Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02130

Andefugle

Sortand Melanitta nigra eu02130

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Sortand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortand  Melanitta nigra  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 459 300 534 670 243 68 2274
Total 4415 1677 568 672 243 98 7673
MaxRst 2100 1140 250 30 1 30 2100
Nobs 68 42 41 28 25 6 210
Ndag 29 21 26 25 25 6 132
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··23

2023:  Sortand  Melanitta nigra  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 11 190 451 306 291 1168 1573 1531 2443 754 1168 9956
Total 1358 655 283 567 310 291 1171 1576 1566 3414 14495 6501 32187
MaxRst 600 400 360 150 35 2 3 32 2160 7000 5000 7000
Nobs 47 35 49 42 29 16 23 34 40 53 61 44 473
Ndag 25 21 26 28 25 11 20 23 27 27 25 25 283
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Sortand  Melanitta nigra  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 28 178 362 238 120 2195 307 467 901 222 132 5151
Total 687 1326 547 572 250 121 2275 307 467 901 1622 132 9207
MaxRst 120 700 125 100 12 1 80 15 70 65 1400 600 1400
Nobs 31 44 37 33 20 9 38 12 26 46 32 30 358
Ndag 20 26 22 27 18 9 21 12 19 29 21 19 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Sortand  Melanitta nigra  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 126 438 1051 234 2933 503 3451 574 366 391 50 10133
Total 16 4145 438 1051 234 2933 503 3452 574 381 3991 50 17768
MaxRst 2000 4000 3000 30 8 8 270 1 700 3600 400 4000
Nobs 67 56 55 54 25 31 26 55 29 61 67 41 567
Ndag 28 27 30 29 20 15 19 24 19 25 28 22 286
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Sortand  Melanitta nigra  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 587 63 3700 6802 399 39 1072 937 1124 106 1036 178 16043
Total 587 63 7275 6802 399 39 1146 938 1134 106 2856 178 21523
MaxRst 700 3200 3400 2000 18 74 1 10 610 1820 1500 3400
Nobs 44 48 56 41 36 3 25 28 26 29 61 55 452
Ndag 22 25 31 28 23 3 15 21 20 24 28 28 268
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sortand  Melanitta nigra  

Træk første halvår: 2/1 - 26/6 i alt 1328, flest 4/2 150 – I alt 53 observationsdage.
Træk andet halvår: 1/7 - 31/12 i alt 6454, flest 18/9 1940 - I alt 73 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 170 565 517 42 12 1248 627 3863 348 77 291 7782
Total 5120 1376 904 608 42 12 1284 630 3945 350 338 3377 17986
MaxRst 4000 1150 310 90 2 35 2 76 60 400 3000 4000
Nobs 46 37 43 43 11 1 24 32 46 29 32 31 375
Ndag 23 21 27 28 10 1 16 23 24 15 22 19 229
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 8/1 - 30/6 i alt 3609, flest 2/4 710 V Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 - 10/12 i alt 8709, heraf ca. halvdelen i september. To dage med mere end 1000 trækkende: 23/9 1310 og 25/9 1520 V Korshage. Træktotalen er ny rekord (Tidligere:5923 fra 2016) og mere end dobbelt så mange som 10 års gennemsnittet (2008 - 17) på 4046. Til dels et udslag af den megen havobsaktivitet på Korshage sidst i september.
Største antal rastende pr lokalitet: 1/1 2700 Plantagekysten, 5/1 8000 Korshage, 22/3 3890 Nakke Hage og 3810 Rørvig Bugt.
Mange ferskvandsobs: 24/1 hun, 22/4 og 25/4 1 par, 4/5 1 hun, 13/5 - 14/5 1 hun alle Hovvig – muligvis den samme hun, der går igen samt 31/10 1 hun Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 262 48 811 1390 230 868 593 1197 4331 1669 519 360 12278
Total 37766 7775 34619 7970 233 868 593 1199 4400 1873 37404 11920 146620
MaxRst 8000 2000 5000 1520 1 1 65 60 7000 3000 8000
Nobs 32 29 42 35 25 11 16 25 49 54 30 22 370
Ndag 24 20 30 26 23 9 10 18 24 20 23 18 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 27/6 med i alt 6816, flest 4/3 2015 Korshage.
Træk andet halvår: 2/7 - 29/12 med i alt 5601, flest 4/7 975 Korshage.
Største antal rastende pr lokalitet: 3/1 4000 Korshage, 17/1 6100 Plantagekysten, 24/3 og 26/3 500 Skansehage og 19/12 5500 Nakke Hage.
Ferskvandsrast - Dybesø: 8/2 1 og Hovvig: 1/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 145 4210 881 217 1293 1708 628 378 1699 368 820 12417
Total 37223 5417 16669 5272 425 1333 1928 666 419 2386 17611 20358 109707
MaxRst 6100 2072 4000 1500 48 40 200 25 20 330 2600 5500 6100
Nobs 42 30 62 62 18 17 12 21 16 33 42 45 400
Ndag 25 18 29 23 16 9 7 16 14 19 22 20 218
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sortand  Melanitta nigra  
Et rekordstort træk i andet halvår og mange rastende ud for Plantagen sidst på året.
Træk første halvår: 3/2 - 21/5 med i alt 541, flest 3/2 120 Korshage.
Træk andet halvår: 6/7 - 28/12 med i alt 5923, flest 1/12 1185 V Korshage.
Største antal rastende pr lokalitet: 15/1 2200 Nakke Hage, 20/1 2700 Rørvig Bugt, 29/2 1140 Korshage samt 22/11 4100 og 6/12 3400 Plantagekysten.
Ferskvandsrast - Hovvig: 20/2 – 21/2, 7/3, 27/3 – 28/3, 5/4 og 10/4 alle dag 1 – vel den samme og 5/11 5. Dybesø: 7/12 2, 14/12 2, 16/12 1 og 28/12 3.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 244 87 24 523 923 177 1514 975 1811 6464
Total 6891 7063 6198 6045 1396 539 936 191 2078 8946 23940 64223
MaxRst 2700 2000 1720 800 900 15 10 7 450 4100 3400 4100
Nobs 41 47 40 34 15 17 40 24 22 23 32 335
Ndag 24 24 24 28 14 10 14 13 16 18 19 204
Fænologi 02.. …. …. …. ..25 06.. …. …. …. …. ..31

2015:  Sortand  Melanitta nigra  
Igen i år et pænt efterårstræk med 3722 om end noget lavere end sidste år.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 2/1 - 16/6 i alt 3046, flest 11/3 437 NV Korshage.
Andet halvår: 1/7 - 25/12 i alt 3722, flest 7/9 425 NV Korshage.
Største antal rastende: 21/1 500 Skansehage, 5/4 Nakke Hage, 22/4 2150 Isefjord og 13/11 800 Plantagen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 861 45 989 672 378 101 750 20 705 593 1197 457 6768
Total 3853 469 2018 4322 706 101 780 21 713 1460 2223 2128 18794
MaxRst 500 105 300 2150 300 30 1 3 620 800 340 2150
Nobs 72 21 119 43 20 7 21 4 17 36 34 39 433
Ndag 22 13 26 28 19 3 12 4 17 21 19 22 206
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Sortand  Melanitta nigra  
Ingen større vinterrasttal.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 4/1 - 27/5 med i alt 6432, flest 25/4 1130 Ø Korshage.
Største antal rastende var fra foråret: 10/4 1030 Korshage.
En bemærkelsesværdig indlandsobs var 15/3 6 rastende i Hovvig (JS). Vi skal tilbage til 1998 for at finde et større antal i Hovvig.
„Efterårstræk“: 12/6 - 20/12 med i alt 5237, flest 30/10 625 V og 55 Ø Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 702 1381 4015 214 847 245 491 823 995 1066 770 11669
Total 790 1279 2114 7310 417 867 245 545 924 1486 1826 1119 18922
MaxRst 385 150 125 1030 80 20 45 40 300 210 100 1030
Nobs 21 47 67 76 21 7 4 15 52 33 36 26 405
Ndag 13 20 27 28 20 5 4 12 20 22 23 19 213
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Sortand  Melanitta nigra  
Forårstræk: 2/1 - 24/5 med i alt 2798. Største dag blev 4/1 460 Ø Korshage.
Efterårstræk: 3/6 - 7/12 med i alt 3824, flest 28/11 975 Ø Korshage.
Ingen større vinterrasttal. Største antal rastende var fra foråret: 3/4 1300 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 578 90 651 1221 258 297 330 84 875 139 1957 142 6622
Total 1726 2099 2330 3617 312 341 565 87 904 211 2038 761 14991
MaxRst 360 550 680 1300 30 35 230 1 25 30 40 160 1300
N 31 24 39 37 15 13 11 9 21 15 26 21 262
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned udfor Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN J UL AUG SEP OKT NOV DEC
1129 65 380 563 41 66 150 112 2419 567 24 0

Fuglene fordeler sig på 2244 i første halvår og 3272 i andet halvår. September tager hovedparten af fuglene, eller 59 % af samtlige fugle i efterårsmånederne.
Rastende fugle ud for Korshage på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2400 300 1000 52 20 6 0 6 55 29 30 10

Rastende fugle ud for Sandflugtsplantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2400 1500 535 475 70 0 0 0 0 15 35 85

Billedet der tegner sig, er identisk med resultaterne fra de tidligere år med relativt store koncentrationer ved havkysterne i vintermånederne. Fuglene forsvinder helt eller delvist i løbet af marts og april. Rørvig Bugt: max feb 500, mar 200 og apr 600 S. Det er faktisk ret pæne tal fra det område.

DOFBasen:2012


2011:  Sortand  Melanitta nigra  
Blev årets populæreste dykand med 370 registreringer, fordelt på 202 trækobservationer og resten må så være rastende fugle (kræver desværre flere søgninger i DOFbasen!).
Trækkende fugle pr. måned ved Isefjordens munding, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
208 678 1764 1001 171 546 5 320 496 922 290 489

Største dage 8/2 498, 24/3 480 og 10/4 490 samt 20/10 434 var med til bringe sæsontotalerne op på 4368 henholdsvis 2522, begge noget over gennemsnittet, selv om sommerens fældningstræk stor set er blevet forbigået.
Rastende fugle ud for Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2000 1000 850 1550 110 30 7 5 100 300 1200

Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4600 1200 1100 75 13 140 16 480 4000 4700

Også et par pæne tal længere inde i fjorden: 7/1 1850 Skansehage, 1/4 3100 Rørvig Bugt og 13/4 2500 Isefjord (set fra færgen).
Som vanligt store tal i vintermånederne og ikke meget resten af året. Der skal lyde en opfordring til også at tælle i den øvrige del af året, selv om tallene ikke er helt så store.
Hvorvidt det er den samme flok, der ligger og flytter rundt er lidt vanskeligt at afgøre. Nogenlunde samtidige tællinger fra flere lokaliteter foreligger relativt få gange: 27/1 4600 Korshage og 245 ud for Plantagen, 29/1 800 og 125, 20/2 1000 og 1200, 1/3 100 og 1100, 14/3 850 og 230, 15/4 1550 og 75, 29/11 300 og 3900 fra disse lokaliteter. I øvrigt bør bemærkes, at 15/4 var en dag med fint tællevejr, to uafhængige optællere kom til 1550 henholdsvis 1500 fugle Korshage, hvilket må siges at være en ganske fin overensstemmelse i denne til tider noget vanskelige disciplin.
16/2 1 han på isen var det nærmeste vi kom en ferskvandsobservation i Dybesø (SA). I Hovvig lykkedes det 15/3 med hele 3 rastende hanner (JHC) og 20/3 - 21/3 1 han (AF, JS). Som en ny foreteelse – vel tilnærmelsesvis i denne kategori - sås 1 han på den oversvømmede Flyndersøeng 13/3 og 16/3 (flere observatører).

DOFBasen:2011


2010:  Sortand  Melanitta nigra  
Igen i 2010 var der ved et enkelt tilfælde med optimalt tællevejr mulighed for at opgøre antallet af rastende Sortænder langs med Kattegatkysten. 15/2 8700 ud for Plantagen og 4520 ud for Korshage.
Ellers disse 4-cifrede tal: Ud for Plantagen: 25/1 1250, 7/2 2500, 20/2 2000 og 27/2 2500.
Og Korshage: 9/2 1600 og 24/2 1200.
Forårsmånederne gav ingen større rastkoncentrationer og højeste antal pr dag pr måned ses nedenfor.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1250 8700 400 ? 0 0 0 0 ? 185 350 10

Rastende fugle ud for Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
120 4520 175 ? 0 0 0 0 ? ? 25 330

Trækkende fugle pr. måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
210 108 714 495 136 763 290 1069 1240 705 1231 62

Nogle få flittige observatører bragte totalerne for første respektive andet halvår op på 2426 og 4597. Sidstnævnte er ny rekord. Højeste dagstotaler fra foråret var 24/3 300 og 25/3 220.
De første tidlige fældningstrækkende bemærkedes ultimo maj og kunne fra ultimo juni ses i større antal. De to største tal overgik vores tidligere topnoteringer fra fældningsperioden og var 27/6 640 V Korshage og 12/8 670 V Hovvig. De sidstnævnte fugle blev set på stor afstand ude over Plantagen fra tårnet i Hovvig, hvilket må betragtes som noget usædvanligt. Fra det egentlige efterår disse max tal fra dage, hvor der blev dyrket havobs: 19/9 474, 21/9 550, 22/10 608 og 5/11 492.

DOFBasen:2010


2009:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 130 272 149 244 69 326 149 945 236 0 1650

Lav total fra første halvår (864) bærer tydeligt præg af, at der manglede en god vinter kuling fra nordvest til rykke lidt ved Sortænderne. Totalen fra andet halvår blev 3306, hvilket er godt, men ikke helt uventet med gode vejrbetingelser til havobs sidst i september og først i oktober, og et tilskud af vinter flyttende fugle i december. Bedste dage fra de forkellige årstider:
Forår: 28/3 230.
Sommer: 23/7 110 og 31/7 128 (begge obs fældningstrækkende adulte hanner).
Efterår:  25/9 269 og 30/9 248.
Vinter: 26/12 1540.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 550 850 950 0 0 0 0 1 450 35 4100

Rastende fugle ud for Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
280 810 1500 1900 ? 0 4 ? 0 25 ? 2200

Som set tidligere viser rasttallene fra vores to klassiske sortande optællings lokaliteter med al tydelighed, at det er i vintermånederne og foråret, man skal se mange rastende Sortænder i vores område.
Eneste øvrige område med tal over 100 er Rørvig Bugt:  Flest 15/2 125, 21/2 750 og 23/2 270.
Her ud over kan nævnes et par klassiske obs fra et par ferskvands lokaliteter. Begge er fra foråret: 21/3 1 han Hovvig (EVR) og 12/4 1 par Dybesø (JHC).

DOFBasen:2009


2008:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1303 206 4054 110 746 156 108 290 322 97

De trækkende fugle er især i vintermånederne kompensationstrækkende og et produkt af havobsaktivitet. Klart største dag var 2/3 3954 V og 100 Ø (LB, CGJ). Totaler for henholdvis første og andet halvår blev 5673 og 1719.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
100 70 4200 2075 0 0 0 0 0 0 0 25

Rastende fugle ud for Korshage

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 80 10000 5000 3000 0 0 45 0 450 2100 480

Et af forårets dominerende indslag var de mange rastende Sortænder, der kunne ses og ikke mindst høres fra Korshage til Plantagen. Rigtig fine vejrbetingelser (vindstille og kanonsigt) ved flere tilfælde producerede nogle meget store rasttal, og observatørerne fik nogle uforglemmelige oplevelser med tusindvis af Sortænder ivrigt snakkende, som en fantastisk lydkulisse. Største optællinger var disse:
27/3 i alt 17500 primært i 3 store tætte flokke fordelt på 4200 kysten ved Plantagen, 9900 kysten ved Dybesø og 3400 kysten ved Korshage (JHC). Endvidere taltes 31/3 minimum 10000 Korshage (LB).
Uden for hovedlokaliteterne er max. 7/3 700 Rørvig Bugt. Der ud over kan nævnes en tidsmæssig lidt usædvanlig obs.: 6/6 1 han Nakke Hage.
Ferskvandsobs: 27/5 1 par, 28/5 og 30/5 1 hun Dybesø (LB, EVR). Ud af de sidste 36 år er Sortand set 15 år i Hovvig, 12 år i Dybesø og 2 år i Flyndersø.

DOFBasen:2008


2007:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
852 5800 1773 1158 30 20 585 259 578 146 915 932
845 4600 1780 1120 580 199 559 836

Fuglene fordeler sig på 9633 8295 i første halvår og 3415 3252 i andet halvår. Ubetinget største dag blev 3/2 4600 trk NV (CGJ), der alle kom i en flok, så det er nok de rastende fugle, der er blevet skræmt op (15-04-23 LB). I det hele taget et forår med kvantitativt flotte kompensationsbevægelser.
Største rasttal fra Korshage: 2/1 2700, 12/1 450, 4/3 3650, 27/3 2100 og 27/4 1300.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2500 645 325 135 15 0 0 0 0 1 0 25

Hovvig (ferskvandslokalitet): 25/2 1 (JS) og 28/4 1 han (PG).

DOFBasen:2007


2006:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned ved Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevælger:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
437 2 440 421 220 95 145 62 436 389 874 123

Fuglene fordeler sig på 1615 i første halvår og 2029 i andet halvår. Den bedste periode blev 5/9 - 12/11, som producerede 45 % af hele årets total. De største rastkoncentrationer på Korshage blev følgende: 30/3 470, 16/4 450, 22/4 350, 4/11 630, 12/12 215 og 13/12 700.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
160 350 550 1150 35 0 0 0 0 110 700 1450

Stabile Nordiske Lappedykkere smitter af på alle andefuglene, idet observatørerne samtidigt får talt alle de andre rastende fugle, herunder en række fine tal for Sortand - en sand perlerække af rasttal. Parolen er derfor: Ud til vinter og tæl de nordiske - og husk at tælle de rastende ænder, hver gang.
Hovvig (ferskvandslokalitet): 16/5 1 han (AF).
Fra fældningstrækket i juli meldes bl.a. om 23/7 470 N Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
799 52 128 320 250 10 477 312 84 420 1200 161

der fordeler sig på 1559 i første halvår og 2654 i andet halvår. Største dagscifre blev 14/1 628, 17/7 462, 26/10 370, 15/11 620 og 19/11 580.
Højeste rasttal fra Korshage blev: 15/12 770 og 22/12 660.
Rastende fugle udfor Plantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 1300 540 350 - - - - - - 30 100

Nakkehage max: 9/3 375.
Hovvig: 26/2 1 han, 27/4 1 han og 9/5 1 han (LB, PG, EVR, JS).
Nordstrand: 19/3 110.
Rørvig Bugt: 9/3 50 og 14/3 4.
Generelt et godt år for arten, herunder andre observationer end de traditionelle fra Korshage, der bliver indsendt hvert år.

DOFBasen:2005


2004:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr. måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 15 210 619 841 674 180 44 325 51 289 0

der fordeler sig på 2379 i første halvår og 889 i andet halvår. Største dagstotaler blev 20/5 530 og 16/6 507.
Året var således det bedste i flere år, især for forårstrækkets vedkommende (meget vestenvind i maj, meget havobs).
Ingen større rasttal meddelt, herunder ingen tal over 100.

DOFBasen:2004


2003:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
49 0 20 134 60 164 54 131 78 119 0 93

Fuglenes fordeler sig med 427 i 1. halvår og 475 i 2. halvår.
Arten førte en ret tilbagetrukket tilværelse i år - slapt!
Ferskvandsobservationer fra Hovvig: 6/4 1 og 9/4 1.
Max ud for Plantagen: 17/4 85.

DOFBasen:2003


2002:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
153 188 134 48 37 8 28 30 0 137 0 0

fordelt på 568 i 1. halvår og 195 i 2. halvår, i alt 763 og indikerer et slapt år. Dette hænger sammen med, at der ikke var den store feltaktivitet i havobsklitten (udeblivende god vind), og det går så bl.a. ud over optællinger af forbi trækkende Sortænder.
Ingen større rasttal meddelt, ja faktisk ingen over 100 rastende.

DOFBasen:2002


2001:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder foruragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
52 88 37 186 547 0 255 39 11 45 113 0

Flest rastende fugle sås apr 110. Ingen ferskvandsobs.

DOFBasen:2001


2000:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1056 8 530 142 70 2 20 45 0 48 0 39

Først på året var der rimeligt med fugle, men især andet halvår skuffede fælt p.g.a. manglende havobs fra Korshage. Udover de trækkende fugle, er der ved flere lejligheder set en del rastende Sortænder: 11/4 425 Skærby Strand og30/4 200 ud for Plantagen.
Et par af de sjældne ferskvandsobs: 12/3 1 hun Hovvig (HVR) og 20/11 2 hanner Dybesø (LB).
Som i 1999 - et ret stille år.

DOFBasen:2000


1999:  Sortand  Melanitta nigra  
Trækkende fugle pr måned Korshage, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 640 37 149 117 0 105 251 84 447 0 140

Større rasttal foreligger ikke i år, max jan 0, feb 525, mar 250 og apr 110. I det hele taget et stille år.
Hovvig: 8/4 1 og 24/12 2.

DOFBasen:1999


1998:  Sortand  Melanitta nigra  
Korshage træk pr måned, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
23 370 718 339 790 0 0 657 0 587 0 0

Ganske pænt forårstræk som i 1997, men nåede dog langtfra niveauet i 1995.
Større rasttal foreligger ikke i år, og max blev jan 300, mar 1000 og apr 1850.
Hovvig: 15/2 2, 22/2 1, 8/3 1, 12/4 8 (EH), 13/4 4, 14/4 2 og 2/6 1.
Dybesø: 9/4 1 og 13/5 1.
Flyndersø: 10/4 1, hvor arten meget sjældent ses, idet den kun er set 3 år i perioden 1973 - 1997.

DOFBasen:1998


1997:  Sortand  Melanitta nigra  
Meget almindelig vinter- og forårstrækgæst, sjælden/fåtallig sommergæst og almindelig efterårstrækgæst.
De fleste Sortænder ses langs nordkysten fra januar til april. Fuglene ligger dog ofte langt til havs og større antal registres kun under specielle vejrforhold, så som vindkompenserende træk efter kraftige vest- og nordvestenvinde, ved rastoptællinger på vindstille dage, samt i vågerne i strenge isvintre. De største rasttal fra månederne januar til april fra Korshage er alle fra 1995, flere dage med 1000 i januar, 9/2 2660, 26/3 3500 og 2/4 13000. Aftager i antal i løbet af april og bliver fåtallig - sjælden som rastgæst på Korshage fra medio maj til august. Fra september til december fåtallig - almindelig. Maksimum tallene typisk ca. 100 fugle. I området fra Nyrup Bugt til Kattegat ud for Flyndersø raster normalt op til 500 fugle fra januar til primo maj. Største sommerrasttal her, juni 1977 150. Største december tal 18/12 1993 150. Optræder uregelmæssigt, men er dog den mest almindeligt forekommende havdykand på ferske lokaliteter. Set 8 år i Hovvig, 9 år i Dybesø og 3 år i Flyndersø.
Almindelig trækgæst på Korshage. Største vintertræk set i 15/1 1994 1270. Forårstrækket kulminerer i april. Gennemsnitlig sæsontotal 2300, maksimum 12477 i 1991. De 3 højeste forårsdagstotaler: 9/4 1991 11315, 25/3 1990 4555 og 4/4 1995 2650. Hanner ses regelmæssigt på sommer/fældningstræk på Korshage og Skansehage, flest er registreret ultimo juli. Højeste dagstotal 28/7 1995 350. Efterårstrækket kulminerer i september. Gennemsnitlig sæsontotal 702, maksimum 1991 1631.
Procentvis fordeling af trækkende fugle pr. måned på Korshage, 20 år i perioden 1975 – 1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 8,2 16,3 41,5 3,9 1,5 6,5 1,9 5,8 3,7 4,1 0,6

1997: Korshage træktotal pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
270 2167 21 6 7 130 2982 541

Højeste dagstotal forår og efterår respektive: 11/4 661 og 23/9 minimum 1026. Maksimum rast forår Korshage 28/3 300 og efterår 23/9 300. Højeste antal ud for Plantagen 25/11 350. Desuden set i Dybesø 16/4 2 og Hovvig, hvorfra denne stribe iagttagelser foreligger: 9/3 1 hun, 19/3 1 han, 28/4 1 han, 30/4 1 par, 5/5 og 2/6 1 han.

DOFBasen:1997


1996:  Sortand  Melanitta nigra  
Korshage træk pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
62 80 110 135 2 252 131 0 92 86 690 0

Langt fra de senere års niveau. De højeste tal fra henholdsvis forår, sommer og efterår: 6/4 104, 13/6 235 og 8/11 325. Eneste trecifrede rasttal: 24/2 og 10/3 100 Korshage. Ferskvand: 21/10 1 hun Dybesø.

DOFBasen:1996


1995:  Sortand  Melanitta nigra  
Korshagetræk pr. måned (læs kompensations/fouragerings/forstyrrelsesbevægelse):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
62 144 30 4252 44 0 593 6 76 121 79

I 1995 blev der fra Korshage ved 11 tilfælde talt over 1000 rastende fugle. Akkumulering frem til forårskulminationen primo april, herefter aftagende og efter 13/4 kun et enkelt 3 cifret antal. De mange rastende smitter tydeligt af på „træktabellen“ ovenover.
De største tal (over 2000): 9/2 2660, 25/3 3200, 26/3 3500, 2/4 6000 og endelig den imponerende rekordnotering 4/4 2650 NV og 13000 rast.
Rasttallene fra Kattegat ud for Plantagen - Dybesø er betydeligt lavere end Korshagetallene max 21/1 400 og 11/2 204 og ud for Flyndersø 13/4 500.
Fældningstrækkende ?? ses ult. juli fra Korshage: 23/7 60, 25/7 23, 27/7 160 og 28/7 350.
Trods megen havobsaktivitet i efteråret kun beskedne tal: Max 29/10 103 V.
Dybesø har i en årrække været den mest stabile „indlandsrastlokalitet“, men i de senere år er der også en del iagttagelser fra Hovvig. Alle obs af denne kategori nævnes nedenfor.
Dybesø: 1/1 1 han, 19/4 2, 21/4 1 han, 23/4 1 han, 22/4 1 og 29/5 1 hun.
Hovvig: 6/4 1 par, 7/4 4 (3 hanner), 16/4 1 han, 21/4 1 par, 23/4 1 hun, 29/4 1 hun.

DOFBasen:1995


Sortand  Melanitta nigra  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 63 178 397 238 120 2195 307 467 901 222 132 5301
Total 687 1326 547 572 250 121 2275 307 467 901 1622 132 9207
MaxRst 120 700 125 100 12 1 80 15 70 65 1400 600 1400
Nobs 31 44 37 33 20 9 38 12 26 46 32 30 358
Ndag 20 26 22 27 18 9 21 12 19 29 21 19 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 126 438 1051 234 2933 503 3451 574 366 391 50 10133
Total 16 4145 438 1071 234 2933 507 3453 574 1081 3991 50 18493
MaxRst 2000 4000 3000 30 8 8 270 1 700 3600 400 4000
Nobs 67 56 55 54 25 31 26 55 29 61 67 41 567
Ndag 28 27 30 29 20 15 19 24 19 25 28 22 286
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 587 63 3700 6802 399 39 1072 937 1124 106 1036 178 16043
Total 587 1063 7275 8802 399 39 1147 938 1134 476 2856 353 25069
MaxRst 700 3200 3400 2000 18 74 1 10 610 1820 1500 3400
Nobs 44 48 56 41 36 3 25 28 26 29 61 55 452
Ndag 22 25 31 28 23 3 15 21 20 24 28 28 268
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 170 565 517 42 12 1248 627 3863 348 77 291 7782
Total 4022 170 565 518 44 12 1284 627 3950 348 107 5021 16668
MaxRst 4000 1150 310 90 2 35 2 76 60 400 3000 4000
Nobs 46 37 43 43 11 1 24 32 46 29 32 31 375
Ndag 23 21 27 28 10 1 16 23 24 15 22 19 229
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 262 48 811 1390 227 859 593 1186 4132 1709 519 360 12096
Total 8262 48 811 1390 227 859 593 1195 4132 1709 7519 360 27105
MaxRst 8000 2000 5000 1520 1 9 65 60 7000 3000 8000
Nobs 48 37 55 41 27 10 16 25 41 56 42 28 426
Ndag 24 20 30 26 23 9 10 18 24 20 23 18 245
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 105 4210 804 217 1293 1449 628 285 1668 368 809 11906
Total 6170 105 4210 804 217 1333 1469 640 285 1668 368 9889 27158
MaxRst 6100 2072 4000 1500 48 40 20 12 20 330 2600 5500 6100
Nobs 36 27 52 47 18 17 9 20 15 29 34 36 340
Ndag 25 18 29 23 16 9 7 15 14 19 22 20 217
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 244 887 24 510 901 171 1512 975 1811 7221
Total 2700 186 244 887 24 510 927 171 1512 5075 1811 14047
MaxRst 2700 2000 1720 800 900 15 26 7 450 4100 3400 4100
Nobs 42 49 41 35 16 16 40 23 24 26 34 346
Ndag 24 24 24 28 14 10 15 13 16 18 19 205
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··25 06·· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 871 45 956 631 329 101 596 20 705 533 1152 457 6396
Total 871 45 956 1601 329 101 626 20 708 533 1952 457 8199
MaxRst 500 105 300 910 300 30 1 3 620 800 340 910
Nobs 71 21 115 42 20 7 18 4 17 41 37 41 434
Ndag 22 13 26 28 19 3 12 4 17 21 19 22 206
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 702 1327 3889 214 712 245 459 704 941 1066 770 11149
Total 120 702 1327 5964 214 732 245 459 704 941 1396 770 13574
MaxRst 385 150 125 1030 80 20 8 40 300 210 100 1030
Nobs 23 48 66 73 21 6 4 12 30 31 37 26 377
Ndag 14 20 27 28 20 5 4 12 20 22 23 19 214
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 578 90 651 1164 258 285 330 84 685 101 1910 120 6256
Total 578 90 651 2894 258 285 560 84 718 131 2630 120 8999
MaxRst 360 550 680 1730 30 35 230 1 33 30 720 160 1730
Nobs 31 24 40 36 15 12 11 8 21 13 28 20 259
Ndag 20 18 25 25 15 6 8 6 11 10 17 15 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1073 50 380 1147 41 77 150 91 2401 567 24 6001
Total 3473 50 380 1147 41 85 150 99 2456 567 134 8582
MaxRst 2400 1500 1000 475 70 8 6 55 29 110 85 2400
Nobs 69 18 29 33 7 6 1 10 44 25 16 10 268
Ndag 19 11 22 22 6 4 1 6 16 10 13 9 139
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 208 625 1764 937 171 546 5 375 484 889 290 489 6783
Total 5053 625 1764 937 171 718 5 375 494 889 4490 5189 20710
MaxRst 4600 1200 1100 3100 13 172 30 7 10 480 4000 4700 4700
Nobs 30 31 41 37 8 9 9 17 18 46 51 10 307
Ndag 15 19 25 22 8 6 8 8 11 14 7 6 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 210 108 674 495 136 763 290 1061 1111 629 1201 55 6733
Total 210 13328 674 495 136 763 290 1062 1141 629 1561 385 20674
MaxRst 1250 8700 400 100 1 30 185 350 330 8700
Nobs 17 17 20 17 8 9 3 57 75 13 15 7 258
Ndag 12 9 16 11 8 4 3 10 6 8 8 4 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 395 233 260 69 326 139 1635 240 1565 4992
Total 280 130 395 3083 260 69 326 139 1635 690 5665 12672
MaxRst 280 810 1500 1900 150 450 35 4100 4100
Nobs 12 13 12 10 5 5 10 8 66 13 2 12 168
Ndag 9 6 8 5 5 3 6 4 14 10 2 8 80
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1188 196 3800 110 310 156 70 776 286 581 7473
Total 1188 196 21300 110 310 201 70 966 2386 681 27408
MaxRst 1000 80 10000 5000 3000 1 45 190 2100 100 10000
Nobs 16 21 26 14 9 1 5 9 3 8 16 12 140
Ndag 9 11 14 11 9 1 2 5 1 5 7 5 80
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 844 4600 1780 1020 30 20 580 197 559 146 835 932 11543
Total 844 4600 5720 1020 45 20 580 198 564 146 1080 1032 15849
MaxRst 2700 1200 3650 1300 15 3 1 5 100 245 100 3650
Nobs 15 14 22 25 4 2 10 8 25 15 21 11 172
Ndag 11 10 15 18 4 2 3 6 9 8 7 5 98
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 400 2 440 378 180 95 615 62 377 283 850 123 3805
Total 560 352 440 1528 180 95 615 62 487 393 850 1573 7135
MaxRst 160 350 550 1150 35 110 110 700 1450 1450
Nobs 6 4 11 14 10 1 2 3 11 12 13 11 98
Ndag 5 3 9 9 9 1 2 3 3 3 9 7 63
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 467 52 12 320 619 10 246 181 42 420 1111 139 3619
Total 467 1552 12 320 2544 10 246 181 42 423 1111 909 7817
MaxRst 1500 540 600 1925 100 3 30 770 1925
Nobs 7 12 13 14 29 2 7 3 4 3 8 10 112
Ndag 3 8 7 11 9 2 2 3 1 3 4 5 58
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 206 616 835 595 180 44 315 10 264 3081
Total 42 41 206 622 835 595 180 44 320 10 264 3159
MaxRst 22 25 6 6 5 25
Nobs 6 5 14 23 11 9 1 3 16 1 12 101
Ndag 3 4 10 10 9 2 1 3 8 1 4 55
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 134 60 179 87 96 59 119 83 837
Total 60 5 20 219 60 179 87 96 59 119 83 987
MaxRst 60 5 16 85 85
Nobs 5 1 2 8 2 4 4 10 10 3 9 58
Ndag 4 1 2 5 2 3 2 4 2 3 2 30
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 153 149 73 75 37 8 28 1 26 137 687
Total 173 186 103 96 77 8 28 1 26 137 835
MaxRst 20 37 35 20 40 40
Nobs 10 7 10 11 4 1 2 1 2 10 58
Ndag 6 4 6 6 4 1 2 1 2 4 36
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 31 446 532 255 39 8 45 122 1485
Total 53 88 31 556 532 255 56 8 45 149 1773
MaxRst 46 88 5 110 17 17 110
Nobs 3 2 3 22 6 2 5 1 2 9 55
Ndag 2 2 2 10 6 2 3 1 2 8 38
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··30 22·· ···· ···· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 626 8 530 112 70 2 20 35 40 39 1482
Total 1226 8 545 537 70 2 20 35 40 30 39 2552
MaxRst 600 15 425 1 30 25 600
Nobs 11 1 9 9 3 1 1 1 1 1 5 43
Ndag 3 1 6 9 3 1 1 1 1 1 4 31
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 27·· ···· ··31art/02130.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 20:30 af lb