Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01940

Andefugle

Skeand Spatula clypeata eu01940

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Skeand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skeand  Spatula clypeata  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 4 4 39 6 45 103
MaxRst 2 4 20 31 10 43 43
Nobs 3 3 11 30 21 21 89
Ndag 3 3 9 19 17 21 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Skeand  Spatula clypeata  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 9 9 1 22
Total 6 13 1 2 3 9 13 476 3 2 528
MaxRst 6 2 27 128 16 70 45 241 235 475 29 2 475
Nobs 6 4 24 22 23 25 23 30 31 21 14 1 224
Ndag 6 4 20 21 21 24 20 26 23 18 13 1 197
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Skeand  Spatula clypeata  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 1 16 59 219 42 95 2 745 1179
MaxRst 1 8 30 92 21 35 18 264 315 744 500 135 744
Nobs 1 4 19 20 17 21 16 23 21 23 23 5 193
Ndag 1 4 19 18 17 21 15 22 21 22 22 5 187
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2021:  Skeand  Spatula clypeata  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 1 21
Total 40 12 18 464 78 612
MaxRst 40 3 214 287 56 34 35 23 446 463 404 112 463
Nobs 22 2 25 33 18 16 12 25 25 23 21 17 239
Ndag 21 2 21 25 18 16 12 22 25 23 20 14 219
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2020:  Skeand  Spatula clypeata  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 1 2 17
Total 5 18 2 1 640 666
MaxRst 11 12 73 347 9 14 63 156 638 570 490 77 638
Nobs 13 15 28 26 17 14 12 24 19 23 20 24 235
Ndag 13 15 24 21 17 14 12 23 19 23 20 24 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Skeand  Spatula clypeata 

Forårstræk: 2/4 2 og 26/4 3 - i alt 5.
Efterårstræk: 14/9 1 og 17/9 1 - i alt 2.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 1 7 11 16 18 26 3 6 22 17 63 48 7 8 34 98 122 193 308 610 462 820 256 460 190 115 165 5 2

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 2 15
Total 2 19 1 8 2 820 5 857
MaxRst 2 11 26 22 63 34 193 610 820 257 5 820
Nobs 2 13 27 16 20 19 29 23 15 21 4 189
Ndag 2 13 24 16 20 18 29 21 15 20 4 182
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 7/4 4, 8/4 2, 18/4 2 og 8/5 1 alle Ø Korshage - i alt 9.
Efterårstræk: 12/9 2 NV Korshage.
Normalt er arten en Hovvig specialitet om efteråret, men ligesom for de andre svømmeænder (Krikand undtaget), gjorde tørken, at antallet af rastende fugle i Hovvig var meget lavere end normalt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 29/8 87):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 2

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 2 11
Total 11 8 19 707 372 706 116 381 362 45 3 2730
MaxRst 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 87
Nobs 10 3 6 38 29 26 16 21 19 9 2 179
Ndag 10 3 5 28 29 26 16 21 18 9 2 167
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 6/5 2.
Efterårstræk: 21/8 7 og 21/10 1 i alt 8.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/10 669):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
2333728401916566866919024

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 10
Total 2 325 744 420 564 70 892 10466 7036 5362 71 25952
MaxRst 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24 669
Nobs 1 45 45 48 45 18 59 53 35 71 11 431
Ndag 1 23 23 26 27 13 27 29 21 25 9 224
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Skeand  Anas clypeata  
2016 var et skidt år for Skeand med et af de laveste antal rastende fugle i de senere år, men det er heldigvis en art som svinger meget fra år til år.

Den positive historie fra 2016 var, at der blev observeret tre hunner med hhv 4, 8 og 3 ællinger i Hovvig, en hun med 6 ællinger ved Slettermosegård og en hun med 5 ællinger i vandhul ved Nakke Skov.
Forårstræk: 4/4 1, 5/4 2 og 11/5 1 i alt 4.
Efterårstræk: 30/8 1 og 4/10 1 i alt 2.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/10 305):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5

Højeste antal rastende på øvrige lokaliteter: 27/3 3 Flyndersø, 1/4 1 Nakke Skov 2/4 6 Nakke Kær, maj – juni 2 Slettermosegård og 23/9 9 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 6
Total 19 2 153 1304 220 620 384 1611 2322 1871 579 9 9094
MaxRst 2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5 305
Nobs 13 1 16 37 25 32 28 28 26 35 16 3 260
Ndag 12 1 12 28 24 28 27 28 22 24 16 3 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2015:  Skeand  Anas clypeata  
2015 kunne ikke måle sig med forrige år, men var mere på linje med gennemsnittet for de senere år.
Årets bedste observation var derfor 16/6 7 pulli i Hovvig.
Forårstræk: 7/4 2, 10/4 2 og 11/4 3 i alt 7 Korshage.
Efterårstræk: 29/9 1 V Flyndersø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/9 496):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 14 19 158 728 172 236 267 3242 3609 3885 2635 11 14976
MaxRst 14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3 496
Nobs 1 5 22 41 37 21 22 24 19 20 20 6 238
Ndag 1 5 21 24 22 20 22 24 18 18 18 6 199
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: To dage med østgående fugle på Korshage: 2/4 4 og 21/5 2, i alt 6.
Efterårstræk: Fire dage med efterårstræk på Korshage: 10/9 2 V, 25/9 1 V, 15/10 1 V og 9/11 1 SØ, i alt 5.
Ynglefugle: I Hovvig blev der observeret 3 - 4 kuld.
Hovvig har i en årrække været en meget vigtig efterårsrastlokalitet af national betydning for Skeand. Der blev sat ny lokal rastrekord 17/9 med 930 (LB).
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 2 23 123 41 68 33 203 930 824 325 190

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 1 1 11
Total 10 5 147 1024 229 235 186 1077 3481 5693 4564 666 17317
MaxRst 6 2 23 123 41 68 33 203 930 824 325 190 930
Nobs 3 4 26 32 24 18 15 15 10 17 22 10 196
Ndag 3 4 22 21 17 12 13 15 10 16 22 10 165
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2013:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: Eneste dag med forårstræk var 15/4, hvor hele 5 arter af svømmeænder blev set på forårstræk på Korshage. Skeand bidrog med 5 mod Ø.
Efterårstræk: 14/8 - 7/9 med i alt 17, flest 1/9 12 V Korshage.
I Hovvig er observeret 3 - 4 kuld (PG oplyst).
Hovvig er Danmarksmester i Skeænder! I år i et opløb med Tipperne (max. 575 her).
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 12/10 605)

Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Skeand - - - 106 51 48 54 334 561 605 330 62

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 14 22
Total 942 380 234 239 1477 1383 2192 779 101 7727
MaxRst 106 51 48 54 334 561 605 330 62 605
N 22 21 14 14 17 7 7 9 5 116
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 11/4 6 og 9/5 1. Altid fåtallig på Korshage, som svømmeænder generelt om foråret.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 30/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maxmimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 4 89 28 54 - 222 522 582 460 0
5 2 21 42 20 42 41 226 468 394 219 33
15 4 84 202 205 70 94 535 761 707 560 210

Et rigtigt pænt efterår for arten med tal over gennemsnittet september – november. Der er en tendens til, at kulminationen har flyttet sig fra august – september til oktober. For ca 10 – 15 år siden var der flest fugle ultimo august til hen i september, men i de sidste par år har hovedvægten ligget på oktober og endog november måned i enkelte år, hvad så end grunden kan være.
Ynglefugle: 2 kuld rapporteret (5 + 6 pulli) fra Hovvig. Skeandens ynglesucces har været meget ujævn i en lang årrække (se nedenstående figur). Det gik godt for arten i en længere periode i 1990´erne med op til 4 kuld om året, men siden da har der været mange år uden sikre ynglefund. Netop i denne periode kunne der jævnligt ses meget store karper og ikke mindst gedder i Hovvig, hvilket utvivlsomt har haft en negativ effekt på antallet af succesrige ynglepar i vigen. Efter de seneste store isvintre kunne man konstatere, at mange af de store prædatorer blandt fiskene var afgået ved døden. De kunne ses overalt langs søbredden i Hovvig. Samtidigt var der udbredt ”skab” blandt områdets ræve, hvilket også har haft betydning . Måske er det derfor, at arten nu er vendt tilbage – med 2 kuld i 2012, men tendensen er vigende.
Efterårstræk: 25/9 – 6/11 i alt 5.
Nakke Skov: 5/4 – 5/6, max 15/4 14. Slettermosegaard: 15/4 – 21/10, max 15/4 6.
Kysten ud for Sandflugtsplantagen: 17/3 1 par rast (PEL) – her er den mega sjælden. Dybesø: 19/4 2.


DOFBasen:2012


2011:  Skeand  Anas clypeata  
21/4 og 2/5 trak hhv. 1 og 2 Skeænder over Korshage hvilket var de eneste trækkende fugle i 2011.
Rastende fugle uden for Hovvig i foråret:
Nakke Skov: 30/3 1, 1/4 13, 2/4 5, 3/4 23, 17/4 4 og 18/5 2.
Rørvig Bugt: 1/4 1.
Slettermosegård: 16/4 4, 17/4 3 og 2/6 2.
Iagttaget i Hovvig 10/2 – 30/12 (114 observationsdage). Bortset fra oktober - november et år under gennemsnittet for de seneste 5 år (se skemaet nedenfor).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 13 36 9 21 35 167 292 390 308 26
5 2 35 75 22 43 40 244 455 372 175 41
15 4 84 202 205 70 94 535 761 707 560 210

Ingen observationer uden for Hovvig fra andet halvår.

DOFBasen:2011


2010:  Skeand  Anas clypeata  
7/4 drog 2 Skeænder mod Ø på Korshage eneste trækkende fugle.
Eneste indsendte observationer af rastende fugle uden for Hovvig i foråret blev: 14/3 1 og 19/3 7 Rørvig Bugt, 13/5 og 21/5 2 Korshage samt 28/6 1 Slettermosegård.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 26/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 18 12 16 45 128 242 186 79 0
5 2 35 92 30 49 42 289 508 407 195 43
15 4 84 202 205 92 94 535 761 707 560 210

Eneste øvrige efterårsobservationer 7/9 7 Nykøbing Bugt og 21/9 2 V Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Skeand  Anas clypeata  
4/4 drog to Skeænder mod NØ på Korshage – det var det forårstræk og eneste indsendte obs uden for Hovvig.
Iagttaget i Hovvig 25/1 – 13/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 32 96 17 92 24 274 672 397 254 27
5 1 31 87 68 41 42 318 423 413 160 44
15 4 84 202 205 70 94 535 761 707 560 210

DOFBasen:2009


2008:  Skeand  Anas clypeata  
10/5 1 han trækforsøgende på Korshage er det nærmeste vi kom forårstræk i 2008.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Antallet af Skeænder i juli måned satte rekord 12/7.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 4 29 20 46 54 94 307 571 518 128 42
3 1 33 118 68 35 30 340 445 351 216 44
15 3 84 202 205 70 68 535 761 707 560 210

En del rastende Skeænder set på Nakkehalvøen i foråret:
Nakke Skov: 23/3 5, 31/3 6, 6/4 26, 7/4 15, 15/4 22 og 18/4 28.
Nakke Nord: 26/3 2 og 18/4 34.

DOFBasen:2008


2007:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 16/4 3 og 4/5 2 trk Korshage – få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 4/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 3 28 38 15 26 7 254 565 480 325 72
0 0 28 115 69 35 35 381 441 396 229 40
1 1 84 202 205 70 68 535 761 707 560 210

Arten med det specielle næb, er tilbage igen med pæne tal fra hele efterårsperioden. Man kan så håbe på, at floppet fra 2006 var en enlig svale. I hvert fald generelt mange fugle i 2007. Vi har talt denne art med særlig interesse i årevis, og månedsrekorderne er slået mange gange. Men der er fortsat en månedsrekord, det ikke er lykkedes at slå endnu: 22/6 1968 med 70 fugle. Max-tallet fra juni måned, der har 40-års jubilæum i 2008, lever altså stadigvæk i bedste velgående.
Ynglefugle: 2 kuld rapporteret (4+6 pull) fra Hovvig.
Andelen af hanner i forårsmånederne var atter stort: 30/3 54 % hanner (N: 24), 6/4 63 % (N: 24), 9/4 55 % (N: 38) og 28/4 67 % (N: 33). Det er dog langtfra alle tællinger, hvor der er taget højde for kønsfordelingen blandt de rastende fugle.
Efterårstræk: 4/10 3 trk over Lokkemosevej og 4/11 4 trk SV over Nykøbing.
Nykøbing Bugt: 11/2 2.

DOFBasen:2007


2006:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 23/4 3 Korshage og 24/4 4 Korshage, få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 84 202 20 27 28 255 225 280 88 65
0 0 15 78 69 36 43 437 545 422 255 39
1 1 39 176 205 70 68 535 761 707 560 210

Arten brager ind, efter at isen forsvandt 28/3, endda med to nye rekorder i marts og april: 30/3 84 (JHC) og 11/4 250 (EH). Til gengæld blev maj et flop. I forhold til resultaterne de seneste 10 år var efteråret meget skuffende, og langt under sædvanlig standard, hvad så end årsagen kan være. Der manglede simpelhen 300-400 rastende fugle i september og oktober.
Ifølge et par af apriltællingerne viste det sig, at andelen af hanner var størst, eksempelvis 1/4 53 % hanner, 9/4 55 % hanner, 17/4 52 % hanner og 24/4 53 % hanner Ynglefugle: Ingen. Ellers ret stabil ynglefugl i Hovvig. Der var 2 kuld sidste år.
Efterårstræk: 23/8 1 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 13/5 2 Korshage – meget få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 20/3 – 25/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 106 54 46 56 357 - 360 180 8
0 0 16 61 62 32 42 441 530 455 283 79
1 1 39 176 205 70 68 535 761 707 560 210

I begyndelsen af april måned var hovedvægten hanner, f.eks. 9/4 hvor hanandelen udgjorde 81 %. Senere i april blev forskellen udlignet, f.eks. 22/4 hvor fordelingen var 53 % hanner og 47 % hunner, og igen 24/4 med 50 % til hver. Hannerne ankommer således lidt før hunnerne, og i år med ca. 14 dages forskydning.
Der foreligger ingen september tal i år, jfr. de øvrige svømmeænder – desværre, for måneden er kulminationstidspunktet for antallet af Skeænder i Hovvig. Men ellers er konklusionen en pæn forekomst året igennem, men en generel afmatning eller stabilisering bemærkes dog, hvilket især er mærkbart i august og oktober.
Ynglefugle: 1/7 1 kuld på 5 pull og 2/7 1 kuld på 9 pull, dermed 2 kuld i Hovvig i år.

DOFBasen:2005


2004:  Skeand  Anas clypeata  
Som sædvanligt kun ganske få forårstrækkende fugle på Korshage: 18/4 2 og 19/4 4.
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 10 68 205 51 24 418 329 427 77 31
0 0 19 53 26 31 44 410 649 486 380 81
1 1 39 176 48 70 68 535 761 707 560 210

Skeanden stortrives fortsat i Hovvig - der foreligger pæne optællinger fra alle månederne, om end september og oktober lå under de seneste års niveau. Mest interessant er dog 2/5 205 (LB), der er ny rekordoptælling for forårets vedkommende.
Ynglefund: 24/7 1 hun med 2 juv, dermed 1 kuld i år.
Dybesø: 16/4 2.
Ingen efterårstrækkende fugle meddelt.

DOFBasen:2004


2003:  Skeand  Anas clypeata  
En enkelt forårsobservation på Korshage er normalen: 14/4 trk
Iagttaget i Hovvig 12/3 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 39 176 48 27 36 416 661 208 410 42
+ + 18 24 18 30 46 411 650 576 330 73
1 1 33 114 30 70 68 535 761 707 560 210

Det lader umiddelbart til, at vi har nået en top for, hvor mange Skeænder området kan rumme. April brager ind med 176 (PG) - flot, og efteråret generelt holder det efterhånden traditionelle niveau.
Ynglefugle: 26/7 2 hunner med 7+9 juv - 2 kuld svarer til sædvanlig standard i de senere år - i 2001 2 kuld og 2002 3 kuld.
Efterårstræk: 16/8 1 Korshage og 2/11 4 Dybesø - sidstnævnte pænt sen trækobs.

DOFBasen:2003


2002:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 3/4 2, 11/5 1, 22/5 6, 23/5 1 og 29/5 4 alle Korshage og i alt 14, hvilket er ganske pænt.
Iagttaget i Hovvig: 24/3 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 21 18 22 31 461 549 707 390 52
+ + 22 42 18 38 49 374 593 491 286 73
1 1 33 114 30 70 68 535 761 661 560 210

Endnu et godt år for Skeand, der i efterårsmånederne nåede op på niveauet fra de seneste år. Ubetinget et af Sjællands strongholds for arten. August, september, oktober og november er traditionen tro de store måneder i Hovvig. December bygger op, og hvis de milde vintre fortsætter vil vi antageligt se stadigt stigende decembertal.
Ynglefugle: 14/7 1 hun m/8 juv, 23/7 1 hun m/9 pull/juv, 28/7 1 hun m/6 pull, altså 3 kuld. De seneste år har produceret følgende: 1999 4 kuld, 2000 0 og 2001 2. Men arten har bidt sig fast som næsten årlig ynglefugl.
Efterårstræk: 4/8 1 Korshage.
Nakke Skov: 6/4 2, 9/4 2 og 18/4 2.
Rørvig Bugt: 16/5 1.

DOFBasen:2002


2001:  Skeand  Anas clypeata  
Iagttaget i Hovvig 11/3 - 2/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 20 21 20 34 68 535 640 407 220 60
+ + 18 57 20 38 46 351 579 522 284 86
1 1 33 114 30 70 52 500 761 661 560 210

Skeanden har nu bidt sig fast på et højt niveau og med tal, der er nogle af de største rastforekomster på Sjælland. En vis stagnation kan dog mærkes, og det er et spørgsmål om arten kan nå højere op - det må de kommende års tællinger vise.
Ynglefugle: 7/7 1 hun m/3 juv, 5/8 1 hun m/7 pull, altså 2 kuld. I 2000 var der ingen, men i 1999 hele 4 kuld.
Korshage: 3/4 7, 30/5 2.
Nykøbing Havn: 3/2 1 han.
Dybesø: 28/4 1 par.

DOFBasen:2001


2000:  Skeand  Anas clypeata  
Forårstræk: 27/3 2 og 4/4 1 Korshage.
Iagttaget i Hovvig 10/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 20 17 27 52 374 761 526 320 210
+ + 17 60 20 42 45 377 544 498 324 65
1 1 33 114 30 70 47 500 668 661 560 125

Markant forekomst af Skeænder hele efterårssæsonen, herunder ny suveræn dagsrekord 1/9 761 (EVR), og fuglene holdt på grund af det usædvanligt milde efterårsvejr ud helt til december. Noteringer på f.eks. 5/12 170 (LB) og 9/12 210 (HVR) er normalt helt uhørt på Sjælland.
Ynglefugle: Ingen sikre fund i 2000. I 1999 var der 4 ynglefund. Skeanden konsoliderer sig fortsat.

DOFBasen:2000


1999:  Skeand  Anas clypeata  
Iagttaget i Hovvig 2/3 - 12/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 26 26 27 47 35 263 633 580 560 41
+ + 15 67 19 36 39 387 466 466 286 60
1 1 33 114 30 70 47 500 668 661 370 125

Ynglefugle: 4 kuld (SogN).
Desuden en af de relativt sjældne obs. udenfor Hovvig: 7/10 1 Ø Korshage.
Det går godt for Skeanden i disse år, og den positive udvikling fastholdes.

DOFBasen:1999


1998:  Skeand  Anas clypeata  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 28/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 33 31 10 21 45 424 668 661 160 0
0 0 10 69 23 40 35 339 362 400 298 60
1 1 24 114 30 70 47 500 586 565 370 125

Reelle vinterobs.: 1/1 og 22/2 1 hun Hovvig, som nok er den samme fugl.
Ingen sikre ynglefund i år.
Forårstræk: 28/3 2 Korshage, hvor den er ret sjælden - især om foråret.
Eventyrligt efterår med optællinger, der går gennem lydmuren på Sjælland. Er der andre steder i Danmark, hvor sådanne massive tal forekommer?
Denne perlerække fortjener at blive nævnt: 6/9 630 (LB), 12/9 668 (EVR), 26/9 616 (EVR), 27/9 660 (LB) og 3/10 661 (EVR) - bemærk den smukke overensstemmelse - og så var der ny rekordoptælling den 12/9.
Der er dømt klar fremgang for denne art.

DOFBasen:1998


1997:  Skeand  Anas clypeata  
Fænologi: 7/4 – 3/11
Meget sjælden/sjælden yngletrækfugl, almindelig trækgæst for- og efterår og tilfældig vintergæst.
Kun 4 observationer fra Hovvig i januar - februar.
Tidligere sjælden forårs- og fåtallig efterårsgæst i Hovvig, men siden midt i firserne jævnt stigende antal. I dag fåtallig/almindelig forårs og almindelig/meget almindelig efterårsrastgæst. Efterårstallene har i en række år været de højeste på Sjælland, og specielt i de senere år har en del fugle holdt stand til helt ind i december.
Direkte træk kun registreret uregelmæssigt. I foråret set mellem 19/3 og 27/5 med flest fugle (57 %) i perioden primo - medio april. I efteråret set mellem 6/8 og 19/10 uden en tidsmæssig top. Langt de fleste trækobservationer er fra Korshage.
Ses tilfældigt som rastende udenfor Hovvig fra april til oktober. De fleste iagttagelser er fra Dybesø og Flyndersø i april - maj. Tidligere tilfældig, men siden 1990 årlig meget sjælden/sjælden ynglefugl i Hovvig. Højeste antal kuld 4 i 1995. Gennemsnitlig 1,7 kuld pr. år.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
24 114 17 59 47 276 265 280 170 52
+ + 6 50 21 32 35 316 328 362 282 49
+ + 1 13 7 13 12 75 558 65 36 10
1 1 12 95 30 70 46 500 586 565 370 125

1997: Første set i Hovvig 5/3. Nyt forårsmaksimum 17/4. Ynglefugle: 2 - 3 kuld (PG, EVR). Stadigt pænt efterårsniveau omend en lille tilbagegang spores. Sidste rapporteres juleaftensdag 24/12 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Skeand  Anas clypeata  
Iagttaget i Hovvig 3/4 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 95 30 36 52 420 570 565 208 125
+ + 6 37 16 26 26 255 220 256 243 24
1 1 12 60 30 70 46 500 586 422 370 107

Ynglefugle: 1 kuld med 6 pull.(LB, EH, EVR).
Fortsat meget store rasttal fra Hovvig. Ny forårsrekord 27/4 (HVR) og imponerende december max 1/12.
Øvrige: 3/4 5, 17/4 1 og 18/5 2 Korshage. Fra andet halvår 27/10 40 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1996


1995:  Skeand  Anas clypeata  
En vinterobs 3/1 1 Hovvig (KES). Ellers set mellem 23/3 og 3/12 her.
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 4 36 16 46 45 500 586 400 520 107
+ 5 32 13 20 19 175 104 177 90 3
1 1 12 60 30 70 46 314 239 422 370 15

Ynglefugle Hovvig: 4 kuld set. Gennemsnitlig kuldstørrelse 6,00.
Atter hidtil bedste efterår. Bemærk de 586 i sep (9/9), ny rekord. Efterårstallene har i en årrække været de klart største på Sjælland. Hvor i landet findes tilsvarende antal? Sidste obs 10/12 3.
Udenfor Hovvig: 24/4 1 han Ø Flyndersø, 25/5 1 par Nakke og 20/9 1 NV Korshage.

DOFBasen:1995


Skeand  Spatula clypeata  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 6 24 60 23 18 5 314 239 422 370 15
1993: 10 39 30 43 26 185 150 331 220
1992: 1 3 20 7 18 46 161 98 91 43
1991: 28 5 8 5 116 26 37 14
1990: 15 2 12 14 97 4 2
1989: 2 2 4 9 3 91 29 20
1988: 2 4 9 13 4 110 80 9 1
1987: 2 7 4 1 71 40 7 2
1986: 2 4 17 23 50 42 7
1985: 5 2 14 14 27 3 13
1984: 2 2 2 2 5 40 34 4 1
1983: 2 16 8 11
1982: 2 2 5 16 9 6
1981: 2 10 3 7 7 7 8
1980: 1 4 22 7 12 15 2
1979: 7 5 24 13 50 12 12
1978: 1 1 4 7 3 2
1977: 6 6 1 4 13 2
1976: 4 3 1 1 1 11
1975: 3 1 1 5 23 3 1 1
1974: 11 9 2 14 15 8 3
1973: 2 2 7 6 14 15 5 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 1 16 59 219 42 95 2 745 1179
MaxRst 1 8 30 92 21 35 18 264 315 744 500 135 744
Nobs 1 4 19 20 17 21 16 23 21 23 23 5 193
Ndag 1 4 19 18 17 21 15 22 21 22 22 5 187
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 1 21
Total 40 12 18 464 78 612
MaxRst 40 3 214 287 56 34 35 23 446 463 404 112 463
Nobs 22 2 25 32 18 16 12 25 25 23 21 17 238
Ndag 21 2 21 25 18 16 12 22 25 23 20 14 219
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 1 2 17
Total 5 18 2 1 640 570 1236
MaxRst 11 12 73 347 9 14 63 156 638 570 490 77 638
Nobs 13 15 28 26 17 14 12 24 19 23 20 24 235
Ndag 13 15 24 21 17 14 12 23 19 23 20 24 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 2 15
Total 3 19 1 8 2 820 853
MaxRst 2 11 26 22 63 34 193 610 820 257 5 820
Nobs 2 13 27 16 20 19 29 23 15 21 4 189
Ndag 2 13 24 16 20 18 29 21 15 20 4 182
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 2 11
Total 41 2 2 87 2 2 136
MaxRst 2 4 6 58 38 72 13 87 53 28 2 87
Nobs 10 3 6 42 32 27 16 21 19 9 2 187
Ndag 10 3 5 28 31 26 16 21 18 9 2 169
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 1 10
Total 5 19 2 7 670 703
MaxRst 2 33 37 28 40 19 165 668 669 190 24 669
Nobs 1 27 28 29 27 13 28 29 21 26 9 238
Ndag 1 23 23 26 27 13 27 29 21 25 9 224
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 6
Total 7 11 3 1 1 9 306 338
MaxRst 2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5 305
Nobs 12 1 16 37 25 31 28 28 26 35 16 3 258
Ndag 12 1 12 28 24 28 27 28 22 24 16 3 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 27 4 497 16 2 546
MaxRst 14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3 496
Nobs 1 5 22 41 36 21 22 24 19 20 21 6 238
Ndag 1 5 21 24 22 20 22 24 18 18 18 6 199
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 1 1 11
Total 6 28 4 933 5 1 977
MaxRst 6 2 23 123 41 68 33 203 930 824 325 190 930
Nobs 3 4 27 32 25 16 14 15 10 17 22 10 195
Ndag 3 4 22 21 17 12 13 15 10 16 22 10 165
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 14 22
Total 7 3 4 14 608 636
MaxRst 106 51 48 56 334 561 605 330 62 605
Nobs 22 21 14 14 17 7 8 9 5 117
Ndag 19 19 14 12 16 7 8 9 5 109
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 3 1 12
Total 3 2 42 3 7 1 586 1 645
MaxRst 3 4 89 28 54 6 222 522 582 460 582
Nobs 2 5 28 27 22 4 10 8 13 10 129
Ndag 2 4 18 19 15 3 10 8 13 10 102
Fænologi 02··23 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 52 2 2 390 446
MaxRst 1 13 36 9 21 36 167 292 390 308 26 390
Nobs 1 8 26 16 14 10 14 14 14 10 5 132
Ndag 1 7 19 14 13 8 14 14 14 10 5 119
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 7 2 2 1 251 263
MaxRst 7 18 12 16 45 128 242 186 79 242
Nobs 5 13 14 9 8 9 11 11 7 87
Ndag 4 13 12 7 7 9 10 11 6 79
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 672 678
MaxRst 1 5 32 96 17 92 24 274 672 397 254 27 672
Nobs 1 3 9 16 12 8 8 9 6 8 5 2 87
Ndag 1 2 9 15 11 8 8 9 6 8 5 2 84
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 97 1 571 671
MaxRst 10 5 29 34 46 54 94 307 571 518 128 42 571
Nobs 13 5 15 30 18 4 3 8 5 4 6 7 118
Ndag 12 4 9 17 16 4 3 8 5 4 6 7 95
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 3 4 32 44
Total 2 19 2 565 9 4 32 633
MaxRst 15 3 28 38 15 50 7 254 565 480 325 72 565
Nobs 6 5 13 24 16 15 5 6 9 10 7 14 130
Ndag 6 5 12 18 16 14 4 6 9 9 6 13 118
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 7 1 280 288
MaxRst 84 250 20 27 28 255 225 280 88 65 280
Nobs 3 21 9 6 5 6 4 4 3 8 69
Ndag 3 18 9 6 5 5 4 4 3 8 65
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 9
Total 6 3 360 360 729
MaxRst 4 135 54 46 56 357 360 180 8 360
Nobs 6 24 20 7 5 8 4 5 4 83
Ndag 5 22 17 6 4 7 4 5 4 74
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 10 429 439
MaxRst 10 68 205 51 24 418 429 427 77 31 429
Nobs 10 18 16 10 7 3 2 3 4 2 75
Ndag 10 16 14 9 6 3 2 3 4 2 69
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 1 4 51
Total 46 1 661 2 138 848
MaxRst 37 200 48 27 36 416 661 208 410 200 661
Nobs 8 17 12 6 5 6 2 7 11 4 78
Ndag 8 16 11 5 5 6 2 6 11 4 74
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 1 14
Total 13 1 708 722
MaxRst 4 21 18 22 31 461 549 707 390 52 707
Nobs 7 17 23 5 8 8 1 5 6 1 81
Ndag 7 15 21 5 7 7 1 4 6 1 74
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 9
Total 1 19 2 640 662
MaxRst 1 20 21 20 34 68 535 640 407 220 60 640
Nobs 1 5 12 15 14 9 7 5 7 3 1 79
Ndag 1 5 11 15 13 9 6 5 7 3 1 76
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 5 761 766
MaxRst 5 20 19 27 52 374 761 526 320 210 761
Nobs 7 27 25 11 8 7 3 4 8 8 108
Ndag 5 20 19 11 8 7 3 4 8 8 93
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25art/01940.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 21:10 af lb