Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01890

Andefugle

Spidsand Anas acuta eu01890

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Spidsand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Spidsand  Anas acuta  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 3 15
MaxRst 1 3 11 3 3 11
Nobs 1 4 10 7 7 29
Ndag 1 4 10 7 7 29
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··28

2023:  Spidsand  Anas acuta  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 98 187 299
Total 1 4 7 2 1 1 344 99 192 651
MaxRst 1 3 4 5 1 1 1 332 118 89 7 332
Nobs 4 10 18 3 2 1 1 18 32 31 12 132
Ndag 4 10 18 3 2 1 1 16 26 24 12 117
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2022:  Spidsand  Anas acuta  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 12 53
Total 6 3 25 22 2 4 2 133 12 2 211
MaxRst 3 2 13 11 2 2 2 23 92 37 4 4 92
Nobs 7 3 17 11 1 6 3 7 24 21 8 7 115
Ndag 7 3 15 10 1 6 3 7 21 18 7 7 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Spidsand  Anas acuta  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 10 35 32 80
Total 3 2 10 259 32 4 310
MaxRst 1 6 7 3 3 1 1 82 224 195 87 3 224
Nobs 4 5 23 3 4 1 2 14 25 28 15 14 138
Ndag 4 5 20 3 4 1 2 13 22 25 15 13 127
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2020:  Spidsand  Anas acuta  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 29 21 61
Total 14 10 120 21 165
MaxRst 2 5 12 6 2 4 14 91 23 23 11 91
Nobs 3 8 26 10 6 7 18 23 19 18 21 159
Ndag 3 8 24 10 6 7 18 19 17 18 21 151
Fænologi 01.. …. …. ..30 12.. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Spidsand  Anas acuta

Forårstræk: 3/4 3.
Efterårstræk: 25/8 - 4/10 i alt 91, flest 17/9 43. - I alt 10 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 9 3 15 16 6 2 1 2 2 2 1 13 106 37 19 9 16 2 5 1 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 87 3 103
Total 1 16 9 2 2 116 87 4 1 1 239
MaxRst 9 16 6 2 2 106 37 16 1 1 106
Nobs 10 16 10 5 4 15 28 10 1 1 100
Ndag 10 16 10 5 4 13 23 10 1 1 93
Fænologi 02.. …. …. ..24 17.. …. …. …. …. ..19

2018:  Spidsand  Anas acuta  
Generelt et meget svagt år.
En han lå først i Hovvig primo januar. Den rykkede derefter til Rørvig Bugt, hvor den blev set jævnligt mellem 14/1 og 21/3. Samme blev set 6/3 fra Skansehage, og 26/3 var den igen tilbage i Hovvig. Spidsand er ikke almindelig i januar ved Rørvig. Arten er kun set i 5 ud af de 20 år, der er gået siden jubilæumsrapporten i 1997.
Forårstræk: 23/3 2 Ø Korshage.
Efterårstræk: 21/8 - 3/10 i alt 39, flest 28/9 10 V Korshage
I Hovvig var der få i andet halvår på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 9/9 21): Sidste forår 30/4 – første andet halvår 17/7.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 3 1 2 1 17 21 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 32 6 41
Total 4 9 11 10 1 29 117 8 2 191
MaxRst 1 3 1 2 1 17 21 1 1 21
Nobs 4 7 10 7 1 8 27 4 2 70
Ndag 4 7 9 6 1 8 23 4 2 64
Fænologi 02.. …. …. ..30 17.. …. …. ..31 09..27

2017:  Spidsand  Anas acuta  
Fantastisk år for rastende Spidsand i Hovvig. Det byggede langsomt op i begyndelsen af september med 5/9 52, 7/9 76, 9/9 97, 11/9 292 og kulminerede 12/9 med 352 - ny rekord. 17/9 var vi igen nede på 37.
Forårstræk: 12/3 11, 13/3 2, 9/4 2 og 30/4 1 i alt 16.
Efterårstræk: 14/9 13, 15/9 7, 3/10 4 og 13/10 2 i alt 26.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/9 352):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
12422 213521810

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 20 6 42
Total 1 17 31 9 2 137 3456 111 33 6 3803
MaxRst 1 2 4 2 2 21 352 18 10 1 352
Nobs 1 6 20 6 1 25 51 26 16 6 158
Ndag 1 4 14 4 1 13 29 18 9 6 99
Fænologi 21.. …. …. …. ..02 17.. …. …. …. ..29

2016:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 7/2 1 og 30/4 1.
Efterårstræk: 29/8 til 16/10 i alt 102, flest 30/8 29, 2/9 14, 29/9 20 og 2/10 25.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/9 51):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1

Højeste antal rastende på øvrige lokaliteter: 8/1 1 Moseby, 29/2 2 Nykøbing Bugt, 17/4 2 Dybesø, 16/9 2 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 31 45 26 104
Total 5 5 7 5 8 11 2 166 426 78 12 1 726
MaxRst 1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1 51
Nobs 5 3 4 3 7 8 1 21 28 16 7 1 104
Ndag 5 3 4 3 7 8 1 16 23 15 7 1 93
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2015:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 0
Efterårstræk: 10/7 1 og 25/12 1 - i alt 2, begge dage trækkende vest på Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 34):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 2 3 2 22 34 22 4 4

Øvrige observationer: 30/10 1 rastende i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 4 2 3 9 1 90 250 106 18 6 489
MaxRst 2 2 3 2 22 34 22 4 4 34
Nobs 2 1 1 7 1 12 18 17 9 3 71
Ndag 2 1 1 7 1 12 18 16 9 3 70
Fænologi 24.. ..01 01.. …. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 7/3 1 Ø Korshage.
Efterårstræk: 27/8 - 4/12 med i alt 89, flest 10/9 25 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/9 64):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 2 7 1 1 1 19 64 17 2 1

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 75 2 4 90
Total 2 5 11 1 1 1 69 209 70 24 11 404
MaxRst 1 2 7 1 1 1 19 64 17 3 2 64
Nobs 2 3 3 1 1 1 11 13 13 14 5 67
Ndag 2 3 3 1 1 1 9 11 11 14 5 61
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2013:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 10/4 4 - 15/4 6 - i alt 10, hvilket er en del flere, end der bliver set på et normalt forår.
Efterårstræk: 3/9 - 23/9 med i alt 69, flest 23/9 57 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 1/10 og 8/10 77)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
- - 3 5 - 2 2 8 60 77 4 1

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 69 79
Total 3 9 31 2 2 26 312 319 7 1 712
MaxRst 3 3 5 2 2 8 60 77 4 1 77
N 1 4 11 1 1 8 16 12 3 1 58
Fænologi 28.. …. ..25 27.. …. …. …. …. …. ..02

2012:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 3/3 4 Ø er alt. Arten har alle dage været sjælden under forårstrækket på Korshage.
Iagttaget i Hovvig 8/3 – 18/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 0 2 0 0 47 113 2 6 0
1 1 1 1 1 1 + 35 99 56 30 2
2 5 22 12 6 5 15 138 204 169 120 8

Et meget normalt år for arten i vigen, herunder stort set ingen fugle før pænt influx i august og september. Kulminationen falder årligt og hurtigt i september, men allerede primo oktober, er de fleste fugle væk igen. Opholdet er som hovedregel altid af relativ kort varighed.
Efterårstræk: 27/8 – 12/10 i alt 58, flest 8/9 17. Trækket er som altid meget koncentreret til september, der samtidigt er den bedste periode for Hovvig hvert år.
De eneste udenfor Hovvig og Korshage er: Rørvig Bugt: 18/9 1 V og Skansehage: 4/10 1 V.

DOFBasen:2012


2011:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk 13/3 4 og 26/4 1 – arten er ikke årlig på direkte træk om foråret.
Iagttaget i Hovvig 14/3 – 22/12 (55 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 0 3 3 1 28 96 30 20 8
1 1 1 1 0 1 0 39 104 80 27 1
2 5 22 12 6 5 15 138 204 169 120 7

Efterårstræk: 2/9 – 13/10 i alt 65 (9 observationsdage), flest 13/9 15, 23/9 9,og 12/10 17.
6/11 og 2/12 1 Rørvig Bugt – eneste rastobs udenfor Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk 25/3 2 - arten ikke årlig på direkte træk om foråret.
Iagttaget i Hovvig 11/4 - 18/11 (32 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 0 2 0 42 107 40 4 0
1 1 2 2 1 0 0 35 82 78 28 1
2 5 22 12 6 5 15 138 204 169 120 7

Efterårstræk: 22/8 - 5/10 i alt 31 (5 observationsdage), flest 26/8 10, 28/8 9 og 19/9 6.
8/3 og 9/10 - 13/10 1 Rørvig Bugt - eneste rastobservation udenfor Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk 6/3 2 – arten ikke årlig på direkte træk.
Iagttage i Hovvig 19/1 – 13/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 1 2 0 0 0 91 172 169 120 1
1 0 2 2 1 0 0 21 69 62 6 1
2 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Flot rekordoptræden i efteråret, hvor især oktober og november er værd at lægge mærke til.
Efterårstræk: 2/8 – 29/9 i alt 67, flest 27/9 23. Gennemsnit 2000 – 2008: 34.

17-03-23 LB Efterårstræk rettet - før i alt 54.

DOFBasen:2009


2008:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 28/3 – 7/4 i alt 8.
Iagttaget i Hovvig 16/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 2 2 1 0 1 91 32 2 1
+ + 3 2 + + + 23 68 71 6 1
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Atter et skuffende efterår for arten. Efterårstrækket på Korshage blev på yderst beskedne 21 i perioden 27/9 – 12/10.

DOFBasen:2008


2007:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: ingen.
Iagttaget i Hovvig 13/1 – 16/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 2 0 0 0 0 11 27 9 2 1
+ + 3 2 1 + + 29 81 92 9 1
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Det er mange år siden, at arten har skuffet så fælt som i 2007, hvor hovedtrækket i vort område helt udeblev, især mærkbart i september måned.
Bedre var det ikke på Korshage, hvor efterårstrækket var helt væk: 2/9 – 30/9 i alt kun 34 fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: Ingen.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 5/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 1 0 0 1 52 121 151 9 0
+ + 3 2 1 + 1 35 95 70 9 2
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Det er artstypisk for Spidsand at markere sig i det tidlige efterår, hvor især september er artens parademåned i Hovvig. Perioden august - oktober lå klart over gennemsnittet, men i år var det dog oktober, der var den bedste måned.
Efterårstræk: 5/9 - 15/10 i alt 11, og arten gjorde dermed ikke meget væsen af sig på Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 3/4 2 Korshage.
Iagttaget i Hovvig 15/1 – 12/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 6 1 1 0 19 1 27 7 0
0 + 2 1 + + 1 58 116 73 11 3
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Et stille år med generelt meget lave antal. Kun én fugl er rapporteret fra september, hvilket vist næppe er sandsynligt, da denne måned normalt er artens bedste i løbet af kalenderåret. Men arten lider under manglende september-tællinger, som en række andre arter i vigen.
Efterårstræk: 15/9 8 og 9/10 18.

DOFBasen:2005


2004:  Spidsand  Anas acuta  
Enkelte fugle ses hvert forår på Korshage, således også i år. Men 3/4 8 trk (JB, JHC) er usædvanligt mange - 4 par sammen, og så på en forårsdag!
Iagttaget i Hovvig 7/3 - 26/4 og 25/7 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 2 0 0 1 23 103 93 9 2
0 + 2 + 1 + 2 60 127 57 12 3
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Generelt et år, der ligger tæt på gennemsnittet med flest fugle i træktiden i september og oktober.
Efterårstræk: 6/9 - 28/10 i alt 38.
Nykøbing Bugt: 3/4 5.

DOFBasen:2004


2003:  Spidsand  Anas acuta  
Ingen forårstrækkende fugle.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 12/4 og 12/8 - 30/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 2 0 0 0 11 86 76 4 0
0 + 2 0 1 + 2 67 134 67 11 3
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Ingen efterårstrækkende fugle, hvilket er meget usædvanligt, da enkelte flokke som regel ses på Korshage hvert år, især i september. Et stille år i det hele taget.

DOFBasen:2003


2002:  Spidsand  Anas acuta  
Ingen forårstrækkende fugle.
Iagttaget i Hovvig 3/2 - 31/5 og 10/8 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 2 0 2 0 0 42 96 114 18 6
0 1 1 + 1 + 3 68 140 60 9 2
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Pænt med rastende fugle fra august til oktober.
Efterårstræk: 17/8 4, 24/8 1, 7/9 13, 10/9 3, 4/10 9 i alt 30, hvilket er under gennemsnittet.

DOFBasen:2002


2001:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 11/4 2 Korshage - er ikke set på reelt forårstræk siden maj 1996.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 30/3 og 8/7 - 9/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 0 0 0 4 78 93 40 8 2
0 1 2 1 2 1 2 55 124 57 8 2
1 5 22 12 6 5 15 138 204 160 36 7

Efterårstræk: 1/9 3, 9/9 4, 29/9 37, 30/9 15, 5/10 10, 23/10 2 i alt 71, som må betragtes som en normal sæson.
Også for Spidsand et stille år.

DOFBasen:2001


2000:  Spidsand  Anas acuta  
Iagttaget i Hovvig 17/6 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 1 0 138 204 43 17 7
+ 1 2 1 2 1 3 34 91 54 7 +
1 5 22 12 6 5 15 130 157 160 36 2

Bortset fra, at Spidsanden sidst blev set i Hovvig 24/12 - juleaften, havde arten et rigtigt godt år, herunder ny rekordoptælling 1/9 204 og nye månedsmaksima for august, september og december.
Flot efterår men bemærk ingen forårsobservationer.
Ynglefugle: Ingen. Os bekendt har arten aldrig ynglet i Hovvig.
Efterårstræk: 27/8 10, 30/8 12, 9/9 30 og 17/9 25 - i alt 77 trækkende, som er lidt over gennemsnittet (1973 - 1997 snit 59). Som vanligt sås flest i september (71 %).

DOFBasen:2000


1999:  Spidsand  Anas acuta  
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 20/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 0 3 0 6 31 157 11 11 0
+ 1 2 3 2 1 1 53 85 66 5 1
1 5 22 12 6 5 15 130 156 160 36 2

Udover pæne tal fra september, er der ikke meget at skrive hjem om.
Efterårstræk: 24/8 16, 11/9 3, 26/9 3, 29/9 1, 12/10 4, 13/10 1 og 4/12 32, i alt 60 trækkende, som iøvrigt er helt normalt.

DOFBasen:1999


1998:  Spidsand  Anas acuta  
Iagttaget i Hovvig 17/7 - 25/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 0 2 48 118 127 0 0
+ 1 6 5 2 2 4 46 70 46 8 1
1 5 22 12 6 5 15 130 156 160 36 2

Efterårstræk: 9/8 1, 22/8 12, 23/9 4, 4/10 3 og 18/10 1, i alt 21 trækkende.
Relativ pæn forekomst om efteråret i Hovvig med de bedste optællinger siden 1994. Men den svigtede fælt i forårshalvåret.

DOFBasen:1998


1997:  Spidsand  Anas acuta  
Fænologi: 20/3 - 17/11
Sjælden/fåtallig forårstrækgæst og sommergæst, fåtallig/almindelig efterårstræksgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Set december - februar i Hovvig og ved Skansehage.
Forårstrækgæster ses i Hovvig med marts, som den bedste måned. Rastende fugle optræder tilfældigt på andre lokaliteter. Uregelmæssig som trækkende ved Korshage om foråret, flest fugle medio marts til primo april (82 %). De højeste dagstotaler: 19/3 1986 13, 26/3 1984, 1/4 1992 og 1/4 1994 6. Sjælden til fåtallig sommergæst i Hovvig. Fåtallig til almindelig efterårsgæst i Hovvig med flest fugle i september - oktober. Fåtallig efterårstrækgæst på Korshage og Skansehage. Højeste efterårstotal 297 (1975). Gennemsnitlig efterårstræktotal 59. Flest fugle i september (76%). De 3 højeste dagstotaler: 27/9 1975 200, 8/9 1994 150 og 9/9 1990 90.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 2 3 1 2 47 126 80 7
+ 1 10 6 2 2 5 60 76 62 10 +
+ + 5 2 1 1 2 28 46 33 7 +
1 5 22 12 6 5 15 130 156 160 36 2

1997: Første set i Hovvig 23/2. Ingen forårstrækkende. Et af de bedre efterår i Hovvig. På Korshage også over middel med efterårstrækkende 9/9 - 9/10 i alt 73, flest 14/9 37. Sidste 9/11 i Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Spidsand  Anas acuta  
Iagttaget i Hovvig 31/3 - 9/11. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 6 4 6 4 0 11 14 22 3 0
+ 1 11 6 2 1 5 67 88 66 12 1
1 5 22 12 5 5 15 130 156 160 36 2

Træk: Forår 19/5 2 Ø.
Efterår: 20/9 11, 21/9 1, 26/9 8, 3/10 2, 14/10 18, 16/10 2, 23/10 4 og 2/11 1 i alt 47 trækkende.
Fra Nykøbing Bugt: 27/10 16. Kun 2 i Hovvig samme dag.

DOFBasen:1996


1995:  Spidsand  Anas acuta  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 1 2 ? 1 2 3 31 41 31 14 2
+ 2 11 6 3 1 5 62 85 63 12 1
1 5 22 12 5 5 15 130 156 160 36 2

Januar - februar obs: 21/1, 8/2 og 24/2 1 han.
Efteråret lidt under vanlig standard. På Korshage sås følgende: 10/9 5, 20/9 1, 30/9 5 S og 17/10 6, i alt 17.
Herudover en enkelt 4/10 Flyndersø og 1 trk Skansehage 11/10.

DOFBasen:1995


Spidsand  Anas acuta  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 1 1 2 8 130 125 70 3 1
1993: 2 22 12 2 2 15 9 44 25 21
1992: 1 15 4 2 6 120 156 160 11
1991: 16 4 5 3 1 47 72 45 11 2
1990: 5 2 2 4 1 1 5 29 14 16 1
1989: 3 5 3 55 50 15 11 3
1988: 2 4 6 8 15 18 4
1987: 1 10 6 7 7 1
1986: 2 62 43 8 3
1985: 25 16 12 3
1984: 2 1 6 27 26 13 1
1983: 1 23 26 12 36
1982: 2 84 84 89 8 2
1981: 1 6 64 37 3
1980: 6 8 9 41 19
1979: 1 2 9 56 32
1978: 1 2 5 3 4 2
1977: 2 5 10 25 15 2
1976: 2 5 4 28 156 65 2
1975: 3 3 2 31 59 64 18
1974: 2 3 2 6 25 17
1973: 2 2 20 20 14 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 12 53
Total 6 3 25 25 2 4 173 12 1 251
MaxRst 3 2 13 11 2 2 2 23 92 37 4 4 92
Nobs 7 3 17 11 1 6 3 7 24 21 8 7 115
Ndag 7 3 15 10 1 6 3 7 21 18 7 7 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 10 35 32 80
Total 3 3 10 259 32 4 311
MaxRst 1 6 7 3 3 1 1 82 224 195 87 3 224
Nobs 4 5 23 3 4 1 2 14 25 28 15 14 138
Ndag 4 5 20 3 4 1 2 13 22 25 15 13 127
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 29 21 61
Total 22 10 120 21 173
MaxRst 2 5 12 6 2 4 14 91 23 23 11 91
Nobs 3 8 26 10 6 7 18 23 19 18 21 159
Ndag 3 8 24 10 6 7 18 19 17 18 21 151
Fænologi 01·· ···· ···· ··30 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 87 3 103
Total 1 31 3 116 87 4 242
MaxRst 9 16 6 2 2 106 37 16 1 1 106
Nobs 10 16 10 5 4 15 28 10 1 1 100
Ndag 10 16 10 5 4 13 23 10 1 1 93
Fænologi 02·· ···· ···· ··24 17·· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 32 6 41
Total 1 3 3 1 53 8 1 70
MaxRst 1 3 1 2 1 17 21 1 1 21
Nobs 4 7 10 7 1 8 29 4 2 72
Ndag 4 7 9 6 1 8 23 4 2 64
Fænologi 02·· ···· ···· ··30 17·· ···· ···· ··31 09··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 8 17 6 43
Total 12 12 369 6 1 400
MaxRst 1 2 4 2 2 21 352 18 10 1 352
Nobs 1 5 16 4 1 13 31 19 9 6 105
Ndag 1 4 14 4 1 13 29 18 9 6 99
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··02 17·· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 31 45 26 104
Total 1 3 3 31 98 27 163
MaxRst 1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1 51
Nobs 5 3 4 3 7 8 1 21 28 16 7 1 104
Ndag 5 3 4 3 7 8 1 16 23 15 7 1 93
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 3 1 34 1 1 42
MaxRst 2 2 3 2 22 34 22 4 4 34
Nobs 2 1 1 7 1 12 18 17 9 3 71
Ndag 2 1 1 7 1 12 18 16 9 3 70
Fænologi 24·· ··01 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 70 2 4 85
Total 1 8 134 2 3 4 152
MaxRst 1 2 7 1 1 1 19 64 17 3 2 64
Nobs 2 3 3 1 1 1 10 12 13 14 5 65
Ndag 2 3 3 1 1 1 8 11 11 14 5 60
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 69 79
Total 4 15 70 77 166
MaxRst 3 3 5 2 2 8 60 77 4 1 77
Nobs 1 4 11 1 1 8 16 12 3 1 58
Ndag 1 3 9 1 1 8 13 12 3 1 52
Fænologi 28·· ···· ··25 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 45 7 62
Total 7 2 6 158 7 180
MaxRst 3 2 47 113 2 6 113
Nobs 2 4 12 14 5 2 39
Ndag 2 4 12 11 5 2 36
Fænologi 03··08 04··09 06·· ···· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 31 24 64
Total 10 1 127 28 1 167
MaxRst 2 3 3 1 28 96 30 20 8 96
Nobs 3 1 2 5 2 7 18 15 11 5 69
Ndag 3 1 2 5 2 7 16 13 11 5 65
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 6 2 24
Total 3 2 2 14 113 3 137
MaxRst 1 2 2 42 107 40 4 107
Nobs 2 1 1 10 13 10 6 43
Ndag 2 1 1 8 12 9 6 39
Fænologi 08·· ··11 30 14·· ···· ···· ··18

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 50 66
Total 1 2 4 14 222 243
MaxRst 1 1 1 4 91 172 169 120 1 172
Nobs 2 2 2 3 14 17 9 4 2 55
Ndag 2 2 2 2 13 14 9 4 2 50
Fænologi 19·· ···· ···· ··28 01·· ···· ···· ···· ··13

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 6 15 29
Total 2 9 5 97 15 128
MaxRst 2 3 3 2 1 1 91 32 2 1 91
Nobs 6 8 5 9 1 2 5 3 3 3 45
Ndag 6 4 3 9 1 2 5 3 3 3 39
Fænologi 06··20 28·· ···· ···· ··01 17·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 2 62 64
MaxRst 1 2 2 11 27 9 2 1 27
Nobs 1 1 3 5 10 4 2 1 27
Ndag 1 1 3 5 9 4 2 1 26
Fænologi 13·· ···· ··30 25·· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 9 2 14
Total 7 9 153 169
MaxRst 4 3 1 52 121 151 9 151
Nobs 5 3 3 7 6 3 1 28
Ndag 3 2 3 7 6 3 1 25
Fænologi 28·· ··13 01·· ···· ···· ···· ··05

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 18 31
Total 1 11 39 18 69
MaxRst 1 3 6 1 19 31 27 7 31
Nobs 2 4 15 1 11 4 7 2 46
Ndag 2 4 13 1 10 4 7 2 43
Fænologi 15··22 15·· ···· ··31 04·· ···· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 35 2 45
Total 15 138 2 155
MaxRst 2 5 1 23 103 93 9 2 103
Nobs 1 4 1 7 9 5 4 2 33
Ndag 1 3 1 7 9 5 4 2 32
Fænologi 07·· ··26 25·· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 101 2 107
MaxRst 4 2 11 101 76 12 101
Nobs 1 1 3 9 5 5 24
Ndag 1 1 3 9 4 5 23
Fænologi 09·· ··12 12·· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 16 9 30
Total 2 2 5 16 123 148
MaxRst 1 2 2 42 96 114 18 6 114
Nobs 1 1 2 10 9 7 6 1 37
Ndag 1 1 2 9 8 7 6 1 35
Fænologi 03·· ··25 20··31 10·· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 33 59 42 137
Total 5 2 33 152 52 244
MaxRst 4 4 78 93 10 8 2 93
Nobs 2 1 2 10 12 8 3 1 39
Ndag 2 1 2 10 9 8 3 1 36
Fænologi 09·· ··11 08·· ···· ···· ···· ···· ··09

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 55 77
Total 1 22 259 282
MaxRst 1 138 204 43 17 7 204
Nobs 6 10 6 7 6 8 43
Ndag 6 9 6 7 6 8 42
Fænologi 10··25 02·· ···· ···· ···· ··24art/01890.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 21:20 af lb