø Korshage, flest 15/3 24.
Iagttaget i Hovvig 12/1 – 28/12. Også her høje senvinter tal, medens det kniber mere om efteråret med at nå tidligere tiders højde.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
113 29 124 65 7 27 4 45 109 680 324 36
13 9 39 46 11 8 13 145 731 485 97 31
56 35 61 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk: 25/9 – 20/11 i alt 98, flest 17/10 44.
Rørvig Bugt: 4/1 – 17/2 maks. 3 (7 obsdage), 27/8 125, 27/9 22 og 12/10 – 31/12 op til 20 (8 obsdage).
Nakke Skov: 23/3 – 29/4 maks. 95 (8 obsdage).

DOFBasen:2008


2007:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 18/3 2 trk Korshage, er alt.
Iagttaget i Hovvig 13/1 – 26/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 35 55 20 1 4 1 50 55 430 9 14
2 5 35 51 12 9 15 156 868 611 139 30
6 33 61 90 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Et år uden de store udskejelser, men dog pænt med fugle i januar – marts generelt. Men ellers ret tyndt de øvrige måneder. Især september – oktober skuffede uden de normale større tal.
Efterårstræk: 28/8 – 10/11 i alt 188. Ganske få.
Rørvig Bugt maks: 1/10 60.

DOFBasen:2007


2006:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 28/3 - 7/4 med i alt 22.
Iagttaget i Hovvig 26/3 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 61 90 13 14 27 106 810 613 225 58
2 5 32 43 11 7 15 138 1050 525 102 80
6 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Som så mange andre andefugle og gæs, kom arten først ind i vigen ultimo marts på grund af 100 % isdække indtil da. Antallet af fugle gennem hele året var generelt lavere, end det vi normalt ser. Især september skuffede lidt, men til gengæld var marts og april fine.
Efterårstræk: 22/8 - 12/11 i alt 208. Ganske få, men dog lidt bedre end sidste år.
Nykøbing Bugt max: 19/2 18.

DOFBasen:2006


2005:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk ikke bemærket.
Iagttaget i Hovvig 15/1 – 4/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 2 26 48 2 14 19 232 - 330 60 3
1 7 32 40 11 13 20 159 1341 739 105 33
4 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Et ret stille år med ordinære tal og bemærk venligst, at der ikke foreligger ét tal fra september måned, der helt klart er den bedste måned for denne art - flere af de faste tællere i vigen var ude at rejse.
Efterårstræk: 27/8 – 28/10 i alt 77, hvilket er en uforskammet lav efterårstotal. Der var reelt kun én dag med lidt træk: 11/9 55.

DOFBasen:2005


2004:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk 18/3 - 3/4 i alt 14. Sparsomt.
Iagttaget i Hovvig 5/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 8 22 46 4 6 7 229 1360 640 80 46
1 5 29 35 11 6 24 137 1477 905 115 26
4 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Et normalt, men stille år, med lidt fugle i forårsmånederne, og mange rastende trækgæster i september og oktober.
Efterårstræk: 28/8 - 6/11 i alt 516 - ganske pænt efter lokale forhold og den bedste efterårssæson siden 1994.
Nykøbing Bugt: 24/1 4.
Dybesø: 1/4 2, hvor arten sjældent ses.

DOFBasen:2004


2003:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk på Korshage: 8/3 11 og 21/3 3.
Iagttaget i Hovvig 19/1 - 20/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 32 27 36 2 13 106 700 414 110 33
1 5 24 33 4 8 24 148 1497 834 95 20
4 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efteråret generelt lå under gennemsnittet.
Efterårstræk: 24/8 - 12/10 i alt 314. Ingen trecifrede trækdage. Pænt, men ikke helt så flot som 2002 med 429 fugle, der var bedste sæson siden 1994.

DOFBasen:2003


2002:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk på Korshage: 19/3 2.
Iagttaget i Hovvig 3/2 - 7/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 13 32 42 6 8 10 105 603 1060 220 9
1 3 19 27 4 10 25 186 2017 1022 91 18
4 33 55 50 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Antallet af rastende fugle gennem året var gennemgående under sædvanlig standard.
Efterårstræk: 26/8 - 28/10 i alt 429. Et kvantitativt flot efterår, og vi skal helt tilbage til 1994 for at finde en højere efterårstotal. Højeste dagstotal blev 10/9 153.
Rørvig Bugt: 7/9 20, 18/10 18 og 23/10 6.
Et vinterfund: 14/1 1 trk Skansehage.

DOFBasen:2002


2001:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk på Korshage: 14/2 7, 15/2 2, 1/4 10 i alt 19.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 50 50 5 5 24 18 1540 180 40 9
+ 3 10 19 6 10 29 198 1928 1046 84 20
4 33 55 35 95 39 45 337 3200 2000 480 68

Efterårstræk: 1/9 - 8/11 i alt 299, hvilket er tæt på gennemsnittet.
Nykøbing Bugt: 4/2 1, 11/3 20.
Rørvig Bugt: 5/6 1 par.
Ret stille, ordinært år.

DOFBasen:2001


2000:  Pibeand  Anas penelope  
Slet ingen forårstrækkende fugle, hvilket sjældent ses.
Iagttaget i Hovvig 9/2 - 23/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 14 26 35 3 13 44 337 2500 1400 75 68
+ 1 5 15 6 15 21 135 1524 777 77 6
4 33 55 35 95 39 45 295 3200 2000 480 38

Kun én reel vinterobs 17/1 1 trk Korshage.
Efterårstræk 20/8 - 1/11 i alt 422 fugle, kvantitativt flot, og vi skal helt tilbage til 1994 for at finde en højere efterårstotal. Dertil kommer de to nye maxtællinger i Hovvig for august og december, og konklusionen bliver et generelt godt år for Pibeand.

DOFBasen:2000


1999:  Pibeand  Anas penelope  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 12/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 7 22 7 1 31 118 2040 1470 130 11
+ 5 5 16 6 20 19 145 1640 683 121 7
4 33 55 35 95 39 45 295 3200 2000 480 38

En enkelt reel vinterobs 1/1 1 han. Den første egentlige forårsfugl i Hovvig blev set 2/3.
Af de øvrige rastobservationer skal blot nævnes 22/4 4 Korshage og 25/9 1 Dybesø.
Forårstræk: 18/3 3, 31/3 7 og 2/4 4.
Efterårstrækket var som vanligt noget bedre. I alt 280 trækkende mellem 11/9 og 21/10, hvilket dokumenterer et normalt år.

DOFBasen:1999


1998:  Pibeand  Anas penelope  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 27/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 4 14 0 13 13 160 804 60 12 1
0 5 5 19 6 19 21 126 1633 805 136 7
4 33 55 35 95 39 45 295 3200 2000 480 38

Reelle vinterobs.: 1/1 1 og 27/12 1.
Øvrige rastobservationer, max 2/10 42 Rørvig Bugt og 22/11 10 Nykøbing Bugt.
Forårstræk: 18/3 4, 11/4 4 og 23/4 1.
Efterårstræk: I alt 154 trækkende mellem 10/8 og 31/10, hvilket er en ret normal efterårssum. Største dagstotal blev 10/8 35.

DOFBasen:1998


1997:  Pibeand  Anas penelope  
Fænologi; 19/3 - 15/11
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst, fåtallig sommergæst, meget almindelig efterårstrækgæst og tilfældig i januar.
Kun et år er egentlig overvintring konstateret (1992). Om foråret sjælden - fåtallig som rastende i Hovvig og på træk ved Korshage. Flest fugle ses ultimo marts - primo april. Fåtallig som oversomrende i juni - juli i Hovvig. Meget almindelig efterårsgæst i september - oktober i Hovvig. De to vigtigste rastlokaliteter udenfor Hovvig er Nykøbing Bugt, største tal 14/10 1995 300 og Rørvig Bugt, flest 27/9 1993 86. Fåtallig - almindelig efterårstrækgæst på Korshage/Skansehage med flest fugle medio - ultimo september. De 3 største dage: 11/9 1976 670, 19/9 1978 260 og 11/9 1990 247.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 10 16 5 18 12 295 3200 2000 200 3
1 11 14 18 6 17 20 74 1009 455 101 6
+ 3 5 7 6 15 9 75 563 348 95 3
4 33 55 35 95 39 21 250 2620 1120 480 38

1997: Vinter: 7/1 1 Skansehagebugten. Set i Hovvig fra 25/2. Forårstræk: 1/3 6 og 7/3 6. Hidtil største antal i Hovvig ultimo september - primo oktober. Rekord 27/9. I alt 279 efterårstrækkende mellem 27/8 og 26/10 med følgende fordeling per 1/3 måned: August (0, 0, 6), september (43, 53, 132) og oktober (20, 14, 11).
Største rasttal udenfor Hovvig: 23/9 15 Korshage og 13/10 36 Nykøbing Bugt. Sidste set i Hovvig 31/12.

DOFBasen:1997


1996:  Pibeand  Anas penelope  
Vinter: 3/1 1 på en mark syd for Nykøbing (JS).
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 10 15 6 45 81 1100 300 3 15
1 11 16 23 4 16 11 74 845 410 107 3
4 33 55 35 95 39 21 250 2620 1120 480 38

Øvrigt rast: 19/5 2 Dybesø, 21/9 180 Nykøbing Bugt, 24/10 6 Korshage og 27/10 90 Nykøbing Bugt.
Korshage træk forår: 5/4 6 Ø. Efterår: I alt 141 trækkende mellem 23/8 og 13/11 2, flest 24/10 30.

DOFBasen:1996


1995:  Pibeand  Anas penelope  
Yderdatoer 4/2 - 3/12. Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
3 1 14 3 38 2 22 476 56 40 1
1 11 16 20 3 9 15 80 831 409 106 3
4 33 55 35 95 39 21 250 2620 1120 480 38

Vinter: 4/1 25 trk Hovvig (vinterflugt), 7/1 11 Nykøbing Bugt, 5/2 2 og 9/2 11 - begge Korshage.
Forår Korshage: 12/3 2, 13/3 6, 20/3 1, 28/3 1 og 15/4 2, i alt 12.
Ynglefugle Hovvig: 0 - 1 par, skønnet (S&N).
Efterår: Noget under normalt niveau i Hovvig. 14/10 sås dog 300 rast Nykøbing Bugt.
Træk: 11/9 - 30/10 i alt 237. 49 i september og 188 i oktober. Største dagsciffer 11/10 125 Skansehage
Dec: 31/12 1 han Ø Korshage.

DOFBasen:1995


Pibeand  Mareca penelope  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 1 18 4 30 6 25 25 165 2620 1000 349 13
1993: 4 50 2 10 20 65 770 670 90 1
1992: 4 33 55 8 3 7 6 35 81 250 25
1991: 17 35 4 1 1 85 280 75 30 1
1990: 4 4 2 3 25 50 405 50 35 2
1989: 2 8 21 2 38 17 150 150 90 10
1988: 3 1 2 39 15 250 650 333 120 25
1987: 10 135 794 700 480 1
1986: 1 18 100 680 1120 300
1985: 8 95 2 2 32 235 232 75 38
1984: 4 4 7 70 150 30
1983: 4 4 7 2 77 150 50
1982: 2 1 1 6 4 134 465 300 8
1981: 4 2 4 28 335 425 240
1980: 2 1 5 93 825 740 320
1979: 1 4 3 5 20 600 520 230
1978: 2 9 150 39 14
1977: 2 1 5 21 75 450 40 1
1976: 6 3 1 46 1200 730
1975: 4 2 9 27 94 830 750 180
1974: 3 4 10 6 21 36 755 460 1
1973: 4 7 3 25 100 15 3

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 6 245 157 2 420
Total 968 668 454 117 5 49 6 876 311 452 284 4190
MaxRst 425 145 105 62 3 23 21 112 320 200 440 115 440
Nobs 47 44 55 24 6 22 17 23 39 56 37 50 420
Ndag 28 26 30 18 6 22 17 22 22 29 24 27 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 9 197 110 15 337
Total 329 524 143 8 9 887 654 38 692 3284
MaxRst 273 300 94 45 6 21 21 58 550 520 150 350 550
Nobs 69 59 86 48 11 13 14 23 56 72 58 55 564
Ndag 31 26 31 26 11 13 14 20 27 28 30 30 287
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 35 16 390 193 105 745
Total 190 182 324 87 21 1186 428 312 19 2749
MaxRst 130 134 220 87 25 23 80 43 680 370 350 88 680
Nobs 65 63 79 32 13 17 13 16 37 45 42 39 461
Ndag 31 25 31 19 13 17 13 13 25 26 23 26 262
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 22 15 1 36 177 113 5 378
Total 553 17 188 15 1 43 980 142 762 2701
MaxRst 153 320 145 86 5 6 12 160 510 330 285 260 510
Nobs 45 52 61 32 8 17 11 25 42 44 51 23 411
Ndag 29 27 30 23 8 17 11 21 26 25 29 18 264
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 9 254 112 406
Total 74 336 503 146 4 9 454 112 289 130 2057
MaxRst 198 230 270 118 12 27 25 59 200 61 150 195 270
Nobs 64 53 71 53 13 18 19 21 56 32 37 43 480
Ndag 31 28 29 26 13 17 19 20 28 23 25 25 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 13 3 73 245 389
Total 212 5 126 19 3 604 246 89 171 1475
MaxRst 127 89 190 36 6 14 10 47 530 165 280 175 530
Nobs 49 34 57 30 15 13 7 20 48 66 45 56 440
Ndag 30 24 29 23 14 13 7 20 29 31 27 28 275
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 8 51 167 3 236
Total 325 66 52 59 8 811 742 39 567 2669
MaxRst 160 80 98 50 10 20 29 290 760 435 200 550 760
Nobs 54 52 66 34 7 17 22 22 37 55 38 27 431
Ndag 31 27 31 23 7 17 22 20 23 29 26 20 276
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 120 25 1 173
Total 114 507 298 930 473 56 25 2403
MaxRst 101 400 260 70 2 28 47 102 810 570 230 220 810
Nobs 38 53 54 27 2 16 17 18 44 48 44 42 403
Ndag 23 26 27 20 2 16 17 18 26 26 23 27 251
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 40 4 17 214 137 8 445
Total 4 254 465 4 1 17 562 922 8 27 2264
MaxRst 62 120 235 131 3 22 38 76 348 520 102 86 520
Nobs 38 54 58 34 10 12 13 18 28 50 41 36 392
Ndag 25 28 28 22 9 12 13 15 21 30 26 22 251
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 43 372 27 456
Total 237 152 68 92 1133 355 4 5 2046
MaxRst 86 150 70 102 14 15 17 35 740 260 110 62 740
Nobs 41 23 38 30 16 13 11 20 47 37 31 31 338
Ndag 31 20 27 19 15 13 11 18 25 25 23 23 250
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 10 276 142 1 435
Total 28 96 401 177 4 10 1722 147 1 149 2735
MaxRst 130 60 133 88 2 6 271 1200 360 76 114 1200
Nobs 31 31 38 16 1 8 13 35 44 26 30 273
Ndag 28 22 25 10 1 7 13 23 29 21 26 205
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··27 06·· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 1 262 126 7 405
Total 1 63 204 2 1 722 126 11 13 1143
MaxRst 65 11 76 210 16 6 4 11 315 139 120 49 315
Nobs 24 14 41 26 7 11 7 15 40 38 21 20 264
Ndag 17 11 22 18 6 11 7 15 23 23 17 19 189
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 2 10 109 45 173
Total 324 7 81 10 607 110 36 210 1385
MaxRst 155 2 38 86 9 56 18 146 490 340 140 130 490
Nobs 35 4 17 16 3 7 4 14 24 25 22 23 194
Ndag 18 3 13 14 3 6 4 12 14 18 18 19 142
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 17 4 343 33 47 451
Total 164 85 122 4 1463 33 65 59 1995
MaxRst 110 58 85 66 8 27 60 184 1120 122 70 50 1120
Nobs 30 20 20 12 12 6 6 10 26 25 13 21 201
Ndag 19 15 15 11 11 6 6 10 17 19 11 18 158
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 2 14 60 21 136
Total 7 159 207 2 126 14 747 29 3 1294
MaxRst 113 29 124 95 7 27 4 125 109 680 324 36 680
Nobs 14 7 20 26 15 5 2 6 7 12 8 13 135
Ndag 10 7 12 16 14 5 2 5 6 7 6 8 98
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 8 128 22 18 180
Total 1 4 5 8 142 512 18 690
MaxRst 56 35 55 20 3 4 1 50 55 430 12 14 430
Nobs 4 10 16 11 6 4 2 11 13 11 9 8 105
Ndag 4 9 13 11 6 4 2 9 10 10 7 7 92
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 10 36 131 28 3 220
Total 1 18 12 10 36 941 30 3 1051
MaxRst 4 18 61 90 13 14 27 106 810 613 225 58 810
Nobs 2 1 9 12 5 4 5 5 12 9 4 5 73
Ndag 2 1 5 11 5 4 5 5 8 7 4 5 62
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 55 13 81
Total 6 4 77 241 55 343 726
MaxRst 6 26 70 14 19 232 330 75 3 330
Nobs 1 6 17 3 7 8 1 9 2 2 56
Ndag 1 6 14 3 7 8 1 8 2 2 52
Fænologi 15 09·· ··30 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 4 6 310 89 1 420
Total 8 10 6 6 1677 89 1 1797
MaxRst 8 8 22 46 4 6 7 249 1360 640 80 46 1360
Nobs 2 5 11 19 4 6 2 4 20 9 5 5 92
Ndag 1 5 10 19 4 6 2 4 12 8 4 5 80
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 12 207 85 318
Total 3 19 12 907 86 6 1033
MaxRst 2 2 22 31 36 2 13 106 700 414 175 33 700
Nobs 2 2 12 12 12 1 1 4 12 8 4 2 72
Ndag 1 2 11 11 11 1 1 4 10 7 4 2 65
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 10 348 80 452
Total 1 13 10 368 1140 1532
MaxRst 9 110 42 6 8 10 105 603 1060 220 9 1060
Nobs 1 5 20 16 3 5 12 13 9 9 4 2 99
Ndag 1 5 20 16 3 5 12 12 7 8 4 2 95
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 296 3 316
Total 4 7 20 20 2 1836 3 1892
MaxRst 4 1 50 50 5 8 24 18 1540 300 40 9 1540
Nobs 4 2 10 12 7 7 11 5 10 4 4 3 79
Ndag 4 2 10 10 7 7 11 5 9 4 4 3 76
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 88 174 127 23 413
Total 1 4 89 2674 127 23 2918
MaxRst 14 26 35 5 13 44 337 2500 1400 75 68 2500
Nobs 1 4 13 16 5 16 12 17 8 7 5 6 110
Ndag 1 4 13 15 5 13 12 15 6 7 5 6 102
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23art/01790.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:05 af lb